woensdag 17 juni 2009

Best practices op de Bb Gebruikersdag in Amsterdam

'Competence development of teachers on eLearning'

Centraal in deze presentatie stond het motiveren en inspireren van docenten. De universiteit van zuid-Denemarken (Odense, Esbjerg en nog een 3-tal andere plaatsen in Denemarken) heeft hiervoor een aantal doelen opgesteld (via de presentatie later nog toevoegen). Twee belangrijke uitspraken die hierin gedaan worden zijn echter 'we want to be the leading Danisch university in identification and utilisation of the potential of eLearning' en 'eLearning is an important and integrated part of pedagogical development and quality assurance'.

Op universiteitsniveau zijn hiervoor 3 consultants actief (vergelijkbaar met de elads bij Avans) die ondersteuning bieden op zowel onderwijskundig als technisch terrein aan alle faculteiten van de universiteit. Daarnaast zijn 7 'elco's' actief in de 5 faculteiten, aangevuld met een elco vanuit de mediatheek (copyright-zaken) en een systeembeheerder. Zij onderhouden ondermeer het contact met de directies van de eigen faculteit

De universiteit van zuid-Denemarken motiveert docenten in het innovatief gebruik van eLearning door jaarlijks 35.000 euro als 'Best Practice Award' te verdelen onder maximaal 10 projecten. Deze projecten worden ondersteund door elads. Voorwaarde is wel dat de projecten worden gedocumenteerd en gedeeld met andere docenten.

Naast de 'Best Practice Award' beschikken zij ook over een Kenniscentrum voor docenten rond eLearning. Techniek en onderwijskunde worden hierin gecombineerd, ondersteuning wordt geboden via mail, telefoon, f2f en virtueel.
Via het kenniscentrum worden een groot aantal cursussen aangeboden (lijst nog aanvullen) op ondermeer de volgende terreinen:

- introduction to eLearning pedagogy
- introduction to social media
- make more of your Bb course
- tests and gradebook
- design your own blended course
- introduction in Bb

Docenten maken een eLearning portfolio waarin zij aangeven wat zij hebben gedaan rond eLearning en met welk resultaat.

Best practices op de Bb Gebruikersdag in Amsterdam

'Accountable in Blackboard'

De RUG verzorgde de 2e presentatie op de gebruikersdag. Het gebruik van webcolleges en het grootschalig toetsen via Blackboard stond hierin centraal. Studenten (ongeveer 500) worden aangespoord om ter voorbereiding op het tentamen intensief gebruik te maken van digitale zelftoetsen. Hiervoor is een bonusregeling ontworpen: wanneer studenten voor alle 7 digitale zelftoetsen een minimale score van 6 punten halen, kunnen zij een beroep doen op de bonusregeling bij het tentamen. De toetsvragen worden hierbij at random samengesteld vanuit een vragenpool (10 vragen per toets).

Het tentamen bestaat uit een case die enkele dagen voorafgaand aan het tentamen op Blackboard wordt geplaatst. Studenten kunnen via het discussionboard met elkaar samenwerken op basis van deze case. Op het examen zelf worden pas de formele vragen over de case beschikbaar gesteld.

De resultaten van deze aanpak zijn:
- meer studenten halen het tentamen
- de tijd tussen de zelftoetsen en het tentamen mag niet te lang zijn, anders verdwijnt het effect
- de docent krijgt een beter inzicht in zowel de resultaten als in het proces (digitaal toetsen en de monitoringmogelijkheden bij herhaald maken van de zelftoetsen).

Opvallend: de mix van een aantal toepassingen in Blackboard, het hergebruik van (gast)colleges via webcolleges waarbij ook de duur ervan op voorhand is aangegeven, het benoemen van de voordelen voor zowel de student als de begeleiders.

Best practices op de Bb Gebruikersdag in Amsterdam

'Rewiring the minds'

De Blackboard gebruikersdag werd gisteren georganiseerd in het Europese hoofdkantoor van Blackboard in Amsterdam. Als eerste presentator vertelde Bart Cornille van de Universiteit van Antwerpen over de eCampus.
In zijn presentatie met als titel 'Rewiring the minds : case-study of a blended learning course at the university of Antwerp' ging Cornille in op de tot stand koming en werkwijze van de eCampus. Met een multidisciplinair team is een Bb-course ingericht, die is afgestemd op afstandsleren voor 600 managementstudenten. In deze opzet volgen de studenten geen colleges meer, maar volgen zij een semesterlang afstandsonderwijs, waarbij Bb intensief wordt ingezet in combinatie met discussiegroepen van studenten. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende leerstijlen van studenten in de keuze van het materiaal. De course start dan ook met een test rond het bepalen van de leerstijl.

In de course wordt materiaal in verschillende formats en werkvormen opgenomen (video, powerpoints, oefeningen, discussionboards en FAQ's), maar kunnen ook studenten materiaal aanleveren (Actua Magazine). Naast content spelen combinaties van (zelf)toetsen een belangrijke rol in de course, evenals het discussionboard. Studenten kunnen zichzelf aanmelden voor een forum m.b.v. een 'sign-up'-tool.
De vragen voor de (zelf)toetsen worden ondergebracht in een vragenpool en bestaan uit een mix van multiple choice en open vragen.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een self-assessment, een blok (bestaande uit 3 hoofdstukken) met een assignment en een toets. Op basis van de uitslag hiervan krijgen studenten via de inzet van Adaptive Release toegang tot de volgende fase van 3 weken. Ter ondersteuning van de begeleiders wordt in de course het Early Warning systeem gebruikt. Docenten kunnen zo automatisch een melding genereren wanneer de deadline van een opdracht nadert.

Op zichzelf niet echt een heel heftig ingerichte course. Wel een doordachte en consistent uitgevoerde aanpak van afstandsleren.