vrijdag 26 juni 2009

Roadshow eLearing

De laatste roadshow eLearning in Tilburg heeft inmiddels geleid tot de volgende dingen:
* een artikel in Punt waar inmiddels al 4 medewerkers en studenten op hebben gereageerd. Hoewel de reacties wisselen voor wat betreft de scope en opvattingen rond de inzet van ICT in het onderwijs, geeft dit toch aan dat het onderwerp / het artikel anderen stimuleert daar iets van te vinden.

* een navolging van het fenomeen Roadshows bij andere instellingen. Ook de TU-Delft is imiddels met een roadshow ICT in het Onderwijs gestart ( programma, meer informatie over de filmpjes). Mooie daar is dat alle optredens worden opgenomen in een filmpje waardoor ook degenen die niet bij de roadshow aanwezig konden zijn, toch een deel van de informatie krijgen.

* een aantal mailtjes van medewerkers met daarin de vraag wanneer de volgende roadshow wordt gehouden en of de laatste versie dan herhaald kan worden.

* een tweetal experimenten / pilots rond digitaal toetsen (AFM en ASIS) die vanaf september gaan starten. Voorbereiding inhoud en draaiboek in september, scholing docenten in kwartaal 2 en vanaf het 3e kwartaal ook echt met studenten gaan starten (AFM).

maandag 22 juni 2009

FW: It's Not About IT, it's About What to Do With It

Marco Torres provided the Friday keynote for the 2009 NMC Summer Conference  in Monterey, California. Marco Torres has been recognized locally and internationally for his accomplishments in the classroom, creative program building, administering complex budgets, and for the use of technology to empower minority students.

Once referred to as "Jaime Escalante.com" by Mr. Escalante himself, Torres is empowering students, teaches them how to celebrate their culture, build communities, and how (and why) to use multimedia tools to share their very special stories and ideas with the world.

Marco's talk was on It's Not About IT, it's About What to Do With It

It's about teaching and learning. Or, learning and teaching. In this "flattening" world, we are required to be more creative, more flexible, more community based. However, teachers -- the world still needs GOOD, empathetic, ingenuous educators, a teacher, a Yoda! Yeah, you! The kids, more than ever, need us! Multimedia is a language to our students. If we're smart and ready, we can use it to be very academic and very rigorous (and have fun along the way, too). If we use multimedia right, we can empower in ways that we never imagined. Turn your classroom into a stage, a studio, and a community and HURRY! The kids are waiting for you to catch up!

Sorry, the flash media seems to not available.

Captions from this session are available below as attachments

 

vrijdag 19 juni 2009

Roadshow eLearning van donderdag 18 juni in Tilburg

Gisteren is de 3e Roadshow eLearning gehouden in Tilburg. Net zoals de voorgaande keren, had ook deze roadshow een heel eigen karakter. Nieuw was bijvoorbeeld dat er (nog) meer academies een ervaring deelden, en niet te vergeten.... dat er studenten op het podium stonden!
Vanwege een beperkt aantal bezoekers, die dat overigens ruimschoots compenseerden met hun enthousiasme, uithoudingsvermogen en participatie, werden deze keer alle workshops achtereenvolgend in 1 ruimte gepresenteerd. Dit had als voordeel dat geen van de presentatoren of bezoekers iets hoefde te missen.
Als eerste deelde Ab Bobbink de plannen van de AGZ om op een andere wijze te interacteren met het beroepenveld. Een gestructureerde manier om via weblogs studenten uit te dagen theorie en praktijk met elkaar te verbinden en ervaringen te delen. Direct daarna presenteerden Peter Bergmans en Martijn Brouwer van ATM over de wijze waarop weblogs en ePortfolio's worden ingezet bij de minor MultiMedia Management en hoe de minor zichzelf ook presenteerde via een ePortfolio.

Daarna was het de beurt aan AB&I, waarbij Theo van Deursen vertelde over de eerste resultaten in het kader van het project Digitale Learning Content en daarbij ook een aantal screencasts deelde. Ook zij maken steeds meer gebruik van een weblog om kennis en ervaringen rond nieuwe media te delen met collega's.
Na deze twee presentaties namen de studenten die meewerken aan Vocus het podium over. Ajda Ortac en Roy de Bruyn vertelden over de aanpak binnen Vocus, de rol die zij daarin spelen als redactielid en lieten diverse filmpjes zien, waardoor de aanwezigen een goed beeld kregen van de mogelijkheden en ook direct enthousiast werden.

