vrijdag 30 oktober 2009

Beyond social networking

Eén van de powerpointdia's die me trof tijdens het Alt-C congres in Manchester had als titel 'Beyond social networking' en maakte deel uit van de presentatie van één van de keynotesprekers. Mijn nieuwsgierigheid werd al direct getriggered door het woord 'beyond'De koppeling tussen social networking en leren deed de rest. Nieuwe vragen kwamen direct in me op: challenging?, learning journeys en connected ideas.....
Vragen om verder over na te denken bij projecten rond social software en het uitdagen van onze studenten.

ALT-C 2009 Manchester, het vervolg

Van 8 tot 10 september 2009 werd in Manchester het jaarlijkse congres van Alt-C gehouden. Dit jaar met als titel 'In dreams begins responsibility'. Alle presentaties van keynotesprekers en de invited speakers zijn nu integraal beschikbaar. Natuurlijk is de presentatie van Michael Wesch een echte aanrader, dat geldt echter ook voor Martin Bean. Een overzicht van alle opgenomen presentaties, vind je hier.

Daarnaast zijn de gebruikte powerpoints opgenomen in de repository van ALT-C. Hiermee kun je sneller door de presentaties heen, maar mis je wel een deel van het verhaal. Een voorbeeld van een aansprekende presentatie is de powerpoint van Martin Bean die een beeld schetst van het imago van studenten door de tijd heen. Meer info? Klik hier.

Deze presentatie past qua idee heel goed bij de ideeen van Creax en maakt de aansluiting tussen creativiteit en lerem.

Bezoek aan Creax, Ieper


Op woensdag 28 oktober 2009 bezocht een delegatie van de Avans Hogeschool en de Reflectiegroep van de Kempen Creax, een innovatiebegeleidingsbedrijf gevestigd in Ieper, België. Het werd een boeiende, leerzame en vruchtbare ontmoeting.
De methodiek van Creax vertrekt vanuit twee gigantische databasen waarin alle octrooien (ongeveer 63.000.000) terug te vinden zijn. Er wordt met diverse zoekopdrachten op basis van de vastgelegde structuur van octrooien gedatamined. De output van de queries worden vervolgens in wolken, spinnenwebdiagrammen, landkaarten, mindmapstructuren gevisualiseerd. Op basis van de gevonden connecties worden mensen, bedrijven, processen en producten aan elkaar gekoppeld. Creax zoekt, verbindt en begeleidt dit proces. Het bedrijf ontwikkelt vervolgens methodieken om op basis van hun software te associeren, nieuwe processen te implementeren, te innoveren. ‘no-one is as smart as everybody together' is hun motto.
Creax is voor mij een van de eerste voorbeelden de drie aspecten, mentale, fysieke en virtuele ruimte een ijzersterke integratie hebben kunnen maken. En dit op basis van de grondgedachte "Vinden, niet zoeken". Dat je de werkwijze om te vinden optimaliseert, ten volle benut en structureert en uitbouwt met 21-eeuwse technologie en werkwijze en vervolgens via allerlei marketingtechnieken combineert strekt Creax tot eer. Ik was behoorlijk onder de indruk.Geheel in de gedachte "Aansluiten en samenwerken", werd er na de inspirerende uiteenzetting van Simon Dewulf onderzocht hoe Avans Hogeschool en de Reflectiegroep van de Kempen met elkaar een "Win-Win-situatie" kunnen creëren. Een brainstorm en verkennen van elkaars dromen, noden en wensen leidde naar een flap met ideeën die we concretiseren bij een bezoek van de Reflectiegroep van de Kempen aan de Avans Hogeschool in Januari 2010.

woensdag 21 oktober 2009

Hoe ziet de ELO van 2014 eruit?Deze vraag stond centraal tijdens het visietraject wat uitgevoerd wordt door de Kerngroep Visietrajecten Avans en ICT. Samen met een visie op mobiliteit en op de Avans portal, werd op verschillende manieren hard gewerkt aan het verzamelen van input voor de leeromgeving van 2014.
Op donderdag 24 september werd er een hele dag gebrainstormed en fel gediscussieerd door 70 medewerkers en docenten van Avans. In 3 rondes werden er uitspraken gedaan over vragen als: 'Hoe ziet je persoonlijke leeromgeving eruit, wat vraag je van Avans als leeromgeving en hoe verhouden beide zich tot formeel / informeel leren'.

