vrijdag 25 april 2008

Opschalingsproject ePortfolio

Afgelopen woensdag kwam een groot aantal hogescholen en universiteiten bijelkaar in het kader van het Opschalingsproject ePortfolio. Ook Avans participeert hierin.
De dag startte met een aantal 5-minutenpresentaties over de portfoliosystemen die de hogescholen/universiteiten gebruiken, de wensen en de status van de portfolioprojecten. Dit leverde de volgende beelden op:

- er worden op dit moment meer dan 6 verschillende portfoliosystemen gebruikt, varierend van eigen gebouwde systemen tot Sharepoint, Netschool, DU, Sakai en Bb.
- er is bij alle scholen wel gestart met een portfolioproject, maar opschaling is nog een heel ander verhaal
- scholen zijn op zoek naar succesvolle implementatiestrategieen
- verschillende scholen hebben plannen om op redelijk korte termijn hun portfoliosysteem te vervangen.
- er is lang niet altijd een integratie tussen portfoliosystemen en ELO's
- er wordt nog heel veel gedacht vanuit de docent/begeleider en wat minder vanuit de student wanneer het gaat om portfolio's.

Heel positief aan de presentaties (duurde al snel meer dan de aangekondigde 5 minuten) is dat het zeker heeft geleid tot een lijstje van wensen rond portfoliosystemen.
* im- en exportmogelijkheden voor portfolio's.
* relatie met competentiematices, inclusief een niveau-aanduiding.
* mogelijkheid van een groepsportfolio / opleidingsportfolio.
* mogelijkheid om portfolio's op onderdelen te delen.
* mogelijkheid om op onderdelen van een portfolio feedback te geven (soms tot op documentniveau).

In de middagsessie is er vanuit 3 perspectieven (techniek, organisatie en onderwijs) gesproken over de relatie tussen multimedia en portfolio's. De resultaten hiervan worden via Surfspace gedeeld.