zaterdag 19 september 2009

Kenniskringen op de onderwijsdagen?


Zojuist zag ik via de blog van Wilfred Rubens dat de stembus open is. Met ABC hanteren wij het kenniskring concept, studenten werken zelf een kennisopdracht uit en delen dat met elkaar. Ook het LIC heeft een inzending geplaatst, Asha vertelt over virtualisering in het onderwijs; Meer weten... stem op nummer 19 & 35 en kom kijken bij de Surf Onderwijsdagen 2009!

woensdag 9 september 2009

feedback and assessment

Findings from ‘Technology, Feedback, Action!’: the impact of technology on student engagement with feedback

Stuart Hepplestone, Helen Lyons, Louise Thorpe, Graham Holden
Sheffield Hallam University, United Kingdom

This short paper shares the methodology and discusses outcomes of a 12-month research study at Sheffield Hallam University funded by the Higher Education Academy e-Learning Observatory to explore the potential of technology-enabled feedback. This project aims to develop a deeper understanding of how the appropriate use of learning technologies can support efficient and effective feedback strategies including encouraging students to engage with their feedback and formulate actions to improve future learning.Technical interventions explored in this study include: the use of the Blackboard Grade Centre for online publication of student feedback and marks; the adaptive release of marks through the use of a bespoke Assignment Handler tool which encourages students to engage with their feedback and identify key learning points in order to activate the release of their mark; and an electronic Feedback Wizard tool linking feedback to learning outcomes to generate consistent individual feedback documents.Key headlines from the review of current literature into the application of technology to support both delivery and use of feedback will be outlined and key findings from the analysis of student interview data exploring how the characteristics of the applications of technology described above impact upon students' engagement with their feedback will be shared. We will be looking specifically at the potential logistical benefits of convenience, ease of access and legibility of feedback delivered this way, and most importantly the potential learning benefits of directly aligning feedback to learning outcomes, fostering deep reflection and action planning for further personal improvement.Beyond the session, the audience will be encouraged to contribute to the project wiki containing a well-developed literature review and to submit voluntary case studies of using technology to engage and encourage students to learn from their feedback. The audience will also have access to a series of good practice guides for the application of technology to deliver actionable feedback aimed at different audiences including senior managers, academic staff, learning technologists, support staff and students, developed as part of the project outcomes.no references included


Aanpassing op Bb door Sheffield Hallam university waarbij adaptive release wordt ingezet bij digitaal toetsen. Studenten krijgen in plaats van een cijfer via het gradebook de code FB te zien wat staat voor feedback. Deze feedback kan via een Feedback Wizard direect worden gelinkt aan learning outcomes.

Gebruik van een evidencenet (wiki: http://tinyurl.com/e8uolj)

Waarom deze keuze:
- gebruiksgemak
- actueel
- persoonlijke feedback
- maar ook argumenten als leesbaarheid van de feedback (vodcast Wim Verhoef)
- combinatie mogelijk met materiaal wat je verder helpt (context)

a Journey in innovation

2e keynote van Alp-C door Martin Bean.

Changing landscape: resistance to innovation --> linking to the world is flat from Thomas Friedman

trends die doorzetten:
- globalisering
- concurrentie is ook global
- alle veranderingen gaan steeds sneller (broadcasting, gebruik Twitter)
- business goes where the talent is!!!
- life time emplyability wordt belangrijker dan een baan voor het leven

Onderwijs niet meer als een eenmalige cycle maar als een continue proces.

* Globalisatie van het onderwijs
- impact van het Bologna-verdrag waardoor opleidingen over grenzen heen erkend worden en vergelijkbaar zijn.

* Toename deelname aan hoger onderwijs
vraag naar onderwijs blijft groter worden. Hoe kunnen we hier aan voldoen?
brick and mortar naar click and mortar.

* Toenemende privatisering van het onderwijs
Onderwijs is de snelst groeiende sector. Andere rollen voor shareholders

Uitdagingen:
- uk and us overshaduwed by India and China
meer studenten, studenten die na studie weer teruggaan
- opleiden voor nieuwe beroepen
- innovaties worden steeds belangrijker (STEM) neet als duurzaamheid
- informatie naar kennis (hoe geef ik er betekenis aan)

Rol opleiders nu: making people feel uncomfortable!!!

School is like an aeroplane. You put all your confidence in someone you've never met who stands in the front and you have to turn off all your electronic devices.

