maandag 26 november 2007

Good practice 1: Videocolleges

Wim Verhoef van de Academie voor Industrie en Informatica (AIenI) heeft afgelopen vrijdag een presentatie gegeven over zijn videocolleges. Als docent Informatica heeft Wim zijn hoorcolleges voor het vak Netwerken en Internet thuis met zijn PowerPointpresentatie, een microfoon en het programma Camtasia omgezet in videocolleges. In plaats van een hoorcollege bekijken de studenten in hun eigen tijd de filmpjes op BlackBoard. Iedere week weer een nieuw filmpje, voorzien van een huiswerkopdracht. Voor de huiswerkopdrachten samen kunnen de studenten een bonuspunt verdienen voor het tentamen. Als communicatiemiddel gebruikt Wim niet het Discussion board, maar MSN.
Wim ziet zijn videocolleges als een alternatief voor de hoorcolleges. Weliswaar zijn hoorcolleges efficiënt, maar als docent heb je weinig contact en niet zelden last van rumoer in de collegezaal. Bovendien heb je te maken met een tijdslimiet en is het amper mogelijk om een pauze in te plannen na iedere 20 minuten, waarna de aandacht van studenten verslapt.
Het videocollege behandelt exact dezelfde leerstof, maar dan met het verschil dat iedere student thuis op zijn eigen PC de filmpjes kan bekijken, in een rustige omgeving, mét pauzemogelijkheden, zónder tijdslimiet, mét de mogelijkheid om de leerstof te herhalen.

Wim heeft het leerproces goed gevolgd. Zo heeft hij ontdekt dat het bekijken van de filmpjes door de studenten naar de avonduren verschoof. In week 6 is het filmpje minder bekeken. De reden? Wim had geen huiswerkopdracht toegevoegd. De huiswerkopdracht en het daaraan gekoppelde bonuspunt voor het tentamen, blijken dus wel degelijk een extra stimulans voor de student om de filmpjes te bekijken.

Uit de enquête met de studenten valt de hoge waardering voor de docent en de inhoud van het vak op. Wim heeft zelden een hoger cijfer van zijn studenten gekregen! Ook de resultaten van de studenten hebben niet onder de digitale opzet van het vak geleden. Integendeel, de resultaten waren beter dan het jaar ervoor.