vrijdag 5 december 2008

web 2.0 in education

Via een 4-tal presentaties wordt ingegaan op de onderwijskundige toepassingen van web 2.0-tools als blogs, wiki's, social networking en second life.
De eerste spreker uit Noorwegen vertelt over de combinatie van een blog als PLE en het gebruik van blogs binnen institutionele elo's. Starten met blogs leidde voor een aantal studenten ertoe dat ze ook andere vormen van social software gingen gebruiken.

Informal social networking for learning and support (Federica Oradini / university of Westminster)
Naam van het social network is verzonnen door studenten: Connect.
- blogging
- mensen leren kennen (communitydenken)
- keuze voor elgg (pick an mix)

Keuze voor connect vanwege:
* vraag van studenten voor ontmoetingsplaats (virtueel)
* opvang van internationale studenten (voordat colleges starten)
* mixen van studenten over verschillende disciplines
* gebruikers hebben de lead

Daarnaast ook keuze om intern te hosten. Systeem is via single signon gekoppeld met universiteitssystemen. Daarnaast ook mogelijkheid om content op te slaan en terug te halen. Gebruik tot nu toe op aantal terreinen: ondersteunen van communities, persoonlijke blogs (reflectief), verschillende blog-feeds worden gepubliceerd via Connect. Overzicht van ervaringen van studenten en medewerkers (zie latere foto). In de presentatie worden 2 interviews gebruikt (ervaringen student en ervaringen van docent). Formeel leren via Bb, informal via social networking.

Facilitating critical thinking using wiki's:
Helaas de titel was veelbelovender dan de presentatie.
De wiki wordt gebruikt binnen de faculteit Educatie, voor het onderzoek worden semi-gestructureerde interviews gehouden met studenten. Project is niet zo succesvol verlopen. De wiki erd alleen gebruikt voor content creation, niet om samen te werken. Dit wordt verklaard door de nieuwheid van de tool. Waar het belang van critical thinking is, wordt niet echt verklaard. Jammer dat de presentatie niet verder gaat dan een opsomming van algemeenheden.

Second Life not for Teaching?
using second life in a traditional university.

Global eLearning at work door Laura Overton

De laatste keynote van deze sessie wordt gegeven door Laura Overton. Ook deze triggert!!

Waarom is eLearning zo aantrekkelijk voor grote bedrijven? Veel Brits onderzoek naar juist deze vraag. (www.towardsmaturity.org). Wat zijn de belangrijkse uitdagingen bij implementaties. Met stip op 1: lack of knowledge about potential, staff reluctance to adopt.....
Van organizational impact, naar staff impact en take up. Borgen van veranderingen.
Verder checken: The journey to maturity en het onderzoek wat hiernaar is gedaan.

6 zaken die belangrijk zijn:
- bepaal de 'need' van de organisatie en van de individuele leerder
- aandacht voor de context van de leerder (catalunya 19)
- aandacht voor de context van het werk (cultuur van de organisatie, aansturing)
- de building capacity van de ontwikkelaars van courses
- zorg voor betrokkenheid en een strategie rond verandermanagement (alle stakeholders)
- geef helder de meerwaarde aan. (demonstrating value) --> 3 G's, waarom wordt ik er blij van (roadshows, delen) Alle onderdelen zijn onderling verbonden (6-legged race).

Daarnaast: communicatie, communicatie, communicatie (other peoples stories).
Skillsoft: onderzoek naar learner context in verschillende landen. Bijvoorbeeld het belang wat werknemers hechten aan formal of informal learning.
Presentatie aangekleed met aansprekende voorbeelden!!!

Aanbod --> vraaggestuurde benadering bij implementatie van nieuwe elo's: aansluiten bij, embedding, 3 G's, aandacht voor behoeftes en betrokkenheid stakeholders staan hierin centraal.

Onderzoek naar de learning tools waarbij verschil wordt gemaakt tussen used en planned!!! (postcasting, blogs, wiki's, maar ook LMS, content systemen etc).

USE OF LOCAL HEROES, maak gebruik van pilots, communication toolkits en vier successen!!!!

