vrijdag 6 december 2013

Novaclass

The class of the future van Nijenrode
Een app, die interactie in fysieke bijeenkomsten ondersteunt. Studenten kunnen vragen stellen vanaf elke plaats, de app geeft de docent inzicht in vragen die leven bij studenten zodat hij/zij daarop in kan spelen. De app draait op iPads, laptops en smartphones.

Docenten kunnen ook de voortgang van studenten zien. kunnen studenten stemmen en ook weblectures volgen. Check de videos van deze app.
Keuze om docenten in control te laten zijn of juist de controls over te laten aan de student. In het eerste geval kan de docent het device van studenten overnemen.

De app is ontwikkeld i.s.m. capgemini. 
Redenen hiervoor waren: het actiever betrekken van studenten bij hun eigen leerproces, verbeteren van het leerproces door het aantrekkelijker te maken en tenslotte om beter in te spelen op de verschillende behoeften van docenten en studenten.Scientists to save the world

De evolutie in eLearning wordt afgezet tegen de trends in technologie en de beschikbare tools. Labster is een nieuw virtueel laboratorium, waar studentenkunnen oefenen voordat ze in een echt lab aan de gang gaan. Iets voor ViA dus.

Kostenoverwegingen en de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk toegang te hebben tot een lab zijn voordelen. Studenten kunnen handelingen eindeloos herhalen en werken in een omgeving die eruit ziet als een game.

Uitdagingen:
Limited resources --> toegang tot laboratoria is beperkt
Cookbook approach --> student gaat door de stappen maar heeft ook info nodig over het waarom
Feedback --> meteen na elke activiteit
Engagement --> real life experiences

Labster is gestart als spin off van een subsidieproject van het Deense ministerie van onderwijs en is nu in gebruik bij vooraanstaande universiteiten. Daarnaast wordt samengewerkt met Reed Publishers.

Hun missie: creating revolutionary,motivating and globally scalable science teaching software

Feedback

Alle docenten geven feedback, vaak nog op papier , ruim 75% daarvan is feedback die generiek is en die door docenten wordt bijgehouden in een feedbacklog. Dit kan een antwoordmodel zijn, een aantal rubrics of een Excelbestand. Kan dit ook op een andere manier ondersteund worden?

In Finland wordt gebruik gemaakt van KungFu writing, een faciliteit die wel erg lijkt op de ingrading tool van Blackboard. Als extra worden templates meegeleverd. Ook de analysetool die op de achtergrond draait, ziet er wel goed uit en geeft docenten een goed beeld van waar studenten tegenaan lopen bij schrijfopdrachten. Dit geeft hen extra informatie die ze kunnen inzetten bij hun trainingen.
Daarnaast de nieuwe naam voor innovatieve docenten: Angelteachers.

Gamification en de werkplek van de toekomst

Volgens Gartner is dit een van de snelst groeiende sectoren in de komende jaren. Het past bij de stelling dat learning should be fun. Helaas zijn de kosten voor het ontwikkelen van betekenisvolle games nog steeds veel te hoog.
Naast games zouden we ook de lessen uit games op andere manieren kunnen toepassen: de erkenning, snelle feedback en de scaffolding is over te zetten naar onderwijs.

Worklife is an experience.
Op basis van de werkplekken bij Google wordt ingegaan op de werkplekken van de toekomst. De huidige kantoren sluiten hier niet op aan. Innovatieve bedrijven investeren in ruimtes om te experimenteren, die inspireren, uitdagen tot interactie en die gericht zijn op de ontmoeting. Werkplekken worden steeds persoonlijker, ook omdat activiteiten vanuit verschillende plaatsen gedaan kunnen worden en werknemers explicieter hun werkomgeving kiezen.

Social media@work

Hoe gaan bedrijven om met social media en wat is hun beleid?
Social media kan door bedrijven veel actiever ingezet worden als kennismanagement tool. Bijvoorbeeld  om meer structuur aan te brengen in hun content en deze meer vindbaar te maken. Uitspraak: Does Bayer do what Bayer knows.... Een mooie one-liner.

Het actief en gericht gebruik van social media is bij veel organisaties beperkt tot een selecte groep. Toch is de impact ervan veel groter dan we denken, omdat de groep die social media passief gebruikt veel groter is. Gebruiksgemak, interfaces spelen een rol, maar veel meer impact heeft het beleid van de organisatie. Niet zozeer de regels die je opstelt, veel meer de openheid die het kan brengen in de organisatie en de benaderheid van mangement tot op het hoogste niveau. Het kan de bestaande hierarchische structuren doorbreken.

Leuke mening vanuit het publiek: het gebruik van social media kan betekenen dat je in ide communicatie met besluitvormers sneller tot de kern van de zaak kunt komen zonder dat er icebreakers nodig zijn zoals bij veel f2f contact. De gesprekken gaan echt ergens over en blijven niet hangen in gemeenplaatsen.
Mooie vraag, waarom zijn de antwoorden van ceo's zo kort, terwijl zij toch vaak zoveel jaar ervaring hebben.... Wat laten we op die manier liggen als het gaat om kennisdeling en kennismanagement?

Moocs en andere trends op de Business Educa

Werknemers zullen lang niet altijd de hele mooc volgen, maar er onderdelen van volgen. Moocs zullen kleiner worden, micro-moocs hebben meer toekomst. Uiteindelijk is de toegang tot leren, uitwisseling en de dialoog belangrijker worden dan het volgen van compleet uitgewerkte moocs. De mooc als rockfestival voor learning, een mooi beeld, wat mogelijk ook een antwoord geeft op het probleem van certificering.... Just in time, just when you need it...

