maandag 28 december 2009

How College Students Seek Information in the Digital Age | EDUCAUSE

How College Students Seek Information in the Digital Age | EDUCAUSE

A report of findings from 2,318 respondents to a survey carried out among college students on six campuses distributed across the U.S. in the spring of 2009, as part of Project Information Literacy. Respondents, while curious in the beginning stages of research, employed a consistent and predictable research strategy for finding information, whether they were conducting course-related or everyday life research. Almost all of the respondents turned to the same set of tried and true information resources in the initial stages of research, regardless of their information goals. Almost all students used ourse readings and Google first for course-related research and Google and Wikipedia for everyday life research. Most students used library resources, especially scholarly databases for course-related research and far fewer, in comparison, used library services that required interacting with librarians. The findings suggest that students conceptualize research, especially tasks associated with seeking information, as a competency learned by rote, rather than as an opportunity to earn, develop, or expand upon an information-gathering strategy which leverages the wide range of resources available to them in the digital age.

Report

What Today’s College Students Say about Conducting Research in the Digital Age

donderdag 24 december 2009

Verandering, creativiteit en aandacht

Eén van de centrale thema's van het afgelopen jaar was verandering. In de media, op congressen, in eLearning als vakgebied en rond leeromgevingen werd uitgebreid aandacht besteed aan verandering. it leidde ondermeer tot vragen als 'Hebben elektronische leeromgevingen nog wel toekomst', en als dit zo is hoe zien ze er dan uit, 'moeten we nog wel investeren in instellingsbrede voorzieningen voor eLearning'? Ook binnen Avans is uitgebreid nagedacht hierover in de visietrajecten vanuit Avans en ICT. Intern is hierover ook op een nieuwe manier verslag gedaan: niet meer op papier maar juist via een beeldverslag wat door gebruikers bijna intuitief benaderd kan worden.
Een trend die steeds meer op komt zetten is de aandacht voor creativiteit. Via de Internetpagina's van TED is een serie presentaties te downloaden die allemaal gaan over de 'creative spark' en wordt creativiteit steeds meer in relatie gezien tot onderwijs en de veranderingen die daarin nodig zijn om studenten voor te bereiden op de toekomst. Een aanrader hierin is volgens mij de presentatie van Ken Robinson: 'schools kill creativity'. Toch verwacht ik niet dat creativiteit het centrale thema wordt voor 2010.
Het thema wat in 2010 opduikt is Aandacht. Persoonlijk, voor leren, voor elkaar ....

zondag 13 december 2009

Videoverslag Online Educa Berlijn

In de week van 1 t/m 4 december zijn Han en ik vanuit het LIC in Berlijn geweest op de conferentie Online Educa. Eerder in deze blog is daar uitgebreid verslag van gedaan. Maar wat is nu de kern van het verhaal? Wat heeft het ons opgeleverd? Dat komt in dit filmpje tot uiting.

donderdag 10 december 2009

10 minuten pitch via video conferencing over bloggen op de stage


10 minuten pitch via videoconfercencing tussen Breda & Den Bosch. Onderwerp: Stagebegeleiding via blogs.

woensdag 9 december 2009

Het professionaliseringscentrum van de Universiteit van Texas

Ons bezoek aan Austin om deel te nemen aan het ELI-congres (Educause Learning Inititative) half januari wordt ook gebruikt om een aantal universiteiten te bezoeken. Eén van deze universiteiten is de University of Texas. In de voorbereiding op dit bezoek, kwam ik op de website van het Faculty Innovation Center van de universiteit, een afdeling die enigszins lijkt op het LIC van Avans.

Op deze website beschrijven zij een aantal van hun activiteiten en projecten, maar publiceren zij ook een link naar hun nieuwsbrief. Hierin kwam ik een artikel tegen met als titel: 'Opening the door to your classroom'. Hierin wordt een service beschreven die wordt aangeboden aan docenten: een gesprek met één van de onderwijskundigen van het Faculty Innovation Center.

In deze gesprekken komen de volgende 5 vragen aan de orde:

Organization – how is the class taught? Do students have a sense of where the class will go and what was important? Were needed materials available? Was there a summary?
Instructional strategies – were there a variety of instructional strategies? Did the use of technology enhance or detract from the teaching? How w as the pacing? Was the professor’s thinking “visible” so that it modeled for students how to learn?
Interactions – were students involved? Were questions asked (by the instructor and by students)? How did the professor respond to students?
Classroom climate – were students engaged? Did the professor have rapport with students?
Clarity – were visuals used? Were examples provided? How clear were explanations?

Vragen die stemmen tot nadenken, en mogelijkheden geven om er binnen Avans mee aan de gang te gaan.

vrijdag 4 december 2009

Battle of the Blogs
Workshopleider

Bert De Coutere, IBM, Belgium


Panel

Ellen D. Wagner, Sage Road Solutions LLC, USA

Donald Clark, LINE Communications, UK

Clive Shepherd, Fastrak Consulting Ltd, UK

Jane Hart, Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT), UK

De workshopleider moet gedacht hebben: het is het einde van de conferentie, we gaan over tot actie. Maar je kunt ook te veel willen. Dat bleek ook, menigeen liep weg uit deze workshop. Overdaad schaat, zijn mijn oude moeder vroeger al.

We voeren strijd met de volgende middelen: een panel, dat het voornamelijk met elkaar eens is (het onderwijs is slecht en dat is het al heel lang) en het publiek, dat moet twitteren, roepen via Back Noise en commentaar geven via een microfoon.

De strijdbijl werd opgegraven rond de thema’s

Brain theorie

International Language of E-Learning

Tools

Succeed


Tot een echte strijd wilde het echter maar niet komen in deze workshop. Een punt leek even voor vuurwerk te zorgen. Donald Clark meende dat alle onderwijstheorieën verouderd en dus waardeloos waren, sterker nog alle oude theorieën zijn waardeloos. Clive Shepherd bleek een gedegen opponent en wees nog even op de waarde van een aantal Griekse klassieken.

Conclusie: we zijn het met elkaar eens, het moet allemaal anders, beter en sneller.

Bert De Coutere van IBM Learning Development probeerde het beste er van te maken. Hij was erg grappig, maar soms werkt zelfs humor niet in een doolhof van e-Learning middelen

Toch is Back Noise wel een leuk middel. Ik denk dat ik het eens ga proberen in een les of een lezing.Narrative and Storytelling in Teaching and Learning


Reflective Narratives Using Digital Storytelling

Christopher Murray is Projects Officer aan de University of Leeds. Hij is betrokken bij de invoering van het ePortfolio voor School of Medicine. Hij vertelt over het gebruik van foto’s en ander beeld materiaal van studenten om vorm te geven aan hun emoties die zij hadden bij heteerste contact met patiënten. Erg vergelijkbaar met wat wij doen bij de AGZ voor de Major AGZ. Wij bloggen en in Leeds maken ze een Powerpoint met beeldmateriaal. Leuke voorbeelden gezien. Ik vroeg hem naar de mogelijkheden van studenten om ook beeldmateriaal van bijvoorbeeld patiënten te gebruiken. Net als bij ons is het streng verboden om patiënten te fotografere.

e-VITA, Electronic Life Experiences Based on Storytelling and Serious Games

Lucia Pannese, Italiaanse, werkzaam in Engeland. Oprichter van “Innovation & Research and Serious Games”. Oprichter van Games2Growth Ltd based at the Serious Games Institute, Coventry University Technology Park.De doelgroep ervaart het als een uitdaging om van hun verhaal een interessante game te maken, zowel liniar als non-linair. Dat kan explorterend, experimenterend, vertellend of probleemgeoriënteerd zijn.

Th
e Digital Storyteller: Learning Through Personal(ised) Narratives

Cristina Costa is de Research Technologies Development Officer voor het Research and Graduate College, van de University of Salford, UK. Zij houdt zelf van verhalen vertellen, dus brengt ze dat over op kinderen en volwassenen in het onderwijs. Via cartoons (kinderen) en weblogs (volwassen). Aanstekelijke voorbeelden. Ze houdt natuurlijk zelf ook een blog en een site bij, ze wil namelijk het goede voorbeeld geven.

