maandag 23 augustus 2010

4 dingen om te herinneren van Blackboard World 2010 Orlando: Deel 3 Content System en ePortfolio.

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.Deel 3: Het Content System en ePortfolio..
 1. Deel 0: Inleiding.
 2. Deel 1: The road ahead.
 3. Deel 2: De zorg voor de course.
 4. Deel 3: ePortfolio & Content systeem
 5. Deel 4: Enkele bijzondere lezingen

Inleiding



Blackboard legt de prioriteit bij ontwikkelen van "Blackboard Learn". Het integreren van Blackboard, WebCT, Angel, Elluminate, Horizon Wimba en wellicht onderwijscontent via Caféscribe en Barnes & Nobles hebben voorrang. Het content system en ePortfolio krijgen daarom "minder aandacht". Minder aandacht houdt in dat bugs weggewerkt worden en een er een top 5 voor het verder ontwikkelen van het ePortfolio komt van zaken die verder moet ontwikkeld worden. Een top 5 die rekening met de energie en aandacht die voorradig is bij Blackboard. Dat Blackboard Xythos opkocht speelt daar wellicht een rol in. Xythos is het bedrijf wat het oorspronkelijk Content System van Bb ontwikkelde. Wellicht komt er met Bb X een grotere integratie van het content system en een verdere ontwikkeling van het ePortfolio.
De Nederlands-Belgische gebruikersvereniging zal een rol spelen bij de uitvoering van die ePortfolio top 5. Gevraagd wordt om een advies uit te brengen op de volgorde van de punten van die top 5. De organisatie om tot een advies te komen ligt bij Avans hogeschool en het ROC van Midden-Nederland.


Deze afspraak is het gevolg van een bijeenkomst van Henk van Rijssen en mezelf met de staf van Blackboard met onder andere Mike Strauss, Laura Gardner en nog enkele andere waarvan ik stom genoeg de namen niet genoteerd heb.
Punten die besproken zijn
Volgende punten brachten wij in:
 1. Basic ePortfolio: Sjablonen gekoppeld aan institution-rollen. Nu ziet iedereen de sjablonen van iedere academie. Brengt verwarring met zich mee.
  (Avans gebruikt alleen het basic portfolio. Andere instituten gebruiken en/of het Personal portfolio.)
 2. De mogelijkheid voor het maken van GroepsePortfolio's met alle toetsers en bellen van het Basic Portfolio
 3. Integratie van Blogs, Wiki's, Journals en de input uit het self en peer assessment uit het Learning system in het portfolio.
 4. In het kader van co-creatie het kunnen importeren van bijdragen uit het learning system
 5. Het rechtstreeks kunnen importeren van cijfers uit het grade center
 6. Importeren van ePortfolio's uit andere ELO's
 7. Export naar andere ELO's, anders dan een download.
 8. De mogelijkheid voor het delen van ePortfolio's in subgroepen in een course of community.
 9. De beoordeling en het commentaar van een ePortfolio zichtbaar maken in het Grade center en in "my Grades".
 10. Commentaar kunnen plaatsen bij een rubriek in plaats aan het eind van een ePortfolio.
 11. Commentaar werkt niet altijd goed met externe gebruikers.
 12. Commentaar is beperkt tot 2000 tekens graag meer tekst kunnen plaatsen.
 13. Een PDF kunnen maken van het commentaar die peers, assessoren of begeleiders gegeven hebben op een portfolio.
 14. De wens om Microsoft-office HTML te kunnen opschonen. Deze HTML veroorzaakt heel veel fouten in het downloaden en opslaan van Portfolio's.
 15. Graag de wizard voor het maken van een ePortfolio terug plaatsen. Dit handig hulpmiddel is verdwenen in Bb 9.1.
 16. Het archiveren van ePortfolio's op een gemakkelijkere manier dan nu via een work around gebeurt. Laat de maker van het portfolio de eigenaar maar maakt het instituut ook de mogelijkheid om een kopie te "bevriezen".
 17. Graag in de toekomst 1 ePortfoliosysteem in plaats van 2 waarbij de beste elementen van de 2 systemen geïntegreerd worden. De opslagruimte van het content system zoals dat bij het basic portfolio gebruikt wordt. De opmaakmogelijkheden die je in het Personal ePortfolio hebt ook mogelijk maken in het basic portfolio.De mogelijkheid voor sjablonen en mappensysteem uit het "personal portfolio"



