donderdag 13 november 2008

Peer review online, wat werkt?

In de tweede serie workshops werd door het onderwijscentrum van de VU en door het IVLOS een presentatie onder deze titel gehouden. Na een theoretische inleiding waarin het begrip 'peer review' werd gedefinieerd met behulp van onderstaande begrippen als:
- studenten van gelijk niveau
- samenwerkend leren als onderwijsvorm
- peer-assessment --> co-assessment

werd verder ingegaan op een tweetal applicaties die in het kader van het PROOF-project (peer review online opschalen en faciliteren) gebruikt zijn. Beide systemen zijn text-based. Opvallend was dat de twee deelnemende universiteiten ieder een eigen keus maakten voor een peer review systeem. Hoewel als voordelen voor de studenten de volgende argumenten werden genoemd:

- spreken elkaars taal
- tussenstap naar zelfstandig leren
- toepassing criteria (verinnerlijking)
- actief bezig zijn met de stof (diepteverwerking)
- belang van tussentijdse feedback

bleek dat ook het belang van het kunnen opschalen (efficientie) en van de docenten (schaarste aan tijd, groter volume aan feedback kunnen aanspreken) een belangrijke rol hebben gespeeld in de keuze voor Turnitin en een Annotatiesysteem. Ben heel benieuwd of er ook ervaringen zijn waarin ook multimediale producten gebruikt kunnen worden in een peer review.

Een Rijnlandse school?

De leerling voorbereiden op de wereld van morgen. De leerling begeleiden, ondersteunen, uitdgen, helpen groeien en faciliteren om een wereldburger voor morgen te worden. Mooie woorden waarmee de eerste sessie van de OWD2008 werd aangekondigd. De werkelijkheid bleek echter een stuk zwart/witter te zijn. Na een lange introductie waarin veel aandacht gegeven werd aan de publicaties en het CV van de presentator, werd het Rijnlands model gepositioneerd tegenover het Anglo-Saxisch model. Deze laatste werd helemaal afgebroken als zijnde niet meer van deze tijd en niet geschikt om de bovengenoemde doelen te bereiken. Jammer dat de passie het won van het vakmanschap. In ieder geval het vakmanschap om te kunnen nuanceren.....

Literatuurtip: Media education for the 21st century van Jenkins

Tijdens de sessie van Jan Willem Rengers werd gerefereerd naar het whitepaper van Jenkins 'Media education for the 21st century'. Voor de link hiernaar, klik hier.

Van Wysiwyg naar wysinnwyg

keynote 11-11-2020

De Surf Onderwijsdagen 2008 had dit jaar als thema 'duurzaam innoveren: wie is aan zet?' De jubileumeditie startte met een keynote die nu eens niet bestond uit een presentatie van een goeroe, maar die werd verzorgd door een aantal Surfdeelnemers die zich in de afgelopen periode hebben beziggehouden met scenariodenken. De eerste sessie vond daarom plaats in het jaar 2020. Het interactieve karakter en het enthousiasme van de talkshowhost Marc Dupuis werd positief ontvangen door de congresbezoekers en markeerde de start van een positieve sfeer tijdens beide dagen.

De sessies van de eerste dag bleken zeer divers van aard. Degene die me echter het meeste aansprak was die van Willem-Jan Renger over het ontwerpen van onderwijs voor de netgeneratie. De gebruikte metaforen over het 'missen van de boot' (websites, gaming en second life) was heel helder. Dit gold ook voor de metafoor van de ijsberg waarmee werd aangegeven dat de gamecultuur zich jarenlang grotendeels buiten het beeld van de mainstream heeft afgespeeld.
De essentie van de sessie bleek echter het gebruik van regels voor het ontwerpen van games gebruikt als regelset voor het ontwerpen van onderwijs voor de wysinnwyg-generatie: what you see is NOT what you get.... Hoe kunnen we onderwijs ontwerpen alsof het een game is, waarbij er een authentieke relatie wordt gelegd tussen de regelset die aan het onderwijs ten grondslag ligt (niet direct zichtbaar) en de aangeboden leerstof worden uitgedrukt in handelingen. Gaming in het onderwijs op een heel andere manier toegepast dus.
Kortom een hele flitsende maar ook inhoudelijk aantrekkelijke sessie waarbij de deelnemers echt aan het denken gezet werden.