Eigen commentaar:
Weinig nieuws, wel sprankelend. Enthousiaste voordrachten die aanstekelijk werken. Je gelooft zo dat het werkt. Vooral Cristina zie ik zo heel enthousiast met de kinderen bezig. Zij zou mij nog aan het kantklossen krijgen.
Dit soort workshops hoeven niet innoverend te zijn, ze zijn heel praktisch, maatschappelijk en didactisch nuttig en daarom ondersteunen ze twee delen van het thema van de conferentie: ‘share en succeed’

Hindsight, Insight, Foresight


De tweede dag van OEB begon met twee plenaire sessies (niet echt plenair dus), ik volgde: Hindsight, Insight, Foresight, Oversight … : A Call for Learning Futures.
De lezingencyclus werd geopend door Gilly Salmon. Zij is Professor of E-Learning and Learning Technologies aan de University of Leicester en directeur van Beyond Distance Research Alliance en de Media Zoos. Haar thema: Learning: Living It Forwards, Understanding It Backwards
Haar lezing is meer een verzuchting: waarom gaat de bestendiging van e-Learning toch zo traag?
Alvorens daar op in te gaan maakt Gilly Salman een historisch uitstapje naar leren en doceren. Van de klassieken via Erasmus, John Locke en Darwin naar het heden, waar we ons bevinden in de communicatierevolutie en het wonder van internet. Hoewel ik die kwalificatie wat overdreven vind, kan ik het me wel voorstellen dat ze die gebruikt in het licht van de snelheid van technologische ontwikkelingen. Ik denk dat de mens nauwelijks in staat is de zelf ontwikkelde technologisch ontwikkeling bij te houden.

Waarom lukt het integreren van e-Learning zo moeilijk? Dit ligt natuurlijk aan de docenten die moeilijk in beweging te krijgen zijn en die niet aan de verwachtingen van de studenten voldoen. Maar hoe staat het met de vaardigheden van de studenten en in welke mate gebruiken zij ICT in hun leven? Voor het antwoord haalt zij student Aaron Porter op het podium. Hij is de Vice-President van de National Union of Students. Hij heeft onderzoek gedaan naar ICT gebruik onder studenten. 96% van de studenten gebruikt ICT in het dagelijks leven en om te studeren. Slechts 1% gebruikt nooit ICT-middelen. 46%% vindt dat ICT het onderwijs verbetert en men staat in gelijke mate positief tegenover het gebruik van internet en e-Learning. De grootste wens van studenten is het online maken van assessments. Interessant is dat Aaron Porter concludeert dat studenten inhoudelijk heel beperkt (en ongericht) gebruik maken van de mogelijkheden die ICT en applicaties bieden. Sociale netwerken, Word, en PowerPoint worden veel gebruikt, maar daar houdt het wel zo’n beetje mee op.

Na de presentatie van deze resultaten gaat Gilly Salman met haar verzuchting: het schiet niet op zo met e-Learning. Maar de boodschap is ook: blijven volhouden en niet opgeven, er is geen weg terug. Zij zelf probeert studenten en docenten te motiveren door haar Media Zoo. Waarin iedereen kan experimenteren met e-Learning.


De tweede lezing werd gehouden door Artur Dyro oprcihter Managing Director of Young Digital Planet (YDP) en uitgever. Hij heeft als thema gekozen: What the Publishing Industry Can Learn from Today’s Learners. Deze welbespraakte Pool, eindelijk iemand die achter zijn desk vandaan komt, brengt ook de bekende boodschap. Wij ouderen moeten leren van de jongeren, zij zijn de ‘digital natives’. Wij zijn de immigranten die van niets weten. Remember to learn from the younger. Met platitudes als: hoe langer je lesgeeft hoe moeilijker het is te veranderen, weet hij me niet te overtuigen. Eén waar ding merkt hij wel op, de rol van de traditionele uitgever zal veranderen. Door het digitaliseren verdwijnt de huidige functie van het schoolboeken en daarmee verdampt de winst van de uitgever. De uitgever dient te transfomeren tot serviceprovider.

Als laatste spreekster betreedt Lizbeth Goodman het podium. Zij is directeur van Research for Futurelab Education. Ze is ook Legacy Chair of Creative Technology Innovation van de University of East London. Haar thema is: 21st Century Learning for All: Innovative Tools and Methods in Practice-Based Education for People of All Ages and Abilities.
Bij het begin van haar lezing ontstaat er gemor via Twitter: ‘Lizbeth Goodman Reading what is up on the screen. Not good practice! Insulting to the audience. We can read, thanks’. De mevrouw heeft gelijk.

Niet vernieuwend, maar wel indrukwekkend is haar presentatie over de inzet van ICT bij de communicatie en creatieve expressie die zij gebruikt bij gehandicapte en chronische zieke kinderen. Ze vertoont een ontroerende film met een aantal cases waarin aangetoond wordt dat ICT kan zorgen voor een leefbaarder leven. Hopelijk verschijnt de film snel online. Bijna smekend verzoekt zij de techneuten op te schieten met de ontwikkeling van nieuwe technieken die een beter communicatie mogelijk moeten maken: de kinderen hebben slechts kort te leven en enkele van de op getoonde recente video zijn inmiddels overleden.

De mevrouw die eerst nogal negatief twitterde schrijft nu: ‘Lizbeth Goodman showing some wonderfully empowering case studies - makes my heart soar. THIS is my passion. Enable. Empower.

Onder de indruk verlaat het publiek de zaal.

Responding to the changing world of work

We begonnen de dag met een sessie waarin visies werden gedeeld over de invulling van ons dagelijks werk nu en de nabije toekomst en de rol die technologie hierbij speelt. De directeur van Wyse, Tarkan Maner, beet de spits af met zijn vijf punten:

 • 'The green' - computers kunnen veel zuiniger door het verplaatsen van de functionaliteit naar de 'cloud'. Het apparaat van de toekomst regelt (alleen) de toegang tot applicaties en content.
 • Virtualizaton - Ook dit maakt het eindgebruikersapparaat goedkoop en zorgt ervoor dat de gebruiker onafhankelijk van plaats en tijd met dezelfde applicaties en content aan de slag kan.
 • Cloud computing - Content en applicaties worden 'ergens' centraal opgeslagen en zijn altijd voor iedereen beschikbaar (met autorisatie) ongeacht de context waar hij/zij zich in bevindt.
 • Mobility - Je bent onafhankelijk van kabels en vaste infrastructuur hetgeen de flexibiliteit bevorderd. Bovendien is 'on the air' ook in opkomende landen zoals in Afrika goed toe te passen. De connectiviteit die hierdoor ontstaat maakt de cloud toegankelijk.
 • Unified technologies - Onder invloed van het kapitalisme hebben bedrijven stuk voor stuk eigen ecosystemen gecreëerd met voor wie hier deel van wil worden een prijskaartje. In het tijdperk van cloud computing is een gedeeld ecosysteem wenselijk. 'No more prisoner of one device', maar content die ongeacht het gebruikte systeem toegankelijk is.
Als illustratie van bovenstaande geeft Tarkan het aantal PC's wereldwijd (800 miljoen) ten opzichte van het aantal mobieltjes (3 miljard, waarvan steeds meer smartphones).

Kortom: De PC en laptops verdwijnen, mobiele apparaten (zoals de Iphone, Android-toestellen,etc.) zijn het gereedschap om content en applicaties te benaderen.

Hierna kwam Martin Dougiamas, CEO van moodle, met een pleidooi voor open source en eigen visie op pedagogiek in relatie tot online learning systemen.

Aan de hand van een sprekend fragment uit de Matrix liet David James Clarke IV (Toolwire) zien dat kennis geen macht meer is, maar dat het kunnen ontsluiten van kennis 'just in time' de nieuwe macht is.

Bijzonder illustratief hierbij was ook het onderzoek dat liet zien dat in 1986 75% van de benodigde kennis om je werk te doen 'in het hoofd' zat, maar dat heden ten dage dit gedaald is naar 8 tot 9 procent. Zijn conclusie:

90% of what you need to know to do your job you don't know.

Al met al was het een enerverende sessie, waar veel waardering voor klonk.

