donderdag 2 december 2010

Developing and piloting personal learning environments

Beperkt project in Finland van 62 studenten en 8 docenten in het HBO. Uitgangspunten hierbij waren studentgerichte inzet van ICT en het heroverwegen van rollen en taken.

Keuze voor PLE:
personalisation of learning
eigenaarschap
samenwerkend leren
net generatie
social software

Vragen en uitdagingen hierbij is wel of studenten beschikken over voldoende metacognitieve vaardigheden. En hebben zij de vaardigheden om ICT in te kunnen zetten voor leren.

In het project kregen de studenten de beschikking over laptops en werd hen het idee rond PLE,s uitgelegd, evenals verschillende vormen van social software.
Aan studenten werd vervolgens gevraagd om hun vaardigheden, kennis, netwerken, reflecties, leerdoelen en manieren van informee leren te tonen en te delen.

Het LMS werd ingezet als teaching environment, het PLE als de learning environment voor studenten.. Daar ook de opslag van opdrachten, reflecties, leermaterialen en netwerken.

Ervaringen
houding tov het gebruik van social media als learning and teaching tool
van LMS naar PLE
verandering van rollen
gebrek aan kennis en begrip rond het PLE
Ning werd door meeste studenten gekozen als PLE

Conclusies
Ning is vervangen door Googlesites en een wordpressblog
Studenten reflecteren op hun leren
docenten hebben een positievere kijk op het gebruik van ssocial media
ple wordt gebruikt om de professionele vooruitgang van studenten inzichtelijk te maken. Wat betekent dit voor de rol van het ePortfolio

Vygotsky and personal learning environments

Laatste serie presentaties vandaag gaat over persoonlijke leeromgevingen. Het spits wordt afgebeten door Graham Attwell van Pontydysgu.
Laatste 20 jaar nadruk op leren als middel voor kennisoverdracht, nu meer aandacht voor interactie.
Wat betekent dit voor het leren in een digital age?

Veranderingen in de context voor leren en communiceren?

De opkomst van internet was invloedrijker dan alle voorgaande economische en sociale revoluties. Het is de manier waarop technologie wordt gebruikt en ingezet wat de echte verandering met zich meebrengt. Wat beetekent dit voor ons onderwijs en welke uitdagingen hebben we dan?

Leren verplaatst zich naar de buitenwereld. We leren op meerdere plekken en binnen meerdere contexten.
De kennis van experts wordt steeds meer uitgedaagd. Trend naar kennis die via samenwerking wordt opgebouwd.(Dave Cornier). Ons onderwijssysteem is daar nog niet op ingesteld.

Het internet biedt mogelijkheden om persoonlijke leerpaden en collaborative kennismanagement te ontwikkelen.
= gebruik van internet voor creatie en delen
= social networking faciliteert kennisdeling en reflectie

Attwell: maak geen verschil meer tussen formeel en informeel leren. Het gaat om leren.

PLE´s zijn plaatsen voor interactie en communicatie met als leren als doel en het ontwikkelen van collectieve kennis.

The learning of the Future

Opnieuw een overvolle zaal bij de sessie van Sugata Mitra. Zijn verhaal begint met een tekening van de middelen die kinderen wereldwijd hebben en hoe deze piramide is verdeeld. 750 million kinderen hebben onvoldoende middelen.
Statements van kinderen in ontwikkelde en ontwikkelingslanden worden tegen elkaar afgezet.
- problems of relevance and aspiration
- problems of resources

Komen in beide gebieden voor. Daarnaast een geografisch probleem. De plaatsen waar goede docenten het meest nodig zijn, zijn ook die plaatsen waar docenten niet heen willen.

Quotes:
what is it that the child is using 2 positives and the adult learner 2 negatives on the same learning situation?
children can invent a pedagogy and thereby own it.
when learners have interest, education happens

In zijn presentatie gaat Mitra verder in op de experimenten rond the hole in the wall in India, Cambodja en Afrika.
The method of the grandmother: stand behind the children and admire them!!! Tell them they're doing great.

Experimenten gaan door in Engeland. the Gateshead experiments, ideale groepsgrootte is 4, de docent is niet aanwezig bij het uitvoeren van de experimenten.
Het 'grandmother'-experiment is via een oproep in the Guardian voortgezet. Veertig britse oma´s worden nu ingezet via Skype in het onderwijs van Hyderabad.

nieuwe experimenten in Italie en Australie±
/ groepen van 4
/ stel ze een vraag
/ geef ze de ruimte om een antwoord te creeren (hier zijn geen docenten bij aanwezig'
/ laat ze discussieren over de antwoorden

Belangrijkste vaardigheden voor basisonderwijs
//: information search and analysis
//: reading comprehension

education is a self organizingl system, where learning is and emergent phenomenon //: thats the future of learning

Mobile learning ... voorbeelde:

Hoe mobile learning het leren beïnvloed (vier sessies):

Eerste lezing: gebruik mobile games --> belangrijkste les eerste presentatie (Afrika) … was vooral motiverend, verhoogde/intensiveerde lesbezoek en verbeterde relaties (onder elkaar en met docenten).

Tweede: students’ councelling via mobile phones (Finlands HBO):
- Doel .. bestrijding uitval
- En daarnaast .. ontwikkelen nieuwe tutoring tools en tutoring skills voor docenten.
- En versterken gelegenheden voor studenten om van counseling gebruik te maken.

300 studenten en 9 docenten uit verschillende programma’s betrokken:

Gebruikte (zelf ontwikkelde) mTuutori: film hierover op internet te vinden … Bij de demo in de film kwam het nogal docent gestuurd over (werken met questionnaires) die ingevuld moeten worden in de VLE van de hogeschool en waarover de terugkoppeling dan ook in de VLE is in te zien. Kwam vooral over als mobile tool om de student van allerlei info en hints en adviezen te voorzien waarmee een proces in het VLE en in fysieke contacten op gang werd gebracht.

