donderdag 2 december 2010

Developing and piloting personal learning environments

Beperkt project in Finland van 62 studenten en 8 docenten in het HBO. Uitgangspunten hierbij waren studentgerichte inzet van ICT en het heroverwegen van rollen en taken.

Keuze voor PLE:
personalisation of learning
eigenaarschap
samenwerkend leren
net generatie
social software

Vragen en uitdagingen hierbij is wel of studenten beschikken over voldoende metacognitieve vaardigheden. En hebben zij de vaardigheden om ICT in te kunnen zetten voor leren.

In het project kregen de studenten de beschikking over laptops en werd hen het idee rond PLE,s uitgelegd, evenals verschillende vormen van social software.
Aan studenten werd vervolgens gevraagd om hun vaardigheden, kennis, netwerken, reflecties, leerdoelen en manieren van informee leren te tonen en te delen.

Het LMS werd ingezet als teaching environment, het PLE als de learning environment voor studenten.. Daar ook de opslag van opdrachten, reflecties, leermaterialen en netwerken.

Ervaringen
houding tov het gebruik van social media als learning and teaching tool
van LMS naar PLE
verandering van rollen
gebrek aan kennis en begrip rond het PLE
Ning werd door meeste studenten gekozen als PLE

Conclusies
Ning is vervangen door Googlesites en een wordpressblog
Studenten reflecteren op hun leren
docenten hebben een positievere kijk op het gebruik van ssocial media
ple wordt gebruikt om de professionele vooruitgang van studenten inzichtelijk te maken. Wat betekent dit voor de rol van het ePortfolio

Vygotsky and personal learning environments

Laatste serie presentaties vandaag gaat over persoonlijke leeromgevingen. Het spits wordt afgebeten door Graham Attwell van Pontydysgu.
Laatste 20 jaar nadruk op leren als middel voor kennisoverdracht, nu meer aandacht voor interactie.
Wat betekent dit voor het leren in een digital age?

Veranderingen in de context voor leren en communiceren?

De opkomst van internet was invloedrijker dan alle voorgaande economische en sociale revoluties. Het is de manier waarop technologie wordt gebruikt en ingezet wat de echte verandering met zich meebrengt. Wat beetekent dit voor ons onderwijs en welke uitdagingen hebben we dan?

Leren verplaatst zich naar de buitenwereld. We leren op meerdere plekken en binnen meerdere contexten.
De kennis van experts wordt steeds meer uitgedaagd. Trend naar kennis die via samenwerking wordt opgebouwd.(Dave Cornier). Ons onderwijssysteem is daar nog niet op ingesteld.

Het internet biedt mogelijkheden om persoonlijke leerpaden en collaborative kennismanagement te ontwikkelen.
= gebruik van internet voor creatie en delen
= social networking faciliteert kennisdeling en reflectie

Attwell: maak geen verschil meer tussen formeel en informeel leren. Het gaat om leren.

PLE´s zijn plaatsen voor interactie en communicatie met als leren als doel en het ontwikkelen van collectieve kennis.

The learning of the Future

Opnieuw een overvolle zaal bij de sessie van Sugata Mitra. Zijn verhaal begint met een tekening van de middelen die kinderen wereldwijd hebben en hoe deze piramide is verdeeld. 750 million kinderen hebben onvoldoende middelen.
Statements van kinderen in ontwikkelde en ontwikkelingslanden worden tegen elkaar afgezet.
- problems of relevance and aspiration
- problems of resources

Komen in beide gebieden voor. Daarnaast een geografisch probleem. De plaatsen waar goede docenten het meest nodig zijn, zijn ook die plaatsen waar docenten niet heen willen.

Quotes:
what is it that the child is using 2 positives and the adult learner 2 negatives on the same learning situation?
children can invent a pedagogy and thereby own it.
when learners have interest, education happens

In zijn presentatie gaat Mitra verder in op de experimenten rond the hole in the wall in India, Cambodja en Afrika.
The method of the grandmother: stand behind the children and admire them!!! Tell them they're doing great.

Experimenten gaan door in Engeland. the Gateshead experiments, ideale groepsgrootte is 4, de docent is niet aanwezig bij het uitvoeren van de experimenten.
Het 'grandmother'-experiment is via een oproep in the Guardian voortgezet. Veertig britse oma´s worden nu ingezet via Skype in het onderwijs van Hyderabad.

nieuwe experimenten in Italie en Australie±
/ groepen van 4
/ stel ze een vraag
/ geef ze de ruimte om een antwoord te creeren (hier zijn geen docenten bij aanwezig'
/ laat ze discussieren over de antwoorden

Belangrijkste vaardigheden voor basisonderwijs
//: information search and analysis
//: reading comprehension

education is a self organizingl system, where learning is and emergent phenomenon //: thats the future of learning

Mobile learning ... voorbeelde:

Hoe mobile learning het leren beïnvloed (vier sessies):

Eerste lezing: gebruik mobile games --> belangrijkste les eerste presentatie (Afrika) … was vooral motiverend, verhoogde/intensiveerde lesbezoek en verbeterde relaties (onder elkaar en met docenten).

Tweede: students’ councelling via mobile phones (Finlands HBO):
- Doel .. bestrijding uitval
- En daarnaast .. ontwikkelen nieuwe tutoring tools en tutoring skills voor docenten.
- En versterken gelegenheden voor studenten om van counseling gebruik te maken.

300 studenten en 9 docenten uit verschillende programma’s betrokken:

Gebruikte (zelf ontwikkelde) mTuutori: film hierover op internet te vinden … Bij de demo in de film kwam het nogal docent gestuurd over (werken met questionnaires) die ingevuld moeten worden in de VLE van de hogeschool en waarover de terugkoppeling dan ook in de VLE is in te zien. Kwam vooral over als mobile tool om de student van allerlei info en hints en adviezen te voorzien waarmee een proces in het VLE en in fysieke contacten op gang werd gebracht.

Studenten vonden het gemakkelijk en prettig (prettiger dan email), met name ook omdat mediarijke berichten toegestuurd konden worden. Zij vonden dat het de relatie met de docent versterkte (met name omdat gecommuniceerd werd met een medium dat ze als van zichzelf beschouwde).

Derde: Building a cyber professor --> over hoe docenten te motiveren om nieuwe technologie te gebruiken.
Why do faculty resist:
- Lack of evidence that the time and work are worth their while
- Lack of incentives
- Lack of respect
- Lack of support
Solutions:
- Never force … work with volunteers … and what do they need …:
o Pedagogy/andragogy
o Rationale / trends
o Course design
o Best practices and examples
o Training in small groups
o Trainers are available for support
o Need text and graphic (not other media rich support)
o Opmerkelijk .. met name al oudere sms-ende docenten zullen technologie sneller adopteren
o Zij betalen de docenten om de training te volgen EN voor elke deelnemende student die ook de online course blijft volgen nog eens een extra 50 euro …
Realiseer je:
- Elke docent is individueel
- Iedereen wil respect en support (ook de zogenaamde goede docent)
- One size fits all … fits no one ..
- Neem ze serieus …

Vierde: Koos Winnings … NL: opening back-channels mbv SMS toepassingen (omdat dit binnen ieders bereik bleek te liggen). Verschillende toepassingen zijn uitgeprobeerd. De moeite waard om dit nog eens verder te onderzoeken. Had diverse leuke toepassingen.
Werden uitgedaagd om zelf via drie verschillende kanalen ook te stemmen en een bijdrage te leveren (via SMS, via Twitter, via shaked.com). Werkte leuk dat stemmen. De resultaten werden meteen gebruikt, om te kijken of het gesprek erover de stemming beïnvloedde ….. wat ook gebeurde ;-D

Temperatuur in de kleine ruimte is nu zo opgelopen dat ik maar ben gaan lunchen.

Street artists in a virtual space

Presentatie vanuit de universiteit van Rome. Opnieuw gebruik van second life. Hier staat echter wel de student centraal net als social constructivisme. De spreker haalt de Homo Zappiens van Wim Veen aan, die ze gehoord heeft op de Educa van 2005.

Doelen van het programma:
- stimuleren van creativiteit, competitie, ondernemerschap en employability
- ondersteunen innovatieve content waarbij ICT wordt ingezet, diensten, onderwijx en best practices
- aanbieden/delen van materiaal met voortgezet onderwijs
- compententies voor web 2.0 door het bouwen van een virtuele stad.

Studenten worden meer uitgedaagd. Ze krijgen via een filmpje de introductie over het leven in de virtuele stad en de materialen die ze kunnen gebruiken in hun opdrachten. Na een geslaagde opdracht kun je door naar een volgend level.

Docenten zijn nog steeds nodig en welkom, wel in een nieuwe rol. High quality interaction, full participation and reflection do nog happen simply by providing the technology .. and hence the role of the e-moderator (Salmon). Naast e-moderator worden zij ook e-teachers, e-tutors, e-coach etc.

Yearning for distance learning

Samenwerking met laatste jaren van voortgezet onderwijs waarbij gebruik gemaakt wordt van second life. Doelen:
- hoe maak je geschiedenis boeiend
- ervaringsleren, niet alleen theorie
--> uitdagen van studenten 'I have a jungle with a literature history pathway'.
Studenten/scholieren kunnen gebruikmaken van information points die vormgegeven zijn als de historische periode. Hiermee wordt een link gemaakt met de theorie, ook kunnen studenten de informatie via notecards opslaan en meenemen.

--> naast information boards zijn er appels. Hier staan de vragen op voor studenten. Vragen en antwoorden worden opnieuw opgeslagen op de notecards.

Vernieuwend: studenten kunnen plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ze kunnen vaker terug naar de theorie.
8 Periodes in de geschiedenis zijn nagebouwd in second life. Ziet er mooi en verzorgd uit. gebruik van second life op manier van een game (design). Jammer dat alle communicatie/interactie via de docent loopt.

Studenten geven aan dat zij meer samenwerken, leren en fun combineren en veel tijd door te brengen op het eiland.

