vrijdag 4 juli 2008

Mitra in Aarhus deel 3: English pronounciationDe achterstelling van leerlingen in remote areas triggerde Mitra tot de uitvoering van nieuwe experimenten. Deze leidden uiteindelijk tot zijn serie rond 'The hole in the wall'. Een belangrijke vraag hierbij was hoe hulpmiddelen rond educational technology, die in eerste instantie ontwikkeld waren voor bedrijven en niet voor onderwijs, ingezet worden in deze afgelegen gebieden om zo de leerresultaten te verbeteren? In welke mate kunnen leerlingen autonoom leren zonder dat daarbij docenten eraan te pas kwamen.In zijn Hyderabad experiment gebruikte Mitra het programma Dragon om leerlingen zelfstandig te laten oefenen met hun Engelse uitspraak. Tot zijn verbazing leerden de meesten van hen in een hele korte tijd redelijk goed Engels spreken zonder dat hierbij een docent aan te pas kwam. Mogelijk is Dragon ook voor ons een goede aanvulling op de Blue Classes. Wie weet hoeveel dialecten er al mee geoefend kunnen worden??

Mitra in Aarhus deel 2: remoteness and the quality of education

remoteness

De keynotesessie van Mitra bestond uit een viertal onderdelen: Kolb (het eerste onderdeel) is in een eerdere bijdrage al beschreven. In dit stuk gaat het over Remoteness en de impact ervan op de kwaliteit van het onderwijs. In zijn onderzoek (en ook de presentatie) vergeleek Mitra de impact van remoteness op kwaliteit van het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk en India. Speelt remoteness alleen in ontwikkelingslanden of is het een meer universeel probleem? Waarom presteren leerlingen in deze gebieden lager dan in meer centrale plaatsen. Hoe belangrijk is afstand?Tot zijn verbazing waren de overeenkomsten in de uitslag in beide landen enormhiervan. Een centrale vraag daarbij was 'Wat is de rol van de docent?' In beide gevallen kwam hij erachter dat er bepaalde regio's zijn waar goede docenten eigenlijk niet willen werken. De afkeer van een docent voor het werken in een afgelegen regio had een directe relatie met de schoolresultaten van leerlingen, zowel in India als in het Verenigd Koninkrijk.Deze uitslag triggerde Mitra tot nieuwe experimenten: the hole in the wall!

Myspace and Facebook for Academic Work

Christopher Watts - Newell Center for Arts Technology
" I know that several of my colleagues here have met with a negative student reaction to using FaceBook and MySpace (these sites specifically): they find it "creepy" that their professors are on these sites."

William Allen - a state
"Unlike the experience of others, my students were happy to have FB as a class tool. This may have something to do with the fact that our students have near universal disdain for the 20th-Century Bb."

LINK