maandag 28 februari 2011

Educational Origami

Op de wiki Educational Origami vind je ongelooflijk veel informatie, websites, filmpjes en voorbeelden rond de inzet van ICT in het onderwijs. Het accent in deze weblog ligt vooral op de digitale versie van Bloom en het leren in de 21ste eeuw. Zeker het overzicht rond comparing the 20th and 21st Century educational paradigms is de moeite waard. Een goed beginpunt voor een discussie met consultants rond het onderwerp 'Waar staan we eigenlijk bij Avans'?
Daarnaast ook uitermate bruikbaar voor de verschillende professionaliseringsactiviteiten voor/met docenten aangezien ook de vertaling wordt gemaakt rond 'Wat betekent dit voor de kennis/vaardigheden/verwachtingen van de docent'?

maandag 21 februari 2011

De leeromgeving van 2020

De ideale leeromgeving van 2020 gaat uit van de volgende principes:

- Het draait om de lerende.
De leeromgeving sluit hierbij aan bij de (leer)behoeftes en de context van het individu. In de gepersonaliseerde leeromgeving kunnen lerende hun eigen leerpaden aangeven. Docenten en de opleiding volgen de individuele ontwikkelingen(belangrijke rol voor monitoren), de lerende expliciteert zijn/haar leerbehoefte en leermiddelen en leervormen zijn individueel van aard.
- Leren vindt niet alleen op school plaats
Dit draait enerzijds om de erkenning van het belang van informeel leren, anderzijds geeft het de trend aan om de lerende gericht op te zoeken. Sociale media en ook augmented reality spelen hierbij een belangrijke rol.
- De leeromgeving kent naast fysieke ook virtuele componenten. Bij Avans is dit aangevuld met een derde element: de mentale leeromgeving.
- De leeromgeving geeft continue feedback
Hierbij worden ervaringen vanuit de gamewereld toegepast, zoals het failing forward principe. Lerenden krijgen directe feedback op datgene wat ze doen.
- De ideale leeromgeving bestaat ook in de echte wereld (authenticiteit). Er bestaat een directe link tussen de activiteiten in de echte en in de virtuele wereld. Daarnaast speelt met name interactie een essentiele rol.

De ideale leeromgeving van 2020

Onder de titel Van onderwijsinstelling naar Learning Space hield Matthijs Leendertse van TNO de keynote tijdens het seminar Innovatie en Inspiratie van Surf op donderdag 17 februari. Spannend omdat ook Avans in 2009 een visie formuleerde over de leeromgeving van 2014.

De visie op de ideale leeromgeving van 2020 bij TNO kwam tot stand via Persona-onderzoek. Hierbij werden consultants, beleidsmakers, vertegenwoordigers vanuit de creatieve industrie, technologie-experts en studenten ingezet. Hen werd gevraagd om rekening houdend met diverse trends een individu te creeeren en daarbij aan te geven wat zij aan leeromgeving in 2020 nodig Dit leverde uiteindelijk 20 leeromgevingen op rond 3 persona's.

De uiteindelijke visie van TNO kent heel veel overeenkomsten met de visie op de eLO van Avans in 2014. Dit is tegelijk geruststellend en misschien ook wel verrassend. Verschillen zijn er in het explicieter aanzetten van de rol van feedback en monitoring. Onderdelen waar we bij Avans in het realiseren van de visie meer nadruk op kunnen leggen. Verrassend omdat de leeromgeving in 2014 en 2020 nog erg op elkaar lijken.