Workplace learning

De conference guide beloofde 4 presentaties op het gebied van innovatief leren op de werkplek met behulp van web 2.0. Helaas viel een van de sprekers uit. De presentaties die wel doorgaan vonden, vielen helaas stuk voor stuk nogal tegen. Naar onze mening was het niveau van de presentatie zowel qua inhoud als innovatief gehalte nogal onder de maat. Dit werd veroorzaakt door een geheel van nog niet volledig uitontwikkelde concepten, een enigszins gedateerd model (zeker geen web 2.0) en een werkvorm die niet voor een ieder is weggelegd: het professioneel op video zetten van learning content.

Toch liet met name de presentatie van Anthony Basiel (Middlesex University) zien waar het in de toekomst wel eens naar toe zou kunnen gaan: veel minder paperbased of textbased content, maar meer video en animatie. Zo bezien, komt de mogelijke inzet van smartphones als de kern van je learning system dichterbij wat aansluit op de rode draad: het verdwijnen van de PC en de opkomst van de 'mobile computer' als toegangspoort tot content in de 'cloud'.

De presentatie van de RDW viel ronduit tegen. Niet alleen was de presentatie op zich niet boeiend genoeg, ook de gepresenteerde oplossing mocht geen state-of-the-art worden genoemd. In feite werd een rechttoe-rechtaan ontsluiting van het LMCS getoond, in een browser. Het geheel oogt weinig flexibel en variatie in trainingaanbod is beperkt.

donderdag 3 december 2009

Drop the 'e'

Learn to Innovate – Innovate to learn

Lieve van den Brande van de Europese Commissie bepleit een andere benadering van ‘Onderwijs en ICT’ dan voorheen. Volgens Van den Brande hebben we te maken met een veranderende context:

“We are entering the age of the learning society – enabled by a rich, digital environment, characterized by advances in social networking.”

Volgens Van den Brande moeten we de focus richten op de competenties van de 21e eeuw: “We need to go into an updated discourse for ICT and learning. Learning as the core business.”

De hoofdgedachte is dat de lerende centraal staat. Daar draait het hele verhaal om, maar dat is toch niks nieuws onder de zon? Dat roepen we al zo lang. Wat nieuw is, is de benadering. Het gaat om een aanpak waarbij drie grote ontwikkelingen samenkomen: technologische, organisatorische en onderwijskundige innovaties.Nog een paar uitspraken:

 • The potential of ICT will not be realized without innovating the Educational and Training Programme. A lot has to be done in Teacher education and training programmes.”

 • “See technology as a solution for problems.”

 • It’s time for a new discourse. Show the added value for ICT and learning. Working with the ‘e’, but show that it’s about learning. Drop the ‘e’!

Tot slot een foto van een dia waarin staat dat de competenties van de 21 eeuw bovenaan staan in de agenda van Europa en de rest van de wereld. Blijft over de vraag: Wat zijn de competenties van de 21e eeuw?

Lessons from London

De tweede keynotespreker is Brian Durant, hoofdverantwoordelijke van de London Grid for Learning. De ondertitel van de presentatie is ‘a learning platform for a million learners – lessons from london’.

Sinds 1997 is in London gestart met de ontwikkeling van een management learning environment (MLE). Van deze digitale omgeving maken 2600 scholen gebruik. Brian Durant vertelt over de beginperiode, de ontwikkeling, de ervaringen en de ‘lessons learned’. Filmpjes van leerlingen, leerkrachten en managers ondersteunen het verhaal. De meerwaarde komt overeen met de uitkomsten van het Steps-project waarover in een eerder blogbericht is geschreven.

De belangrijkste les uit London: It's all about effective change management! • 70% about effective change management
 • 20% about the processes inside the school
 • 10% about technology
Een belangrijk en opvallend onderdeel in het veranderproces is een training voor schoolleiders geweest. Ook het organiseren van face to face uitwisselmomenten is een belangrijke stimulans geweest.

Een belangrijke boodschap die ook tijdens de pre-conferentie luid en duidelijk is verkondigd: ‘Start with a reason, not functionality.’

Brian toont tijdens zijn presentatie een model ‘management complex change’. Vooral de woorden op de gele labels geven het belang aan van verandermanagement. Bij de invoering van technologie heb je te maken met: confusion, anxiety, slow change, frustration and false starts.

Start van het hoofdprogramma, "Innovate, share and succeed"

Eerste key note is van Lord Puttnam: Seizing the moment.

Als filmer heeft hij de uitdaging van het onderwijs van NU in beelden uitgedrukt: http://www.wearethepeoplemovie.com/.

Puttnam predikt de digitale media als kracht in het verspreiden van kennis die nodig is om de uitdagingen van deze tijd te doorstaan. Het geeft me te denken: als we studenten leren wat we al weten en kunnen, verandert er niets en kunnen we beter zelf de uidagingen van deze tijd te lijf gaan dan deze door te schuiven naar de studerende generatie...

Dus laten we als docenten besluiten vooral ook zelf te leren. Dus niet langer: "teachers teach and students learn".

woensdag 2 december 2009

eLearning for a smarter planet?!

Workshop met als titel (hou je vast..): Moving beyond the crisis powered by knowledge and learning solutions - what is the next practise?
Deze workshop werd georganiseerd vanuit het "elig": European Learning Industry Group, een (e)Business netwerk met bedrijven als IBM, Cisco, Elsevier, HP, Fronter, etc.

Enkele statements en bevindingen uit de bijeenkomst zijn:
- To have effective learning, you have to address more dimensions than just the cognitive domain". Welke domeinen zou je bij leren dan nog meer aan moeten spreken?: van onderwerp naar analytisch > emotioneel > sociaal > politiek > tot ethisch. En naast het feit dat je je mensen wil ontwikkelen, moeten ook de organisaties zelf ontwikkelen en voorwaarden creéren om leren mogelijk te maken. Dit moet worden opgenomen in hun strategie.

Waar verder veel aandacht was iets wat mij aanspreekt en waar we bij ASIS al mee doende zijn is: de aansluiting bij de behoefte van het bedrijfsleven!! Je zult ook iets moeten doen aan werkgelelateerde vaardigheden/skills, en daarbij ook zgn. 'life-skills': samenwerking, sociale skills. Informatie management is/wordt een key issue: hoe snel en efficiënt kun je toegang hebben/krijgen tot informatie.
Uitspraak (kennelijk gebaseerd op onderzoek): "70% van de prestatie is gebaseerd op gedrag en vaardigheden"!
en: "Leren doe je meer door interactie en reflectie, dan door basaal leren (kennis opdoen). (!)

Het eind van de discussie maakte het interesant, niet alleen omdat ik daar mijn mening erbij ingegooid heb. De leraar staat niet langer centraal, maar het leren, waardoor dus ook de rol van leraar vernadert. Hoe krijgen we de mensen die het moeten doen, de docenten, zover dat zij meegaan en in staat zijn om de nieuw beschikbare technieken te gaan toepassen?!
Je kunt alleen die nieuwe en verbeterde technieken (laten) gebruiken als:
- er leiderschap wordt getoond, door hier prioriteit in beleid aan te geven (en betekent ook tijd en geld);
- als die verandering wordt aangenomen, door organisaties èn door een sociale en culturele omslag bij de docenten.
- je de juiste mensen bij elkaar kunt brengen, die elkaar en anderen naar een hoger plan kunnen tillen.

Tot zover,
Ramon

Aanbevelingen


Tijdens de Online Educa 2009 doet Roger Blamire van het European Schoolnet op basis van een breed Europees onderzoek een aantal aanbevelingen om eLearning op een hoger plan te brengen op drie niveaus.

Educational policy
 • Increase, diversity and certify teacher education; support change leaders.
 • Build ICT into general educational policies.
 • Ensure access to quality equipment and learning resources.

Schools

 • Capitalise on learners’ ICT competence and reduce digital divides.
 • Strengthen pedagogical use of ICT.
 • Develop an open knowledge-sharing school culture.
 • Exploit the potential of ICT to achieve wider educational goals.

Research

 • Apply a variety of methods to assess the impact of ICT.
 • Shift the focus towards the learner and the school as a learning organization.
 • Establish a long-term and continuous monitoring system on the impact of ICT in schools.

Persoonlijke voorkeur
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar meer aandacht voor het didactisch gebruik van ICT en het beter en breder benutten van het potentieel van ICT om educatieve doelen te bereiken. Dat zou het doel moeten zijn. Daarvoor zijn goedwerkende spullen, een open cultuur en een lerende organisatie een vereiste.


