woensdag 25 juni 2008

Back from the future, Achmed sleeps....Jan en Mario hadden met hun sessie over de activiteiten van de Denktank Avans en ICT 2010 en de daarin gebruikte scenarioplanning de beschikking over de grootste zaal van het congres: auditorium 1. Gisteren was daar al de soundcheck gedaan zodat er zich geen verrassingen voor zouden doen bij het afspelen van het Denktankfilmpje. Vandaag waren zij een van de eersten die hun presentatie mochten houden, samen met 3 andere (native) speakers.Na een kort laatste overleg gingen Jan en Mario als laatste sprekers van start in de eerste echte presentatiesessie. Hun verhaal maakte een goede indruk op de zaal en leidde ertoe dat beiden geregeld later op de dag werden aangesproken op hun presentatie. Vergeleken met een aantal meer globale verhalen over strategy en scenarios was het Avansverhaal toch veel meer af. Het verhaal heeft in ieder geval aardig was deelnemers aan het congres geinspireerd.Achmed was tijdens het verhaal wel aanwezig, maar maakte vanwege veiligheidsissues toch de inschatting dat een optreden in Denemarken tamelijk riskant was. De cartoonzaak is tenslotte nog lang niet door iedereen vergeten. Mogelijk dat er morgen een nieuwe kans zich voordoet in auditorium 3.

Het congres begint!

Vandaag is dan het echte congresprogramma gestart en meteen trad er al een behoorlijke vertraging op omdat het inschrijven en elkaar ontmoeten langer duurde dan gepland. Zelf kwamen we ook een aantal bekenden tegen zoals de vertegenwoordigers van de politie-academie Eduardo en Natascha.Gelukkig hield de eerste keynotespreker absoluut geen rekening met de opgelopen vertraging en dreigde even het ochtendprogramma in de war te raken. Gisteren bij de soundcheck bleek al dat de organisatie zich behoorlijk had verkeken op de hoeveelheid presentaties, reden waarom het congres tot vrijdagmiddag 16.00 uur een vol programma heeft.

overzicht programma

overview zaal 1

Na de formele opening door de bestuurders van de universiteit van Aarthus en Jean-Francois Desnos (president van Eunis) kon dan eindelijk de eerste keynotespreker met zijn verhaal beginnen. Deze ging over scenarioplanning en keek terug vanuit het jaar 2048 naar 2028 en vertelde het verhaal van de University of Utopia. Na een veelbelovende start, maakte deze keynote jammer genoeg niet mijn verwachtingen waar. In plaats van een echte blik in de toekomst ging het daarvoor toch teveel over het verleden. Jammer, absoluut een gemiste kans....
Wel kwam er een hele mooie quote voor in het verhaal:

ideas and eggs