maandag 3 augustus 2009

New learning environments for the 21st century

Het artikel van John Seely Brown over leeromgevingen van de 21ste eeuw daagt uit tot lezen. Niet alleen maakt hij de verbinding erin met de theorieen van Tom Friedman (The world is flat) en John Hagels "The only sustainable edge", hij beschrijft een groot aantal praktijkvoorbeelden rond de inzet van ICT in het onderwijs. Daarbij geeft hij helder aan hoe hij de meerwaarde van de genoemde experimenten ziet. De strips die hij in het artikel gebruikt, geven snel een korte samenvatting van de inhoud van het bijbehorende hoofdstuk en ondersteunen daarmee niet alleen, het verrijkt ook echt de tekst.
In het artikel lanceert hij een nieuwe term: Passion-learning. Hiermee maakt hij de verbinding tussen leren vroeger en leren nu en geeft hij argumenten waardoor het fenomeen 'wisdom of the crowds' in een ander daglicht komt te staan. Brown ziet de inzet van diverse vormen van social software als een alternatief voor anti-plagiaat software.
Tenslotte kijkt hij naar de toekomst van technologie. Opmerkelijk daarbij is zijn uitspraak "Carrying a laptop in Asia doesn't make you look particularly digital, it is viewed more as a kind of dinosauric technology".....