Moocs en bedrijven: integratie van kennis en ervaringen vanuit moocs en het internet in de trainingen die bedrijven zelf verzorgen. Het gaat steeds meer over open onderwijs, waarin gedeeld wordt over en weer. Dit vraagt ook van bedrijven dat ze hun netwerken openstellen en zich niet verstoppen achter firewalls.
Bedrijven zijn daarnaast enorm gefocused op het meten... ROI's, het zoeken naar een directe relatie tussen kosten en opbrengsten. Dit vraagt een andere manier van denken die fundamentele veranderingen mogelijk maakt in de manier van talentmangement en het binden van medewerkers.De Business Educa

Hoe ziet het werken in 2020 eruit en wat betekent dat voor de professionals die we nu opleiden? Verschillende sprekers nemen ons mee naar de (nabije) toekomst. Ik ben benieuwd of we er bij Avans hogeschool ook klaar voor zijn.....

De eerste sessie gaat over de future workplace www.futureworkplace.com
Het publiek wordt meteen aangespoord om actief mee te doen. We starten met een video die laat zien waar we mee bezig zouden moeten zijn. Welke uitdagingen voor ons liggen op het terrein van HR, mobiele devices, social media en professionaliseren en talentmanagement. In 2020 hebben we 5 generaties in bedrijven die steeds meer kiezen van waar ze werken....

Jeanne C. Meister --> the 2020 workplace

The 2020 workplace network is een consortium van sr beleidsmakers van 40 bedrijven die elke 2 jaar bijelkaar komt.
Projecten rond de digital workplace, gericht op mobiliteit, flexibiliteit en lerende organisaties.

Sprekers komen uit consultancy bedrijven, maar ook vanuit Adidas en Bayer.
Hun boodschap the future is not about doing things differently tomorrow, but today. Generatie Y werkt al in hun organisaties en heeft zelfs al een meerderheid.
Building a learningcampus for the future? De scheiding tussen leren en werken zou moeten verdwijnen. We learn everyday en gebruiken daarvoor een mix van middelen (formeel en informeel). In de praktijk blijkt echter dat bedrijven er vaak nog niet klaar voor zijn en verwachten formele trainingen en certificaten. Adidas werkt aan een learningculture.... Innovatie hoort bij het werk van alle medewerkers. Dit vraagt wel om een andere wijze van management, wat aandacht heeft voor het zelfsturend vermogen van professionals.

Het panel is overtuigd... The future started yesterday..... Interactie, communities of practice, eLearning die gratis wordt aangeboden aan een grotere doelgroep dan eigen studenten.

Belangrijke trends:
- moocs
- social@work
- gamification
- space
- consumerazion


donderdag 5 december 2013

Adaptive comparative judgment for reliable e-assessment

In 2004 draaide het project eScope, gericht op het vastleggen van academische activiteiten. Gesponsord door het ministerie van onderwijs. Hoe maak je soft skills van een student zichtbaar: kritisch denken, probleem oplossen, samenwerken etc. Op een dynamische wijze.

De uitkomst was een storyboard portfolio die stapsgewijs de activiteiten en de voortgang van studenten weergaf. Achterliggend idee was om de authenticiteit van het werk dat door de studenten gedaan werd, vast te leggen. Heeft de student echt alles zelf gedaan en niet de ouders of de info vanaf het internet.

De betrouwbaarheid van toetsen bleek echter lastig aan te tonen. In het verhaal gaat het vooral over de betrouwbaarheid van de beoordeling bij open vragen.
Comparative judgment heeft criteria nodig om subjectiviteit in de beoordeling te verminderen.
TAG  heeft algoritmes ontwikkeld die dit ondersteunen.  Deze zijn gebaseerd op het oordeel van professionals uit het beroepenveld.

ACJ kan gebruikt worden bij summatieve toetsen met open vragen (essays) en bij peerreviews en feedback.
Basis is grote aantallen toetsen en werken op basis van vergelijken van antwoorden voordat er een beoordeling gegeven wordt.

Online ePortfolio for complex curricula

Verhaal vanuit het Isala ziekenhuis in Zwolle
De complexiteit wordt veroorzaakt door de hoeveelheid toetsen, individuele leerpaden en veel begeleiders en examinatoren.

Probleem is dat er weinig inzicht is in het leerproces.
Keuze voor een gecombineerde tool voor ePortfolio en toetsen. Principes die daarbij worden gebruikt: adaptieve tool, multiplatform en mogelijkheid voor onderzoek en learning analytics. Uiteindelijk heeft Isala gekozen voor een maatwerkoplossing van Paranthion --> Scorion ePortfolio
Scorion wordt nu ook gebruikt bij de huisartsenopleiding.

Can digital quizzes and learning analytics contribute to student engagement?

Activeren van studenten in de propedeuse door wekelijks te toetsen. Studenten maken wekelijks een online toets waar ze bonuspunten mee kunnen scoren. Project bij de VU waar 30 docenten aan deelnemen en ruim 500 studenten.

Het merendeel van de studenten participeert.
De fysieke bijeenkomsten hebben meer effect.

