maandag 29 oktober 2012

Nieuwe ideeen

Nieuwe ideeen komen bij mij vaak  'zomaar' ergens vandaan.... Vaak via allerlei gedachtentreintjes...

In dit geval was de aanleiding een kort artikel in de online versie van de Telegraaf van afgelopen vrijdag met als titel 'Memoto camera legt leven vast' . De vraag aan het begin 'Altijd al een fotografisch geheugen willen hebben?' triggerde me meteen. Ja!, dat wil ik!

De link later in het artikel bleek echter nog veel interessanter 'Knuffelbeesthoes voor Smartphone en Tablet', een beschrijving van een nieuw product om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren door het gebruik van iPads en Smartphones. De beschreven hoes in het artikel bleek niet het enige te zijn. Naast de hoes, die in verschillende soorten verkrijgbaar is,  wordt er ook meteen software mee geleverd waarmee de hoes uitgebreid wordt tot een 'sociale robot'.
Kinderen kunnen kiezen uit verschillende types die aansluiten bij hun persoonlijkheid en die hen stimuleren in het ontdekken van nieuwe dingen. Het leren van kleine kinderen en de middelen die zij hiervoor spelenderwijs gebruiken, staat hierbij centraal.

Gedachtentreintje 1: opvallend dat wat voor ons instrumenten zijn om ons werk te doen, door kinderen wordt gezien als 'speelgoed'.

Gedachtentreintje 2 werd meteen opgestart toen ik bedacht dat iPads en Smartphones niet alleen geschikt zijn om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, maar dat ook oudere mensen ermee geholpen zijn. Welke experimenten kunnen we als hogeschool opstarten om ook ouderen zo goed mogelijk te stimuleren en op welke manier kan dit product daarbij helpen. Ik denk hierbij onder andere aan het gebruik van iPads met historisch fotomateriaal om in gesprek te blijven met dementerende bejaarden.

Gedachtentreintje 3  kwam op gang toen ik meer las over het vernieuwende businessmodel wat wordt gebruikt door het bedrijf Kickstarter. Klanten worden actief en op een co-creatieve wijze meengenomen in het ontwikkelproces van bestaande en nieuwe producten. Een mooie manier om als bedrijf nieuwe input te krijgen en op een nieuwe wijze de financiering ervan te regelen.