vrijdag 18 april 2008

Studiemiddag ePortfolio versus ELD

Op woensdag 16 april organiseerden Surf NL Portfolio en Kennisnet gezamenlijk een studiemiddag rond ePortfolio versus ELD (Elektronisch Leerlingdossier). De presentaties van deze middag komen op korte termijn beschikbaar via deze link.

Vanuit Kennisnet wordt momenteel hard gewerkt aan een tweetal projecten:
- uitwisselbaarheid van portfolio's binnen de verschillende onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld het doorstroomportfoli bij de Hanzehogeschool)
- uitwisselbaarheid van portfolio's van onderwijsinstelling naar branches en arbeidsmarktinstellingen. (bijvoorbeeld het ROC Zadkine)

In de tweede presentatie stond het loopbaanbegeleidingsmodel van doorstroomportfolio.nl centraal. Dit project wordt uitgevoerd in de regio Eindhoven en heeft als een van de doelen het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Iets wat prima past bij het project Aansluitcentrum van het LIC. Het ontwikkelde model ziet er interessant uit en is zeker de moeite waard om bij het beschikbaar komen van de presentaties nader te bekijken.

Verrassend was het te ervaren dat ten aanzien van het ELD Avans actief particepeert in een van de proefprojecten.