De online toetsen worden afgenomen in Blackboard. Daardoor is meteen duidelijk welke studenten niet deelnemen aan de toetsen of consequent laag scoren. Hier kan via SLB op ingespeeld worden.
De data in Bb over deze toetsen wordt nog amper gebruikt.
Jammer, herkenbaar verhaal. Projecten bij Avans hogeschool zijn verder ontwikkeld.

Uit het publiek komt nu een voorbeeld. De eerste keer dat studenten een vraag beantwoorden kunnen ze 10 punten halen, de tweede keer maximaal 8 punten.
2de voorbeeld bij de Erasmus met 1000 studenten. Bonusvragen leveren 11 punten op. 90% van de studenten doet mee, 80% van hen haalt het bonuspunt.

Wat doen docenten met de informatie uit het systeem? Passen ze hun methoden aan?


Engagement and creativity through mobile learning

Creativity is not a gift of only special people, but a positive, essential capacity of all healthy-functional individuals

Creativiteit en verhalen
Eploration - inspiration - production - sharing als cyclisch proces
Nieuwe ervaringen die kinderen opdoen roepen bij hen emoties op die omgezet kunnen worden in een product wat gedeeld kan worden met anderen.

Het onderzoek richt zich op het ontwerp en de integratie van mobiele technologie in formele educatie en het vertalen ervan in een waardevol resource.

Een hulpmiddel daarbij kan zijn digital storytelling. Dit helpt kinderen bij hun taalontwikkeling.
Fiabot is de applicatie die kinderen helpt een digitaal verhaal te maken en te delen.

Ontwerpregels:
Betrek alle stakeholders
Gebruik verschillende technieken
Monitor de gebruikers tijdens het ontwerpproces.

Analysetools richten zich op: creativiteit, samenwerking, gebruik van interactieve media en consistentie

In de zelfevaluatie gaven de kinderen aan het meest beinvloed te worden door ervaringen van vrienden en door boeken.

Teach forward

Hoe stimuleer je kinderen om een technische studie te kiezen en code te leren. Een voorbeeld uit Malmo, Zweden via het Neo4j.org en Neo technology project.

Ook in Zweden loopt het onderwijs niet parallel met ontwikkelingen in de techniek. Hoe kunnen we kinderen leren omgaan met techniek, minimaal op het niveau van gebruikers en welke rol speelt het onderwijs hierbij.
Van wisdom of the crowds naar the bubble of recommandations?

Techniek project: break your toy
Kinderen namen oud speelgoed mee naar school en kregen de opdracht dit te slopen. Met het materiaal werd een nieuw object gemaakt (walkie-talkie).

Coderdojo: hoe leer je kinderen programmeren, waarbij je principes uit de dojo gebruikt. Visuele weergave van programmeerregels om kids niet af te schrikken.

Mixtra, lokale ondernemers presenteren in het klaslokaal (als rolmodellen).

Hackathons en conferences
Kinderen worden in een real-life situatie gebracht en uit het klaslokaal gehaald. Bijvoorbeeld speciale kids-tracks bij conferenties.

Kidscraft, gebruik van computergames (minecraft), no parents allowed.
Resultaten kunnen ze 3d printen.

Verdere ideeen: tech coolness events, non-tech tech, mini-ondernemingen.

Ideas and tools to help children become geniusses

Sos devoirs, online homework help. What have we learned after 12 years?

De presentator neemt ons mee naar het tweetalige onderwijs in Canada. Het recht op Franstalig onderwijs is grondwettelijk vastgelegd, ongeacht in welk deel van Canada de scholieren wonen. Een belangrijke vraag daarnij is hoe ouders en de school kunnen samenwerken rond het huiswerk dat scholieren moeten maken. Http://Sosdevoirs.org

Omgaan met geografische uitdagingen, grootte van het land en soms ook geisoleerd.
Basis van het learning systeem is een chatroom waar studenten hun opdrachten kunnen maken, opslaan en kunnen bespreken met elkaar en met een docent.
Dit betekent ook het scholen van docenten in het gebruik van emoticons. ­čśä

Dit project wordt ondersteunt door een team van onderwijskundigen (not the answer, but how to get there). 
Aandachtspunten zijn: wiskunde, de hoeveelheid content en hoe daar de weg in te vinden, internet literacy en onderzoeksvaardigheden, ongeduld bij studenten en de generatie van digital castaways...Reaching out to 3 billion users

Met zo'n titel schep je natuurlijk een serieuze verwachting. Person presenteert classroom Earth.

Op basis van het concept van Buckminster Fuller: operation manual for spaceship Earth heeft Pearson een manual ontwikkeld voor de toekomst.

Het aantal internetgebruikers is sinds 2007 gestegen van 1,25 miljard naar een veelvoud daarvan in 2020. Tegelijkertijd is de verkoop en het gebruik van mobiele devices geexplodeerd, met name in Latijns Amerika en China.

Voorbeelden
-  in India (Zaya, local tablet learning labs), ingezet voor de verspreiding van video's van de Khan academy
- in Zambia --> ZeduPad (goedkope tablets)
- in Kenya, experimenten rond het gebruik van sms en mobiele netwerken (eneza) en bridge (tablets voor docenten met een batterijduur van 2 weken)
- de UAE met hun iPadprogramma 
- Turkije met Fatih, een nationaal programma de inzet van tablets voor 17 miljoen studenten en 1 miljoen docenten.

Opzet van een fonds gericht op affordable learning.
Het wereldwijde platform hiervoor is OpenClass. Iets om in het kader van OE zeker naar te kijken.