Bye Bye Teacher

De naam van de eerste serie presentaties op de Online Educa Berlin 2010. De intro is nog niet veelbelovend 'wij zijn vooral een traditionele universiteit, gericht op traditioneel onderwijs.

De uniiversiteit van Gent deelt courses in in 3 categorieen: traditional strategy, provisional strategy en de revolutionary strategy.

Traditional: tekst-georienteerd, veel verwijzigingen naar auteurs, waarde-oordelen als onderdeel van de course, nadruk op verwijzing en tekst.
Provisional: gebruik van powerpoint en illustraties!!! En dat is nieuw??? En het gebruik van casestudies en gebruik van meer media behalve tekst. Sluit beter aan bij bestaande kennis van studenten door gebruik van context.
Revolutionary strategy: integratie tekst en illustratie (film-/theaterfragmenten), cross-over naar andere disciplines, gebruik van 1-minute lessons.

Veel mooi uitziende technische oplossingen maar ook weinig complimenteus over het basis(kennis)niveau van studenten. Leuk zijn de 1-minute lessons waar de docent een context schetst op basis van op locatie opgenomen filmpjes.

Wat is er vernieuwend?? Studenten kunnen illustratiemateriaal aanleveren en er wordt een verbinding gelegd tussen verschillende elkaar opvolgende courses.......

vrijdag 15 oktober 2010

ILP = Invididual Learning Platform

ILP = Individal Learning Platform
University of Phoenix

"We try to explain why we are doing what we are doing.
What will be the next step?"


Leerplatforms zullen veel meer gericht zijn op individuele leerpaden; een student-gecentreerde leeromgeving. We zullen daarvoor onze leerders beter moeten leren begrijpen. Vergelijkbaar met Facebook en de werking van sociale netwerken.

Neem twee studenten. Zal hun leeromgeving er hetzelfde uitzien?

Belangrijke vragen:
What are the learner goals? What do they know? How do we model the learner?
What are the possible sets of experiences (instructional strategies, content, assessment, interactions) available?
How can we guide them through these experiences?
How can we know that the guidance is effective?
How do we understand the root causes of their intervention needs and create specific guidance?
How do teachers and intelligent agents work together effectively to address the students needs?
How do we measure succes?
How do we do this all cost-effectively?

ILP = Individualized Learning Platform
Open, collaboratief, pedagogical neutral, get learners to 'aha moment' and the right Bloom's level, adaptief, data-informed guidance.

Cognitive DNA - What Frank brings to the classroom.
Matched up with the Teachers DNA!

Core Principles
Learning is a personal journey
Learning is collaborative & social
Use evidence-based guidance where possible
Learning should be active & engaging
Content should be contextual and relevant

"We are gonna measure everything!"Platform Construction
There is no 'one-size' fit all solution - so a technology platform must be:

Highly flexible
Highly open & extensible
Highly engaging
Data-driven
Machine-driven
Science-driven
Evidence-driven
Human-driven
Scalable

Challenges
Technology scale
Cost
Resistance to change
Human vs. machine perception
Gatekeepers

Cloud e-learning

Verslag creating an open cloud e-learning experience

Ze zijn bij Penn State University bezig geweest met het ontwikkelen van een course rondom biologie, waarbij ze buiten de reguliere CMS zijn gegaan. Ze zijn helemaal gegaan naar een vorm van een cloud...hierbij hebben ze als centraal punt de blog van penn state gebruikt en daaromheen open source software gebruikt...youtube, googledocs, voicethread, kaltura

Ze hebben de resultaten van de gebruikers in de lente vergeleken met de gebruikers in de zomer. De resultaten laten zien dat de gebruikers zich snel aanpassen en het prettig vinden om te werken met googledocs en voicethread. Ze hebben ervoor gekozen om binnen de course volledig te gaan werken met googledocs.

Een lastig isue bij deze is het gebruiken van zoveel verschillende apps rondom 1 course...hoe gaan studenten en docenten hiermee om?... De spreker geeft aan dat de student al wel gewend is aan deze manier van werken, maar ik betwijfel of dat ook echt zo is...daarnaast is de kennis van de gem. Docent van dit soort apps nihil...daar zou dus veel aandacht aan besteed moeten worden.

En pre voor de spreker...in plaats van alle problemen te zien van deze opzet en gebruik van deze apps hebben ze het wel gewoon gedaan!!...mooi passend in mijn thema dat ik altijd gebruik...en nike zo mooi van me heeft overgenomen...'JUST DO IT!'

Effect van kennischecks

Posterpresentatie

De Kennischeck-strategie
South Florida College of Public Health

Wat is Het?
Kennischecks zijn vragen die kunnen worden opgenomen in een les als middel om de aandacht van studenten te richten op kritische aspecten.

Resultaten en conclusies
Effect op het leerproces
- In het algemeen presteerden studenten met KCs gemiddeld beter
- Geen significant effect op het leren (p = 0,061)
- Het verbetert de interactiviteit tijdens een les

Student perceptie
Voordelen
- Het helpt studenten om de aandacht te richten op de kern.
- Het helpt lessen boeiend en interactief te maken
- Dient ook als een self-assessment / review tool

Nadelen
Tijdrovend en storend voor studenten die de presentatie op een later tijdstip nogmaals bestuderen.

Smart Response VEBij de stand van Smart hebben Jeroen en ik kennis gemaakt met de Response VE, de virtuele editie van de stemkastjes. Het is nog in de beta-versie, maar zeker de moeite waard om meteen als we terug zijn contact op te nemen met onze leverancier.

Het idee is dat studenten met hun mobiele device inloggen met een code op een website waar ze vragen kunnen beantwoorden. Op dezelfde manier dus als de stemkastjes, maar dan zonder stemkastjes. Die hoeven we dan niet meer aan te schaffen.

De vragen worden gemaakt in de Notebooksoftware. Er komt een vijfde tab met de mogelijkheid voor docenten om hun vragen voor te bereiden.

SMART Response VE Userguide

donderdag 14 oktober 2010

Wiki Surf Edutrip

De link naar de wiki van Surf met verslagen van hun Edutrip: http://wiki.surffoundation.nl/display/edutrip2010/Home

Gamen...jazeker!!

Verslag discussie: games the best way to learn!

7 punten waarom games the beste manier zijn:
1. Intrinsieke en extrinsieke motivatie
2. Meting van succes + feedback
3. Verminderd stakes en druk om te presteren
4. Transfer van semiotische domeinen (Gee)
5. Competitie en samenwerking
6. Zone van proximale ontwikkeling
7. Helpt reflectief denken te ontwikkelen

Bij gamen moet je niet alleen denken aan extreem complexe games, maar ook aan simpele spellen met kaarten etc.

De discussie gaat over creativiteit en hoe deze verminderd door gamen en het gebrek aan tijd om dit soort zaken te ontwikkelen. Ik heb me gemengd in deze discussie door het voorbeeld te noemen van de serious game die we afgelopen jaar ontwikkeld hebben met de 2e jaars studenten van de CMD en de opleiding fysiotherapie. Door deze opzet leren beide kanten.

... tijd...tja...dat vind ik een non-argument!...het is gewoon een keuze om dingen te doen...en als je iets belangrijk vindt dan heb je daar altijd tijd en energie voor!!... En anders sla je toch gewoon je pauze over...dan zitten er 24,5 uur in een dag! 

Avans Ideeënlab

Het begon gisterochtend tijdens de opening van het Educause congres met de professor van de London Business School over de kracht van goede ideeën. We hebben met elkaar (Mario, Hans, Jeroen en ik) nagedacht over een manier binnen Avans om docenten de kans te bieden hun ideeën met ons te delen. Wij vroegen ons af: Wat kunnen we doen? En kwamen tot de conlusie om het gewoon te gaan doen!

Vandaag zijn er nog twee sessies bijgekomen. Vanmorgen van de universiteit van Ohio over 'Making an Impact' en meteen na de lunch 'It takes a Community' van de Elon University. In beide presentaties ging het over de vraag hoe je goede ideeën de ruimte kunt geven.

De Ohio University had een mooi idee: The Idea Lab. Het was een plek waar je als docent terecht kunt om met anderen te spreken over jouw idee. Het is een soort 'roundtable' waarin je met elkaar en van elkaar kunt leren. Dat levert meer op dan men had durven denken. Vragen als: Waar ben je mee bezig? Waar loop je tegenaan? En hoe kan technologie een rol spelen? komen in dergelijke gesprekken aan bod.

Het deed mij heel veel denken aan ons docentencentrum. Dat is tot nu toe een plek waar docenten terecht kunnen. In de komende periode willen we wekelijks demonstraties gaan geven. Om het nog interactiever te maken is het idee van 'Avans Ideeënlab.

Vanuit het idee 'we gaan het gewoon doen!' heb ik per direct het Ideeënlab geopend! Kijk naar het AVANS IDEEËNLAB.

Technology Support for the Academies

It Takes a Community: Strategic Campus Technology Partnerships to Advance Teaching and Learning.

There is never a shortage of good ideas; it's how you transform them into great ideas, considering limited resources. Scott Hildebrand en Christopher Waters vertellen over de supportservice bij Elon University.

Docenten én studenten met vragen of een goed idee op het gebied van onderwijstechnologie kunnen terecht bij het bureau van Teaching and Learning Technologies (TLT).

De basishouding van docenten was vaak: "Do it for me or leave me alone!" Nu is het steeds vaker: "I need help!" De eerste vraag: Is het een idee of een project?

De services
multimedia, video, web conferencing, event support, course management, electonic test grading, blogs, wikis, podcasts, web2.0, video production, software training en suppport, print/poster design, summer online recruitment, student software support, facilities management.

Voor iedere service zijn experts in dienst.

