donderdag 3 december 2009

Drop the 'e'

Learn to Innovate – Innovate to learn

Lieve van den Brande van de Europese Commissie bepleit een andere benadering van ‘Onderwijs en ICT’ dan voorheen. Volgens Van den Brande hebben we te maken met een veranderende context:

“We are entering the age of the learning society – enabled by a rich, digital environment, characterized by advances in social networking.”

Volgens Van den Brande moeten we de focus richten op de competenties van de 21e eeuw: “We need to go into an updated discourse for ICT and learning. Learning as the core business.”

De hoofdgedachte is dat de lerende centraal staat. Daar draait het hele verhaal om, maar dat is toch niks nieuws onder de zon? Dat roepen we al zo lang. Wat nieuw is, is de benadering. Het gaat om een aanpak waarbij drie grote ontwikkelingen samenkomen: technologische, organisatorische en onderwijskundige innovaties.Nog een paar uitspraken:

  • The potential of ICT will not be realized without innovating the Educational and Training Programme. A lot has to be done in Teacher education and training programmes.”

  • “See technology as a solution for problems.”

  • It’s time for a new discourse. Show the added value for ICT and learning. Working with the ‘e’, but show that it’s about learning. Drop the ‘e’!

Tot slot een foto van een dia waarin staat dat de competenties van de 21 eeuw bovenaan staan in de agenda van Europa en de rest van de wereld. Blijft over de vraag: Wat zijn de competenties van de 21e eeuw?

Lessons from London

De tweede keynotespreker is Brian Durant, hoofdverantwoordelijke van de London Grid for Learning. De ondertitel van de presentatie is ‘a learning platform for a million learners – lessons from london’.

Sinds 1997 is in London gestart met de ontwikkeling van een management learning environment (MLE). Van deze digitale omgeving maken 2600 scholen gebruik. Brian Durant vertelt over de beginperiode, de ontwikkeling, de ervaringen en de ‘lessons learned’. Filmpjes van leerlingen, leerkrachten en managers ondersteunen het verhaal. De meerwaarde komt overeen met de uitkomsten van het Steps-project waarover in een eerder blogbericht is geschreven.

De belangrijkste les uit London: It's all about effective change management!  • 70% about effective change management
  • 20% about the processes inside the school
  • 10% about technology
Een belangrijk en opvallend onderdeel in het veranderproces is een training voor schoolleiders geweest. Ook het organiseren van face to face uitwisselmomenten is een belangrijke stimulans geweest.

Een belangrijke boodschap die ook tijdens de pre-conferentie luid en duidelijk is verkondigd: ‘Start with a reason, not functionality.’

Brian toont tijdens zijn presentatie een model ‘management complex change’. Vooral de woorden op de gele labels geven het belang aan van verandermanagement. Bij de invoering van technologie heb je te maken met: confusion, anxiety, slow change, frustration and false starts.

Start van het hoofdprogramma, "Innovate, share and succeed"

Eerste key note is van Lord Puttnam: Seizing the moment.

Als filmer heeft hij de uitdaging van het onderwijs van NU in beelden uitgedrukt: http://www.wearethepeoplemovie.com/.

Puttnam predikt de digitale media als kracht in het verspreiden van kennis die nodig is om de uitdagingen van deze tijd te doorstaan. Het geeft me te denken: als we studenten leren wat we al weten en kunnen, verandert er niets en kunnen we beter zelf de uidagingen van deze tijd te lijf gaan dan deze door te schuiven naar de studerende generatie...

Dus laten we als docenten besluiten vooral ook zelf te leren. Dus niet langer: "teachers teach and students learn".