De presentatie eindigt met een mooie quote:
Every time we make a new experiment we always learn more, we cannot learn less


The UAE iPad initiative

In de Verenigde Arabische Emiraten wordt intensief gebruik gemaakt van iPads in het hoger onderwijs. Vanuit de ministerie van onderwijs wordt dit opgelegd en ondersteund. Het onderwijs is op basisscholen en het voortgezet onderwijs is Arabisch, vanaf het hoger onderwijs is dit Engelstalig. Een talenprogramma is opgezet om studenten hierbij te helpen. De uitvoering hiervan is via het iPadproject waar19.000 docenten en studenten aan deelnamen.

Uitgangspunt bij het project was dat er geen fysieke leermiddelen werden gebruikt, een paperless classroom. Dit project is geevalueerd via een onderzoek onder docenten en een apart onderzoek onder de studentenpopulatie.  Dit onderzoek is opgevolgd via focusgroepgesprekken.

Wat zijn de concerns van docenten bij het gebruik van iPads in het talenonderwijs?
- te weinig tijd om zich voor te bereiden, hoe zet ik ipads in bij het leerproces en kan ik er zelf mee omgaan
- zorg over de impact van technologie op het leren van studenten --> workshops

Docenten gaven aan dat ipads een positief effect hadden op:
Effectiever delen van content
Meer communicatie net studenten
Inhoudelijk: gebruik van nieuw vocabulair door studenen nam toe, net als schrijfvaardigheden

Key apps die docenten aangaven als meest gebruikt, hadden echter weinig te maken met het talenonderwijs, het waren vooral apps die de docenten hielpen bij het organiseren van hun onderwijs. Dit was verklaarbaar vanwege de overgang naar een paperless classroom.

Studenten gaven aan dat ze meer Engels lazen, nieuwe woorden uitprobeerden en in mindere mate hun schrijfvaardigheden oefenden.
Inzet van de iPad leverde op dat hun taalvaardigheden sterk verbeterden op alle gebieden.

In het tweede jaar van dit project wordt sterk ingezet op docentprofessionalisering en digitale didactiek, daarnaast zijn contacten met uitgevers rond de ontwikkeling van content geintensiveerd.
Aandachtspunt nu is het ontwikkelen van digitale tentamens en aanpassingen in het toetsprogramma.

A learning Miracle

Een Noorse onderwijskundig onderzoeker neemt ons mee in theoretische concepten van Vygotsky. Helaas zijn haar presentatietechnieken veel minder ontwikkeld. Het hele verhaal wordt voorgelezen van achter een katheder. Een lezing die niet echt thuishoort in het Learning is fun-thema. Haar onderzoek naar leeromgevingen en de onderwijskundige theorieen is waarschijnlijk nog steeds relevant, maar komt absoluut niet over....

Het onderzoek richt zich op 24 studenten waarbij via video-opnames gedurende 20 uur activiteiten van studenten zijn opgenomen rond hun aanpak van een probleem.

Interactive mobilelearning content for schools in Egypt

De eerste gewone sessie bij OEB gaat over het gebruik van mobile devices in learning. Tablets, tools that make learning fun.... Een titlel die in ieder geval nieuwsgierig maakt.

De eerste presentatie wordt verzorgd vanuit Egypte door Amant Atef, director elearning center of excellence (eLica) van het Information Technology Institute.
Dit project bestaat uit 3 initiatieven om via ICT de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Iti leid it-ers op voor de verschillende bedrijven in Egypte en gebruikt daarbij intensief eLearning.

Uitgangspunt daarbij is probleemgestuurd leren.

Grote groepen leerlingen tot 90 leerlingen per klas, beperkte fysieke middelen, afname van het budget voor schoolboeken vanuit de overheid  en de hoeveelheid materiaal leidde tot de opzet van 3 projecten:
* Inzet van tablets, die lokaal worden geproduceerd (lagere kosten, 200 dollar)
* Cloudcomputing en de inrichting van een Egyptisch cloudcomputercentrum
* Het ontwikkelen en het gebruik van interactive content --> de creatie van interactieve courses als onderdeel van de leeromgeving.

Om in te spelen op de verandering van tekst naar visueel worden visuele laboratoria en simulaties ontwikkeld en wordt gebruik gemaakt van gamebased learning.

Learner evaluation 
Het project is uitgevoerd in Asyut in Zuid Egypte.
Start met het professionaliseren van docenten, daarna de studenten in de omgang met tablets. Feedback werd meegenomen in het verbeterproces.

Uitdagingen waren er in:
- het verbeteren van de graphics geschikt voor het gebruik op tablets.
- Het scholen van docenten in de omgang met tablets, maar ook rond interactie met studenten als onderdeel van het onderwijsleerproces
- Tablets die gebruikt konden worden in de Arabische taal.Learning 3.0, Jeff Borden van Pearson

De keynote begint met een korte oefening voor de zaal  rond perceptie....

Connecting to perception
Internal perception: what you believe to be true VS External perception: what others believe to be true about you
Het voorbeeld toont vooral de  Conflicting perceptions aan.

Jeff gaat door in zijnverhaal met education 3.0
Onderdelen hiervan zijn:
- education psychology
- education technology
- neuroscience
Samen leiden ze tot connected neuro-learning

Critical thinking, creativiteit en probleem oplossen zijn kernonderdelen van het nieuwe onderwijs.
Http://Researchnetwork.pearson.com/sot laat in een korte film verschillende verhalen zien waarbij de combinatie wordt toegepast van de bovengenoemde onderdelen in het onderwijs en het effect wat dit heeft.

Vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar de (fysieke) leeromgevingen die hierbij passen.
Via een filmpje wordt de verbinding gelegd met Daniel Pink: true motivation

De waarde van leren als sociaal proces. Onderzoek toonde aan dat studenten die zich aansloten bij een studiegroep een betere kans hadden hun studie succesvol af te ronden dan studenten die dat niet deden. Een concreet voorbeeld hiervan is The mixxer, een methode waar voor taalonderwijs via software de link wordt gelegd tussen de individuele student die een taal wil leren  en een native speaker.

Pearson wil investeren in een wereldwijde leeromgeving waar vanaf 2014 studenten multidisciplinair concrete problemen tackelen.
Keynotes en opening van de OEB 2013

Op de OEB13 is veel aandacht voor de ontwikkeling en het gebruik van Moocs, maar belangrijker nog voor de richting waarin leren en onderwijs zich ontwikkeld. WT zijn en worden de uitdagingen voor de komende jaren.
Vertegenwoordigers uit 91 landen zijn aanwezig in Berlijn, waar in meer dan100 sessies gesproken wordtoverervaringen, onderzoeken ontwikkelingen. Niet alleen via presentaties, maar veelal ook via hands-on bijeenkomsten en interactieve sessies.
Een bijeenkomst van eLearners, die wereldwijd zich bezighouden met het onderwijs van de toekomst.

De eerste bijdrage komt via eenvideoboodschap van Barosso.
Onderwijs gaatverder en betekent ook investeren in de beroepsbevolking en Europees burgerschap. Open education en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn bij de deelnemers helpen Europa om innoverend te blijven. De OEB 13 levert daar een belangrijke bijdrage aan.

De tweede keynote over Big Data komt van Schoenberger (Oxford)
Big data, the next big thingfor education? Ofwel het gebruik van learning analytics.
Gezondheidszorg en onderwijs zullen het meest hierdoor beinvloed worden. Via moocs bereiken instellingen meer studenten dan alleen diegenen die ingeschreven staan. Onderwijs wordt nu ook beschikbaar voor studenten die anders geentoegang zouden hebben tot hoger onderwijs vanwege afstand en infrastructuur.
De echte verandering gaat niet over moocs maar over feedback..... Niet langer meten we aan het einde van een activiteit hoe en in welke mate onderwijs succesvol is, iets wat in geen enkele andere bedrijfstak acceptabel zou zijn. We hebben steeds meer de  beschikking over een enorme hoeveelheid data, die we veel eerder kunnen inzetten.
Big data gaat niet alleen over de hoeveelheid data, het gaat ook over de ontwikkeling van die data van analoog naar digitaal. Dit maakt opslag en analyse van die data veel gemakkelijker, van gegevens kan er eenvoudiger echte informatie van gemaakt worden. The translation van quantity into quality.

More-messy and correlations
More: gegevensverzamelingen bevatten nu veel meer data. Niet alleen steekproeven en enquetes onder een beperkt aantal deelnemers, maar gegevens van enorme groepen. Het zien van patronen, het opsporen van veel meer details betekent ook de optie om verschillende foci te kiezen.

Messy: er worden andere kwaliteitseisen gesteld aan de afzonderlijke data. Van micro naar macroniveau.

Correlations: linking effect to a cause is de manier waarop we kijken naar informatie. Het leggen van verbanden is daarmee wel een valkuil geworden. Zijn oorzaak en gevolg wel zo nadrukkelijk met elkaar verbonden? Maken we geen fouten daarin die leiden tot verkeerde conclusies...
Big data helpen ons bij het bepalen van het 'wat'....

Voorbeeld wat gegeven wordt is het laten vertalen via software van russische rapporten in het engels in de jaren 50 door de Amerikaanse overheid. Een softwarematige oplossing werd gekozen vanwege het gebrek aan vertalers. Een project wat volledig faalde. In de jaren 80 werd dit opnieuw gedaan met meer succes door IBM. Ook zij viielen uiteindelijk in de valkuil van teveel interpretatie te willen toevoegen (toevoegen van algoritmes) Google probeerde uiteindelijk de vertaling te verbeteren en gebruikte hiervoor grote dataverzamelingen. De kealiteit van de vertalingen nam enorm toe.

Het herkennen van patronen in data maakt dat we uiteindelijk kunnen beschikken over informatie van een hogere kwaliteit.
Concrete voorbeelden zijn ontwikkelingen rond scanning en Google Glass.
Wat zouden we kunnen doen met deze kennis in onderwijs. Hoe kunnen we de kwaliteit van onderwijscontent op deze manier verbeteren. Hoe kunnen we hergebruik van content stimuleren? Wat betekent dit voor ons inzicht in hoe leerprocessen lopen....

Voorbeeld is ook de Khanacademy: ook hier wordt big data gebruikt als input voor een verbeterproces. Door learning analytics systematisch toe te passenop de 45 miljoen gebruikers van de video's op de website. De hieruit voortkomende feedback wordt gebruikt voor aanpassingen en vernieuwing van de video's.

Aandachtpunt rond big data is o.a. de inmpact die dit kan hebben op de privacy. Iets anders is de rol die algoritmes kunnen spelen  in het voorspellen van gedrag. Voorbeeld hiervan is Google. Door het zoekgedrag van gebruikers te analyseren, doen ze voorspellingen en suggesties gericht op de toekomst. Een bedreiging vormen de data barons en de data dictators.