Niveaus van ondersteuning
1. Training only (quick help)
2. Training assistance with ongoing support
3. Project development with staff resources
4. University initiatives requiring resources / deployment

TLT heeft een website

wiki

Website voor docenten

Key questions
- What is the perfect mix of project leads, instructional designers, and creative staff to support teaching and learning in 2020?
- What is the appropriate method/approval process of technology grant funding for good ideas?
- How important is it to deliver 'just in time' support to faculty, students and staff?
- How much training do we provide faculty? Students? Staff?

Verslag plenaire bijeenkomst donderdag

Verslag plenaire bijeenkomst: bringing the campus to the student

Fablab MIT: building (almost) anything

Het begon met empowerment van het gebruik van technologie...daarna education...daarna problem solving... Leidt tot job creation en dan tot inventions.

De labs die overal opgezet worden in allerlei landen worden gebruikt door kinderen en studenten om allerlei dingen te bouwen gebruik makend van technologie. Een 8 jarig kind bouwde bv een chip met de hand, ze zijn bezig met lasercutting en kinderen verkopen de zaken die ze zelf met rapid prototyping gemaakt hebben.
Ze hebben zelfs een solar huis gebouwd met rapid prototyping.

Ze hebben de fab academy opgericht om de innovators (met name de kinderen) de mogelijkheid te bieden om aan de slag te gaan met onderwijs en aan te sluiten bij hun wens! Ja...soms heb je nog een universiteit nodig voor de spullen...maar heel veel dingen kunnen natuurlijk zonder zo'n instelling. lastig was een accreditatie omdat de vestiging namelijk niet bestond...de vestiging was 'de aarde'. Uiteindelijk is er toch een degree gekomen, en het accreditatie orgaan gaf aan dat ze gaan kijken hoe ze dit gaan accrediteren.

Alternate reality gaming voor instellingsverbondenheid?

Verslag immersive learning experience via the alternate reality model

Mississippi state university heeft gebruikt gemaakt van alternate reality gaming. De game bestaat uit een verhaal (hints, puzzles, events). Ze hebben de game gebruikt om de studenten te betrekken bij de universiteit.

Om de studenten te bereiken hebben ze een viral marketing campaign opgezet...gebruik makend van social media als twitter en facebook. De game is opgebouwd als een algoritme, waarbij verschillende keuzes verschillende ervaringen opleveren. Het is een soort schatzoektocht geworden om zaken te zoeken en vinden op de campus, om deze te leren kennen. Dit was allemaal gekoppeld aan een boek waarvan de uni ze uitdaagde om het te lezen.... deze manier leerde ze niet alleen de campus kennen, maar ook het boek...daar moesten ze ook vragen over beantwoorden om verder te komen in de game. Even voor de helderheid...dit was nauwelijks een digitale game...ze hebben echte voorwerpen verstopt op de campus als hints...en op deze voorwerpen stond een nieuwe url om verder te komen.

Studenten konden prijzen winnen tijdens het spel: t-shirts, ipod, cadeaubonnen. Dit was gekoppeld aan de vragen over het boek! Het was een volledig vrijwillig programma...studenten waren vrij om hier aan mee te doen. 

En nu wat het opgeleverd heeft en wat het uiteindelijke doel was... Het verhoogde de betrokkenheid van de studenten bij de universiteit...dusdanig dat onder de spelers de uitval in jaar 1 met 10% was afgenomen...dit in vergelijking met de niet-spelers... Dit sluit aan bjj het model van Tinto wat Brian bij ons geintroduceerd heeft...betrokkenheid verlaagd uitval!

Dit jaar hebben ze het opnieuw gedaan en de resultaten waren lager...waarom?... Er waren dit jaar geen prijzen te winnen...de A studenten speelde toch mee, maar de B en C studenten...deze hebben de prijs nodig als drijfveer! Het vertrouwen op intrinsieke motivatie is in mijn ogen niet de weg...studenten in deze leeftijd hebben dat in hoge mate niet (is gekoppeld aan brein ontwikkeling)...dus er lijkt mij niks mis te zijn met een extrinsieke motivator! De uitvoering en opzet van deze game...zowel digitaal als real life...vind ik een fantastisch idee!

Classroom Engagement in the Age of Cell Phones and Social Media

De presentatie van Hans Aagard en Kyle Bowen van de Purdue University hebben een eigen applicatie gebouwd om te gebruiken als backchannel bij colleges.

Hoe werkt het?
Studenten loggen in op Hotseat, een verzamelsite waar Twitter, SMS en Facebook samenkomen. Zij bepalen zelf welk medium ze gebruiken. Hotseat verzamelt de informatie en maakt het overzichtelijk. Het is een communitytool.

http://www.purdue.edu/hotseat/open/index.aspx

Waarom?
Grote groepen studenten zorgen voor anonimiteit en passiviteit. Studenten krijgen het gevoel dat ze een voorstelling bijwonen waar ze zelf geen onderdeel van uitmaken: "He's doing his thing. I won't interrupt." Het doel is dus het activeren en betrekken van grote groepen studenten bij het college.

Een uitspraak van een student: "Hotseat helped me get my opinion out without having to answer in front of the class." Een sociaal aspect: studenten vinden het lastig om te spreken in een grote groep. Hotseat helpt daarbij.

Het is nog een uitdaging om de juiste match te vinden tussen de technologie en de toepassing in het onderwijs.

Docenten waren in het begin angstig voor de powershift.

Tip:
Houd de balans in de gaten. Hoeveel sociale media wil je toelaten? Wat vervangt het?

Goede vragen voor implementatie:
What do you wish you knew about your students?
What problem will you solve?

http://purdue.edu/studio

Overpeinzing

Wat me opvalt in de sessies waar ik geweest ben is dat de universiteiten hier meer bezig zijn met de technologie dan met het leren...ze staan verbaasd als het leerrendement niet toegenomen is, terwijl het nu toch digitaal is...maar stellen zichzelf niet de vraag of de onderwijsvorm wel de meest geschikte was!...ik ben er van overtuigd dat technologie ondersteunend is en kan zijn voor leren, maar het moet wel draaien om leren...de juiste vorm voor het beste effect...en dan kijken hoe je dat het beste digitaal kunt ondersteunen...dit is volgens mij een les die ze op de eerste dag van educause 2010 nog echt moeten leren...

Het lijkt er op dat de fundamentele discussie van Kozma hier nog niet echt doorgedrongen is...gaat het nu over de instructie of het vervoermiddel...mijn visie hierop is duidelijk!

Verandering leergedrag door weblectures?

Verslag how availability of streamed lectures modifies student behaviour

Presentatie van de UCLA, die al een aantal jaren gebruik maakt van lecture capture

Waarom doen we het eigenlijk...natuurlijk omdat we het kunnen...maar ook omdat het beter aansluit op de behoefte van de student...en omdat er de aanname aan zit dat het leren bevorderd. Er zijn genoeg onderzoeken die aangeven dat er veel gekeken wordt, dat ze lang kijken etc. Er zijn echter maar weinig onderzoeken die zich richten of er ook echt meer geleerd wordt...een terechte vraag denk ik.

Om een beetje inzicht te geven in hoeveel webcasts er gebruikt worden per kwartaal bij UCLA...tussen de 35-42... Meer dan 300 lessen worden via de webcast gedaan...lijkt me een goed voorbeeld voor Avans!!

De vormen van weblectures die het best bekeken worden zijn degene met de combi van audio en video...het aantal studenten dat alleen de audio gebruikt is een factor 8 lager!... Dit ondersteund de gegevens die ik al eerder gemeten heb bij de AGZ...ook hier scheelt dit veel...een factor 6.

De resultaten van de onderzoeken: in eerste instantie is er geen verschil tussen de voorkeur bij studenten voor lectures via het web of live... Naarmate de kwaliteit van de weblectures toeneemt neemt ook de voorkeur voor deze vorm toe...als er interactieve mogelijkheden inzitten, dan gaat de voorkeur duidelijk uit naar de weblectures. Studenten vinden dat de weblectures geholpen hadden om meer te leren...kanttekening van mijn kant: dit is alleen gekoppeld aan het resultaat op de toets...of er een relatie ligt met de vorm van lectures is nog maar de vraag!

Gaan studenten nu anders leren met deze vorm van onderwijs...de data geeft aan van niet...maar een eerste experiment gaf wel aan dat de efficientie wel toe nam... Resulterend in een significante verbetering in eindscore op een toets ( ook al was het verschil minimaal). Een tweede experiment liet geen verschil zien, maar de tevredenheid was hoger bij de weblecture groep.

Let me use my own mobile device

Julie Evans – Project Tomorrow
Engaged, Empowered and Enabled: The New K-12 Student Vision for Learning


CENTRALE VRAAG: Wat zijn de verwachtingen van jongeren als het gaat om het gebruik van technologie in het onderwijs?

Drie essentiële elementen:

1. Social-based learning
Jongeren willen gebruik maken van de nieuwste communicatie- en samenwerkingstools om netwerken te creëren met leeftijdsgenoten rond interessante onderwerpen. Facebook en instant messaging zijn veel populairder dan bloggen en wiki’s.

2. Un-thetered-learning
Jongeren zien technologie als middel om het leren binnen de vier muren van het klaslokaal te overstijgen door gebruik te maken van mobiele devices en online courses. Studenten vinden het vooral een gebrek dat ze geen gebruik kunnen maken van hun mobiele device. Gevolgd door docenten die het gebruik van technologie tegen houden.

“Let me use my own mobile device!”

Naast de toegang tot online boeken, schoolactiviteiten, webcolleges, het delen van content (video, podcastst, documenten) en toegang tot een social netwerksite hebben studenten vooral behoefte aan reminders en alerts.

3. Digitally rich learning
Studenten willen zelf produceren met digitaal leermateriaal.
Are we all on the same page?P
De wensen van docenten en studenten loopt niet helemaal gelijk. Docenten hebben een grotere behoefte aan communicatietools en beter toegang tot internet. Studenten aan samenwerkingstools, online lessen en mobiele devices.

