woensdag 13 oktober 2010

Top 10 vragen Sociale Media


Verslag:
Top 10 Questions to Consider When Implementing Social Media: Perspectives of Different Campuses (Universities of Colorado, Wisconsin-Milwaukee, Montclair en Pensylvania)1.How do You define social media?Iedereen heeft zijn eigen definitie. Eentje die ik heb gehoord: een pure vorm van ‘community building’.

2.How is your campus implementing the use of social media?
Iedereen doet dat anders. Wat de sprekers met elkaar eens zijn is dat je in ieder geval niet moet proberen is om criteria te hanteren. Of om de ontwikkeling te stroomlijnen in de zin van beheersen of controleren.

3.What are the costs associated with implementing the use of social media for staff, faculty and students?
Social media op zichzelf zijn gratis. Het kost je tijd om eraan te wennen. En om het te snappen wat het voor het onderwijs kan betekenen.

4.What can students, instructors and administrators do with social media?
Deze vraag wordt niet goed beantwoord. Behalve dat het een manier is om de studenten te bereiken. Wel wordt benadrukt dat het gaat om de didactiek. Je moet eerst nadenken over wat je wilt en dan kijken of je de goede tool erbij kunt vinden.

5.How do we teach students and faculty to use social media? How long does it take?
“You can model, not teach!”

6.Do students and faculty like using social media?“Students want to be connected.”

7.What concerns should we have about privacy in our use of social media?
“There is no privacy!” Houd zelf je publiek in de gaten en datgene wat je wilt delen. Houd een scheidslijn aan tussen werk en privé.

8.What are some best practices when using social media?
Groot voordeel: Je kunt informeren, zonder te pushen. “Try to understand the culture.”

9.How do I evaluate the impact of social media?
Twee vragen: Wat wilde je bereiken? Wat wil je verbeteren?

10.This one’s all you! Let’s hear your questions!

Conclusie:
Veel van hetzelfde. Geen nieuws. Misschien nog wel aardig voor Rudi, Marjon, Sandra en Rob om naar te kijken bij de ontwikkeling van de module Sociale Media, als onderdeel van de basistrainingen. De vragen op zich zijn goede vragen. Die kunnen we zelf ook hanteren.

Open source Lecture capture

Verslag open cast matterhorn project: open source lecture capture and video

Www.opencastproject.org

Het is een makkelijk te installeren open source podcast en rich media capture, processing en delivery system.

Uit de data blijkt dat webvideo over het algemeen het meest gebruikt wordt als online actie van gebruikers...in dit geval studenten

Waarom doen ze dit project? Voor de student.. Audit de docent, herhaald bekijken, leren van andere docenten die niet rechtstreeks verbonden zijn aan uni waar de student op zit. Voor docenten...grote inschrijvingen, bereikbaarheid studenten, aansluitend op de student, reflectie op eigen doceren.

Van colleges 1.0 naar 2.0... Via 1.5... Veelal zitten we nu nog in 1.0... En meteen naar 2.0 gaan is meestal een stap te ver...1.5 is het beschikbaar te stellen van colleges online, plaats en tijd onafhankelijk met beginnende vormen van interactie. Nadeel in dit geheel is wel...welke technologie gaan we gebruiken? Deze verandert zo snel!

Er doen universiteiten mee in de VS, Canada, Europa, India. Zij hebben alle bijgedragen aan het ontwikkelen van het matterhorn project.

De software begint met de capture, je kunt tevens reeds bestaande video invoeren. daarnaast kun je heel makkelijk overgangen creeeren en niet alleen zoeken naar een college, maar ook zoeken binnen een college naar specifieke stukken. Je kunt het vervolgens overal publiceren...zowel lokaal, binnen LMS of op publieke kanalen.

Er volgt een demo van het systeem...eerste indruk is dat de interface niet echt geweldig is! Het lijkt erg op de surfmedia server. De weergave van de video's is mooi... Je kunt kiezen tussen verschillende weergave opties...alleen de docent, alleen de ppt dia, combinaties waarbij variaties van grote maar 1 klik weg is. Je kunt zoeken in het college op woorden en onderwerpen...hij gaat dan automatisch naar dat deel van het college.

Hierna de vraag: waarom open source?...allereerst is het gewoon een keuze..daarnaast is het een investering van de organisatie... Een groot integratie potentieel...en een mooie samenwerking...de kosten zijn vanwege het open source karakter laag.

Wat erg opvalt is dat er niet echt nagedacht wordt over de vorm van de colleges...het zijn life registraties...alle nadelen van 90 minuten praten en 1-richtingsverkeer richting de student blijven aanwezig... Het zou mooier zijn als hier aandacht voor zou zijn, maar de sprekers lijken al heel blij te zijn met het gegeven dat de studenten het terug kunnen kijken en dat het dus tijd/ plaats onafhankelijk is...dan zijn we op een aantal plekken binnen Avans gelukkig al een stukje verder...ik hoop alleen dat het op korte termijn HEEL Avans gaat begrijpen dat de combi van beschikbaar stellen en het meer gebruik maken van leerstrategieen bij mediarijke content de beste stap zou zijn op weg naar onderwijs 2.0!

Second life in onderwijs?...dacht het niet!!!

Verslag second life and its real life double

Vind plaats bij de LeHigh university. Een relatief kleine universiteit met zo'n 6300 studenten. Zij wilden graag meer virtualiseren en tijd/plaats onafhankelijk leren en kwamen via een research naar virtual reality bij second life.

