dinsdag 26 maart 2013

Tip Masterclass OU

Vanuit de beroepspraktijk komen duidelijke signalen dat de integratie tussen de theorie van het leren en de praktijk van het werken beter moet. Het is van belang de zogenaamde ‘transfer’ van het in opleidingen geleerde naar de beroepssituaties te vergroten, en daarvoor mogelijkheden van ICT te benutten. Om beter te begrijpen hoe we dit ‘verbindend werkplekleren’ kunnen ondersteunen in het beroepsonderwijs, onderzoeken we situaties waarbij het leren op de werkplek centraal staat. De relatie tussen beide kernprocessen wordt in de figuur weergegeven, ook in verband met de belangrijkste rollen bij werkplekleren: de lerende(n), de opleidingsbegeleider en de praktijkbegeleider. De Online masterclass vindt plaats van 17 tot en met 24 april. Meer info: http://portal.ou.nl/web/masterclass-ow-170413/aankondiging