Jongeren vinden zelf online podcasts en video’s om iets te leren. Ze nemen zelf online testen af en vinden experts voor antwoorden op hun vragen.

woensdag 13 oktober 2010

Top 10 vragen Sociale Media


Verslag:
Top 10 Questions to Consider When Implementing Social Media: Perspectives of Different Campuses (Universities of Colorado, Wisconsin-Milwaukee, Montclair en Pensylvania)1.How do You define social media?Iedereen heeft zijn eigen definitie. Eentje die ik heb gehoord: een pure vorm van ‘community building’.

2.How is your campus implementing the use of social media?
Iedereen doet dat anders. Wat de sprekers met elkaar eens zijn is dat je in ieder geval niet moet proberen is om criteria te hanteren. Of om de ontwikkeling te stroomlijnen in de zin van beheersen of controleren.

3.What are the costs associated with implementing the use of social media for staff, faculty and students?
Social media op zichzelf zijn gratis. Het kost je tijd om eraan te wennen. En om het te snappen wat het voor het onderwijs kan betekenen.

4.What can students, instructors and administrators do with social media?
Deze vraag wordt niet goed beantwoord. Behalve dat het een manier is om de studenten te bereiken. Wel wordt benadrukt dat het gaat om de didactiek. Je moet eerst nadenken over wat je wilt en dan kijken of je de goede tool erbij kunt vinden.

5.How do we teach students and faculty to use social media? How long does it take?
“You can model, not teach!”

6.Do students and faculty like using social media?“Students want to be connected.”

7.What concerns should we have about privacy in our use of social media?
“There is no privacy!” Houd zelf je publiek in de gaten en datgene wat je wilt delen. Houd een scheidslijn aan tussen werk en privé.

8.What are some best practices when using social media?
Groot voordeel: Je kunt informeren, zonder te pushen. “Try to understand the culture.”

9.How do I evaluate the impact of social media?
Twee vragen: Wat wilde je bereiken? Wat wil je verbeteren?

10.This one’s all you! Let’s hear your questions!

Conclusie:
Veel van hetzelfde. Geen nieuws. Misschien nog wel aardig voor Rudi, Marjon, Sandra en Rob om naar te kijken bij de ontwikkeling van de module Sociale Media, als onderdeel van de basistrainingen. De vragen op zich zijn goede vragen. Die kunnen we zelf ook hanteren.

Open source Lecture capture

Verslag open cast matterhorn project: open source lecture capture and video

Www.opencastproject.org

Het is een makkelijk te installeren open source podcast en rich media capture, processing en delivery system.

Uit de data blijkt dat webvideo over het algemeen het meest gebruikt wordt als online actie van gebruikers...in dit geval studenten

Waarom doen ze dit project? Voor de student.. Audit de docent, herhaald bekijken, leren van andere docenten die niet rechtstreeks verbonden zijn aan uni waar de student op zit. Voor docenten...grote inschrijvingen, bereikbaarheid studenten, aansluitend op de student, reflectie op eigen doceren.

Van colleges 1.0 naar 2.0... Via 1.5... Veelal zitten we nu nog in 1.0... En meteen naar 2.0 gaan is meestal een stap te ver...1.5 is het beschikbaar te stellen van colleges online, plaats en tijd onafhankelijk met beginnende vormen van interactie. Nadeel in dit geheel is wel...welke technologie gaan we gebruiken? Deze verandert zo snel!

Er doen universiteiten mee in de VS, Canada, Europa, India. Zij hebben alle bijgedragen aan het ontwikkelen van het matterhorn project.

De software begint met de capture, je kunt tevens reeds bestaande video invoeren. daarnaast kun je heel makkelijk overgangen creeeren en niet alleen zoeken naar een college, maar ook zoeken binnen een college naar specifieke stukken. Je kunt het vervolgens overal publiceren...zowel lokaal, binnen LMS of op publieke kanalen.

Er volgt een demo van het systeem...eerste indruk is dat de interface niet echt geweldig is! Het lijkt erg op de surfmedia server. De weergave van de video's is mooi... Je kunt kiezen tussen verschillende weergave opties...alleen de docent, alleen de ppt dia, combinaties waarbij variaties van grote maar 1 klik weg is. Je kunt zoeken in het college op woorden en onderwerpen...hij gaat dan automatisch naar dat deel van het college.

Hierna de vraag: waarom open source?...allereerst is het gewoon een keuze..daarnaast is het een investering van de organisatie... Een groot integratie potentieel...en een mooie samenwerking...de kosten zijn vanwege het open source karakter laag.

Wat erg opvalt is dat er niet echt nagedacht wordt over de vorm van de colleges...het zijn life registraties...alle nadelen van 90 minuten praten en 1-richtingsverkeer richting de student blijven aanwezig... Het zou mooier zijn als hier aandacht voor zou zijn, maar de sprekers lijken al heel blij te zijn met het gegeven dat de studenten het terug kunnen kijken en dat het dus tijd/ plaats onafhankelijk is...dan zijn we op een aantal plekken binnen Avans gelukkig al een stukje verder...ik hoop alleen dat het op korte termijn HEEL Avans gaat begrijpen dat de combi van beschikbaar stellen en het meer gebruik maken van leerstrategieen bij mediarijke content de beste stap zou zijn op weg naar onderwijs 2.0!

Second life in onderwijs?...dacht het niet!!!

Verslag second life and its real life double

Vind plaats bij de LeHigh university. Een relatief kleine universiteit met zo'n 6300 studenten. Zij wilden graag meer virtualiseren en tijd/plaats onafhankelijk leren en kwamen via een research naar virtual reality bij second life.

Ongeloofelijk, maar waar...ze baseren het leren op Artaud (jaren '20) en Vygotzky... Nieuwere leertheorieen zijn blijkbaar niet bekend??

Ze hebben een groot gedeelte van de uni, met dezelfde functies, gebouwd in second life. Daarbij ook een counseling centre...maar deze is geplaatst in een virtuele onderwater schelp...reden van dit? Zit er een diepere onderwijs of leergedachte achter?...nee...ze vonden het wel mooi. En zo gaat het eigenlijk verder...de meeste zaken die ze gebouwd hebben doen ze omdat ze het cool, nice of great vinden. 

Conclusie van deze sessie: er is geen enkele aanwijzing gegeven dat second life een meerwaarde heeft voor het onderwijs. Second life is sowieso een platvorm dat het in mijn ogen niet gaat redden in de media wereld van nu.

Openingssessie educause 2010

Verslag openingssessie educause 2010

Thema: the best thinking in higher education IT

How to outrun change...staying relevant in a discontinuous world

Kennis loopt zeer snel...5 jaar doorloop tijd... In deze tijd veranderen de zaken zo snel dat de nieuwe generatie opgroeit in een nieuwe wereld...ze leven een ander leven dan de vorige generatie en de generatie die ze opvoed

Het web dematierialiseerd. De spreker is er niet van overtuigd dat de docent in de toekomst nog nodig is. 

Het web disintegrates. Het versplinterd organisaties, makrten en producten. Is het inzetten van specialisten, maar dan opgeschaald, niet de beste oplossingen?

Het web disintermediates. Het verplaatst activiteiten of maakt ze overbodig.

Het web democratiseerd. Iedereen krijgt de kans om iets waardevols bij te dragen. Hierbij zullen hyve netwerken de toekomst hebben.

Als je hier als organisatie niet op inspeelt, dan zal een ander het voor je overnemen en verlies je dus ook je bestaansrecht. Het feit dat je al lang bestaat is nog geen reden voor overleven. Kijk naar kranten. Alles verandert om ons heen...onderwijs gaat dat ook doen! Als je de zaken blijft doen zoals ze altijd gebeurde, dan is het niet effectief (100 jaar voordat het musket goed gebruikt werd...de oude generalen moesten eerst dood zijn, voordat er ruimte was om het anders aan te pakken).

Als de macht en beslissingen alleen ligt bij de top van een organisaties, dan houden deze de verandering tegen...houden vast aan het verleden en gijzelen als het ware de organisatie. Veranderen is geen autonoom proces, maar zou het wel moeten zijn.

Oplossingen? Cognitief... Kom voorbij de ontkenning. Strategisch...creeer opties voor vernieuwing. Crowd sourcing...doe veel kleine innovaties...test, test, test! Politiek... Uitlijnen talent en geld. Existentieel... Vergroot het begrip van de missie. 

Behandel alle aannames als een hypothese. Vind de dissidenten en kritikasters. Spendeer tijd aan het kijken naar anderen en luisteren naar de toekomstige klant. Probeer het onvoorstelbare voor te stellen.

Idee (jeroen &mario) vorm van micro-financiering voor innovaties in het onderwijs. Ideeen van docenten die uitgetest kunnen worden met een klein budgetje waar ze snel bij kunnen, snel kunnen uittesten en snel ondersteund worden. Doel: stimuleren innovaties, verandersnelheid organisatie verhogen, voorbereiden op de toekomst. Ideeen moeten ondersteund worden door een andere medewerker.
 

Educause 2010 (2)

En hier dan het programma dat ik ga volgen op de woensdag. Ik heb me met name laten leiden door mijn primaire aandachtsgebied, nl digitale colleges, mediarijke content en een beetje social media. In het programma voor woensdag was hier al aardig wat te vinden.

Uiteraard start ook ik met de eerste general session die Ronald ook volgt. Hierna ga ik naar de sessie 'second life and its real life double' ... Een beetje de omgekeerde wereld...virtueel is primair...daarnaast bestaat het ook in het echt...lijkt me wat controversieel, en ik kan me er ook niet echt in vinden...maar ben benieuwd.

Om hal twaalf ga ik naar het 'opencast Matterhorn project' een sessie over open source mogelijkheden voor lecture capture and academic video. Hierbij wordt met name gekeken naar de technische mogelijkheden voor open source lectures.

In de middag heb ik drie sessie gepland. De eerste is de sessie 'how the availability of streamed lectures modifies student behaviour'. Dit lijkt me een uitermate interessante bijeenkomst daar de onderzoeken die ik gedaan heb naar de digitale colleges aanwijzingen hebben voor veranderd kijk gedrag, maar niet zozeer veranderd leergedrag...ben benieuwd of de speakers iets anders gevonden hebben.

