woensdag 9 november 2011

Wikiwijs in het onderwijs: de praktijk

Wikiwijs in het onderwijs. Wordt het platform voor het zoeken en vinden, maken en delen en gebruiken van digitaal leermateriaal nu ook daadwerkelijk gebruikt?

Praktijk 1: Groen Onderwijs schetst hun ervaringen met dit platform (Harm-Geert Moesker: Kennisnet)
Noodzaak flexibiliseren door kleine aantallen studenten en verschillende leerjaren bij elkaar. Bronnen voor de studenten: het groenekennisnet of wikiwijs www.wikiwijs.nl. Hier heb je wel zoekvaardigheden nodig. Docent kan daarin ten behoeve van zijn leerlingen arrangementen maken waarmee de leerlingen dan aan het werk gaan. Harm-Geert werkt wel heel strikt binnen zijn arrangementen vanuit werkopdrachten. Het begint dus bij dingen doen. Hij is positief nu na twee jaar ermee werken. Binnen het MBO groeonderwijs bestaat inmiddels een arrangeurnetwerk, die samen ontwikkelen en ook een kwaliteitskenmerk gaan hanteren. Opm. die toevallig langskwam: 1 keer per kwartaal middag vrijmaken om alle links in je arrangementen te checken.

Netwerk Open Hogeschool Informatica (NOH-I) (Robert Schuwer:OU)
Toepasbaarheid voor HO is gekomen met het binnen wikiwijs ook te kunnen zoeken naar internationaal materiaal en er een harmonisatie heeft plaatsgevonden mbt metadatering (er waren er twee voor vo-mbo en voor HO). Toepassingen staan hier nog redelijk in de kinderschoenen. Oproep HO sluit aan en maak je leverontsteking via wikiwijs toegankelijk ook voor anderen. Concreet experiment hier: de NOH-I (samenwerking OU, Fontys, Han, Haagse Hogeschool en nog eentje). Ze maken samen het onderwijsmateriaal en publiceren af allemaal via wikiwijs.

Zie ok de presentatie

Voor ons: toch eens verkennen wat we hier mee kunnen in het kader van open educational resources. Welke bidrage wij kunnen leveren en wat we kunnen gebruiken van wat er al is/komt.
We zouden dit bijvoorbeeld zelf kunnen verbinden met experimenten rond iGlow's (samen met Artesis Antwerpen)

Zie ook www.wikiwijs.nl www.wikiwijsinhetonderwijs.nl www.twitter.com/wikiwijs

Math-bridge: een online wiskunde leeromgeving

Match-bridge : een online wiskunde
Johan Jeuring (Open Universiteit)

Math-Bridge is een Europese online leeromgeving voor wiskunde aansluitingsonderwijs. Doel is zorgen voor betere aansluiting VO-HO. Met name omdat veelal blijkt dat veel studenten ondanks hun middlelbareschool diploma niet "startbekwaam" zijn.
De leeromgeving selecteert materiaal voor een student gebaseerd op zijn/haar kennis en houdt de vorderingen van de student bij.
De omgeving wordt aangeboden via ActiveMath, geavanceerde digitale leeromgeving.
Math-bridge is meertalig ... Ook NEderlands ... Docenten kunnen zelf programma samenstellen. Er zit veeeeeel in.
Vooral bedoeld voor allerlei HO opleiding, niet een wiskunde opleiding.

Zie ook de presentatie en de webomgeving: www.math-bridge.org
Het lijkt een rijk systeem waarmee je vanuit verschillende invalshoeken aan het werk kan. We kunnen hier zeker wat mee in het kader van ons Studentencentrum in het kader van bijspijkeren wiskunde en inzet bij peer-tutoring.

Congreswiki

http://www.learningwiki.com/Learning-2011-Sessions Dit is het url van de wiki waarop alle sessies terugkomen, inclusief ruimte voor de congresdeelnemers om te reageren. Een enorme bron aan innovatieve ideeen, good practices en informatie. Nog even los van alle tweets, blogberichten, emailtjes etc. Social media is volledig geintegreerd in dit congres. Iets wat heel zichtbaar is. Iedereenheeft en iPad, een smartphone en vaak een combinatie van die twee bij en is altijd connected, fysiek via buttons en ook virtueel.
Leuk en daarnaast een echte meerwaarde! Bijzonder bruikbaar als voorbeeld vans ons studenten- en docentencentrum.