Studenten vonden het gemakkelijk en prettig (prettiger dan email), met name ook omdat mediarijke berichten toegestuurd konden worden. Zij vonden dat het de relatie met de docent versterkte (met name omdat gecommuniceerd werd met een medium dat ze als van zichzelf beschouwde).

Derde: Building a cyber professor --> over hoe docenten te motiveren om nieuwe technologie te gebruiken.
Why do faculty resist:
- Lack of evidence that the time and work are worth their while
- Lack of incentives
- Lack of respect
- Lack of support
Solutions:
- Never force … work with volunteers … and what do they need …:
o Pedagogy/andragogy
o Rationale / trends
o Course design
o Best practices and examples
o Training in small groups
o Trainers are available for support
o Need text and graphic (not other media rich support)
o Opmerkelijk .. met name al oudere sms-ende docenten zullen technologie sneller adopteren
o Zij betalen de docenten om de training te volgen EN voor elke deelnemende student die ook de online course blijft volgen nog eens een extra 50 euro …
Realiseer je:
- Elke docent is individueel
- Iedereen wil respect en support (ook de zogenaamde goede docent)
- One size fits all … fits no one ..
- Neem ze serieus …

Vierde: Koos Winnings … NL: opening back-channels mbv SMS toepassingen (omdat dit binnen ieders bereik bleek te liggen). Verschillende toepassingen zijn uitgeprobeerd. De moeite waard om dit nog eens verder te onderzoeken. Had diverse leuke toepassingen.
Werden uitgedaagd om zelf via drie verschillende kanalen ook te stemmen en een bijdrage te leveren (via SMS, via Twitter, via shaked.com). Werkte leuk dat stemmen. De resultaten werden meteen gebruikt, om te kijken of het gesprek erover de stemming beïnvloedde ….. wat ook gebeurde ;-D

Temperatuur in de kleine ruimte is nu zo opgelopen dat ik maar ben gaan lunchen.

Street artists in a virtual space

Presentatie vanuit de universiteit van Rome. Opnieuw gebruik van second life. Hier staat echter wel de student centraal net als social constructivisme. De spreker haalt de Homo Zappiens van Wim Veen aan, die ze gehoord heeft op de Educa van 2005.

Doelen van het programma:
- stimuleren van creativiteit, competitie, ondernemerschap en employability
- ondersteunen innovatieve content waarbij ICT wordt ingezet, diensten, onderwijx en best practices
- aanbieden/delen van materiaal met voortgezet onderwijs
- compententies voor web 2.0 door het bouwen van een virtuele stad.

Studenten worden meer uitgedaagd. Ze krijgen via een filmpje de introductie over het leven in de virtuele stad en de materialen die ze kunnen gebruiken in hun opdrachten. Na een geslaagde opdracht kun je door naar een volgend level.

Docenten zijn nog steeds nodig en welkom, wel in een nieuwe rol. High quality interaction, full participation and reflection do nog happen simply by providing the technology .. and hence the role of the e-moderator (Salmon). Naast e-moderator worden zij ook e-teachers, e-tutors, e-coach etc.

Yearning for distance learning

Samenwerking met laatste jaren van voortgezet onderwijs waarbij gebruik gemaakt wordt van second life. Doelen:
- hoe maak je geschiedenis boeiend
- ervaringsleren, niet alleen theorie
--> uitdagen van studenten 'I have a jungle with a literature history pathway'.
Studenten/scholieren kunnen gebruikmaken van information points die vormgegeven zijn als de historische periode. Hiermee wordt een link gemaakt met de theorie, ook kunnen studenten de informatie via notecards opslaan en meenemen.

--> naast information boards zijn er appels. Hier staan de vragen op voor studenten. Vragen en antwoorden worden opnieuw opgeslagen op de notecards.

Vernieuwend: studenten kunnen plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ze kunnen vaker terug naar de theorie.
8 Periodes in de geschiedenis zijn nagebouwd in second life. Ziet er mooi en verzorgd uit. gebruik van second life op manier van een game (design). Jammer dat alle communicatie/interactie via de docent loopt.

Studenten geven aan dat zij meer samenwerken, leren en fun combineren en veel tijd door te brengen op het eiland.

Bye Bye Teacher

De naam van de eerste serie presentaties op de Online Educa Berlin 2010. De intro is nog niet veelbelovend 'wij zijn vooral een traditionele universiteit, gericht op traditioneel onderwijs.

De uniiversiteit van Gent deelt courses in in 3 categorieen: traditional strategy, provisional strategy en de revolutionary strategy.

Traditional: tekst-georienteerd, veel verwijzigingen naar auteurs, waarde-oordelen als onderdeel van de course, nadruk op verwijzing en tekst.
Provisional: gebruik van powerpoint en illustraties!!! En dat is nieuw??? En het gebruik van casestudies en gebruik van meer media behalve tekst. Sluit beter aan bij bestaande kennis van studenten door gebruik van context.
Revolutionary strategy: integratie tekst en illustratie (film-/theaterfragmenten), cross-over naar andere disciplines, gebruik van 1-minute lessons.

Veel mooi uitziende technische oplossingen maar ook weinig complimenteus over het basis(kennis)niveau van studenten. Leuk zijn de 1-minute lessons waar de docent een context schetst op basis van op locatie opgenomen filmpjes.

Wat is er vernieuwend?? Studenten kunnen illustratiemateriaal aanleveren en er wordt een verbinding gelegd tussen verschillende elkaar opvolgende courses.......