Tenslotte werd er zoals eerder ook aangekondigd een Sneak Preview gegeven van Blackboard 8 met als doel een beter idee te krijgen van de vraag vanuit de gebruikers. Onder de aanwezigen was vooral het onderdeel wat Self- en Peerassessment ondersteunt en de nieuwe functionaliteit rond Collaboration in het Content Systeem met afstand favoriet. Komende week worden de presentaties van de workshops opgenomen in de onderwijswiki van Avans. Inmiddels heeft de roadshow al wel de digitale versie van de Punt gehaald. Voor wie niet kan wachten: klik hier

woensdag 17 juni 2009

Best practices op de Bb Gebruikersdag in Amsterdam

'Competence development of teachers on eLearning'

Centraal in deze presentatie stond het motiveren en inspireren van docenten. De universiteit van zuid-Denemarken (Odense, Esbjerg en nog een 3-tal andere plaatsen in Denemarken) heeft hiervoor een aantal doelen opgesteld (via de presentatie later nog toevoegen). Twee belangrijke uitspraken die hierin gedaan worden zijn echter 'we want to be the leading Danisch university in identification and utilisation of the potential of eLearning' en 'eLearning is an important and integrated part of pedagogical development and quality assurance'.

Op universiteitsniveau zijn hiervoor 3 consultants actief (vergelijkbaar met de elads bij Avans) die ondersteuning bieden op zowel onderwijskundig als technisch terrein aan alle faculteiten van de universiteit. Daarnaast zijn 7 'elco's' actief in de 5 faculteiten, aangevuld met een elco vanuit de mediatheek (copyright-zaken) en een systeembeheerder. Zij onderhouden ondermeer het contact met de directies van de eigen faculteit

De universiteit van zuid-Denemarken motiveert docenten in het innovatief gebruik van eLearning door jaarlijks 35.000 euro als 'Best Practice Award' te verdelen onder maximaal 10 projecten. Deze projecten worden ondersteund door elads. Voorwaarde is wel dat de projecten worden gedocumenteerd en gedeeld met andere docenten.

Naast de 'Best Practice Award' beschikken zij ook over een Kenniscentrum voor docenten rond eLearning. Techniek en onderwijskunde worden hierin gecombineerd, ondersteuning wordt geboden via mail, telefoon, f2f en virtueel.
Via het kenniscentrum worden een groot aantal cursussen aangeboden (lijst nog aanvullen) op ondermeer de volgende terreinen:

- introduction to eLearning pedagogy
- introduction to social media
- make more of your Bb course
- tests and gradebook
- design your own blended course
- introduction in Bb

Docenten maken een eLearning portfolio waarin zij aangeven wat zij hebben gedaan rond eLearning en met welk resultaat.

Best practices op de Bb Gebruikersdag in Amsterdam

'Accountable in Blackboard'

De RUG verzorgde de 2e presentatie op de gebruikersdag. Het gebruik van webcolleges en het grootschalig toetsen via Blackboard stond hierin centraal. Studenten (ongeveer 500) worden aangespoord om ter voorbereiding op het tentamen intensief gebruik te maken van digitale zelftoetsen. Hiervoor is een bonusregeling ontworpen: wanneer studenten voor alle 7 digitale zelftoetsen een minimale score van 6 punten halen, kunnen zij een beroep doen op de bonusregeling bij het tentamen. De toetsvragen worden hierbij at random samengesteld vanuit een vragenpool (10 vragen per toets).

Het tentamen bestaat uit een case die enkele dagen voorafgaand aan het tentamen op Blackboard wordt geplaatst. Studenten kunnen via het discussionboard met elkaar samenwerken op basis van deze case. Op het examen zelf worden pas de formele vragen over de case beschikbaar gesteld.

De resultaten van deze aanpak zijn:
- meer studenten halen het tentamen
- de tijd tussen de zelftoetsen en het tentamen mag niet te lang zijn, anders verdwijnt het effect
- de docent krijgt een beter inzicht in zowel de resultaten als in het proces (digitaal toetsen en de monitoringmogelijkheden bij herhaald maken van de zelftoetsen).

Opvallend: de mix van een aantal toepassingen in Blackboard, het hergebruik van (gast)colleges via webcolleges waarbij ook de duur ervan op voorhand is aangegeven, het benoemen van de voordelen voor zowel de student als de begeleiders.

Best practices op de Bb Gebruikersdag in Amsterdam

'Rewiring the minds'

De Blackboard gebruikersdag werd gisteren georganiseerd in het Europese hoofdkantoor van Blackboard in Amsterdam. Als eerste presentator vertelde Bart Cornille van de Universiteit van Antwerpen over de eCampus.
In zijn presentatie met als titel 'Rewiring the minds : case-study of a blended learning course at the university of Antwerp' ging Cornille in op de tot stand koming en werkwijze van de eCampus. Met een multidisciplinair team is een Bb-course ingericht, die is afgestemd op afstandsleren voor 600 managementstudenten. In deze opzet volgen de studenten geen colleges meer, maar volgen zij een semesterlang afstandsonderwijs, waarbij Bb intensief wordt ingezet in combinatie met discussiegroepen van studenten. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende leerstijlen van studenten in de keuze van het materiaal. De course start dan ook met een test rond het bepalen van de leerstijl.