Ongeloofelijk, maar waar...ze baseren het leren op Artaud (jaren '20) en Vygotzky... Nieuwere leertheorieen zijn blijkbaar niet bekend??

Ze hebben een groot gedeelte van de uni, met dezelfde functies, gebouwd in second life. Daarbij ook een counseling centre...maar deze is geplaatst in een virtuele onderwater schelp...reden van dit? Zit er een diepere onderwijs of leergedachte achter?...nee...ze vonden het wel mooi. En zo gaat het eigenlijk verder...de meeste zaken die ze gebouwd hebben doen ze omdat ze het cool, nice of great vinden. 

Conclusie van deze sessie: er is geen enkele aanwijzing gegeven dat second life een meerwaarde heeft voor het onderwijs. Second life is sowieso een platvorm dat het in mijn ogen niet gaat redden in de media wereld van nu.

Openingssessie educause 2010

Verslag openingssessie educause 2010

Thema: the best thinking in higher education IT

How to outrun change...staying relevant in a discontinuous world

Kennis loopt zeer snel...5 jaar doorloop tijd... In deze tijd veranderen de zaken zo snel dat de nieuwe generatie opgroeit in een nieuwe wereld...ze leven een ander leven dan de vorige generatie en de generatie die ze opvoed

Het web dematierialiseerd. De spreker is er niet van overtuigd dat de docent in de toekomst nog nodig is. 

Het web disintegrates. Het versplinterd organisaties, makrten en producten. Is het inzetten van specialisten, maar dan opgeschaald, niet de beste oplossingen?

Het web disintermediates. Het verplaatst activiteiten of maakt ze overbodig.

Het web democratiseerd. Iedereen krijgt de kans om iets waardevols bij te dragen. Hierbij zullen hyve netwerken de toekomst hebben.

Als je hier als organisatie niet op inspeelt, dan zal een ander het voor je overnemen en verlies je dus ook je bestaansrecht. Het feit dat je al lang bestaat is nog geen reden voor overleven. Kijk naar kranten. Alles verandert om ons heen...onderwijs gaat dat ook doen! Als je de zaken blijft doen zoals ze altijd gebeurde, dan is het niet effectief (100 jaar voordat het musket goed gebruikt werd...de oude generalen moesten eerst dood zijn, voordat er ruimte was om het anders aan te pakken).

Als de macht en beslissingen alleen ligt bij de top van een organisaties, dan houden deze de verandering tegen...houden vast aan het verleden en gijzelen als het ware de organisatie. Veranderen is geen autonoom proces, maar zou het wel moeten zijn.

Oplossingen? Cognitief... Kom voorbij de ontkenning. Strategisch...creeer opties voor vernieuwing. Crowd sourcing...doe veel kleine innovaties...test, test, test! Politiek... Uitlijnen talent en geld. Existentieel... Vergroot het begrip van de missie. 

Behandel alle aannames als een hypothese. Vind de dissidenten en kritikasters. Spendeer tijd aan het kijken naar anderen en luisteren naar de toekomstige klant. Probeer het onvoorstelbare voor te stellen.

Idee (jeroen &mario) vorm van micro-financiering voor innovaties in het onderwijs. Ideeen van docenten die uitgetest kunnen worden met een klein budgetje waar ze snel bij kunnen, snel kunnen uittesten en snel ondersteund worden. Doel: stimuleren innovaties, verandersnelheid organisatie verhogen, voorbereiden op de toekomst. Ideeen moeten ondersteund worden door een andere medewerker.
 

Educause 2010 (2)

En hier dan het programma dat ik ga volgen op de woensdag. Ik heb me met name laten leiden door mijn primaire aandachtsgebied, nl digitale colleges, mediarijke content en een beetje social media. In het programma voor woensdag was hier al aardig wat te vinden.

Uiteraard start ook ik met de eerste general session die Ronald ook volgt. Hierna ga ik naar de sessie 'second life and its real life double' ... Een beetje de omgekeerde wereld...virtueel is primair...daarnaast bestaat het ook in het echt...lijkt me wat controversieel, en ik kan me er ook niet echt in vinden...maar ben benieuwd.

Om hal twaalf ga ik naar het 'opencast Matterhorn project' een sessie over open source mogelijkheden voor lecture capture and academic video. Hierbij wordt met name gekeken naar de technische mogelijkheden voor open source lectures.

In de middag heb ik drie sessie gepland. De eerste is de sessie 'how the availability of streamed lectures modifies student behaviour'. Dit lijkt me een uitermate interessante bijeenkomst daar de onderzoeken die ik gedaan heb naar de digitale colleges aanwijzingen hebben voor veranderd kijk gedrag, maar niet zozeer veranderd leergedrag...ben benieuwd of de speakers iets anders gevonden hebben.

De tweede sessie in de middag is een interactieve discussie over de 'horizon report 2010' en hoe deze vertaald kan worden naar locale innovatie. Hoop op een levendige discussie.

Als laatste ga ik naar een workshop over de inzet van ITunes U voor lecturee...gezien de populariteit van Apple en de iTunes toepassingen een mooi platvorm voor dit soort colleges...ben ook benieuwd naar de nadelen en de mogelijke zoekstrategie die nodig is om de juiste lectures te vinden.

Kortom...het gaat een volle, maar hopelijk een boeiende dag worden!