Step by step

Europees onderzoek naar de impact van technologie in het basisonderwijs

Uit een grootschalig Europees onderzoek naar het gebruik en de impact van ICT in het basisonderwijs is gekeken naar effecten voor de leerlingen en voor de leerkrachten. Het gaat niet over leereffect, maar gelukkig valt er nog meer te zeggen over de meerwaarde van ICT in het onderwijs. Het onderzoeksproject heet ‘Steps’: Study of the impact of technology in primary schools.
http://steps.eun.org/


1. Impact op de leerlingen

Het gebruik van ICT in het onderwijs:

 • werkt motivatieverhogend;
 • vergroot de betrokkenheid;
 • leidt tot een beter begrip (subject understanding);
 • zorgt voor een betere aansluiting bij individuele leerbehoeften;
 • stimuleert actieve participatie;
 • ondersteunt samenwerkend leren;
 • ondersteunt buitenschools leren;
 • ondersteunt onderzoekend leren;
 • vergroot de ouderbetrokkenheid.

2. Impact op leerkrachten
Leerkrachten in het basisonderwijs gebruiken ICT vooral voor administratie, organisatie en planning. Een onderwijskundige visie ontbreekt. Leerkrachten zijn wel bereid om nieuwe onderwijsmethoden uit te proberen, maar alleen als dat geïntegreerd wordt met de bestaande vakken.

Het gebruik van ICT verhoogt de motivatie van leerkrachten en heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun didactische vaardigheden. De ideale aanpak hierbij is stap voor stap, dichtbij de eigen praktijk zonder verstoring (letterlijke vertaling van ‘disruption’).

Er zijn ook negatieve kenmerken gevonden. Die hebben met de ondersteuning van leerkrachten te maken: Nieuwe leerkrachten ontvangen weinig ICT training. In trainingen voor leerkrachten ontbreekt de praktische dimensie. Er is weinig technische en didactische ondersteuning.

EFQUEL: kwalteitsnormen voor e-learning?

EFQUEL is European Foundation for Quality in E-Learning ("technology enhanced learning").
EFQUEL accrediteert op ICT gebruik in onderwijs (UNIQUe project). Leeraspecten staan voorop, niet de techniek. UNIQUe gaat niet over inhoud. Daarom: wat is dan de waarde van een accreditatie (15000 euro)?
EFQUEL zoekt niet naar standaard set kwaliteitseisen voor e-learning, maar brengt de kwaliteit van ICT ontwikkel-/innovatieprocessen in beeld . QMPP (Quality Management of Peer Production in eLearning) biedt kader voor de kwaliteit van sanenwerkend ontwikkelen van e-learning. Er is een matrix om leerelementen in te delen naar objectives en structure (figuur).
En er is een model voor peer creation en peer validation. Dit laatste laat zien hoe je kwaliteit kunt afmeten aan de inhoudelijke input voor kwaliteitsverbetering (productgericht) en het leerproces.

De acht kerncompetenties van levenslang leren

In het Lifelong Learning Programme is een lijst opgenomen met acht kerncompetenties. Aan de lijst gaat een interessante tekst vooraf. In het kort staat het belang van de competenties en de rol van het onderwijs beschreven:

‘As globalization continues to confront the European Union with new challenges, each citizen will need a wide range of key competences to adapt flexible to a rapidly changing and highly interconnected world. Education in its dual role, both social and economic, has a key role to play in ensuring that Europe’s citizens acquire the key competences needed to enable them to adapt flexibly to such changes.’

De acht kerncompetenties:

1. Communication in the mother tongue
2. Communication in foreign languages
3. Mathematical competence and basic competencies in science and technology
4. Digital competence
5. Learning to learn
6. Social and civic competences
7. Sens of initiative and entrepreneurship
8. Cultural awareness and expression

Waar is de toegevoegde waarde van ICT?!

In de inleiding van de pre-conferentie over de impact van ICT voor leren is meteen de toon gezet:

'Impact of ICT on education and training has not yet been as great as expected. Transformation of business and public services through ICT has not yet reached teaching and learning processes. Embedding ICT in education and training systems requires further changes. Across technical, learning and organizational aspects.'

Dit blijkt uit het Lifelong Learning Programma van de Europese Commissie.

In de presentatie wordt overduidelijk dat we in de afgelopen jaren vooral gericht zijn geweest op de infrastructuur en de digitale vaardigheden van docenten. Dat heeft weinig inzicht gegeven in de toegevoegde waarde van ICT. We weten weinig tot niks over het effect voor de leerresultaten van studenten. Dat komt door de matige aandacht voor inhoud, digitale didactiek en de rol van het management. Het integreren van ICT in het onderwijs vraagt om een andere aanpak waarbij het leren als uitgangspunt wordt genomen.

"Student outcomes should be core!

Online Educa Berlijn 2009

Vandaag zijn Han en ik aangekomen in Berlijn. Na een wandeling en een indrukwekkend bezoek aan het holocaust monument, hebben we in de avond samen met Ramon Mannie van ASIS gegeten in een Thais restaurant. We hadden het programma meegenomen om ons voor te bereiden op het congres. Het programma lijkt een beetje op de menukaart van de Thai. Je bestelt iets, maar je weet nooit precies wat het is. Er staat wel een beschrijving bij, maar dat zegt nog niet alles. Zo bestelde Ramon vis, maar kreeg vlees en het nagerecht ‘Thais fruit’ bleek een bak vol leeches te zijn. Het is dus nog even afwachten. Het programma is wel veelbelovend, maar ik heb me dit keer voorgenomen om een kritische houding aan te nemen.

Het eerste dat opvalt is de grote diversiteit aan onderwerpen onderverdeeld in maar liefst 20 thema’s. Ik richt mijn aandacht op de thema’s:
 • Pedagogical Strategies for Online Learning;

 • Measuring an Understanding the Impact;

 • Learning Futures of a Different Kind.

Vandaag begint de pre-conferentie. Ik heb gekozen voor de workshop ‘Learning, Innovation and ICT. De workshop bestaat uit vier sessies verdeeld over de dag. In de eerste sessie zal het gaan over efficiency en kwaliteit: ‘impact on and implications for learning of using ICT in education and training.’

Ik ben benieuwd wat we krijgen voorgeschoteld. We gaan van start!

vrijdag 27 november 2009

Portfolios for assessment and learning

In afl. 45 van de AMEE guide schrijven Jan van Tartwijk en Erik Driessen uitgebreid en gedegen over de rol die (digitale) portfolio's kunnen hebben in toetsing.
In dit (overzichts)artikel doen ze een aantal (bekende) praktische aanbevelingen, zoals:
- zorg dat de doelen van een ePortfolio helder zijn
- ePortfolio's kunnen zowel formatief als summatief ingezet worden
- zorg voor een flexibel format dat uitgaat van de student, waarbij een overdaad aan structuur een groter risico vormt dan het ontbreken van structuur
- wees bewust van de tijd die het werken met een (e)Portfolio vraagt

Aan de hand van de piramide van Miller beschrijven zij hoe elk niveau van deze piramide getoetst kan worden en welke rol het (e)Portfolio hierbij kan spelen. Vervolgens worden de verschillende (e)Portfolio's beschreven: portfolio's gericht op toetsing, ontwikkelportfolio's en het professionele portfolio. Dit wordt ondersteunt door het model wat van Tartwijk een aantal jaren geleden al ontwikkelde.

Door gebruik te maken van het ALACT-model van Korthagen geven de schrijvers een duidelijke aanwijzing over de wijze waarop de begeleiding van (e)Portfolio's kan worden vormgegeven. Dit wordt aangevuld met een aantal concrete tips (box 4).

Tenslotte wordt aan de hand van de volgende vragen de rol van (e)Portfolio bij toetsing uitgebreid beschreven:
- wat wordt getoetst?
- waarom wordt dit getoetst?
- op welke manier wordt dit getoetst?
- wie toetst?
- wanneer wordt dit getoetst?
Speciale aandacht in dit gedeelte van het artikel wordt gegeven aan de inzet van (e)Portfolio's tijdens praktische en complexe opdrachten (bijvoorbeeld stages en afstuderen).