Tot slot:
Blackboard was heel blij met de suggesties en voorstellen die we deden. Het gaf hun een duidelijk beeld van hoe er in Nederland met een ePortfolio gewerkt wordt. Al waren het alleen de werkwijzen van ROC Midden-Nederland en de Avans hogeschool.



geblogd via iPad

donderdag 19 augustus 2010

4 dingen om te herinneren van Bb-World 2010 Orlando: Blackboard World 2010 Orlando. Deel 2: De zorg voor de course

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.

Deel 2: De zorg voor de course.

 1. Deel 0: Inleiding.
 2. Deel 1: The road ahead.
 3. Deel 2: De zorg voor de course.
 4. Deel 3: ePortfolio & Content systeem
 5. Deel 4: Enkele bijzondere lezingen

Inleiding
Een opvallende tendens: De zorg voor de course. Blackboard doet er alles aan om meer dan een educatieve softwarebakker te zijn. Een van de manieren op ze dit doet: het stimuleren van het goed gebruik van de course op een manier die de gebruiker efficiënt, effecief met de lesstof omgaat. Dit is niet echt nieuw. In het verleden was er al aandacht voor maar nu wordt het echt geëxpliciteerd. Blackboard doet het via verschillende sporen.
 1. Blackboard EPC -Exemplary Course Program.
 2. Het interactief en aantrekkelijk maken van content.
 3. De nieuwe editor voor het aanmaken van content

Blackboard EPC Exemplary Course Program
Blackboard zette een community en een programma op om de kwaliteit van de course omhoog te schroeven. Je kan je course laten beoordelen door een commissie van belangstellende en course-designers. Je doet dit aan de hand van een zelfevaluatie matrix (rubric) en stuurt vervolgens course en rapport naar de commissie.
Het is dit matrix die het het voor instellingen met een ELO interessant maakt. Ik vind deze heel uitgebreid en alles omvattend. Alle aspecten van het inrichten beheren, communiceren met gebruikers, het interactief maken van inhoud komen aan bod.Wellicht dat we als Avans die lijst gaan gebruiken om komende jaren Blackboard "Beter en Breder" in te zetten.
Meer weten? Blackboard EPC.
De zelfevaluatiematrix (Rubric)
Er is ook een competitie onder de inzendingen. De beste courses mogen op Bb World een lezing geven. Zo heb ik een lezing gevolgd met de 2 courses die dit jaar als beste gekozen werden. Meer daar over in deel 4.

Het interactief en aantrekkelijk maken van content.
Een tweede manier om de course te verzorgen is om de onderwijscontent aantrekkelijk te maken voor de gebruikers door het materiaal interactief te maken. Dit is iets anders dan het interactief met de studenten en docenten te laten werken via blogs, (video)chat en discussiefora. Een eerste manier is om de informatie met grafisch en audiovisueel materiaal te ondersteunen. Niets nieuws maar de manier waarop dit nu gebeurd is toch anders dan vroeger. Sleutelwoord is annonteren en die annontaties delen met je course-genoten. Caféscribe, een firma die zich specialiseert in het ontwikkelen van onderwijscontent is daar een voorbeeld van. Een 2de voorbeeld is het integreren van NBC Learn als mash-up waardoor heel veel nieuws- en documentaire materiaal verwerkt kan worden in je courses.
Dat Blackboard nadrukkelijk gaat samenwerken met de educatieve uitgeverijen "Barnes & Nobles" en Caféscribe en televisiemaatschappij NBC is dus een heelbewuste keuze. Hopelijk onderneemt Blackboard stappen naar een betere samenwerking tussen Nederlandse en Belgische educatieve uitgeverijen en naar NOS "Beeld en Geluid" en de VRT.