De tweede sessie in de middag is een interactieve discussie over de 'horizon report 2010' en hoe deze vertaald kan worden naar locale innovatie. Hoop op een levendige discussie.

Als laatste ga ik naar een workshop over de inzet van ITunes U voor lecturee...gezien de populariteit van Apple en de iTunes toepassingen een mooi platvorm voor dit soort colleges...ben ook benieuwd naar de nadelen en de mogelijke zoekstrategie die nodig is om de juiste lectures te vinden.

Kortom...het gaat een volle, maar hopelijk een boeiende dag worden!

maandag 11 oktober 2010

Educause 2010

Het Educause-congres in Anaheim gaat woensdag a.s. van start. Vandaag heb ik mijn batch opgehaald en het programma nog eens grondig bekeken.

Bij de keuze van de sessies hanteer ik drie criteria:
1. Het gaat over leren;
2. Het is praktisch toepasbaar;
3. Het sluit aan bij datgene wat we al doen.

De grote, hemelbestormende verhalen laat ik zoveel mogelijk aan me voorbij gaan. Het Masterplan Virtualiseren en de daarbij behorende 8 trainingen, die we vanuit het LIC voor de zes techniekacademies gaan ontwikkelen, neem ik speciaal mee in gedachten.

Voor woensdag ziet mijn programma er - volgens de planning - als volgt uit:

Om 8.00 uur zitten we klaar voor de General Session van Gary Hamel, Professor of Strategic and International Management van de London Business School over 'Reinventing Management for a Networked World'. Gary Hamel will present a blueprint for 'Management 2.0'and outline the steps you can take to help your organization to become as adaptable as the times demand'. Dat belooft wat!

Om 10.30 uur ga ik luisteren naar Julie Evans, Chief Executive Officer, Project Tomorrow. Julie heeft sinds 2003 data verzamelt over onderwijs en technologie onder anderhalf miljoen middelbare scholieren. Als ik de beschrijving mag geloven gaan we leren wat de verwachtingen van middelbare scholieren zijn 'for more socially based, uthetherd, and digitally rich learning environments'. Gelukkig vertelt ze ons er ook bij hoe je als organisatie hierop in kunt spelen 'in particular to address the needs and aspirations of these up-and-coming "fee agent learners'. Kan iemand mij vertellen wat 'untethered' is? Moeten docenten misschien minder hard tetteren?

Om 11.30 uur ga ik naar een paneldiscussie met als titel 'Top 10 Questions to Consider When Implementing Social Media: Perspectives of Different Campuses'.

Dan volgt na de pauze een anderhalf durende een postersessie. Een aantal sessies die me aanspreken:
- Academic Podcasting: The Student Perspective
- The Knowledge Check Strategy and E-Learning
- Research on Learner Self-Engagement in a Web 2.0 World: "We Used It How We Wanted It."
- Scholarly Multimedia: Obstacles and Opportunities Related to Assessment
- Technology and Student Learning: The Impact of Enhanced Podcasts on Student Learning Outcomes

Om 14.30 uur volgt 'Ambivalence: An Important Element for Understanding Student Satisfaction With Online and Blended Learning'.

Om 15.30 uur 'Classroom Engagement in the Age of Cell Phones and Social Media'
De Purdue University heeft een applicatie ontwikkeld, Hotseat. Het biedt studenten de mogelijkheid om tijdens de les betrokken te zijn in groepsdiscussies door gebruik te maken van Twitter, Faceboek of een mobiele device.

Om 16.30 uur ontvangt Ira H. Fuchs ons. Ira is executive director of Next Generation Learning Challenges. Zij vertelt over 'new effort to identify, apply, and bring to scale effective technology-enabled solutions to persistent barriers to college readiness and completion'.

maandag 13 september 2010

4 dingen om te herinneren van Bb-World 2010 Orlando: 4. Enkele bijzondere lezingen.

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.Deel 4: Enkele bijzondere lezingen.
 1. Deel 0: Inleiding.
 2. Deel 1: The road ahead.
 3. Deel 2: De zorg voor de course.
 4. Deel 3: ePortfolio & Content systeem
 5. Deel 4: Enkele bijzondere lezingen

MySpace Codes


Inleiding:
Over het algemeen vond ik de inhoudelijke kwaliteit van de lezingen goed. Enkele presentaties uitgezonderd. Bij de minder geslaagde merkte je een duidelijk aanwezigheid van Blackboard zelf. Vaak waren de uitlopers van van een samenwerking van een college of university met Blackboard consultancy. Voor mij minder interessant maar voor die vele net beginnende gebruikers waren ze vaak een goed oriëntering op wat het werken een elektronische leeromgeving inhoudt en wat je er allemaal mee kunt.

MySpace Codes


Alle gepubliceerde lezingen en bijdragen van Blackboard World 2010 Orlando zijn terug te vinden op: http://connections.blackboard.com/resources/a110c0d51e/posts

Bij vier lezingen, bijzonder en bruikbaar voor de eigen context blijf ik stilstaan.

MySpace Codes


Improving Large Lecture Class Learning Outcomes by Focusing on Students with Disabilities.
14 juli 2010 gepland van 10:30 tot 11:15
Instelling: Georgia Tech (Atlanta)
Gepresenteerd door: S. Rehberg - Georgia Institue of Technology.
URL: http://www.catea.gatech.edu/scitrain/index.php. In deze webpagina vind je een procedure en protocol om om te gaan met studenten met een beperking. De presentatie zelf is niet gepubliceerd.
Aankondiging:SciTrain U is a multi-faceted project that enhances the ability of higher education faculty in the sciences to educate students with disabilities. In the pilot, we worked together to overcome the barriers to learning in large lecture classes for students with disabilities. It was our goal to demonstrate positive outcomes for all students through changes in instructional design, pedagogy, and Universal Design for Learning. We look forward to sharing with you how we did just that.Inhoud: Een beetje een misleidend inhoud omdat het bleek dat het niet echt om een het hele werken met studenten met een beperking te gaan. Het gaat een een educatieve toepassing die voor alle 1ste jaarsstudenten werd uitgerold.
Heel basaal maar goed uitgewerkt. Doel: Iedere student is in staat om goed aantekeningen van colleges te maken. Studenten worden in groepjes in de collegezaal ingedeeld en bespreken na het college elkaars aantekeningen op basis van een vragenlijst. Vervolgens worden de beste aantekeningen gepubliceerd in de elektronische leeromgeving en met de studenten van andere groepjes gedeeld. Hierna komt een analyse waarom de ene beter is dan de andere. Uit deze discussie worden criteria gedistilleerd en vervolgens gepubliceerd en mee geoefend.

MySpace Codes


Comprehensive Program Design - More than a Bundle of courses.
Aankondiging:Successfully delivering outcomes-based education requires more than adding outcomes assessments to existing curriculum. Capella University's new EdD in Leadership and Management integrates the spiraling of competencies across courses. It's a unique strategy that includes learner professional development, an ePortfolio assessment structure, a cohort model, and remarkable instructional technology to produce the educational leader-managers needed for the 21st century. We'll present a case study from conception through course design and development to learner experience.
Sprekers: Liz Anderson, Senior Course Developer, Capella University, Elena Kays, Core Faculty, Capella University
Harry McLenighan, Faculty Chair, Capella University, Nick White, Course Quality Assurance Manager, Capella University.
Inhoud: Een presentatie die echt indruk op me maakte was een presentatie over de opzet voor een reeks van 8 aan elkaar gekoppelde courses. De manier waarop er een duidelijke visie over aanpak, vormgeving, didactiek, inrichting werd uitgespreid over die acht courses werd vorm gegeven was indrukwekkend. Een ver doorgedreven integratie. De toetsing van de studenten gebeurde aan de hand van een ePortfolio. "Tonen wat je kent en kunt" is het motief volgens Harry McLenighan. De eportfolio's werden gebouwd op een evaluatiesysteem van eigen kunnen gebaseerd op de graden van aikido, de Japanse verdedigingssport. Je begint met een witte band(Pre-novice) om via geel, groen, blauw, rood tot zwarte band het tot expert te brengen. Alle niveau's zijn in competenties beschreven.
De hele opleiding maakt gebruik van een cyclisch onderzoeksmodel. Het model zou model kunnen staan bij het werk van de consultants van het LIC.URL presentatie: https://prezi.com/secure/b790531df499dedd77d634db93661cbbe73e492f/
URL instituut: Capella University http://www.capella.edu/

MySpace Codes


Beyond the Bells and Whistles – Exemplary Courses and Best Practices..
Aankondiging: Join directors, reviewers, and winners of Blackboard's Exemplary Course Program (ECP) as we focus on the importance of pedagogical best practices. We will discuss the design and teaching principles behind the ECP rubric; the impact of exemplary courses on the student experience; the ECP and its rubric can be used for individual course improvement; faculty training; and professional development. Several of this year's ECP winners will demonstrate best practices in their winning courses.
Sprekers: Tonya Buchan, Instructional Technologist, Nevada State College, Jane Drexler, Assistant Professor, Philosophy, Salt Lake Community College, Deborah A. Everhart, Chief Architect, Blackboard, Sam McCool, Instructional Technology Manager, Nevada State College, Angelica Quiroga, Psychology Professor, Universidad de Monterrey, Bill Ventura, Assistant Professor of Communication, Regent University
Presentatie: Helaas ook deze presentatie werd niet gepubliceerd. Maar de basis voor deze lezing is het vinden op: http://www.blackboard.com/Communities/Exemplary-Courses.aspx
Inhoud: Dit zal wellicht de nuttigste lezing geweest zijn. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het Blackboardprogramma voor het evalueren van de inrichting van courses. In een vorige bijdrage heb ik reeds stilgestaan bij dit onderdeel. De zelfevaluatielijst is een pareltje om mee te werken. Ik zal het gebruiken in mijn werk met docenten bij het inrichten van courses.
De 2 beste ingericht courses volgens de jury van dit programma konden hun course demonstreren. De presentatie over de geschiedenis van de communicatie wil ik aanbevelen. https://regent.blackboard.com/bbcswebdav/institution/School%20of%20Undergraduate%20Studies/Communication/Public/COMM250-Tour/comm250.htm