Het artikel sluit af met de beschrijving van een aantal kritische succesfactoren voor een geslaagde introductie van (e)Portfolio's. Zowel van Tartwijk als Driessen blijven stevige pleitbezorgers voor (e)Portfolio's.

woensdag 25 november 2009

Het handboek communities

Via Twitter en andere weblogs kwam ik de online versie tegen van het Handboek Communities, met als ondertitel 'de kracht van sociale netwerken'. Zowel de attendering op dit boek als de totale opzet ervan ondersteunt de titel: 'werken in sociale netwerken'.
Het boek is te koop voor iets minder dan 20 euro, maar ook gratis te downloaden op het internet. Daarnaast worden lezers opgeroepen actief bij te dragen aan het boek door verzamelde eigen ervaringen en voorbeelden in te sturen. Wie meer wil weten over hoe communities werken, wat er voor nodig is en waarom je het eigenlijk zou willen, klik dan op deze link.

Mobile learning, de inzet van mobieltjes


Mobile learning raakt steeds meer in opkomst. Dit betekent in veel gevallen dat de applicaties die we gebruiken op onze desktop of laptop ook beschikbaar komen voor mobiele telefoons.
In zijn laatste artikel 'Are wiffys tweets with attitue' beschrijft Graham Atwell hoe hij mobiele telefoons niet zozeer inzet als (ander) device, maar juist ter ondersteuning van leerprocessen. Met Wiffys kun je studenten direct vragen laten stellen tijdens een college, polls gebruiken of kiezen voor een brainstormsessie eventueel aangevuld met een mogelijkheid om feedback te geven. Het wordt daarmee een direct alternatief voor SMS of twitterwalls.
Via de website http://wiffiti.com/screens/12568 kun je direct een start maken om deze applicatie toe te passen in de praktijk. Mogelijk dat volgende week op de Online Educa er door Graham verder op wordt ingegaan.

maandag 23 november 2009

The scaling framework, een hulpmiddel bij opschalen?

Op de weblog van Wilfred Rubens kwam ik een bijdrage tegen over een hulpmiddel bij opschalen.
Het opschalen van innovatieve projecten blijft een uitdaging. Dit geldt niet alleen voor de direct betrokkenen bij een innovatieproject, ook het opschalen van succesvolle en vaak kleinschalige projecten naar nieuwe gebruikersgroepen of toepassingen blijkt een weerbarstige aangelegenheid.
Wat is het juiste moment, welke aanpassingen zijn ok en op welke andere valkuilen moet je beducht zijn. De interactieve tool 'The scaling framework' kan een bijdrage leveren bij de bewustwording van de valkuilen bij opschaling en kan erbij helpen om innovatieve projecten op een succesvolle wijze op te schalen.
Deze door Microsoft ontwikkelde, interactieve tool zou gebruikt kunnen worden als geheugensteuntje in gesprekken rond opschaling. Hierbij kun je denken aan het opschalen van Grassrootprojecten, experimenten vanuit het MJB en voorbeelden die via Roadshows of het Proeflokaal voor docenten geïntroduceerd worden bij een andere academie.

dinsdag 17 november 2009

Top 100 leermiddelen in 2009


Op http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learning-2009-2509241 kan je de top 100 vinden van leermiddelen voor 2009. Het Centre for Learning and Performance Technologies (C4LPT) vroeg aan 278 mensen die zich op professionele basis met onderwijs bezig houden een lijstje met de software die zich veel gebruikten. De aangeschrevenen stuurden een lijstje met de top 10 aan Jane Hart. Zij distilleerde er een top 100 uit.

De top 10
1 Twitter Microblogging tool 159,0
2 Delicious Social bookmarking tool 95,5
3 YouTube Video sharing site 79,5
4 Google Reader RSS / Feed reader 79,0
5 Google Docs Office suite 78,5
6 Wordpress Blogging tool 69,0
7 Slideshare Hosting presentations 64,0
8 Google Search Web search tool 56,0
9 Audacity Sound editor and recorder 54,0
10 Firefox Web browser and extensions 54,0

Verrassend is dat alle hulpmiddelen freeware zijn. De hoogst gerankte software waar je moet voor betalen staat op 13: Microsoft PowerPoint. Microsoft Word staat op 36. In de top 50 vind je vooral social software.

vrijdag 13 november 2009

Informeel leren, het Adaptation model en Bloom

model van Bloom

Adaptation model informeel leren

Twee modellen die wanneer je ze naast elkaar zet, in ieder geval bij mij de vraag oproept in hoeverre de modellen elkaar aanvullen. Natuurlijk had ik tijdens een eerdere presentatie van Jay Cross op de Online Educa in Berlijn gehoord over zijn stelling dat informeel leren 80% van uitmaakt van ons leren. De aanvulling op het model van Bloom met het niveau rond creativiteit zou volgens het model rond Adoption and Adaptation van Sally Anne Moore helemaal passen in de laag rond informeel leren. Een mooie verbinding die stemt tot nadenken.

donderdag 12 november 2009

Google Wave, een nieuwe samenwerkingstool?

De sessie die misschien wel het drukst bezocht werd, was die rond Google Wave, een webbased tool gericht op communicatie, interactie en samenwerken. Je kunt hiermee op een geïntegreerde manier bloggen, een wiki bijhouden, msn, je mail uitlezen, foto's delen, gamen etc. Google Wave ondersteunt hierbij zowel individuen als groepen.
Voordelen:
* samenwerken tussen uitgenodigde groepsleden wordt realtime zichtbaar gemaakt.
* het doorlopen proces om tot een resultaat te komen is ten allen tijde zichtbaar en kan ook gedeeld worden met begeleiders
* integratie van veel gebruikte toepassingen
* het gebruiksgemak, o.a. het snel kunnen koppelen van verschillende Waves
* mogelijkheid om gadgets te kunnen toevoegen (vergelijkbaar met iGoogle)

Nadelen:
- Ook GW maakt onderscheid in docenten en studenten in de toekenning van rechten
- GW is nog maar beperkt beschikbaar, je hebt een uitnodiging van een Waver nodig om de applicatie te kunnen gebruiken.

Komend jaar gaat de VU Google Wave uitproberen met (grote) groepen studenten en integreren met andere learning tools.

De meest opvallende sessies tijdens de OWD2009, dag 2

De eerste workshop van dag 2 van de OWD2009 was die van de Teachmeet. Een manier om informeel en snel kennis en ervaringen uit te wisselen met collega's, bijvoorbeeld de ideeën die je opdoet tijdens een congres.
Deelnemers aan de teachmeet participeren actief en geven een korte, onvoorbereide presentatie aan de hand van de volgende 3 vragen:
- wat heb je gezien,
- waarom sprak het je aan,
- wat ga je ermee doen?

Uitwisseling en het aangaan van de dialoog staan hierbij nadrukkelijk centraal. De bijeenkomst zelf heeft een hoog informeel karakter. Tijdens de teachmeet van de OWD hoorde ik ondermeer over Crazytalk, een animatieprogramma. Daarnaast kwamen toepassingen rond augmented reality aan bod, een manier om bijvoorbeeld instructie op de werkplek mogelijk te maken. In het Youtube-voorbeeld werd getoond hoe BMW-monteurs leerden omgaan met nieuwe technieken.

Het principe van Teachmeet zou goed kunnen werken bij professionaliseringsactiviteiten van Avans, zoals kennissessies over congressen, de roadshows, maar ook bij het Proeflokaal.

Mlearning

Op de eerste dag van de OWD2009 hield Matthijs Leendertse een presentatie over Mlearning. Zijn verhaal kende 3 hoofdlijnen:
* Het one laptop per childproject wat uitgevoerd wordt in o.a. Afghanistan en Columbia (Farc). Idee hierachter is om kinderen die niet naar school kunnen te voorzien van een laptop zodat zij toch deel kunnen nemen aan sociale netwerken, toegang hebben tot OER en op die manier onderwijs kunnen volgen. Een project dat misschien nog wel een stap verder gaat dan het verhaal van Sugata Mitra of in ieder geval andere accenten legt.
* Het faciliteren (en erkennen) van informeel leren. Leren wat niet georganiseerd/gestructureerd plaatsvindt op diverse plaatsen (thuis, op de werkplek, sportverenigingen etc.). In de onderstaande figuur wordt het onderzoek van Sally Anne Moore zichtbaar over de plaats van informeel leren ten opzichte van formeel leren:Genoemde voorbeelden in de presentatie waren die van Swinx (gaming) en Tap Tap Revenge.