Een andere manier is het plaatsen van plaatjes en die aanklikbaar te maken waardoor nieuwe informatie te voorschijn komt of gevraagd wordt.


Softchalk gaat daar heel ver in. Je kan er prachtige pagina's met onderwijsmateriaal mee bouwen inclusief interactieve visuele (diagnostische) toetsjes . Voorbeeld van een realisatie met Softchalk.

Dat je niet altijd betalende software moet gebruiken bewijzen Dipity. Met Dipity kan je tijdsbalken maken waarbij je gebruik maakt van audiovisueel materiaal.

Voorbeeld van een tijdsbalk. (Even geduld bij het laden van het voorbeeld.)

Wallwisher is ook gratis Web2.0-software en is een combinatie van Wiki en Moodboard.

Er mag nog aan gesleuteld worden in het afschermen van informatie voor een groep en gebruiksvriendelijk maar een leuk en handig instrumentje.


Nieuwe editor over heel Blackboard.
In de bijeenkomst met de verantwoordelijken voor het ontwikkelen van Content System en ePortfolio heb ik de wens geuit om in de editor voor het ePortfolio-systeem (wat dezelfde is voor heel Blackboard) een optie in te bouwen om Microsoft-HTML op te schonen naar echte HTML waardoor je minder fouten krijgt in het beheer van courses en ePortfolio's. Die optie heb je in Dreamweaver. Tot mijn verbazing bleek dat dit er komt in een volgende versie (Bb 9.3 of later). Meer nog er komt een nieuwe editor die het voor gebruikers gemakkelijker moet maken.

Tot slot: een bedenking.

De mogelijkheden om een course boeiend, effectief, efficiënt, gebruiksvriendelijk en uitdagend te maken worden steeds groter en gebruikersvriendelijker. Videocolleges in combinatie met presentaties, Interactieve content, audiovisuele materiaal, observatiewebcams,toetsjes/kwisjes, Wiki's, Bboogle, chatten, bloggen, Journals, videoblogs, podcasts, videochatten, web2tools. Je hebt tegenwoordig genoeg mogelijkheden om je course van een stoffige archiefkast tot een plaats voor boeiend en avontuurlijk leren om te bouwen. Aan "bouwmaterialen" zal het niet liggen maar wel aan de tijd die je nodig hebt om met al dat schoons te werken. Bij Avans is de ontwikkeltijd voor docenten niet toereikend om een goed uitgebouwde course te bouwen. Meer ontwikkeltijd lijkt voor de hand te liggen maar is niet echt haalbaar zonder uiteindelijk de studenten op kosten te jagen op de lange duur. Blijven enkele andere mogelijkheden.
 1. Onderwijsmateriaal bij de educatieve uitgevers halen. Wellicht zal er vooral in samenwerking met de uitgevers onderwijsmateriaal ontwikkeld worden. Dit vraagt ook dat we evolueren van "Not invented here" naar "Proudly founded elsewhere".
 2. Meer gebruikmaken van Co-creatie tussen werkveld, studenten en docenten. Meer wiki's en blogs dus. Ook dit vraagt een mentaliteitsshift dat de docent afstapt van onderwijzen naar het creëren van leerervaringen & omgevingen. In een dergelijke omgeving staan waarbij niet de colleges en werkbijeenkomsten centraal staan maar de elektronische leeromgevingen en de activiteiten in en rond deze omgeving.
 3. Wellicht kan ook het Leer- & InnovatieCentrum in deze nood voor het ontwikkelen van mediumrijke omgevingen helpen. Naast het ontwikkelen van een vraaggericht docentencentrum zou er ook een docentenatelier kunnen komen. Het docentenatelier zou dan vanuit diverse disciplines mee helpen ontwikkelen van courses. Wellicht ook een mogelijkheid voor een actiepunt voor het traject "Beter en breder Blackboardgebruik".

maandag 16 augustus 2010

4 dingen om te herinneren van Bb-World 2010 Orlando: 1. The Road ahead

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.
Deel 1: The Road ahead. Hoe Blackboard de toekomst gestalte geeft.