Bill Clinton op Learn 2011

De tweede dag van Learn 2011 werd afgesloten door niemand minder dan Bill Clinton. Ik had me hier vooraf al enorm op verheugd. En .... het was nog beter dan gedacht. In tegenstelling tot andere keynotes begon Clinton met een eigen presentatie over zijn activiteiten voor de Clintonfoundation. Zonder ook maar 1 x gebruik te maken van een spiekbriefje of een powerpointpresentatie, nam hij ons mee in zijn verhaal over de ongelijke verdeling tussen arm en rijk, zijn bezoeken aan diverse projecten en zijn ideeen over de rol van onderwijs. Een terugkerend principe hierin was dat talent overal aanwezig is, alleen door omstandigheden vaak niet zichtbaar is, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderwijsmogelijkheden.
Ook was hij kritisch naar zichzelf in zijn terugblik op zijn ambtsperiode als president. Een mooie uitspraak hierin was dat presidenten beter worden als ze geen president meer zijn. Via zijn Clintonfoundation ishijactief betrokken bij opbouwprojecten in diverse ontwikkelingslanden en heeft hij veel aandacht voor de rol van onderwijs.

Clinton maakte daarna veel indruk op mij toen hij in het tweede deel van zijn bezoek werd geinterviewd door Elliott Masie. Deze had voorafgaand aan het congres ons als deelnemers al uitgedaagd om vragen voor alle keynotes in te sturen. Degegeven antwoordenwerden heel persoonlijk, zoals de enorme rol die lezen speelt in zijnleven en in het verlengde ervan de rol van storytelling. Clinton vertelde dat hij jarenlang Chelsea (zijn dochter) voorlas door elke dag een nieuwe zin te sturen waarmee een verhaal begon of verderging. Chelsea stuurde dan een eigen zin terug, die door hemgecorrigeerd en voorzien van een nieuwe zin terugkwam en uiteindelijk een heel verhaal vormde.
Ook zag je tijdenshet interview soms opeen Clinton in zijn rol als ervaren staatsman. Heel bijzonder om mee te maken.
Clinton bleef uiteindelijk veel langer aanwezig dan gepland. Zijn begeleiders vanuit de secret service werden daar behoorlijk nerveus van. Wij als congresbezoekers hebben vooral genoten van zijn inzichten en doorkijkjes in de manier waarop hij dingen aanpakt en wat hem drijft.....

De ICT competente docent

De ICT-competente docent
Sprekers Tijdens de onderwijsdag: Anita Vlonk en Maartje de Reus (Kennisnet)

Dat een goed gebruik van ICT door docenten een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert, is de overtuiging vanwaar uitgegaan is. Uit onderzoek blijkt dat de docent door het gebruik van ICT meer ruimte heeft voor aandacht aan individuele leerlingen. In alle sectoren is een behoefte aan verdere professionalisering van docenten en managers op ICT-gebied. Maar welke minimale competenties en bekwaamheidseisen heeft een docent nu eigenlijk nodig om ICT zo efficiënt en doelmatig mogelijk in te zetten?

In een discussiesessie werd dit verder uitgewerkt uitgaande van de conceptteksten die zij inmiddels hebben liggen van ICT-bekwaamheidseisen voor docenten. Kennisnet timmert flink aan de weg op dit vlak (een speerpunt voor 2011).
(ook) zij werken met drie niveaus: startbekwaam, ervaren en expert.

E-competenties:
1 professionele houding
2 mediawijsheid --> beter mediavaardig (waar mediawijsheid onderdeel van is) --> er was in het publiek discussie om ICT vaardigheden en mediavaardigheid uit leraar te trekken (in hun definitie zat dat in elkaar vervlochten)
3 arrangeren
4 onderwijzen
5 monitoren
6 toetsen

Beschrijving vooral in termen van waarneembaar gedrag! 1 en 2 randvoorwaardelijk, 3 t/m 6 de inhoudelijke aspecten. Hier kwam in de discussie ook nadrukkelijk terug dat ook voor de docenten de 21st century skills van toepassing zijn. Daarnaast kwam de kanttekening (terecht vind ik) dat het wel erg ging over technologie en dat we toch vooral niet moeten vergeten dat het gaat om didactiek en onderwijs-leerprocessen.

Opzet beschrijving per competentie:
Competentie -->> korte beschrijving (1 zin) -->> korte opsomming wat de docent moet weten en wat de docent moet kunnen per niveau (startbekwaam, ervaren, expert) geformuleerd in waarneembaar gedrag .... Advies publiek was hier: ga dan wel uit van de concrete beroepssituatie en de kritische momenten daarin en beschrijf het in die termen, dan is het concreet en begrijpelijk voor de docent en is het in de praktijk waarneembaar en beoordeelbaar.

Voorbeelden van uitwerkingen: zie de presentatie (wordt nog toegevoegd).
Een en ander is natuurlijk voor verbetering vatbaar ... Het is in ieder geval een aardig en bruikbaar begin om een op basis daarvan verder uit te werken.

Goh waar ken ik dat van. Als Avans hebben we ook zo'n overzicht vanuit project VIA (techniek academies).
Is goed om het eens naast elkaar te leggen en over en weer te vergelijken!

Why not have fun whyle learning

Jeroen Alessie tijdens de Surf onderwijsdagen over serious gaming:
de Presentatie van Jeroen