* Stimuleren van interactiviteit. Toepassingen hierin zijn ondermeer SMS-tv, stemkastjes in colleges of het gebruik van Twitter als backchannel bij colleges. Faculty Focus heeft over deze laatste optie in september 2009 een studie gepubliceerd. Deze is te downloaden via dit url.

De meest opvallende sessies tijdens de OWD2009, dag 1

De afgelopen 2 dagen zijn de Surf onderwijsdagen in Utrecht weer gehouden. Twee drukke dagen met inspirerende sessies en veel ontmoetingen met collega's van andere instellingen. Via slideshare zijn een groot aantal presentaties inmiddels beschikbaar.
Eén van de meest opvallende sessies tijdens de OWD vond ik toch wel de afsluitende keynote van dag 1 door Marc Lammers. Zijn verhaal kende een aantal duidelijke boodschappen, zoals 'Denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden', 'Focus op het proces, in plaats van op het resultaat' en ook 'Verbeter datgene waar je al goed in bent'. Een goed verteld verhaal met een verrassend filmpje over een cheetah.
Een andere sessie die indruk op me maakte was die van Matthijs Leendertse 'The practical use of mobile learning'. Zijn verhaal riep directe associaties op met de verhalen van Sugata Mitra. In een andere post hier meer over.
Tenslotte de plannen van een aantal instellingen (Amsterdam, Inholland en Surf) over de Werk- en Leeromgeving van de toekomst. Een traject waar ook binnen Avans stevig over wordt nagedacht en gediscussierd.

maandag 9 november 2009

Blogblafcafé van AGZ groot succes


Het eerste blogblafcafé van AGZ werd een onverwachtte overrompeling.
De Major AGZ heeft besloten om dit jaar de stage te begeleiden met blogs. Dit uit noodzaak omdat vorige jaren stage en terugkomdagen in de beleving van de studenten niets met elkaar te maken hadden, er een passieve houding van studenten was, grote afwezigheid, docenten die zich uit de naad werkten, er nauwelijks interactiviteit was tussen werkveld en de opleiding. Om dit te voorkomen is een systeem van blogs opgezet in combinatie met kenniskringen en Methodische praktijkbegeleiding.
Studenten geven elkaar opdrachten, lezen elkaars blog en bepalen op basis van de vraagstukken en thematieken in de blogs samen met de docent de inhoud van de bijeenkomsten.
Ter ondersteuning van de opzet zijn allerlei nevenactiviteiten opgezet. Een blog-award per kwartaal, bijeenkomsten met extra begeleiding voor studenten en eentje voor docenten. Samen bespreken van blogs door docenten. En het blogblafcafé.
Het blogblafcafé is een happening waarbij studenten gedurende 3 kwartier de mogelijkheid krijgen om samen te bloggen. Niets eenzaam gedoe op een zolderkamertje. Samen in lokaal elkaars blog bekijken, becommentariëren, vragen stellen, tips en trucs uitwisselen, geholpen worden om betere blogs te maken.
Als organisatie verwachtten we enkele studenten. Niets was minder waar. Het lokaal zat stampvol. Studenten waren er maar ook de docenten. Er was een ontspannen sfeer. En waar het blogblafcafé voor bedoeld was gebeurde ook. Er werden echt tips uitgewisseld, studenten hielpen elkaar. De ervaren blogsters namen het voortouw. Dit vraagt om een herhaling. Niets passieve houding van studenten. Geïnteresseerd in elkaars werk en opmaak.
Later op de dag werd de eerste blog-award uitgereikt. Op basis van een formule werd de gebruikersvriendelijkste en actiefste blog uitgekozen. Dewinnaar kreeg een zak met evenveel snoepjes als studenten (om te delen), een Avans-USBstick en een wisselbeker. De winnaar zal het moeilijk krijgen om voor de 2de maal de wisselbeker te winnen. De inhoudelijke kwaliteit van de blogs ligt heel hoog. Nu studenten door hebben dat je door te delen wijzer wordt zal een volgende ronde spannend worden.

Mashingtechnieken, science-fiction of al een reële mogelijkheid

Tijdens het Alt-C congres van afgelopen september werd er veel gesproken over de vraag of instituuts-ELO's nog wel een toekomst hebben en zo ja, hoe deze eruit zag. Een echt antwoord werd er niet gegeven, wel werd er stevig gediscussieerd door voor- en tegenstanders. Inmiddels zijn we een paar weken verder, de stofwolken zijn enigszins opgetrokken en het lijkt wel of de discussie wat minder heftig is geworden.
Mogelijk is dit te wijten aan de opkomst van nieuwe technieken die de vraag 'wel of geen centrale ELO' wat minder belangrijk maken.

Eén van deze nieuwe technieken is Mashing. In de weblog MASHe van RSC wordt de manier waarop Google Wave, Etherpad en Mindmeister (mindmapping-programma) embed kunnen worden in Blackboard, gedetailleerd beschreven. Door te klikken op de volgende link, kom je vanzelf op de beschrijving in de
weblog terecht. Misschien dat dit niet voor iedereen meteen een oplossing is om PLE's en ELO's te combineren, maar in ieder geval komen de twee werelden wat dichter bij elkaar.

vrijdag 6 november 2009

De keynotes van Educause 2009

De keynotesprekers van Educause 2009 zoals Lawrence Lessing zijn online te volgen via de volgende link.
De conferentie is bijna afgelopen maar dit betekent ook dat de weblogs meer informatie bevatten over het programma. Daarnaast heeft The Chronicle interviews gehouden met deelnemers aan de Educause en hen gevraagd naar de top trends van dit moment. Klik hier voor de presentatie hiervan.

How technology affects the college experience

Dit is de titel van het grootschalige onderzoek dat ECAR sinds 2004 uitvoert (ongeveer 30.000 studenten). Afgelopen maand is hun meest recente onderzoeksrapportage verschenen: The ECAR study of undergraduate students and information technology, 2009. In een aantal pdf-bestanden is zowel hun hele onderzoeksopzet, als de samenvatting beschikbaar gemaakt. Deze is terug te vinden op de website van Educause of via deze link.
Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe studenten ICT inzetten ter ondersteuning van hun leren en leerprocessen, bijvoorbeeld het gebruik van digitale leeromgevingen. Daarnaast worden er vragen opgenomen ten aanzien van de devices die studenten gebruiken, de toepassingen waarvoor deze gebruikt worden, hun vaardigheden rond ICT en de ontwikkelingen hierin. Speciale aandacht werd hierbij besteed aan het gebruik van mobiele devices zoals mobiele telefoons.

21st century learning, wat betekent dit voor docenten?

Bij het zoeken op internet kwam ik via de blog rond Information Literacy terecht op de website van The Professional Teachers Council. Naast de nieuwe competenties voor studenten in het kader van 21st. century learning besteden zij ook uitgebreid aandacht aan de vraag 'Wat betekent dit voor onze docenten'? Een aantrekkelijke website met een aantal statements en beeldmateriaal rond de competenties van docenten. Meer weten, klik hier.

De visie van Microsoft voor het gebruik van computers in 2019


ter informatie en inspiratie.

met dank aan Ilse Depré en Twitter.

Een HD-filmpje op Youtube, Niet alle browsers ondersteunen dit filmpje op de juiste manier (safari, Firefox op Apple en PC. Internet Explorer 7 op PC wel). Daarom de link naar Youtube

vrijdag 30 oktober 2009

Beyond social networking

Eén van de powerpointdia's die me trof tijdens het Alt-C congres in Manchester had als titel 'Beyond social networking' en maakte deel uit van de presentatie van één van de keynotesprekers. Mijn nieuwsgierigheid werd al direct getriggered door het woord 'beyond'De koppeling tussen social networking en leren deed de rest. Nieuwe vragen kwamen direct in me op: challenging?, learning journeys en connected ideas.....
Vragen om verder over na te denken bij projecten rond social software en het uitdagen van onze studenten.

ALT-C 2009 Manchester, het vervolg

Van 8 tot 10 september 2009 werd in Manchester het jaarlijkse congres van Alt-C gehouden. Dit jaar met als titel 'In dreams begins responsibility'. Alle presentaties van keynotesprekers en de invited speakers zijn nu integraal beschikbaar. Natuurlijk is de presentatie van Michael Wesch een echte aanrader, dat geldt echter ook voor Martin Bean. Een overzicht van alle opgenomen presentaties, vind je hier.

