dinsdag 4 december 2007

DLC 1: Behoud de dialoog

Voor het project ‘Digitale Learning Content’ heb ik tijdens de Online Educa in Berlijn goed geluisterd naar praktijken rondom diverse onderwerpen als ‘learning objects’, ‘repositories’ en ‘digital learning content’. Hier deel 1 van DLC in Berlijn.

Behoud de dialoog
Dr. Anoush Margaryan van de Glasgow Caledonian University houdt in haar verhaal over Learning Object Repositories (LORs) een pleidooi voor de dialoog tussen docenten en studenten. Een LOR is een digitale opslagplaats voor digitale leermiddelen. Uit onderzoek is gebleken dat niet de digitale middelen, maar de dialoog over het gebruik van de middelen het grote verschil maakt in de onderwijspraktijk (Falconer, Beetham, Oliver, Lockyer, Littlejohn, 2007).


De winst van LORs zit vooral in de organisatie rond de digitale opslagplaats en de dialoog tussen docent en student. Digitale leermiddelen kunnen de docent en de student in die zin niet vervangen. Het blijven de docenten die de feedback geven.

Een andere kwestie bij de invoering van een LOR zijn de tegenstrijdige belangen tussen beleidsmakers en gebruikers. De behoeftes van gebruikers worden daarbij vaak genegeerd. Beleidsmakers hebben vooral een lange termijn perspectief in gedachten. Zij zijn gericht op onderwijsvernieuwing, terwijl gebruikers meer een korte termijn perspectief hebben. Zij richten zich veel meer op de praktische inzet van het leermateriaal.

Dr. Anoush Margaryan geeft enkele tips bij de invoering van een Learning Object Repository (LOR):
  • Besteed bij de invoering van digitale opslagplaatsen (repositories) rekening met de eigenschappen van de organisatie.

  • Geef voorlichting aan diverse geledingen binnen de organisatie.

  • Houd rekening met verschillende belangen en perspectieven van verschillende groepen die op verschillende niveaus werken.

  • Besteed meer aandacht aan de organisatie dan aan de technologie.

  • Focus op de pedagogiek, minder op de techniek

  • Negeer de context waarbinnen de LOR ingezet gaat worden niet!

  • Richt je niet op een enkele repository, maar houd rekening met gedragingen van gebruikers.

  • Breng tegenstrijdige belangen in kaart.

  • Identificeer kansen en bedreigingen.

  • Betrek gebruikers bij de ontwikkeling.