MySpace Codes


Voice of the Students: The Impact on Online Learning in Their Own Words
Studenten die het woord namen: Aubrey Fulton, Caleb Harding, Jillian Conrad.
Aankondiging: For the third year in a row, Blackboard is pleased to have K-12 students join us at BbWorld. After all, the investments we make in education benefit students and contribute to their success in academics and in life. Come hear what they have to say about their school-life experiences and how they prefer to be engaged in learning. You’ll gain insight into the role technology plays in their daily lives.Ik ging af op het feit dat studenten het podium namen, geïnteresseerd in hun verhaal. 3 K-12 (laatstejaars?)leerlingen van (virtuele) middelbare scholen vertelden hun verhaal over het gebruik van de mobiele middelen en gingen vervolgens in debat met de zaal. Geamuseerd luisterde ik naar hun verhaal. Veel van wat ze vertelden zou ook voor onze studenten kunnen gelden.
Opmerkelijke boodschappen van de 16-17 jarigen:
 • Laat ons met onze mobile devices werken meer nog: "Leer ons met mobile devices werken". In ons dagelijks leven zijn we constant aan het twitteren, SMSen, bloggen, Youtuben en aan het googlen. Waarom leer je ons niet efficiënt met die dingen omgaan. Ontneem ons niet het gebruik van die dingen in de klas. In plaats van ons mobieltje in de les te moeten uitzetten leer ons ze beter in te zetten. Integreer de mobiele devices in jullie lesstof.

 • Via het gebruik van mobiele netwerken en databanken op het internet kunnen we zelf de diepte van ons leren bepalen. Laat ons exploreren, onszelf uitdagen. Wij willen leren!

 • Alleen op afstand onderwijs is niet leuk. Combineer face tot face onderwijs met het werken met elektronische en internet middelen. Wij willen met onze leeftijdgenoten sparren en bij elkaar komen. Met elkaar werken op verschillende manieren. Ook uitstapjes maken en de echte wereld verkennen.

 • Wij willen met onze leerkrachten sparren. Wel op een basis van gelijkwaardigheid. Wij zijn ook geïnteresseerd in de persoon achter de leerkracht.

 • Het feit dat je nutteloos werk moet doen, papieren invullen die toch niet nagekeken worden is heel frusterend. Als jullie ons een opdracht geven kijk deze ook dan na!

 • Over de inrichting van courses: Keep IT simple. Clean, simple, easy to navigate.

 • Beste leerkrachten wees niet bang voor de technologie. Ook al verandert de technologie voortdurend. Besef dat mobiele devices en het internet deel uit maken van ons leven. Kijk naar de wereld van de jongeren.

Ik was erg gecharmeerd van de uitspraken van de studenten.
Opmerkelijk vond ik ook dat er in de Verenigde Staten scholen bestaan voor middelbaar onderwijs die gedeeltelijk op afstand werken en gedeeltelijk face to face.
MySpace CodesEn toen was afgelopen. Een boeiend congres. Zeker de moeite waard.

maandag 23 augustus 2010

4 dingen om te herinneren van Blackboard World 2010 Orlando: Deel 3 Content System en ePortfolio.

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.Deel 3: Het Content System en ePortfolio..
 1. Deel 0: Inleiding.
 2. Deel 1: The road ahead.
 3. Deel 2: De zorg voor de course.
 4. Deel 3: ePortfolio & Content systeem
 5. Deel 4: Enkele bijzondere lezingen

InleidingBlackboard legt de prioriteit bij ontwikkelen van "Blackboard Learn". Het integreren van Blackboard, WebCT, Angel, Elluminate, Horizon Wimba en wellicht onderwijscontent via Caféscribe en Barnes & Nobles hebben voorrang. Het content system en ePortfolio krijgen daarom "minder aandacht". Minder aandacht houdt in dat bugs weggewerkt worden en een er een top 5 voor het verder ontwikkelen van het ePortfolio komt van zaken die verder moet ontwikkeld worden. Een top 5 die rekening met de energie en aandacht die voorradig is bij Blackboard. Dat Blackboard Xythos opkocht speelt daar wellicht een rol in. Xythos is het bedrijf wat het oorspronkelijk Content System van Bb ontwikkelde. Wellicht komt er met Bb X een grotere integratie van het content system en een verdere ontwikkeling van het ePortfolio.
De Nederlands-Belgische gebruikersvereniging zal een rol spelen bij de uitvoering van die ePortfolio top 5. Gevraagd wordt om een advies uit te brengen op de volgorde van de punten van die top 5. De organisatie om tot een advies te komen ligt bij Avans hogeschool en het ROC van Midden-Nederland.


Deze afspraak is het gevolg van een bijeenkomst van Henk van Rijssen en mezelf met de staf van Blackboard met onder andere Mike Strauss, Laura Gardner en nog enkele andere waarvan ik stom genoeg de namen niet genoteerd heb.
Punten die besproken zijn
Volgende punten brachten wij in:
 1. Basic ePortfolio: Sjablonen gekoppeld aan institution-rollen. Nu ziet iedereen de sjablonen van iedere academie. Brengt verwarring met zich mee.
  (Avans gebruikt alleen het basic portfolio. Andere instituten gebruiken en/of het Personal portfolio.)
 2. De mogelijkheid voor het maken van GroepsePortfolio's met alle toetsers en bellen van het Basic Portfolio
 3. Integratie van Blogs, Wiki's, Journals en de input uit het self en peer assessment uit het Learning system in het portfolio.
 4. In het kader van co-creatie het kunnen importeren van bijdragen uit het learning system
 5. Het rechtstreeks kunnen importeren van cijfers uit het grade center
 6. Importeren van ePortfolio's uit andere ELO's
 7. Export naar andere ELO's, anders dan een download.
 8. De mogelijkheid voor het delen van ePortfolio's in subgroepen in een course of community.
 9. De beoordeling en het commentaar van een ePortfolio zichtbaar maken in het Grade center en in "my Grades".
 10. Commentaar kunnen plaatsen bij een rubriek in plaats aan het eind van een ePortfolio.
 11. Commentaar werkt niet altijd goed met externe gebruikers.
 12. Commentaar is beperkt tot 2000 tekens graag meer tekst kunnen plaatsen.
 13. Een PDF kunnen maken van het commentaar die peers, assessoren of begeleiders gegeven hebben op een portfolio.
 14. De wens om Microsoft-office HTML te kunnen opschonen. Deze HTML veroorzaakt heel veel fouten in het downloaden en opslaan van Portfolio's.
 15. Graag de wizard voor het maken van een ePortfolio terug plaatsen. Dit handig hulpmiddel is verdwenen in Bb 9.1.
 16. Het archiveren van ePortfolio's op een gemakkelijkere manier dan nu via een work around gebeurt. Laat de maker van het portfolio de eigenaar maar maakt het instituut ook de mogelijkheid om een kopie te "bevriezen".
 17. Graag in de toekomst 1 ePortfoliosysteem in plaats van 2 waarbij de beste elementen van de 2 systemen geïntegreerd worden. De opslagruimte van het content system zoals dat bij het basic portfolio gebruikt wordt. De opmaakmogelijkheden die je in het Personal ePortfolio hebt ook mogelijk maken in het basic portfolio.De mogelijkheid voor sjablonen en mappensysteem uit het "personal portfolio"Tot slot:
Blackboard was heel blij met de suggesties en voorstellen die we deden. Het gaf hun een duidelijk beeld van hoe er in Nederland met een ePortfolio gewerkt wordt. Al waren het alleen de werkwijzen van ROC Midden-Nederland en de Avans hogeschool.geblogd via iPad

donderdag 19 augustus 2010

4 dingen om te herinneren van Bb-World 2010 Orlando: Blackboard World 2010 Orlando. Deel 2: De zorg voor de course

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.

Deel 2: De zorg voor de course.

 1. Deel 0: Inleiding.
 2. Deel 1: The road ahead.
 3. Deel 2: De zorg voor de course.
 4. Deel 3: ePortfolio & Content systeem
 5. Deel 4: Enkele bijzondere lezingen

Inleiding
Een opvallende tendens: De zorg voor de course. Blackboard doet er alles aan om meer dan een educatieve softwarebakker te zijn. Een van de manieren op ze dit doet: het stimuleren van het goed gebruik van de course op een manier die de gebruiker efficiënt, effecief met de lesstof omgaat. Dit is niet echt nieuw. In het verleden was er al aandacht voor maar nu wordt het echt geëxpliciteerd. Blackboard doet het via verschillende sporen.
 1. Blackboard EPC -Exemplary Course Program.
 2. Het interactief en aantrekkelijk maken van content.
 3. De nieuwe editor voor het aanmaken van content

Blackboard EPC Exemplary Course Program
Blackboard zette een community en een programma op om de kwaliteit van de course omhoog te schroeven. Je kan je course laten beoordelen door een commissie van belangstellende en course-designers. Je doet dit aan de hand van een zelfevaluatie matrix (rubric) en stuurt vervolgens course en rapport naar de commissie.
Het is dit matrix die het het voor instellingen met een ELO interessant maakt. Ik vind deze heel uitgebreid en alles omvattend. Alle aspecten van het inrichten beheren, communiceren met gebruikers, het interactief maken van inhoud komen aan bod.Wellicht dat we als Avans die lijst gaan gebruiken om komende jaren Blackboard "Beter en Breder" in te zetten.
Meer weten? Blackboard EPC.
De zelfevaluatiematrix (Rubric)
Er is ook een competitie onder de inzendingen. De beste courses mogen op Bb World een lezing geven. Zo heb ik een lezing gevolgd met de 2 courses die dit jaar als beste gekozen werden. Meer daar over in deel 4.