Blackboard expliceert de weg voor zich op basis van 5 speerpunten:

 1. Social Learning
 2. Product influence
 3. Learning Content Integration
 4. Collaboration
 5. Mobile

Deze elementen kwamen tot uiting in de keynote van Micheal Chasen als in de inrichting van congres.



Social Learning & Collaboration
Blackboard heeft in het verleden al wat stappen gezet om het samen leren mogelijk te maken. Van start af aan was er het discussieforum en de chat. In 8 kwam er Scholar (samen een webadressenbibliotheek opbouwen en delen) bij en een flinke verbetering van het discussieforum. Met de komst van Bb 9.1 werden blogs, journals & wiki's toegevoegd en geïntegreerd in het LMS. Met het opkopen van eLluminate & Wimba Horizon wordt het samenwerken en communiceren via Beeld & Geluid erbij. Nieuwe mogelijkheden bieden zich aan. Hoe deze 2 software programma's geïntegreerd zullen worden is nog niet duidelijk. Op de websites van Blackboard, Wimba en elluminate staan het vermeld dat er een integratie komt. In de keynote kon nog niets getoond worden. Wellicht iets voor Bb 9.2 & 9.3 of Bb X.
http://www.elluminate.com/, http://www.wimba.com/

Bboogle
Een andere manier om het samen leren en werken te bevorderen is Bboogle (B-Boogle). Dit is een uitgebreide building block van de The Northwestern University Information Technology NUIT. Bboogle is een integratie met Google Docs & Sites met Blackboard. Grote voordelen zijn een single sign on voor je Google account en Blackboard en de applicaties zijn netjes en organisch in de menu's van Blackboard verwerkt.. Google verrijkt Blackboard met
 • Gmail-account
 • Google Docs
  • Word-processor
  • Rekenblad
  • Presentaties
 • Google Sites
 • Calendar.

Volgens mij heeft Bboogle een grote potentie. Wellicht moeten we binnen de implementatie van Blackboard 9.1 deze building block een plaatsje geven in ons systeem. Het is een open source-programma. Veel kosten zijn er niet aan verbonden.



Voor handleiding en mogelijkheden: http://www.it.northwestern.edu/bin/docs/bboogleGetStarted.pdf en
http://www.it.northwestern.edu/education/course-management/bboogle/quickref.html
Er was ook een lezing over Bboogle. De moeite waard om een idee te krijgen van de manier waarop het in Blackboard geïntegreerd is.

Samenwerken anders.
Dat Blackboard meer wil zijn dan een elektronisch boekenkast werd in het opzet van congres heel zichtbaar in heel diverse vormen. Naast de lezingen had je workshop, demonstraties van de samenwerkingtools in Bb 9.1 met inbreng van het publiek, hearings, bijeenkomsten van gebruikersgroepen, Interessegroepen maar ook bijeenkomsten in de "catacomben" van het congrescentrum. Ikzelf mocht ook op audiëntie komen bij de ontwikkelaars van het Content System en het ePortfolio. (Zie deel 3). Een leuke vorm om de mening van de gebruikers te weten te komen was Blackboard Buzz Box. Een opnamestudio waarin gebruikers hun mening voor de camera konden vertellen. Waar ken ik dat idee van?

Samenwerking zag je ook met bedrijven die aanvullend mogelijkheden voor Blackboard hebben. Barnes & Nobles en Caféscribe (onderwijscontent) en Sprint (Mobiel datanetwerk provider). De vraag wanneer Blackboard deze bedrijven geheel of gedeeltelijk zal opkopen.



