donderdag 27 juni 2013

Tijd voor een Blackboard Lightversie of.....?

Afgelopen dinsdag werd er bij Surf in Utrecht in het kader van het programma DLWO (digitale Leer- Werkomgeving) een studiedag gehouden. Hogescholen en universiteiten wisselden daar kennis en ervaringen uit over o.a. het gebruik van de digitale leeromgeving, de ontwikkelingen daarin die worden voorzien voor de nabije toekomst en de koppeling met andere systemen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de metafoor van de burcht, de stad en het platteland.

De onderwerpen die hogescholen en universiteiten voorzien voor de nabije toekomst kennen een grote mate van overeenstemming: herorientatie over de keuze van de leeromgeving (o.m. getriggerd vanuit het aanbestedingstraject rond eLO's), digitaal toetsen, OER, de rol van de cloud en daarmee ook de vraag op welke terreinen instellingen actief willen sturen/faciliteren en op welke terreinen het aan medewerkers en studenten wordt overgelaten om zelf keuzes te maken.

Bij een groot aantal instellingen wordt Blackboard ingezet als standaard elektronische leeromgeving. Een leeromgeving die zich heeft ontwikkeld van een vrij platte eLO naar een eLO die verrijkt is met functionaliteiten gericht op samenwerking, interactie en de integratie met social media en mediarijke content. Een ontwikkeling die positief is ontvangen door een bepaalde groep gebruikers.

Een keerzijde is echter het effect dat de vele nieuwe functionaliteiten hebben op het gebruiksgemak. Nieuwe gebruikers krijgen een overload aan mogelijkheden en zien soms door de bomen het bos niet meer. Tegelijkertijd neemt de tijd die nieuwe gebruikers nodig hebben om te leren omgaan met de eLO steeds meer toe. Afhankelijk van de manier waarop een instelling of gebruiker de eLO inzet, is het mogelijk tijd voor een Blackboard Lightversie.

De drempel voor nieuwe gebruikers om de eLO te gebruiken en kennis te maken met nieuwe functionaliteiten zou hiermee wel eens een heel stuk lager komen te liggen. Opschaling naar alle extra functionaliteiten zou dan stap voor stap kunnen worden uitgevoerd. Idee?Xplor en OER

Op het Blackboard Worldcongres van 2012 in New Orleans meldde Blackboard al te komen met een hele nieuwe functionaliteit die het gebruik van Open Educational Resources zou ondersteunen: Xplor. Via Xplor kunnen resources gedeeld worden over de grenzen van een LMS (Learning Management System) heen. Een belangrijke stap voorwaarts, die een forse stimulans kan betekenen voor het gebruik van mediarijke en elders ontwikkeld materiaal.

Belangrijk ook voor Avans waar een aantal projecten is opgestart om het gebruik van mediarijke Open Educational Resources te bevorderen. De koppeling met de elektronische leeromgeving maakt dat studenten op 1 plaats toegang kunnen krijgen tot het onderwijsmateriaal dat wordt gemaakt bij Avans Hogeschool en onderwijsmateriaal wat in de vorm van OER beschikbaar wordt gesteld vanuit andere instellingen.

Xplor wordt als BuildingBlock beschikbaar gesteld en is gratis voor instellingen die een licentie hebben op het Blackboard Content Systeem.
Wie alvast op zoek is naar meer informatie en/of een idee wil krijgen van de werking van Xplor, kan daarvoor terecht op:


of op:
http://www.blackboard.com/sites/xplorinfo/index.html