Het interactief en aantrekkelijk maken van content.
Een tweede manier om de course te verzorgen is om de onderwijscontent aantrekkelijk te maken voor de gebruikers door het materiaal interactief te maken. Dit is iets anders dan het interactief met de studenten en docenten te laten werken via blogs, (video)chat en discussiefora. Een eerste manier is om de informatie met grafisch en audiovisueel materiaal te ondersteunen. Niets nieuws maar de manier waarop dit nu gebeurd is toch anders dan vroeger. Sleutelwoord is annonteren en die annontaties delen met je course-genoten. Caféscribe, een firma die zich specialiseert in het ontwikkelen van onderwijscontent is daar een voorbeeld van. Een 2de voorbeeld is het integreren van NBC Learn als mash-up waardoor heel veel nieuws- en documentaire materiaal verwerkt kan worden in je courses.
Dat Blackboard nadrukkelijk gaat samenwerken met de educatieve uitgeverijen "Barnes & Nobles" en Caféscribe en televisiemaatschappij NBC is dus een heelbewuste keuze. Hopelijk onderneemt Blackboard stappen naar een betere samenwerking tussen Nederlandse en Belgische educatieve uitgeverijen en naar NOS "Beeld en Geluid" en de VRT.

Een andere manier is het plaatsen van plaatjes en die aanklikbaar te maken waardoor nieuwe informatie te voorschijn komt of gevraagd wordt.


Softchalk gaat daar heel ver in. Je kan er prachtige pagina's met onderwijsmateriaal mee bouwen inclusief interactieve visuele (diagnostische) toetsjes . Voorbeeld van een realisatie met Softchalk.

Dat je niet altijd betalende software moet gebruiken bewijzen Dipity. Met Dipity kan je tijdsbalken maken waarbij je gebruik maakt van audiovisueel materiaal.

Voorbeeld van een tijdsbalk. (Even geduld bij het laden van het voorbeeld.)

Wallwisher is ook gratis Web2.0-software en is een combinatie van Wiki en Moodboard.

Er mag nog aan gesleuteld worden in het afschermen van informatie voor een groep en gebruiksvriendelijk maar een leuk en handig instrumentje.


Nieuwe editor over heel Blackboard.
In de bijeenkomst met de verantwoordelijken voor het ontwikkelen van Content System en ePortfolio heb ik de wens geuit om in de editor voor het ePortfolio-systeem (wat dezelfde is voor heel Blackboard) een optie in te bouwen om Microsoft-HTML op te schonen naar echte HTML waardoor je minder fouten krijgt in het beheer van courses en ePortfolio's. Die optie heb je in Dreamweaver. Tot mijn verbazing bleek dat dit er komt in een volgende versie (Bb 9.3 of later). Meer nog er komt een nieuwe editor die het voor gebruikers gemakkelijker moet maken.

Tot slot: een bedenking.

De mogelijkheden om een course boeiend, effectief, efficiënt, gebruiksvriendelijk en uitdagend te maken worden steeds groter en gebruikersvriendelijker. Videocolleges in combinatie met presentaties, Interactieve content, audiovisuele materiaal, observatiewebcams,toetsjes/kwisjes, Wiki's, Bboogle, chatten, bloggen, Journals, videoblogs, podcasts, videochatten, web2tools. Je hebt tegenwoordig genoeg mogelijkheden om je course van een stoffige archiefkast tot een plaats voor boeiend en avontuurlijk leren om te bouwen. Aan "bouwmaterialen" zal het niet liggen maar wel aan de tijd die je nodig hebt om met al dat schoons te werken. Bij Avans is de ontwikkeltijd voor docenten niet toereikend om een goed uitgebouwde course te bouwen. Meer ontwikkeltijd lijkt voor de hand te liggen maar is niet echt haalbaar zonder uiteindelijk de studenten op kosten te jagen op de lange duur. Blijven enkele andere mogelijkheden.
 1. Onderwijsmateriaal bij de educatieve uitgevers halen. Wellicht zal er vooral in samenwerking met de uitgevers onderwijsmateriaal ontwikkeld worden. Dit vraagt ook dat we evolueren van "Not invented here" naar "Proudly founded elsewhere".
 2. Meer gebruikmaken van Co-creatie tussen werkveld, studenten en docenten. Meer wiki's en blogs dus. Ook dit vraagt een mentaliteitsshift dat de docent afstapt van onderwijzen naar het creëren van leerervaringen & omgevingen. In een dergelijke omgeving staan waarbij niet de colleges en werkbijeenkomsten centraal staan maar de elektronische leeromgevingen en de activiteiten in en rond deze omgeving.
 3. Wellicht kan ook het Leer- & InnovatieCentrum in deze nood voor het ontwikkelen van mediumrijke omgevingen helpen. Naast het ontwikkelen van een vraaggericht docentencentrum zou er ook een docentenatelier kunnen komen. Het docentenatelier zou dan vanuit diverse disciplines mee helpen ontwikkelen van courses. Wellicht ook een mogelijkheid voor een actiepunt voor het traject "Beter en breder Blackboardgebruik".

maandag 16 augustus 2010

4 dingen om te herinneren van Bb-World 2010 Orlando: 1. The Road ahead

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.
Deel 1: The Road ahead. Hoe Blackboard de toekomst gestalte geeft.

Blackboard expliceert de weg voor zich op basis van 5 speerpunten:

 1. Social Learning
 2. Product influence
 3. Learning Content Integration
 4. Collaboration
 5. Mobile

Deze elementen kwamen tot uiting in de keynote van Micheal Chasen als in de inrichting van congres.Social Learning & Collaboration
Blackboard heeft in het verleden al wat stappen gezet om het samen leren mogelijk te maken. Van start af aan was er het discussieforum en de chat. In 8 kwam er Scholar (samen een webadressenbibliotheek opbouwen en delen) bij en een flinke verbetering van het discussieforum. Met de komst van Bb 9.1 werden blogs, journals & wiki's toegevoegd en geïntegreerd in het LMS. Met het opkopen van eLluminate & Wimba Horizon wordt het samenwerken en communiceren via Beeld & Geluid erbij. Nieuwe mogelijkheden bieden zich aan. Hoe deze 2 software programma's geïntegreerd zullen worden is nog niet duidelijk. Op de websites van Blackboard, Wimba en elluminate staan het vermeld dat er een integratie komt. In de keynote kon nog niets getoond worden. Wellicht iets voor Bb 9.2 & 9.3 of Bb X.
http://www.elluminate.com/, http://www.wimba.com/

Bboogle
Een andere manier om het samen leren en werken te bevorderen is Bboogle (B-Boogle). Dit is een uitgebreide building block van de The Northwestern University Information Technology NUIT. Bboogle is een integratie met Google Docs & Sites met Blackboard. Grote voordelen zijn een single sign on voor je Google account en Blackboard en de applicaties zijn netjes en organisch in de menu's van Blackboard verwerkt.. Google verrijkt Blackboard met
 • Gmail-account
 • Google Docs
  • Word-processor
  • Rekenblad
  • Presentaties
 • Google Sites
 • Calendar.

Volgens mij heeft Bboogle een grote potentie. Wellicht moeten we binnen de implementatie van Blackboard 9.1 deze building block een plaatsje geven in ons systeem. Het is een open source-programma. Veel kosten zijn er niet aan verbonden.Voor handleiding en mogelijkheden: http://www.it.northwestern.edu/bin/docs/bboogleGetStarted.pdf en
http://www.it.northwestern.edu/education/course-management/bboogle/quickref.html
Er was ook een lezing over Bboogle. De moeite waard om een idee te krijgen van de manier waarop het in Blackboard geïntegreerd is.

Samenwerken anders.
Dat Blackboard meer wil zijn dan een elektronisch boekenkast werd in het opzet van congres heel zichtbaar in heel diverse vormen. Naast de lezingen had je workshop, demonstraties van de samenwerkingtools in Bb 9.1 met inbreng van het publiek, hearings, bijeenkomsten van gebruikersgroepen, Interessegroepen maar ook bijeenkomsten in de "catacomben" van het congrescentrum. Ikzelf mocht ook op audiëntie komen bij de ontwikkelaars van het Content System en het ePortfolio. (Zie deel 3). Een leuke vorm om de mening van de gebruikers te weten te komen was Blackboard Buzz Box. Een opnamestudio waarin gebruikers hun mening voor de camera konden vertellen. Waar ken ik dat idee van?

Samenwerking zag je ook met bedrijven die aanvullend mogelijkheden voor Blackboard hebben. Barnes & Nobles en Caféscribe (onderwijscontent) en Sprint (Mobiel datanetwerk provider). De vraag wanneer Blackboard deze bedrijven geheel of gedeeltelijk zal opkopen.Product influence

Dat Blackboard WebCT kocht is al een drie jaar bekend. Nu is er Angel bijgekomen. Bedoeling is om de drie systemen tot 1 systeem te maken. Het beste van de drie wordt samengevoegd tot een leeromgeving van de toekomst. Blackboard 9.1 is al een samenvoegen van Blackboard en WebCT. Wat van Angel wordt overgenomen is nog niet duidelijk. Men was er heel optimistisch over. Voorbeelden en richtingvan wat van Angel zal overgenomen worden is nog niet duidelijk.
Dat betekent dat de aandacht vooral naar het Learning gedeelte gaat. De verdere integratie met het content system is voor later. Tussendoor kocht Blackboard Xythos, de softwarebedrijf verantwoordelijk voor het CS op. Verdergaande en diepere integratie zal voor Blackboard 9.4 of X zijn.


Learning content integration.