Product influence

Dat Blackboard WebCT kocht is al een drie jaar bekend. Nu is er Angel bijgekomen. Bedoeling is om de drie systemen tot 1 systeem te maken. Het beste van de drie wordt samengevoegd tot een leeromgeving van de toekomst. Blackboard 9.1 is al een samenvoegen van Blackboard en WebCT. Wat van Angel wordt overgenomen is nog niet duidelijk. Men was er heel optimistisch over. Voorbeelden en richtingvan wat van Angel zal overgenomen worden is nog niet duidelijk.
Dat betekent dat de aandacht vooral naar het Learning gedeelte gaat. De verdere integratie met het content system is voor later. Tussendoor kocht Blackboard Xythos, de softwarebedrijf verantwoordelijk voor het CS op. Verdergaande en diepere integratie zal voor Blackboard 9.4 of X zijn.


Learning content integration.

Gespecialiseerde bedrijven in onderwijscontent bieden zich aan om docenten het gemakkelijk te maken. In Nederland kenden we dit via Vespucci en uitgeverij WoltersKluwer. Barnes & Nobles en Caféscribe gaan nog verder. De multimediale content is volledig geïntegreerd met de layout van Bb 9.1. Het onderwijsmateriaal heeft de mogelijkheid om te bookmarken, te annoteren, aan te stippen en te delen met medestudenten en collega's. Het ziet er heel goed uit. Deze integratie is duidelijk voor de Amerikaanse markt bedoeld. Ook voor de Amerikaanse markt is de integratie met NBC Learn. Het "Beeld & Geluid" van de VS. Naadloos als mash-up zoals we dat in Bb 9.1 kennen van Slideshare en YouTube.

Collaboration.
Blackboard gooit de documentatie en broncode van haar database open. Goede en handige techneuten konden al via de achterkant zaken aanpassen. Dit was echter een illegale actie. Nu kan het legaal. Het opengooien heeft als voordeel dat nu andere (administratieve) software zich kunnen integreren met Blackboard. Wellicht opent dit ook de mogelijkheid om nog meer dan het van CSS in Bb 9.1 de leeromgeving een eigen smoel en mogelijkheden te geven.

Het samen opzetten van projecten via consultancy van Blackboard.
Blackboard wil meer zijn dan een educatieve softwarebakker. Via de consultancy tak wordt er steeds meer projecten opgezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een mooi staaltje vond ik het project wat Blackboard Consultancy heeft opgezet met de University of Southern Mississippi . Een universiteit in een regio geteisterd door rampen ( Orkaan Katherina & de olievervuiling in de Golf van Mexico). De natuurrampen gaven deze instelling een enorm elan en vernieuwde werkwijze. Hoe pas je je aan in een regio waarin de wederopbouw op het voorplan staat?



Een grafiek die ik heel interessant vond en Avans een impuls kan geven zich verder te ontwikkelen.

De samenwerking met Blackboard consultancy resulteerde vaak ik het geven van een lezing. Niet alle lezingen waren geslaagd.

Blackboard Mobile

Blackboard Mobile is bedoeld om het steeds groter wordend internet gebruik via smartphone, iPad en dergelijke mobiele middelen te ondersteunen. Blackboard op je Nokia, Android, Blackberry, iPhone, iPod Touch of iPad. Niet de site zoals je kent van de computer. Blackboard heeft een speciale interface ontworpen.
Blackboard Mobile komt in 2 varianten. Bb Mobile Central en Bb Learn Central.
Blackboard Central kan je zien als een elektronische, visuele en gesofistikeerde studiegids van je onderwijsinstelling en opleiding. Alle informatie zoals plattegronden, telefoonnummers, reglementen en dergelijke kan je terugvinden.
Blackboard Learn is de leeromgevingen. Je vindt er je courses en communities in terug. Niet alle functionaliteiten zijn voor handen. Zijn heel mooi vormgegeven voor het mobiele netwerk:
 • Mededelingen (announcements)
 • CIjfers (Grades)
 • Taken (Tasks)
 • Roster (Klassamenstellingen)
 • Media, muziek, videos, grafieken en plaatjes bekijken
 • Blogs & Journals

Zeker de toepassing voor de iPad zijn mooi vormgegeven.



Tot slot een sfeerbeeld van het moment net voor de Keynote van Micheal Chasen.