Big data kan de kwaliteit van onze informatie sterk verbeteren. Het leren van de data betekent echter ook dat we ermee moeten leren omgaan.

Blackboard en het Panam-gebouw

Gisteren is de Online Educa 2013 officieel begonnen voor de delegatie vanuit Avans Hogeschool. Aan het einde van de middag werden we verwacht in het Panam-gebouw in Berlijn om daar aanwezig te zijn bij de receptie van Blackboard.
Blackboard is met een grote delegatie aanwezig hier op het congres en had het Panam-gebouw, inclusief de stewardessen afgehuurd. Een vreemde gewaarwording, een bedrijf dat zich bezighoudt met leren in de toekomst en een vluchtvaartbedrijf dat al meer dan 10 jaar geleden is gestopt met bestaan. Toch een mooie gelegenheid om door tepraten met internationale Bb-gebruikers en te horen waar Bb zich op gaat richten in de toekomst.
Vandaag op 5 december komt Bb met een belangrijke mededeling rond de wijze waarop ze omgaan met nieuwe releases.....

dinsdag 12 november 2013

Onderwijsinnovatie met TPACK

Natasa Brouwer en Peter Dekker

Bij hun onderwijsinnovatie maken ze gebruik van TPACKBij ontwerp onderwijs wordt verder met assenstelsel: verticale as: student voert regie, docent faciliteert tegenover docent voert regie, student voert uit en de horizontaal as analytische ordening tegenover integratieve ordening.
page5image13080


Ze hebben boek geschreven: eLearning kookboek

Cookbook ELearningTPACK_CoverHet e-Learning Cookbook – TPACK in Professional Development in Higher Education is een boek dat gebaseerd is op de lessen die de deelnemers aan het MARCHet project geleerd hebben en gaat in op de ervaringen bij het implementeren van TPACK bij verschillende organisaties. Het boek bevat instructies, richtlijnen, tips en idee├źn over hoe docenten in het onderwijs ondersteund kunnen worden bij het professionaliseren van zichzelf op het gebied van het (her-)ontwerpen van onderwijs met behulp van TPACK.

De tips zijn niet altijd moeilijk, soms denk je “ja, dat is nogal logisch”, maar vaak zijn het simpelweg ervaringen van mensen die er mee aan de slag zijn gegaan en daarmee waardevol om mee te nemen als je er zelf mee aan de slag wilt.
De elektronische versie van het kookboek is gratis te downloaden (en beschikbaar met een Creative Commons – naamsvermelding licentie – dus je mag ook delen hergebruiken / aanpassen etc. zolang je maar aan bronvermelding doet) via de UvA website.

Tips vanuit de zaal om het professionaliseren van docenten te verbeteren:

1) laat docenten hun eigen casus/uitdagingen/problemen inbrengen

2) ben helder over de doelgroep

3) timing

4) werving

5) doel helder

6) toetsing 

7) support

8) out of the box denken

9) Teaching as you preach

10) benut de studenten.

De dimensies/recepten/ingerienten zoals zij die in het boek beschreven ... Zie het boek!

Bb lunch sessie Flipped Classroom

While flipped classrooms—a model where students watch pre-recorded lectures at home in preparation for the next day’s assignments, then complete “homework” assignments in-class— have gotten a lot of attention recently, many educators have been using this model in some form for a long time.

But “flipping” doesn’t have to be limited to face-to-face classes; it can be done with virtual classrooms, too! Here are five tips to use web conferencing tools to create an engaging and collaborative flipped virtual classroom:

Tip 1: Give Students an Engaging, Informative Video to Watch before the Live Class

The first step to flipping a virtual classroom is the same as when you flip a face-to-face class: create powerful videos that engage students. Use your web conferencing platform to make your video stimulate students asynchronously with the same impact as a synchronous lecture by recording your voice over webcam video, and application-sharing to incorporate PowerPoint presentations and websites.

Students view those videos from desktop computer or mobile devices in advance, and are ready to ask questions and discuss when the live class begins.

Tip 2: Facilitate Peer-to-Peer Learning

Students enjoy learning from each other, and there’s no reason they shouldn’t be able to in a virtual class. Use voice authoring and instant messaging technology to increase student interaction and engagement levels, and create the campus lawn learning experience online. Try incorporating voice discussion boards to enable students to more thoroughly discuss meaning and content.

Tip 3: Incorporate Plenty of Time for Clarification during Class

A key aspect of the flipped classroom model is student access to expertise and help during the synchronous portion of the class. Make the most of moderator tools like the ability for students to raise their hand if they have a question and use emoticons to indicate confusion, to ensure students get their questions answered and they understand and feel comfortable with the material.

Tip 4: Allow Students to Demonstrate their Knowledge.

Empower students to demonstrate their knowledge—that’s that makes it all worthwhile, right? Use whiteboards, public chat and permission-setting to let students reap the fruit of their work the night before and show off what they’ve learned.

For an in-class assignment in the flipped classroom model, try having students create podcastson a topic to simultaneously demonstrate their expertise and create a resource for their peers.

Tip 5: Use Breakout Rooms to Facilitate Small Group Learning Activities

Just like breaking students up into small groups in live classes can spur discussion and collaboration, you should use this technique in virtual classroom settings as well. Be available to guide the learning where needed. Top off the flipped virtual classroom with a main room presentation from each of the groups where they can demonstrate their collaborative knowledge.