Daarnaast zijn de gebruikte powerpoints opgenomen in de repository van ALT-C. Hiermee kun je sneller door de presentaties heen, maar mis je wel een deel van het verhaal. Een voorbeeld van een aansprekende presentatie is de powerpoint van Martin Bean die een beeld schetst van het imago van studenten door de tijd heen. Meer info? Klik hier.

Deze presentatie past qua idee heel goed bij de ideeen van Creax en maakt de aansluiting tussen creativiteit en lerem.

Bezoek aan Creax, Ieper


Op woensdag 28 oktober 2009 bezocht een delegatie van de Avans Hogeschool en de Reflectiegroep van de Kempen Creax, een innovatiebegeleidingsbedrijf gevestigd in Ieper, België. Het werd een boeiende, leerzame en vruchtbare ontmoeting.
De methodiek van Creax vertrekt vanuit twee gigantische databasen waarin alle octrooien (ongeveer 63.000.000) terug te vinden zijn. Er wordt met diverse zoekopdrachten op basis van de vastgelegde structuur van octrooien gedatamined. De output van de queries worden vervolgens in wolken, spinnenwebdiagrammen, landkaarten, mindmapstructuren gevisualiseerd. Op basis van de gevonden connecties worden mensen, bedrijven, processen en producten aan elkaar gekoppeld. Creax zoekt, verbindt en begeleidt dit proces. Het bedrijf ontwikkelt vervolgens methodieken om op basis van hun software te associeren, nieuwe processen te implementeren, te innoveren. ‘no-one is as smart as everybody together' is hun motto.
Creax is voor mij een van de eerste voorbeelden de drie aspecten, mentale, fysieke en virtuele ruimte een ijzersterke integratie hebben kunnen maken. En dit op basis van de grondgedachte "Vinden, niet zoeken". Dat je de werkwijze om te vinden optimaliseert, ten volle benut en structureert en uitbouwt met 21-eeuwse technologie en werkwijze en vervolgens via allerlei marketingtechnieken combineert strekt Creax tot eer. Ik was behoorlijk onder de indruk.Geheel in de gedachte "Aansluiten en samenwerken", werd er na de inspirerende uiteenzetting van Simon Dewulf onderzocht hoe Avans Hogeschool en de Reflectiegroep van de Kempen met elkaar een "Win-Win-situatie" kunnen creëren. Een brainstorm en verkennen van elkaars dromen, noden en wensen leidde naar een flap met ideeën die we concretiseren bij een bezoek van de Reflectiegroep van de Kempen aan de Avans Hogeschool in Januari 2010.

woensdag 21 oktober 2009

Hoe ziet de ELO van 2014 eruit?Deze vraag stond centraal tijdens het visietraject wat uitgevoerd wordt door de Kerngroep Visietrajecten Avans en ICT. Samen met een visie op mobiliteit en op de Avans portal, werd op verschillende manieren hard gewerkt aan het verzamelen van input voor de leeromgeving van 2014.
Op donderdag 24 september werd er een hele dag gebrainstormed en fel gediscussieerd door 70 medewerkers en docenten van Avans. In 3 rondes werden er uitspraken gedaan over vragen als: 'Hoe ziet je persoonlijke leeromgeving eruit, wat vraag je van Avans als leeromgeving en hoe verhouden beide zich tot formeel / informeel leren'.

De reacties op deze dag waren zeer positief en de input die dit heeft opgeleverd, is bijna verwerkt. De resultaten van de visiedag werden begin oktober aangescherpt via 2studentensessies (Breda en Den Bosch) en een enquête onder de hele Avans-populatie. Beide acties leverden de nodige nieuwe informatie op en zorgde voor veel meer bekendheid rond het traject.Tenslotte werd de studie-ochtend van het LIC op dinsdag 13 oktober besteed om de 3 basisvragen rondom de (elektronische) leeromgeving ook voor te leggen aan de collega's. Opnieuw met als resultaat betrokken deelnemers, verhitte discussies en een aanscherping van de input.

dinsdag 20 oktober 2009

UCLA Study: The Internet Is Altering Our Brains - Biology | Astronomy | Chemistry | Physics - FOXNews.com

UCLA Study: The Internet Is Altering Our Brains - Biology | Astronomy | Chemistry | Physics - FOXNews.com

UCLA Study: The Internet Is Altering Our Brains

Monday, October 19, 2009

Adults with little Internet experience show changes in their brain activity after just one week online, a new study finds.

The results suggest Internet training can stimulate neural activation patterns and could potentially enhance brain function and cognition in older adults.

As the brain ages, a number of structural and functional changes occur, including atrophy, or decay, reductions in cell activity and increases in complex things like deposits of amyloid plaques and tau tangles, which can impact cognitive function.

Research has shown that mental stimulation similar to the stimulation that occurs in individuals who frequently use the Internet may affect the efficiency of cognitive processing and alter the way the brain encodes new information.

"We found that for older people with minimal experience, performing Internet searches for even a relatively short period of time can change brain activity patterns and enhance function," Dr. Gary Small, study author and professor of psychiatry at the Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior at UCLA, said in a statement.

The UCLA team worked with 24 neurologically normal volunteers between the ages of 55 and 78. Prior to the study, half the participants used the Internet daily, while the other half had very little experience. Age, educational level and gender were similar between the two groups.

The participants performed Web searches while undergoing functional magnetic resonance imaging (fMRI) scans, which recorded the subtle brain-circuitry changes experienced during this activity. This type of scan tracks brain activity by measuring the level of blood flow in the brain during cognitive tasks. While the study involves a small number of people and more research on this topic is needed, small study sizes are typical of fMRI-based research.

After the initial brain scan, subjects went home and conducted Internet searches for one hour a day for a total of seven days over a two-week period. These practice searches involved using the web to answer questions about various topics by exploring different websites and reading information. Participants then received a second brain scan using the same Internet simulation task, but with different topics.

The first scan of participants with little Internet experience showed brain activity in the regions controlling language, reading, memory and visual abilities. The second brain scan of these participants, conducted after the home practice searches, demonstrated activation of these same regions, but there was also activity in the middle frontal gyrus and inferior frontal gyrus – areas of the brain known to be important in working memory and decision-making.

Thus, after Internet training at home, participants with minimal online experience displayed brain activation patterns very similar to those seen in the group of savvy Internet users.

"The results suggest that searching online may be a simple form of brain exercise that might be employed to enhance cognition in older adults," Teena D. Moody, the study's first author and UCLA researcher, said in a statement.

When performing an online search, the ability to hold important information in working memory and to take away the important points from competing graphics and words is essential, Moody noted.

Previous research by the UCLA team found that searching online resulted in a more than twofold increase in brain activation in older adults with prior experience, compared with those with little Internet experience. The new findings suggest that it may take only days for those with minimal experience to match the activity levels of those with years of experience, said Small.

Additional studies will be needed to address the impact of the Internet on younger individuals and help identify aspects of online searching that generate the greatest levels of brain activation.

The findings were presented Oct. 19 at the meeting of the Society for Neuroscience in Chicago, Illinois.

Bezoek Volksuniversiteit 14 oktober

plenaire opening
Op woensdagavond 14 oktober organiseerde het LIC een avond voor de Volksuniversiteit Breda rondom het thema 'het nieuwe leren'. Dit als onderdeel van het jubileumjaar van de Volksuniversiteit, met als titel 'Met het oog op de toekomst'.
Een veertigtal geïntereseerden schreef zich op voorhand in voor deze avond, de helft hiervan docenten van de Volksuniversiteit.
De mate van enthousiasme van de deelnemers bleek al snel. Een groot aantal bezoekers arriveerde ruim een half uur eerder dan de aangekondigde start om 19.30 uur.
Het officiële programma startte met een algemene presentatie in één van de collegezalen. Centraal hierin stond de vraag 'Het nieuwe leren : bestaat het eigenlijk wel'? In vogelvlucht werd aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen rond leren, de academische discussie over het nieuwe leren, de onderwijsvisie van Avans en de rol van het LIC.

smartboards

Daarna werd in 3 workshoprondes aandacht besteed aan: de rol van multimedia in het onderwijs, de inzet en mogelijkheden van Smartboards en de elektronische leeromgeving Blackboard. Bij de plenaire afsluiting bleek opnieuw dat de avond enorm positief ontvangen werd door de deelnemers. Het aantal vragen en positieve reacties was zo groot dat het moeite kostte om op tijd het gebouw te verlaten. Vanuit de Volksuniversiteit ontvangen alle workshophouders het boek: De geheime code. Een prima afsluiting van een energieleverende avond.

zaterdag 19 september 2009

Kenniskringen op de onderwijsdagen?


