vrijdag 1 juli 2011

Digitaal Toetsen is HOT binnen het Hoger Onderwijs

Via de notifications op Linkedin, de Nederlandse Gebruikersgroep Blackboard en Twitter wordt duidelijk dat veel instellingen momenteel bezig zijn met het onderwerp Digitaal Toetsen. Ook de Onderwijsdagen van Surf spelen hier op in door op het congres in november zelfs een speciale track te organiseren rond digitaal toetsen.

De opvattingen over hoe digitaal toetsen in te zetten in de instelling en de wijze van implementatie lopen net zover uiteen als de antwoorden op de vraag welk toetssoftware nu het meest geschikt is. Waar Avans kiest voor het uitvoeren van experimenten, pilots en uitgaat van de vraag van docenten/academies, kiezen anderen ervoor een groot instellingsbreed project op te starten. Een voorbeeld hiervan is de RU Groningen die via het programma Idem Dito een universiteitsbreed systeem voor digitale toetsing wil selecteren.

De toenemende vraag naar digitaal toetsen binnen Avans betekent dat we in de komende weken een visiedag rond digitaal toetsen zullen voorbereiden, waarbij scenarioplanning een belangrijk onderdeel vormt. Het doel ervan is om een breed gedragen visie te kunnen ontwikkelen voor Avans .