De reacties op deze dag waren zeer positief en de input die dit heeft opgeleverd, is bijna verwerkt. De resultaten van de visiedag werden begin oktober aangescherpt via 2studentensessies (Breda en Den Bosch) en een enquête onder de hele Avans-populatie. Beide acties leverden de nodige nieuwe informatie op en zorgde voor veel meer bekendheid rond het traject.Tenslotte werd de studie-ochtend van het LIC op dinsdag 13 oktober besteed om de 3 basisvragen rondom de (elektronische) leeromgeving ook voor te leggen aan de collega's. Opnieuw met als resultaat betrokken deelnemers, verhitte discussies en een aanscherping van de input.

dinsdag 20 oktober 2009

UCLA Study: The Internet Is Altering Our Brains - Biology | Astronomy | Chemistry | Physics - FOXNews.com

UCLA Study: The Internet Is Altering Our Brains - Biology | Astronomy | Chemistry | Physics - FOXNews.com

UCLA Study: The Internet Is Altering Our Brains

Monday, October 19, 2009

Adults with little Internet experience show changes in their brain activity after just one week online, a new study finds.

The results suggest Internet training can stimulate neural activation patterns and could potentially enhance brain function and cognition in older adults.

As the brain ages, a number of structural and functional changes occur, including atrophy, or decay, reductions in cell activity and increases in complex things like deposits of amyloid plaques and tau tangles, which can impact cognitive function.

Research has shown that mental stimulation similar to the stimulation that occurs in individuals who frequently use the Internet may affect the efficiency of cognitive processing and alter the way the brain encodes new information.

"We found that for older people with minimal experience, performing Internet searches for even a relatively short period of time can change brain activity patterns and enhance function," Dr. Gary Small, study author and professor of psychiatry at the Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior at UCLA, said in a statement.

The UCLA team worked with 24 neurologically normal volunteers between the ages of 55 and 78. Prior to the study, half the participants used the Internet daily, while the other half had very little experience. Age, educational level and gender were similar between the two groups.

The participants performed Web searches while undergoing functional magnetic resonance imaging (fMRI) scans, which recorded the subtle brain-circuitry changes experienced during this activity. This type of scan tracks brain activity by measuring the level of blood flow in the brain during cognitive tasks. While the study involves a small number of people and more research on this topic is needed, small study sizes are typical of fMRI-based research.

After the initial brain scan, subjects went home and conducted Internet searches for one hour a day for a total of seven days over a two-week period. These practice searches involved using the web to answer questions about various topics by exploring different websites and reading information. Participants then received a second brain scan using the same Internet simulation task, but with different topics.

The first scan of participants with little Internet experience showed brain activity in the regions controlling language, reading, memory and visual abilities. The second brain scan of these participants, conducted after the home practice searches, demonstrated activation of these same regions, but there was also activity in the middle frontal gyrus and inferior frontal gyrus – areas of the brain known to be important in working memory and decision-making.

Thus, after Internet training at home, participants with minimal online experience displayed brain activation patterns very similar to those seen in the group of savvy Internet users.

"The results suggest that searching online may be a simple form of brain exercise that might be employed to enhance cognition in older adults," Teena D. Moody, the study's first author and UCLA researcher, said in a statement.

When performing an online search, the ability to hold important information in working memory and to take away the important points from competing graphics and words is essential, Moody noted.

Previous research by the UCLA team found that searching online resulted in a more than twofold increase in brain activation in older adults with prior experience, compared with those with little Internet experience. The new findings suggest that it may take only days for those with minimal experience to match the activity levels of those with years of experience, said Small.

Additional studies will be needed to address the impact of the Internet on younger individuals and help identify aspects of online searching that generate the greatest levels of brain activation.

The findings were presented Oct. 19 at the meeting of the Society for Neuroscience in Chicago, Illinois.

Bezoek Volksuniversiteit 14 oktober

plenaire opening
Op woensdagavond 14 oktober organiseerde het LIC een avond voor de Volksuniversiteit Breda rondom het thema 'het nieuwe leren'. Dit als onderdeel van het jubileumjaar van de Volksuniversiteit, met als titel 'Met het oog op de toekomst'.
Een veertigtal geïntereseerden schreef zich op voorhand in voor deze avond, de helft hiervan docenten van de Volksuniversiteit.
De mate van enthousiasme van de deelnemers bleek al snel. Een groot aantal bezoekers arriveerde ruim een half uur eerder dan de aangekondigde start om 19.30 uur.
Het officiële programma startte met een algemene presentatie in één van de collegezalen. Centraal hierin stond de vraag 'Het nieuwe leren : bestaat het eigenlijk wel'? In vogelvlucht werd aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen rond leren, de academische discussie over het nieuwe leren, de onderwijsvisie van Avans en de rol van het LIC.

smartboards

Daarna werd in 3 workshoprondes aandacht besteed aan: de rol van multimedia in het onderwijs, de inzet en mogelijkheden van Smartboards en de elektronische leeromgeving Blackboard. Bij de plenaire afsluiting bleek opnieuw dat de avond enorm positief ontvangen werd door de deelnemers. Het aantal vragen en positieve reacties was zo groot dat het moeite kostte om op tijd het gebouw te verlaten. Vanuit de Volksuniversiteit ontvangen alle workshophouders het boek: De geheime code. Een prima afsluiting van een energieleverende avond.