woensdag 21 oktober 2009

Hoe ziet de ELO van 2014 eruit?Deze vraag stond centraal tijdens het visietraject wat uitgevoerd wordt door de Kerngroep Visietrajecten Avans en ICT. Samen met een visie op mobiliteit en op de Avans portal, werd op verschillende manieren hard gewerkt aan het verzamelen van input voor de leeromgeving van 2014.
Op donderdag 24 september werd er een hele dag gebrainstormed en fel gediscussieerd door 70 medewerkers en docenten van Avans. In 3 rondes werden er uitspraken gedaan over vragen als: 'Hoe ziet je persoonlijke leeromgeving eruit, wat vraag je van Avans als leeromgeving en hoe verhouden beide zich tot formeel / informeel leren'.

De reacties op deze dag waren zeer positief en de input die dit heeft opgeleverd, is bijna verwerkt. De resultaten van de visiedag werden begin oktober aangescherpt via 2studentensessies (Breda en Den Bosch) en een enquête onder de hele Avans-populatie. Beide acties leverden de nodige nieuwe informatie op en zorgde voor veel meer bekendheid rond het traject.Tenslotte werd de studie-ochtend van het LIC op dinsdag 13 oktober besteed om de 3 basisvragen rondom de (elektronische) leeromgeving ook voor te leggen aan de collega's. Opnieuw met als resultaat betrokken deelnemers, verhitte discussies en een aanscherping van de input.