vrijdag 17 april 2009

Veranderingen in context, instelling en leeromgevingen

De 3 belangrijkste trends in deze hieronder kort op een rijtje gezet:

Context:
- Current curriculum --> mixing, dual tracks (denk hierbij ook aan initiatieven als DigiCE)
- Current delivery --> online, blended, onsite
- Current degrees --> degrees, certifications (more than 1) --> richting van LLL

Instelling:
Vragen hierbij: who owns the education, how do you measure progress? (grades/portfolio), site-based
Richting: student/society driven, student is committed, mixed portfolios, flexible place and time --> ideeen rond student als prosumer, student die een actieve en (h)erkende rol heeft als bijdrager aan onderwijs

Leeromgeving:
van VLE naar PLE
Open --> Public (naast de standaard ELO ook elementen uit iGoogle)
LMS --> Social Software (mix van ELO en open source software, en keuzes die studenten maken

Wat meer specifiek: de keynote in Barcelona

Op dag 2 van het Bb-congres in Barcelona sprak Gordon Freedman over Re-engineering or Re-invention in Higher Education. In zijn verhaal ging hij in over de echte veranderingen in het hoger onderwijs onder de noemer 'Step-change'. Als voorbeelden noemde hij eerder al de veranderingen bij Blackboard als organisatie:
- het doen van specifiek en toegepast onderzoek bij Bb naar onderwerpen als 'hoe ziet de campus van de 21ste eeuw er uit?' en het 'belang van de K-20' als vervolg op 'K-12'.
- Bb als gesprekspartner van universiteitsbesturen, zonder dat hier direct een commercieel belang aan is gekoppeld --> wat zijn de trends, in welke richting ontwikkelt het hoger onderwijs zich

Een opvallende quote in zijn presentatie was de volgende 'removing the "if-question" of technology and replacing it with the "how and why-question". eLearning niet alleen als ondersteunende factor in het onderwijs maar als een change-agent die ook het onderwijs zelf verandert.

In zijn presentatie ging Freedman wat dieper in op de trends die hij zal ten aanzien van:
* Context
* Institutie
* Leeromgevingen

Digitaal toetsen en de university of Huddersfield

De universiteit van Huddersfield heeft inmiddels veel ervaring met het digitaal toetsen. Op hun website is dat ook heel veel te vinden hierover. Meer info? Klik hier.