woensdag 5 december 2007

DLC 2: Faustus

FAUSTUS

Een initiatief vanuit de Europese Commissie is het ontsluiten van het Europees cultureel erfgoed. In november 2008 ligt er een prototype op de plank. Jon Purday van de Europese Digitale Bibliotheek spreekt hier tijdens de Online Educa in Berlijn over. Hij geeft een voorbeeld om de rijkheid van het materiaal te tonen. Neem het onderwerp ‘Faustus’ . In het Europees cultureel erfgoed kun je afbeeldingen, geluidsbestanden, bladmuziek, een film, het script, de originele kaft, een poster van de eerste uitvoering, etc. vinden.

Neem in plaats van ‘Faustus’een ander onderwerp (kernbegrip) en denk na over de geweldige verrijking en mogelijkheden van digitale bronnen voor het onderwijs...

Een belangrijke reden voor de stichting van de Europese Digitale Bibliotheek is de groeiende verwachting van gebruikers rond de beschikbaarheid van content. Gebruikers maken in toenemende mate gebruik van Web 2.0 / sociale toepassingen als YouTube, MySpace en Facebook. Zij raken eraan gewend om met het grootste gemak vanuit een centrale plek audio, afbeeldingen en videoclips op te roepen. In de komende jaren zullen zij diezelfde geïntegreerde toegang tot digitale middelen verwachten om te gebruiken voor een opdracht, onderzoek of scriptie. Waar de digitale bronnen opgeslagen zijn en van welke organisaties ze afkomstig zijn, doet niet terzake.

Via de website van de stichting kun je meestemmen naar de naam van het prototype: eureka.eu, euritage.eu of europeana.eu

http://www.europeandigitallibrary.eu/edlnet