Seamless learning

Academic studies define seamless learning in different ways: on one hand there is the very narrow definition of seamless learning meaning the seamless integration of technologies into classrooms (NCS Group)and on the other hand a very broad definition is to obliterate borders between different learning formats, for example the border between formal and informal learning or individual and social learning. Some go even further defining seamless learning as ‘learning wherever, whenever and whatever’ learning (Chan et al. 2006). However, common to most definitions is the aim to support continuous, fluid learning experiences – mainly driven by the learner’s desire to inquire or to investigate. The concept of seamless learning is to make the transitions between the different learning situations and context as smooth as possible. (Looi et al. 2010). 

Mobile devices play an important role in the context of seamless learning. They provide access to the learning environment and grant the whatever, wherever and whenever principle. In the last years, nearly every student has a mobile device like a mobile phone or a tablet computer. The technological evolution continues so that nowadays many mobile phones have smartphones features, comprising a range of web services (dropbox, twitter etc). They are simply small portable computers. Hence, seamless learning also means that the learning environment moves from the desk to portable device (Chan et al. 2006).Wong and Looi provide a useful framework for seamless learning. They based their framework on an analysis of literature about MSL (mobile-assisted seamless learning) published between 2006 and March 2011.  From that analysis, they identified 10 features that characterize the seamlessness of a WMUTE design (Wireless, Mobile, and Ubiquitous Technologies in Education).

The idea behind the MSL framework is to come to a set of characteristics that, when addressed, will result in seamless learning. Wong and Looi listed the following 10 characteristics:

(MSL 1): Encompassing formal and informal learning

(MSL 2): Encompassing personal and social learning

(MSL 3): Across time

(MSL 4): Across locations

(MSL 5): Ubiquitous access to learning resources

(MSL 6): Encompassing physical and digital worlds

(MSL 7): Combined use of multiple device types (tech)

(MSL 8): Seamless switching between multiple learning tasks

(MSL 9): Knowledge synthesis (prior knowledge, new knowledge, multidisciplinary learning)

(MSL 10): Encompassing multiple pedagogical or learning-activity models (facilitated by teachers)

Seamless learning (connecting learning experiences across the contexts of location, time, device and social setting) is moving from research to mainstream adoption. Mobile technologies enable learners of all ages to operate across contexts.

For example: schools allowing students to bring their own devices. Pedagogy is emerging, based on learners starting an investigation in class, then collecting data at home or outdoors, constructing new knowledge with assistance from the software, and sharing findings in the classroom. 


There is also a broader notion of seamless learning arising from connected experience. Our activities online are increasingly matched to our interests: search pages order responses based on previous queries; websites recommend content related to our past viewing. 
The benefits are that personally relevant information may be ready to hand, but the danger is that we may come to believe that our views, preferences and connections are not just the most relevant, but all there is.


Voor praktijkvoorbeeld, zie ook ARLearn (binnenkort in de Apple Store, nu al voor Android beschikbaar).

Zie ook: http://www.learningfrontiers.eu/?q=content/seamless-learning-u-learn


FeedbackFruits; Ewoud de Kok

Essentie van zijn inleiding: het doelgerichte effici├źnte studiegedrag dat we met ons systeem uitlokken is funest, want leidt tot situatie waarin studenten niet uit zij. Op leren, maar alleen uit zijn op zo eenvoudig mogelijk met zo weining mogelijk  inspanning zo snel mogelijk studiepunten willen verzamelen (gechargeerd dus).

Als reactie hierop hebben ze verschillen applicaties voor goed onderwijs ontwikkeld: FeedbackFruits zie: https://secure.feedbackfruits.com


Ze willen met de app's die ze maken het onderwijs te verlevendigen en betrokkenheid met opleiding en met elkaar te versterken. Is ook gericht op het gebruiken van elkaars kennis en inzicht om zo ook het gepersonaliseerd leren te faciliteren. Zie vooral ook de app FeedBackFruits.

Grappig: zit uiteindelijk ook heel hoog idealistische drive onder :)) (met grote betrokkenheid met derde werkend en mogelijkheid tot leren voor iedereen)

Keynote Surf onderwijsdag 2013

Claire Boonstra: Transitie onderwijs met open education 

Netwerksamenleving : vaak is het enige dat echt telt is passie en motivatie en gedrevenheid (tot op het bot) .... Je opleiding is snel "achterhaald" ....
... Alles bij elkaar gewoon dun verhaal ... 

Voorbeelden van "Onderwijs van de toekomst"
- Amsterdam Institute for advanced metropolitan solutions
- Knowmads
- think: the Amsterdam school of creative leadership
- MOOCs http://www.mooc-list.com/
- Singularity University (multidisciplinair met elke 3md nieuw curriculum)

Operation Education ... 
doel: kanteling van het onderwijs versnellen van iedereen langs dezelfde lat naar iedereen komt tot bloei

Hoe: 
1 confronteren, reflecteren , dromen
2 alternatieven laten zien
3 iedereen kan een changemaker zijn

Van: visie naar verlangen naar vermogen naar daadwerkelijke verandering/vernieuwing ...

Afbeelding organisatie 'Operation Education':

donderdag 5 september 2013

Op 28 oktober 2013 demonstreert ErasmusMC Xerte en hoe ze dat gebruiken. Xerte is een door de universiteit van Nottingham ontwikkelde open source auteurstool voor lesmateriaal; de universiteit had behoefte aan een tool om ook niet-technische medewerkers snel en eenvoudig leermiddelen te laten ontwikkelen. In 2010 won Xerte de eerste prijs bij de IMS Global Learning Impact Awards. Een korte video over Xerte:

donderdag 27 juni 2013

Tijd voor een Blackboard Lightversie of.....?

