dinsdag 29 juli 2008

Studenten bedenken innovatieve concepten

Studenten bedenken innovatieve concepten tijdens de Summerworkshop ‘Help je opleiding de wolk in’ - Microsoft in het ROC, Hoger- en Universitair Onderwijs

Studenten hebben in opdracht van Microsoft en 2 andere partijen
geprobeerd bekende knelpunten op te lossen m.b.v. nieuwe media,
web 2.0 en social software.

vrijdag 11 juli 2008

Op bezoek bij de Nederlandse Kaos Piloten

Gisteren ben ik met Joost Frencken op bezoek geweest bij de Nederlandse Kaos Piloten. Joost had daar een student die gisteren zijn eindpresentatie moest houden voor zijn stage. De student was bij toeval terecht gekomen bij de Kaos Piloten en wilde onderzoeken of hij als perfectionist kon omgaan met de chaos van een startend bedrijf. Tijdens een projectbijeenkomst rond Social Software noemde Joost deze student en nodigde me uit om bij deze eindpresentatie aanwezig te zijn.

Na een hele lange tocht (2,5 uur) kwamen we veel te laat aan bij het pand van de Kaos Piloten. Daar vertelde de student hoe hij aan dit stage-adres gekomen was, waarom hij koos voor deze stage en wat de Kaos Piloten beogen.

Een aantal dingen vielen toch wel erg op:
- oppervlakkig lijken de Nederlandse Kaos Piloten erg op de Deense. Het is er net zo informeel
- de studenten hebben een belangrijke stem in het onderwijsleerproces.
- studenten hebben een duidelijke rol in de admission van een nieuw team.
- veel aandacht voor persoonlijke feedback maar allergie voor het toekennen van een eindcijfer.

Toch zijn er een paar grote verschillen:
- de Nederlandse vestiging is minder open. Dit viel met name op toen Joost verder doorvroeg naar de eisen rond aanmelding. De student werd meteen afgekapt in zijn antwoord. Er is nog veel 'geheim'.
- het lijkt erop dat een tweetal medewerkers erg veel invloed hebben op de ideeen die worden uitgevoerd. Een ervan was gisteren aanwezig bij het gesprek.
- er lijkt nog geen consultancy afdeling te zijn. Delen van ervaringen, uitwisseling van ideeen staat laag op de agenda. Men wil wel geld verdienen met de opdrachten maar of dat al lukt.
- er werd ingezet op 70 aanmeldingen voor team 2 dit jaar, er kwamen er echter maar 30, waarvan er tijdens de admission maar 26 kwamen opdraven en er uiteindelijk 15 werden gekozen.
- de Rotterdamse vestiging is relatief onbekend. Hoorde ervan bij een bezoek aan Aarhus, niet via Nederlandse media. Wel is er een artikel verschenen in de Pers en in Quote.

Het is wel een positief bezoek geweest, maar of de Nederlandse Kaospiloten met anderen willen samenwerken??? Voorlopig lijken ze zich erg te richten op het van de grond krijgen van de eigen particuliere opleiding.

maandag 7 juli 2008

De KaosPilots in NederlandTijdens ons bezoek aan de Kaos Pilots in Aarhus hoorden we dat er sinds kort een Nederlandse vestiging is van de Kaos Pilots in Rotterdam. Vanaf september 2008 start daar team 2. Inmiddels is het gelukt hen te vinden op het internet. Op You Tube staat een filmpje, daarnaast is er een uitgebreide website met daarop ondermeer videoverslagen, de missie, contactgegevens en een aantal blogs van studenten! De Rotterdamse school opereert onder de naam 'International school of new business design & social innovation.
Een van de voornemens in het nieuwe collegejaar is om contact te leggen met de Nederlandse vestiging. Een aantal Avansopleidingen zouden zeker kunnen samenwerken / uitwisselen met de Kaos Piloten.

vrijdag 4 juli 2008

Mitra in Aarhus deel 3: English pronounciationDe achterstelling van leerlingen in remote areas triggerde Mitra tot de uitvoering van nieuwe experimenten. Deze leidden uiteindelijk tot zijn serie rond 'The hole in the wall'. Een belangrijke vraag hierbij was hoe hulpmiddelen rond educational technology, die in eerste instantie ontwikkeld waren voor bedrijven en niet voor onderwijs, ingezet worden in deze afgelegen gebieden om zo de leerresultaten te verbeteren? In welke mate kunnen leerlingen autonoom leren zonder dat daarbij docenten eraan te pas kwamen.In zijn Hyderabad experiment gebruikte Mitra het programma Dragon om leerlingen zelfstandig te laten oefenen met hun Engelse uitspraak. Tot zijn verbazing leerden de meesten van hen in een hele korte tijd redelijk goed Engels spreken zonder dat hierbij een docent aan te pas kwam. Mogelijk is Dragon ook voor ons een goede aanvulling op de Blue Classes. Wie weet hoeveel dialecten er al mee geoefend kunnen worden??

Mitra in Aarhus deel 2: remoteness and the quality of education

remoteness

De keynotesessie van Mitra bestond uit een viertal onderdelen: Kolb (het eerste onderdeel) is in een eerdere bijdrage al beschreven. In dit stuk gaat het over Remoteness en de impact ervan op de kwaliteit van het onderwijs. In zijn onderzoek (en ook de presentatie) vergeleek Mitra de impact van remoteness op kwaliteit van het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk en India. Speelt remoteness alleen in ontwikkelingslanden of is het een meer universeel probleem? Waarom presteren leerlingen in deze gebieden lager dan in meer centrale plaatsen. Hoe belangrijk is afstand?Tot zijn verbazing waren de overeenkomsten in de uitslag in beide landen enormhiervan. Een centrale vraag daarbij was 'Wat is de rol van de docent?' In beide gevallen kwam hij erachter dat er bepaalde regio's zijn waar goede docenten eigenlijk niet willen werken. De afkeer van een docent voor het werken in een afgelegen regio had een directe relatie met de schoolresultaten van leerlingen, zowel in India als in het Verenigd Koninkrijk.Deze uitslag triggerde Mitra tot nieuwe experimenten: the hole in the wall!

Myspace and Facebook for Academic Work

Christopher Watts - Newell Center for Arts Technology
" I know that several of my colleagues here have met with a negative student reaction to using FaceBook and MySpace (these sites specifically): they find it "creepy" that their professors are on these sites."

William Allen - a state
"Unlike the experience of others, my students were happy to have FB as a class tool. This may have something to do with the fact that our students have near universal disdain for the 20th-Century Bb."

LINK