Open education: transforming education to meet the needs of the 21st Century

Richard Straub is de 2e keynotespreker. En tot nu toe de beste van het congres!!!!
Zijn onderwerpen zijn:
- flat, spiky, globalized, semi-globalized, open/closed world
- technology revolutions
- unstoppable move towards openness
- enabling the education continuum.

In elig werken verschillende bedrijven samen (elig=european learning industry group). Zij doen dit op de terreinen van infrastructuur, content
Referenties naar 'the world is flat', 'the world is spiky (centra rond innovatie) om de trend naar globalisatie aan te geven en zeker ook de verschillende ideeen hierover. Andere auteurs: Richard Floridaen Ghemawat. Technologie als flattener, where you live doesn't matter met alle varianten erop.

Vraag blijft: is the world open?
kenmerken van closed naar openness: bottom up, participation, autonomie, gv, flexibiliteit, community-based en authoriteit op basis van reputatie. (democratizing innovation).
Waar bij Friedman technology de world flatter werd, hier wordt ingegaan op economische en sociale veranderingen. (Carlota Perez) Verschillende fases in technologische revoluties leidend tot innovatie en creatieve destructie. Fasering van irruption en frenzy naar synergie en maturity.

Straub geeft een aantal belangrijke trends weer voor de 21ste eeuw:
* Veranderingen in organisaties gaan naar organisatie rond projecten (de hollywood-benadering) en dynamische netwerken. A
* van ll-employment naar kenniserkers en kennisondernemers. Zij werken in horizontale netwerken dwars door en over organisatiegrenzen heen.
* innovatie via gebruikers
* demografische veranderingen (niet meer met pensioen)
* trends in ICT
* andere waardering van assets.

Consequenties van deze trends voor leren: niet meer lineair leren, maar parallelle trajecten die niet meer stoppen (LLL via een vloeiende manier). Het principe van het educational continuum. Innovatie wordt ondersteunt via open standaarden waardoor een wereldwijde uitwisseling mogelijk wordt. Human capital index door the Lisbon council. Plaatje van 'the human capital biography of a german professional'. (vergelijk met 70:20:10 verhaal van gisteren, nu sterker gerelateerd aan formal-informal learning. Het nieuwe blended leren gaat over de mix formal/informal leren. Straub eindigt met een quote van Vijay Kumar (opening up education, MIT 2008) Opzoeken voor LIC! Geeft een roadmap voor de ontwikkeling van onderwijs

Total en eLearning

De eerste keynotespreker van dag 2 wordt verzorgd door Total. Helaas is de spreker een Fransman met een sterk accent en niet echt een aansprekende manier van presenteren.
De e in eLearning staat bij Total ook voor efficient. Daarnaast ziet Total ook een rol voor eLearning om on-Demand trainingen mogelijk te maken. Helaas is Selfservice niet een driver voor het gebruik van eLearning, het moet nog steeds passen in een formeel trainingsprogramma. Ook is er een sterke aandacht voor assessment (als je niet toetst wordt een training vast niet afgemaakt??)
Na de algemene introductie worden een aantal voorbeelden getoond. Tot mijn verbazing (na het voorgaande verhaal) zijn dit voorbeelden rond moral harassment en cross-cultural differences. Uiteindelijk wordt het verhaal wat interessanter in het tweede deel. Total maakt gebruik van verschillende platformen en interfaces in 4 talen. Via de verschillende ELO's wordt ook gebruik gemaakt van Open Content, afgewisseld met zelf gemaakte software.
Dit jaar is Total gestart met een IT-project om alles te vervangen (hardware, software en interfaces wereldwijd). Ook dit project wordt via eLearning ondersteunt.

Storytelling, Sessie Online Educa Berlin

Sessie: What’s in a story.
Lezing 1 Digital storytelling for Learning an Content Production
Grete Jamissen


Digital storytelling:
- The power: the narratives + multimedia+technology+Pupose
- Tool in the hand of the learners;
- Dramaturgical Tools (the need to make your point clear in a few words

Two cases, two stories
- Case 1: team building (college’s tell each other a story about their work to to learn about each other)
- (zie ook de conferentieschijf voor aanvullende info)
- Case 2: Learning from experience (de studenten ondersteunen elkaar ook in hun productieproces)
(in de getoonde cases werd de verhalen vooral verteld aan de hand van foto’d (story was dus als het ware een pratende powerpoint (wel heel krachtig))
Issues
Volgens docenten en studenten uitstekend reflective en communicatieinstrument.
Dingen in compacte tijd is een uitdaging op zich die je denken en reflecteren flink aanscherpt.