In de course wordt materiaal in verschillende formats en werkvormen opgenomen (video, powerpoints, oefeningen, discussionboards en FAQ's), maar kunnen ook studenten materiaal aanleveren (Actua Magazine). Naast content spelen combinaties van (zelf)toetsen een belangrijke rol in de course, evenals het discussionboard. Studenten kunnen zichzelf aanmelden voor een forum m.b.v. een 'sign-up'-tool.
De vragen voor de (zelf)toetsen worden ondergebracht in een vragenpool en bestaan uit een mix van multiple choice en open vragen.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een self-assessment, een blok (bestaande uit 3 hoofdstukken) met een assignment en een toets. Op basis van de uitslag hiervan krijgen studenten via de inzet van Adaptive Release toegang tot de volgende fase van 3 weken. Ter ondersteuning van de begeleiders wordt in de course het Early Warning systeem gebruikt. Docenten kunnen zo automatisch een melding genereren wanneer de deadline van een opdracht nadert.

Op zichzelf niet echt een heel heftig ingerichte course. Wel een doordachte en consistent uitgevoerde aanpak van afstandsleren.

maandag 15 juni 2009

Ontwikkelingen binnen de Pabo

Even delen met jullie:


Pilot 'samenwerkend leren en innoveren'
: Er is een tussenevaluatie geweest met de betrokken docenten. Hierbij bleek een grote betrokkenheid van de docenten en er werd contructief nagedacht hoe deze pilot te evalueren. Evaluatie van de pilot samenwerkend leren vindt plaats adhv de sleutelbegrippen. Zowel studenten (leerteams) als docenten evalueren de pilot en zetten deze op hun blog! Docenten doen dat vooral in hun rol als begeleider... Hiervan wordt de eindevaluatie gemaakt. In ieder geval is het zo dat vanaf 1 september voor alle onderwijsvormen binnen de Pabo waar samenwerkend leren een rol speelt, de weblog als tool ingezet zal worden.(propedeuse, 3e jaar) Studenten die deze pilot hebben meegedraaid gaan op de studiedag van de Pabo op 22 juni a.s. een workshop verzorgen over het gebruik van een weblog.

Skills lab: De Pabo wil een lichte achterstand vwb het gebruik van ICT in het onderwijs ombuigen in een voorsprong. Daarom het voorstel om te komen tot een skills lab: kinderen vanuit de regio laten ruiken aan nieuwe ICT hardware en tools...Pabo studenten leren met deze nieuwe tool omgaan...
Er wordt contact gelegd met Microsoft en we gaan kijken of tot een deal kunnen komen. Adri en Hans schrijven een projectaanvraag. Adri mailt een projectformat.

vrijdag 5 juni 2009

Filmpje over de Generation Y

Tijdens de Online Educa van 2008 stond het thema 'the Generation Y - Who are they and how do they learn" centraal. Een quote die me hier heel erg in aansprak, was die van Michael Wesch 'van knowledgeable towards knowledge able'.
Inmiddels is er een filmpje gepubliceerd waarin diverse onderwijskundigen worden geinterviewed rond dit onderwerp. Het filmpje is via deze link direct te bekijken.
Daarnaast zijn alle presentaties van keynotesprekers nu integraal opgenomen in the Media Library.
Echte aanraders hierbij zijn de volgende drie:

* Michael Wesch met The crisis of significance and the future of education --> klik hier voor de presentatie

* Ton Zijlstra met Networked life, networked work and networked learning --> klik hier voor de presentatie

* Clive Shepherd met Change and uncertainty --> klik hier voor de presentatie.

Mobile learning

Een paar weken geleden is er vanuit de SurfAcademy een driedaagse bijeenkomst georganiseerd rond Mobile Learning. Twee deelnemers hebben via hun weblogs een verslag gepresenteerd over hun ervaringen, maar met name de weblog van het ICTO in Brussel is interessant. In de verslagen worden echter ook veel links opgenomen naar voorbeelden van Mobile Learning, zoals de inzet van de Flip, PDA's, eReaders etc.. Het geeft daarmee veel ideeen over de mogelijke inzet ervan in het onderwijs.
Meer info via de volgende link:
ICT HUBrussel weblog

woensdag 3 juni 2009

About Google Wave

What is a wave?


A wave is equal parts conversation and document. People can communicate and work together with richly formatted text, photos, videos, maps, and more.

A wave is shared. Any participant can reply anywhere in the message, edit the content and add participants at any point in the process. Then playback lets anyone rewind the wave to see who said what and when.

A wave is live. With live transmission as you type, participants on a wave can have faster conversations, see edits and interact with extensions in real-time.