Afgelopen dinsdag werd er bij Surf in Utrecht in het kader van het programma DLWO (digitale Leer- Werkomgeving) een studiedag gehouden. Hogescholen en universiteiten wisselden daar kennis en ervaringen uit over o.a. het gebruik van de digitale leeromgeving, de ontwikkelingen daarin die worden voorzien voor de nabije toekomst en de koppeling met andere systemen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de metafoor van de burcht, de stad en het platteland.

De onderwerpen die hogescholen en universiteiten voorzien voor de nabije toekomst kennen een grote mate van overeenstemming: herorientatie over de keuze van de leeromgeving (o.m. getriggerd vanuit het aanbestedingstraject rond eLO's), digitaal toetsen, OER, de rol van de cloud en daarmee ook de vraag op welke terreinen instellingen actief willen sturen/faciliteren en op welke terreinen het aan medewerkers en studenten wordt overgelaten om zelf keuzes te maken.

Bij een groot aantal instellingen wordt Blackboard ingezet als standaard elektronische leeromgeving. Een leeromgeving die zich heeft ontwikkeld van een vrij platte eLO naar een eLO die verrijkt is met functionaliteiten gericht op samenwerking, interactie en de integratie met social media en mediarijke content. Een ontwikkeling die positief is ontvangen door een bepaalde groep gebruikers.

Een keerzijde is echter het effect dat de vele nieuwe functionaliteiten hebben op het gebruiksgemak. Nieuwe gebruikers krijgen een overload aan mogelijkheden en zien soms door de bomen het bos niet meer. Tegelijkertijd neemt de tijd die nieuwe gebruikers nodig hebben om te leren omgaan met de eLO steeds meer toe. Afhankelijk van de manier waarop een instelling of gebruiker de eLO inzet, is het mogelijk tijd voor een Blackboard Lightversie.

De drempel voor nieuwe gebruikers om de eLO te gebruiken en kennis te maken met nieuwe functionaliteiten zou hiermee wel eens een heel stuk lager komen te liggen. Opschaling naar alle extra functionaliteiten zou dan stap voor stap kunnen worden uitgevoerd. Idee?Xplor en OER

Op het Blackboard Worldcongres van 2012 in New Orleans meldde Blackboard al te komen met een hele nieuwe functionaliteit die het gebruik van Open Educational Resources zou ondersteunen: Xplor. Via Xplor kunnen resources gedeeld worden over de grenzen van een LMS (Learning Management System) heen. Een belangrijke stap voorwaarts, die een forse stimulans kan betekenen voor het gebruik van mediarijke en elders ontwikkeld materiaal.

Belangrijk ook voor Avans waar een aantal projecten is opgestart om het gebruik van mediarijke Open Educational Resources te bevorderen. De koppeling met de elektronische leeromgeving maakt dat studenten op 1 plaats toegang kunnen krijgen tot het onderwijsmateriaal dat wordt gemaakt bij Avans Hogeschool en onderwijsmateriaal wat in de vorm van OER beschikbaar wordt gesteld vanuit andere instellingen.

Xplor wordt als BuildingBlock beschikbaar gesteld en is gratis voor instellingen die een licentie hebben op het Blackboard Content Systeem.
Wie alvast op zoek is naar meer informatie en/of een idee wil krijgen van de werking van Xplor, kan daarvoor terecht op:


of op:
http://www.blackboard.com/sites/xplorinfo/index.html

dinsdag 25 juni 2013

Tip: Online Masterclass Learning Analytics

Vanaf 11 tot met 18 september 2013 verzorgt de Open Universiteit een Masterclass over Learning Analytics. De masterclass gaat in op de vraag hoe je Learning Analytics praktisch in kunt zetten om het leren te bevorderen. http://portal.ou.nl/en/web/masterclass-ow-110913
Tip: Kennisnet organiseert MOOC over eLearning van 3 september tot 20 december 2013.

woensdag 3 april 2013

Flipping the Classroom

Via Slideshare en de Facebookpagina van de NlBbUG (Nederlandse Blackboard Gebruikersgroep) kwam ik deze presentatie tegen over Flipping the Classroom.

Het begrip en de oorsprong van Flipping the Classroom worden er helder in uitgelegd, net als de voor- en nadelen voor de docent.

dinsdag 26 maart 2013

Tip Masterclass OU

Vanuit de beroepspraktijk komen duidelijke signalen dat de integratie tussen de theorie van het leren en de praktijk van het werken beter moet. Het is van belang de zogenaamde ‘transfer’ van het in opleidingen geleerde naar de beroepssituaties te vergroten, en daarvoor mogelijkheden van ICT te benutten. Om beter te begrijpen hoe we dit ‘verbindend werkplekleren’ kunnen ondersteunen in het beroepsonderwijs, onderzoeken we situaties waarbij het leren op de werkplek centraal staat. De relatie tussen beide kernprocessen wordt in de figuur weergegeven, ook in verband met de belangrijkste rollen bij werkplekleren: de lerende(n), de opleidingsbegeleider en de praktijkbegeleider. De Online masterclass vindt plaats van 17 tot en met 24 april. Meer info: http://portal.ou.nl/web/masterclass-ow-170413/aankondiging