Nog wel issues:
- kwaliteit technologie
- aandacht die de technologie nog vraagt en afleidt van het doel
- Dramaturgy moet serieues ontwikkeld worden. Ze hefbben dat niet vanzelf“Whats’in a story
The magic works both ways:
- Create, share, get involved (also emotionally)


http://home.hio.no/dighist

----------------------------------------------------------

Lezing 2 Storytelling, e-Learning and Generation Y
Mathew Murray & Brian Doegen (Pice Waterhouse Coopers)
Why use Stories?
- Forces people to be very clear about the relevant issues (problems and solutions and decisions);
- Create suspense, interaction and causality
- Makes ideas stick
- Vignettes and scenario’s can be effective mini-narratives

Bekende lijstje karakteristieken generatie Y kwam ook langsConsequentie voor deze generatie als aankomende werknemer:
- Ze houden van en gebruiken eLearning, entertainment (games)
- Netwerkers die bewegen in snel veranderen omgevingen
- Used to “cut ‘n’mix”, non lineair etc.
- Appreciate irony, self reflexitivity, clever ideas, humor and guts
Hun aanpak voor inrichten eLearning voor deze generatie:
- start with the learning need, then develop the hook, then build out from there
- keep it problem based
- use humor
- design around true life--------------------------------------------------------------------

Lezing 3: A student Art and Virtual Information and Communication EnvironmentEr is geen droog brood in te verdienen en niet echt nuttig, denken veel ouders wanneer hun kinderen aan een kunstopleiding beginnen. Er was behoefte aan echte en eerlijke voorlichting.

Aanpak Luister naar de student:
- Students wanted to see and hear real stories (hier komt dus naar voren dat (toekomstige) studenten verhalen willen horen, omdat het ze help!)
- Inzicht in carrières en perspectieven
- Support m.b.t. tot studie, dyslexie en dergelijke

Part of a journey
Voorbeeld van uitwerking met verhalen op een website die aan de behoefte tegemoet komt (dachten ze).

Evaluatie en 2e Versie
Eigenlijk wilde ze het eerst het werk zien van afgestudeerde studenten
Dan verhalen … wordt stiekem meer een social network omgevingZie vooral ook: www.artanddesignadvice.org

----------------------------------------------------------------------------

Lezing 4 Storytelling for children in a digital world.

Kinderen vertellen zelf hun verhalen op myMomentAnderen kunnen desgewenst reageren en ‘sterren’ geven.
In de les (in het schooltje dus) kunnen de gepubliceerde verhalen weer gebruikt worden. Ze worden dan afgedrukt, desgewenst bij elkaar gebracht, en versiert met knipsels en tekeningen en zo en er wordt mee gewerkt. Zo wordt fysieke en virtuele interactie bij elkaar gebracht.
Onderzoek heeft aangetoond dat het een bijzonder positief effect heeft op hun lees- en schrijfvaardigheden. Ook heeft vervolg onderzoek aangetoond dat het de ambitie met betrekking tot lezen/schrijven blijvend verhoogt.
Verdere bevindingen:
- Ze gaan heel soepel om met verschillende technologie
- Ze werken bijna automatisch onder pseudoniem
- Leren meteen veel van inlognamen, wachtwoorden, beveiliging en privacy

Zie ook eens de website http://www.minibooks.ch!-------------------------------------------------------------
Lezing 5 Narrative versus interactivity: A new video approach to an old problem
Adam Salkeld


"Ik geloof dat ik dit verhaal niet meer zo goed gevolgd heb" zei de schrijver tot de fotograaf. Zei de fotograaf tot de schrijver "Hey, daar is een mooi plaatje! Maar ik weet begot ook niet waar het over gaat. Iets met verhalen vertellen en religie. Happinez en zo..." En toen borg de schrijver de notebook op en stopte de fotograaf de camera in de tas. En weg waren ze.Schrijver: Jan Snijders
Fotograaf en publicatie: Rudi Clause