Gespecialiseerde bedrijven in onderwijscontent bieden zich aan om docenten het gemakkelijk te maken. In Nederland kenden we dit via Vespucci en uitgeverij WoltersKluwer. Barnes & Nobles en Caféscribe gaan nog verder. De multimediale content is volledig geïntegreerd met de layout van Bb 9.1. Het onderwijsmateriaal heeft de mogelijkheid om te bookmarken, te annoteren, aan te stippen en te delen met medestudenten en collega's. Het ziet er heel goed uit. Deze integratie is duidelijk voor de Amerikaanse markt bedoeld. Ook voor de Amerikaanse markt is de integratie met NBC Learn. Het "Beeld & Geluid" van de VS. Naadloos als mash-up zoals we dat in Bb 9.1 kennen van Slideshare en YouTube.

Collaboration.
Blackboard gooit de documentatie en broncode van haar database open. Goede en handige techneuten konden al via de achterkant zaken aanpassen. Dit was echter een illegale actie. Nu kan het legaal. Het opengooien heeft als voordeel dat nu andere (administratieve) software zich kunnen integreren met Blackboard. Wellicht opent dit ook de mogelijkheid om nog meer dan het van CSS in Bb 9.1 de leeromgeving een eigen smoel en mogelijkheden te geven.

Het samen opzetten van projecten via consultancy van Blackboard.
Blackboard wil meer zijn dan een educatieve softwarebakker. Via de consultancy tak wordt er steeds meer projecten opgezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een mooi staaltje vond ik het project wat Blackboard Consultancy heeft opgezet met de University of Southern Mississippi . Een universiteit in een regio geteisterd door rampen ( Orkaan Katherina & de olievervuiling in de Golf van Mexico). De natuurrampen gaven deze instelling een enorm elan en vernieuwde werkwijze. Hoe pas je je aan in een regio waarin de wederopbouw op het voorplan staat?Een grafiek die ik heel interessant vond en Avans een impuls kan geven zich verder te ontwikkelen.

De samenwerking met Blackboard consultancy resulteerde vaak ik het geven van een lezing. Niet alle lezingen waren geslaagd.

Blackboard Mobile

Blackboard Mobile is bedoeld om het steeds groter wordend internet gebruik via smartphone, iPad en dergelijke mobiele middelen te ondersteunen. Blackboard op je Nokia, Android, Blackberry, iPhone, iPod Touch of iPad. Niet de site zoals je kent van de computer. Blackboard heeft een speciale interface ontworpen.
Blackboard Mobile komt in 2 varianten. Bb Mobile Central en Bb Learn Central.
Blackboard Central kan je zien als een elektronische, visuele en gesofistikeerde studiegids van je onderwijsinstelling en opleiding. Alle informatie zoals plattegronden, telefoonnummers, reglementen en dergelijke kan je terugvinden.
Blackboard Learn is de leeromgevingen. Je vindt er je courses en communities in terug. Niet alle functionaliteiten zijn voor handen. Zijn heel mooi vormgegeven voor het mobiele netwerk:
 • Mededelingen (announcements)
 • CIjfers (Grades)
 • Taken (Tasks)
 • Roster (Klassamenstellingen)
 • Media, muziek, videos, grafieken en plaatjes bekijken
 • Blogs & Journals

Zeker de toepassing voor de iPad zijn mooi vormgegeven.Tot slot een sfeerbeeld van het moment net voor de Keynote van Micheal Chasen.


Als je heel goed kijkt sta ik er ergens op. Maar je moet wel heel erg goed kijken.

Feesten konden ze ook op Bb World 2010. The Client appreciation Party. Een sfeervol en gezellig feestje.

vrijdag 13 augustus 2010

4 dingen om te herinneren van Bb-World 2010 Orlando: 0: Inleiding

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.


  Inleiding
 1. The road ahead
 2. De zorg voor de course.
 3. ePortfolio en Content System
 4. Interessante lezingen.

Inleiding
Blackboard World 2010 was een leerzaam en boeiend congres. De lezingen waren voor het overgrote deel op hoog niveau. De ontmoetingen en het netwerken met andere Bb-gebruikers waren interessant en leerzaam. Het gaf wat meer begrip voor de Amerikaanse onderwijs die behoorlijk verschilt van de Nederlandse of Europese.
Het overwinnen van de hitte, de vochtigheid, de stortbuien, het gedoe met taxi's (vier maal verkeerd afgeleverd ondanks briefje) en bagage (koffer 2 dagen later afgeleverd), het lawaaierig hotel en de behoorlijke afstanden die je mag afleggen gaven het een extra cachet.In the road ahead bespreek ik de weg die Blackboard voor zich ziet en hoe ze dit via het congres vormgeven. Communiceren en samenwerken is de boodschap die het hardst klinkt. Dit gebeurt op diverse niveau's. Technisch door nieuwe tools (opkopen van Angel. Elluminate en Horizon Wimba) en het opengooien van de Blackboard database waardoor integratie en koppeling met (administratieve) software gemakkelijker wordt. Op instituutsniveau door het samenwerken van Blackboard consultancy met hogescholen en universiteiten. Duurzaamheid, flexibiliteit, schaalbaarheid zijn daarbij de aandachtspunten. Op opleidingsniveau door het afstemmen van courses op elkaar in samenwerking met Blackboard Consultancy. Op course niveau door de communicatie en samenwerking tussen student en docent en studenten onderling nadrukkelijk op het voorplan te plaatsen. Op congresniveau werden er ontmoetingen met gebruikers- en special interest-groepen, hearings van gewone gebruikers ingericht. In de catacomben van het congrescentrum werden nog allerlei besprekingen gevoerd en mensen uitgenodigd om over heel specifieke punten met de ontwikkelaars en beleidsmensen van Blackboard te praten.
Mobiliteit is een ander groot item waarmee Blackboard uitpakt.
Bboogle was ook nog een aandachtspunt in het kader van samenwerken. B-boogle is een integratie van google docs, sites, Calendar en gmail met Blackboard met als grote voordelen: een single logon voor Blackboard en Google-account en een volledig opname met de menu's van Blackboard.Een opvallende verschijnsel was de zorg die Blackboard besteedt aan het inrichten (designen) van courses. Via het ECP-programma (Exemplary Course Program) worden onderwijsinrichters geholpen om hun onderwijsomgeving goed gebruiksvriendelijk, efficiënt en effectief in te richten. De zorg voor de course.Over ePortfolio was bijna niets te terug te vinden op het congres. Welgeteld 1 lezing meldde het gebruik van ePortfolio. Ik had het geluk om samen met Henk van Rijssen (ROC Midden Nederland) een onderhoud te hebben met Mike Straus (verantwoordelijk voor ePortfolio en Content system) en collega's. Dit gesprek maakte heel veel duidelijk en leverde een aantal verdere stappen op.In de vierde post sta ik stil bij een aantal lezingen die ik heb gevolgd.Een opvallende nieuwkomer op het congres was de aandacht voor leven lang leren. Naast het reguliere onderwijs komen steeds meer gebruikers uit het bedrijfsleven en ... het leger. Hier was eigen track binnen het congres opgezet. In deze bijdrage besteed ik hier aandacht aan.

De presentaties van Blackboard World 2010 kan je vinden op http://connections.blackboard.com/resources/a110c0d51e/posts

vrijdag 2 juli 2010

Summercourse rond Bb 9.1

tussenevaluatie na dag 3
"Kunnen, willen en doen, daar komt het op neer".
Deze uitspraak is gedaan door één van de consultants, aan het einde van de eerste bijeenkomst van de summercourse eLearning.

Op vraag van een aantal LIC-consultants en informatiespecialisten is dit jaar voor het eerst de summercourse rond eLearning en meer in het bijzonder Blackboard 9.1 georganiseerd. In diverse samenstellingen komen deelnemers een dagdeel, dag of aantal dagen bijelkaar om vooral met elkaar aan de gang te gaan rond eLearning rondom de thema's inrichten, (digitaal)toetsen, samenwerken/interactie en het Content Systeem.
Het uiteindelijke doel ervan is om docenten binnen Avans (beter) te kunnen adviseren over het gebruik van deze nieuwe versie van de elektronische leeromgeving vanaf het nieuwe studiejaar. Er is hierbij een wisselwerking tussen het leren omgaan met de nieuwe functionaliteiten van Blackboard en de digitale didactiek.

Na een drietal bijeenkomsten is gisteravond informeel doorgepraat over het effect van deze summercourse bij een Bredaas tapasrestaurant. Merkbaar is al wel dat het een intensief traject is waar alle deelnemers veel van leren. Komende maandag zal opnieuw de samenstelling anders zijn. Dan staat het Content Systeem centraal en de mogelijkheden die dat genereert rond het delen van (onderwijs)materiaal.

donderdag 3 juni 2010

Cijfertjes over Proeflokaal 9.1


De cijfertjes
Totaal:
Aantal sessie over de drie locaties: 8
Aantal deelnemers in totaal: 167

Per dag & Locatie
Maandag 31 mei 2010, Locatie Breda,
Blok A: 22
Blok B: 32
Blok C: 19

Proeflokaal speciaal AMBM: 46

Woensdag 2 juni 2010, locatie 's Hertogenbosch.
Blok A; 17
Blok B: 12
Blok C: 7

Donderdag 3 juni, locatie Tilburg
Blok A:8
Blok B: 4

Per academie of dienst
AAFM: 4
AB&I: 4
Adt: 4
AFM: 2
AGZ: 12
AI&I: 8
AIB: 10
AKV-St Joost: 2
AM: 8
AMB: 3
AMBM: 4
AMUX: 2
ASB: 2
ASH: 5
ASIS: 3
ATGM: 15
ATM: 12
JHS: 2
PABO: 1

RvB / MJB: 1
DFS: 1
DIF: 3
DP&O: 1
LIC: 10

In vergelijking met de cijfers van andere hogescholen mogen we meer dan tevreden zijn.

Met verdere ondersteuning die zal geboden worden hopen we alle medewerkers te bereiken.
Academies hebben de mogelijkheid om het Bb-9.1migratieteam in te schakelen om een extra demo/hands-onsessie.

Wij danken de medewerkers van Xplora voor de steun en het meehelpen aan de ontvangst van de nieuwsgieriigen.