maandag 27 oktober 2008

Introducing eP to support staff professional development & preparation for teaching, (Geoff Rebbeck, Thanet College, UK)

Het Thanet college heeft eP aangemaakt voor alle 150 docenten. Het idee is dat eP sturend zullen zijn voor de professionaliteit van docenten. Ze moedigen de docenten aan een Reflective Practitioner te zijn. Reflectie staat centraal: ze moedigen collegaprofessionals aan d.m.v. co-mentoring en de ontwikkleing van 'critical friendships'. Critical friends reflecteren zo objectief mogelijk op gedrag waar normaal zeer subjectief, namelijk door de docent zelf, op gereflecteerd wordt.
De overtuiging bij het Thanet college is dat je aleen een betere docent wordt als je je eigen functioneren door anderen tegen het licht laar houden en daarvan leert. Onderwerpen zijn o.a. objectieve mening, het delen van successen en mislukkingen, werken aan professionele vriendschappen en het creeeren van communities met 'gelijkgezinden'.

De portfolios van dcoenten moeten los staan van de VLE. Over VLE hebben we het niet meer, die is er gewoon! Er moeten duielijke grenzen zijn tussen de VLE activiteiten en de persoonlijke larnmingspace (het e-portfolio)
Een van de zinnen die mij trof in het verhaal was: Bij de aanschaf van software voor eP vergeet men vaak de eerste helft van de volgende zin uit te spreken: 'If your students behave like this then............'
Ze hebben veel argumenten voor de scheiding van VLE en eP...

Mening:
  • een zeer interessante lezing
  • geweldige spreker
  • bij AMBM is men gestart is met 360 graden feedback
  • het delen van eP moet het leergedrag, net als van de student, en de professionaliteit van medewerkers versterken. Ik ga met Liz hierover in conclaaf...wordt zeker vervolgd!