Als je heel goed kijkt sta ik er ergens op. Maar je moet wel heel erg goed kijken.

Feesten konden ze ook op Bb World 2010. The Client appreciation Party. Een sfeervol en gezellig feestje.

vrijdag 13 augustus 2010

4 dingen om te herinneren van Bb-World 2010 Orlando: 0: Inleiding

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.


  Inleiding
 1. The road ahead
 2. De zorg voor de course.
 3. ePortfolio en Content System
 4. Interessante lezingen.

Inleiding
Blackboard World 2010 was een leerzaam en boeiend congres. De lezingen waren voor het overgrote deel op hoog niveau. De ontmoetingen en het netwerken met andere Bb-gebruikers waren interessant en leerzaam. Het gaf wat meer begrip voor de Amerikaanse onderwijs die behoorlijk verschilt van de Nederlandse of Europese.
Het overwinnen van de hitte, de vochtigheid, de stortbuien, het gedoe met taxi's (vier maal verkeerd afgeleverd ondanks briefje) en bagage (koffer 2 dagen later afgeleverd), het lawaaierig hotel en de behoorlijke afstanden die je mag afleggen gaven het een extra cachet.



In the road ahead bespreek ik de weg die Blackboard voor zich ziet en hoe ze dit via het congres vormgeven. Communiceren en samenwerken is de boodschap die het hardst klinkt. Dit gebeurt op diverse niveau's. Technisch door nieuwe tools (opkopen van Angel. Elluminate en Horizon Wimba) en het opengooien van de Blackboard database waardoor integratie en koppeling met (administratieve) software gemakkelijker wordt. Op instituutsniveau door het samenwerken van Blackboard consultancy met hogescholen en universiteiten. Duurzaamheid, flexibiliteit, schaalbaarheid zijn daarbij de aandachtspunten. Op opleidingsniveau door het afstemmen van courses op elkaar in samenwerking met Blackboard Consultancy. Op course niveau door de communicatie en samenwerking tussen student en docent en studenten onderling nadrukkelijk op het voorplan te plaatsen. Op congresniveau werden er ontmoetingen met gebruikers- en special interest-groepen, hearings van gewone gebruikers ingericht. In de catacomben van het congrescentrum werden nog allerlei besprekingen gevoerd en mensen uitgenodigd om over heel specifieke punten met de ontwikkelaars en beleidsmensen van Blackboard te praten.
Mobiliteit is een ander groot item waarmee Blackboard uitpakt.
Bboogle was ook nog een aandachtspunt in het kader van samenwerken. B-boogle is een integratie van google docs, sites, Calendar en gmail met Blackboard met als grote voordelen: een single logon voor Blackboard en Google-account en een volledig opname met de menu's van Blackboard.



Een opvallende verschijnsel was de zorg die Blackboard besteedt aan het inrichten (designen) van courses. Via het ECP-programma (Exemplary Course Program) worden onderwijsinrichters geholpen om hun onderwijsomgeving goed gebruiksvriendelijk, efficiënt en effectief in te richten. De zorg voor de course.



Over ePortfolio was bijna niets te terug te vinden op het congres. Welgeteld 1 lezing meldde het gebruik van ePortfolio. Ik had het geluk om samen met Henk van Rijssen (ROC Midden Nederland) een onderhoud te hebben met Mike Straus (verantwoordelijk voor ePortfolio en Content system) en collega's. Dit gesprek maakte heel veel duidelijk en leverde een aantal verdere stappen op.



In de vierde post sta ik stil bij een aantal lezingen die ik heb gevolgd.



Een opvallende nieuwkomer op het congres was de aandacht voor leven lang leren. Naast het reguliere onderwijs komen steeds meer gebruikers uit het bedrijfsleven en ... het leger. Hier was eigen track binnen het congres opgezet. In deze bijdrage besteed ik hier aandacht aan.

De presentaties van Blackboard World 2010 kan je vinden op http://connections.blackboard.com/resources/a110c0d51e/posts