Zojuist zag ik via de blog van Wilfred Rubens dat de stembus open is. Met ABC hanteren wij het kenniskring concept, studenten werken zelf een kennisopdracht uit en delen dat met elkaar. Ook het LIC heeft een inzending geplaatst, Asha vertelt over virtualisering in het onderwijs; Meer weten... stem op nummer 19 & 35 en kom kijken bij de Surf Onderwijsdagen 2009!

woensdag 9 september 2009

feedback and assessment

Findings from ‘Technology, Feedback, Action!’: the impact of technology on student engagement with feedback

Stuart Hepplestone, Helen Lyons, Louise Thorpe, Graham Holden
Sheffield Hallam University, United Kingdom

This short paper shares the methodology and discusses outcomes of a 12-month research study at Sheffield Hallam University funded by the Higher Education Academy e-Learning Observatory to explore the potential of technology-enabled feedback. This project aims to develop a deeper understanding of how the appropriate use of learning technologies can support efficient and effective feedback strategies including encouraging students to engage with their feedback and formulate actions to improve future learning.Technical interventions explored in this study include: the use of the Blackboard Grade Centre for online publication of student feedback and marks; the adaptive release of marks through the use of a bespoke Assignment Handler tool which encourages students to engage with their feedback and identify key learning points in order to activate the release of their mark; and an electronic Feedback Wizard tool linking feedback to learning outcomes to generate consistent individual feedback documents.Key headlines from the review of current literature into the application of technology to support both delivery and use of feedback will be outlined and key findings from the analysis of student interview data exploring how the characteristics of the applications of technology described above impact upon students' engagement with their feedback will be shared. We will be looking specifically at the potential logistical benefits of convenience, ease of access and legibility of feedback delivered this way, and most importantly the potential learning benefits of directly aligning feedback to learning outcomes, fostering deep reflection and action planning for further personal improvement.Beyond the session, the audience will be encouraged to contribute to the project wiki containing a well-developed literature review and to submit voluntary case studies of using technology to engage and encourage students to learn from their feedback. The audience will also have access to a series of good practice guides for the application of technology to deliver actionable feedback aimed at different audiences including senior managers, academic staff, learning technologists, support staff and students, developed as part of the project outcomes.no references included


Aanpassing op Bb door Sheffield Hallam university waarbij adaptive release wordt ingezet bij digitaal toetsen. Studenten krijgen in plaats van een cijfer via het gradebook de code FB te zien wat staat voor feedback. Deze feedback kan via een Feedback Wizard direect worden gelinkt aan learning outcomes.

Gebruik van een evidencenet (wiki: http://tinyurl.com/e8uolj)

Waarom deze keuze:
- gebruiksgemak
- actueel
- persoonlijke feedback
- maar ook argumenten als leesbaarheid van de feedback (vodcast Wim Verhoef)
- combinatie mogelijk met materiaal wat je verder helpt (context)

a Journey in innovation

2e keynote van Alp-C door Martin Bean.

Changing landscape: resistance to innovation --> linking to the world is flat from Thomas Friedman

trends die doorzetten:
- globalisering
- concurrentie is ook global
- alle veranderingen gaan steeds sneller (broadcasting, gebruik Twitter)
- business goes where the talent is!!!
- life time emplyability wordt belangrijker dan een baan voor het leven

Onderwijs niet meer als een eenmalige cycle maar als een continue proces.

* Globalisatie van het onderwijs
- impact van het Bologna-verdrag waardoor opleidingen over grenzen heen erkend worden en vergelijkbaar zijn.

* Toename deelname aan hoger onderwijs
vraag naar onderwijs blijft groter worden. Hoe kunnen we hier aan voldoen?
brick and mortar naar click and mortar.

* Toenemende privatisering van het onderwijs
Onderwijs is de snelst groeiende sector. Andere rollen voor shareholders

Uitdagingen:
- uk and us overshaduwed by India and China
meer studenten, studenten die na studie weer teruggaan
- opleiden voor nieuwe beroepen
- innovaties worden steeds belangrijker (STEM) neet als duurzaamheid
- informatie naar kennis (hoe geef ik er betekenis aan)

Rol opleiders nu: making people feel uncomfortable!!!

School is like an aeroplane. You put all your confidence in someone you've never met who stands in the front and you have to turn off all your electronic devices.

Wat willen studenten (foto rijtje studenten)

Hoger onderwijs is hier nog niet klaar voor
combi tussen formal en informal learning. Grenzen tussen beide zijn kunstmatig en worden vooral in stand gehouden door wijze van financiering

Friedman --> wat betekent die voor het hoger onderwijs --> wat is de rol van technologie?
- bereikbaarheid en toegang
- communities of learning (formal en informal)
- relevant, personalised and engaging learning
- greater insight for educators and more time
- agile, efficient and connected learning systems
--> uitwisselbaarheid van gegevens tussen silos (MIS)

Mensen en processen belangrijker dan keuze technologie
Ontwikkelingen rond de Open Universiteit
- open educational resources
- content creation
- going multichannel --> scheiding tussen opslag en publicatie

Education meets social software --> disruptive

Student experiences

In deze sessie presenteren 2 projecten hun ervaringen met eLearning bekeken vanuit een studentenstandpunt.
De onderzoeken zijn gedaan met kleine groepen studenten en leveren niet echt spectaculaire resultaten op. Tot mijn verbazing wordt er ook gesteld dat studenten moeiteloos heen en weer schakelen tussen de technologieen die zij gebruiken voor leren en voor andere activiteiten. Hoe zit het met het gevoel van powered-down? Wordt de technologie echt ingezet om het leren te ondersteunen en studenten uit te dagen of blijft het bij het ondersteunen van de dingen die toch al gedaan worden???

Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van studenten die beginnen aan een studie aan een instelling voor hoger onderwijs?
- meer gebruik van technologie
- sterk afhankelijk van de docent en grote onderlinge verschillen

* welke technologieen gebruiken studenten en waarvoor: (foto)
* inzet van technologie bij toetsing en feedback
* vaardigheden in het gebruik van: wiki, mindmapping

Studenten gaven aan dat ze positief aankeken tegen het gebruik van technologie maar het ook niets speciaals meer vonden. elearning is gewoon leren met wat meer technologie erin geintegreerd.
Aanbeveling: geef helder aan wat de rol is van tools.

Deel 2 van de workshop

Martin Weller gaat verder met het 2e deel van de workshop waarbij cloud
Er wordt teruggekeken naar een tweetal filmpjes die gaan over dromen rond onderwijs:
- jaren 60-filmpje over futurisch onderwijs vanuit thuis.
- filmpje met internet voorgesteld als een blackbox.
Dwwas vs nadruk op technologie.

Beeldende presentatie die zeker Rudi zal aanspreken

Toekomst van onderwijs gaat over verscheidenheid: in tools entechnologieen die worden gebruikt, maar ook combinatie van formal en informal learning, any time maar ook just in time. Verzameld, geaggregeerd en samengesteld op verschillende manieren (leerder bepaald). Andere keywords: delen (foto cavia), --> zombies in plain english

Wat hebben we nodig:
- range of content
- easy to use reliable tools
- new methods of assessments
- robust but quick means of assuring quality
- authentication and identity mechanisms
- ways of recognizing informal learning
- pedagogy that encourages participatin
- ......

Als het onderwijs in de toekomst wordt gekenmerkt door:
foto
wat betekent die dan voor:
- docenten
- studenten
- it ondersteuning
- wat houdt ons tegen
- waar zouden we vanaf moeten

In deze sessie wordt gebruik gemaakt van een techniek die we bij Avans ook wel gebruiken aan de hand van de 3 vragen-methode.

Vervolgactiviteit is dat er nu in groepen verder wordt gepraat over bovenstaande vragen. Na het congres kan de discussie online worden voortgezet.