Wat willen studenten (foto rijtje studenten)

Hoger onderwijs is hier nog niet klaar voor
combi tussen formal en informal learning. Grenzen tussen beide zijn kunstmatig en worden vooral in stand gehouden door wijze van financiering

Friedman --> wat betekent die voor het hoger onderwijs --> wat is de rol van technologie?
- bereikbaarheid en toegang
- communities of learning (formal en informal)
- relevant, personalised and engaging learning
- greater insight for educators and more time
- agile, efficient and connected learning systems
--> uitwisselbaarheid van gegevens tussen silos (MIS)

Mensen en processen belangrijker dan keuze technologie
Ontwikkelingen rond de Open Universiteit
- open educational resources
- content creation
- going multichannel --> scheiding tussen opslag en publicatie

Education meets social software --> disruptive

Student experiences

In deze sessie presenteren 2 projecten hun ervaringen met eLearning bekeken vanuit een studentenstandpunt.
De onderzoeken zijn gedaan met kleine groepen studenten en leveren niet echt spectaculaire resultaten op. Tot mijn verbazing wordt er ook gesteld dat studenten moeiteloos heen en weer schakelen tussen de technologieen die zij gebruiken voor leren en voor andere activiteiten. Hoe zit het met het gevoel van powered-down? Wordt de technologie echt ingezet om het leren te ondersteunen en studenten uit te dagen of blijft het bij het ondersteunen van de dingen die toch al gedaan worden???

Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van studenten die beginnen aan een studie aan een instelling voor hoger onderwijs?
- meer gebruik van technologie
- sterk afhankelijk van de docent en grote onderlinge verschillen

* welke technologieen gebruiken studenten en waarvoor: (foto)
* inzet van technologie bij toetsing en feedback
* vaardigheden in het gebruik van: wiki, mindmapping

Studenten gaven aan dat ze positief aankeken tegen het gebruik van technologie maar het ook niets speciaals meer vonden. elearning is gewoon leren met wat meer technologie erin geintegreerd.
Aanbeveling: geef helder aan wat de rol is van tools.

Deel 2 van de workshop

Martin Weller gaat verder met het 2e deel van de workshop waarbij cloud
Er wordt teruggekeken naar een tweetal filmpjes die gaan over dromen rond onderwijs:
- jaren 60-filmpje over futurisch onderwijs vanuit thuis.
- filmpje met internet voorgesteld als een blackbox.
Dwwas vs nadruk op technologie.

Beeldende presentatie die zeker Rudi zal aanspreken

Toekomst van onderwijs gaat over verscheidenheid: in tools entechnologieen die worden gebruikt, maar ook combinatie van formal en informal learning, any time maar ook just in time. Verzameld, geaggregeerd en samengesteld op verschillende manieren (leerder bepaald). Andere keywords: delen (foto cavia), --> zombies in plain english

Wat hebben we nodig:
- range of content
- easy to use reliable tools
- new methods of assessments
- robust but quick means of assuring quality
- authentication and identity mechanisms
- ways of recognizing informal learning
- pedagogy that encourages participatin
- ......

Als het onderwijs in de toekomst wordt gekenmerkt door:
foto
wat betekent die dan voor:
- docenten
- studenten
- it ondersteuning
- wat houdt ons tegen
- waar zouden we vanaf moeten

In deze sessie wordt gebruik gemaakt van een techniek die we bij Avans ook wel gebruiken aan de hand van de 3 vragen-methode.

Vervolgactiviteit is dat er nu in groepen verder wordt gepraat over bovenstaande vragen. Na het congres kan de discussie online worden voortgezet.

Realising Dreams, Avoiding Nightmares, Accepting Responsibilities

Martin Weller, Brian Kelly

This workshop session on "Realising Dreams, Avoiding Nightmares, Accepting Responsibilities" will be facilitated by two experienced speakers who have taken an active role in exploiting a variety of Web 2.0 services in an open and participatory way.The session will acknowledge that the dream of the empowered, personalised learner, who is happy to use tools at his/her disposal, uses them in an ethical way and is aware of risks would seem to be achievable. This vision would be supported by an institution which can respond accordingly, addressing risks when needed, providing the flexibility needed to exploit new opportunities and ensures that new media literacy skills are provided.The workshop will start by setting out the techno-pedagogic utopian vision of the future learner and then seek to explore the practical issues it entails.The workshop will explore the nightmares which could be encountered if naive approaches to realising the vision are taken.The workshop will conclude by exploring the responsibilities which need to be accepted if the shared vision is to be achieved.Ideas to be ExploredThe workshop will provide an opportunity for participants to outline obstacles and barriers which might be envisaged in deploying innovative e-learning solutions. Approaches to addressing such barriers will be explored. Possible areas to be explored include:* Privacy* Access and the Digital Divide* Support* Robustness of IT services* Technical issues e.g. integration, monitoring* Pedagogy* Quality controlEfficiencyIntended OutcomesBy the end of the workshop participants will:* Be aware of risks associated with innovative e-learning applications which they may have not considered.*Have developed a better understanding of risk and opportunity management approaches which can be used.* Have considered the responsibilities which the various key stakeholders will need to address.* Have engaged actively with other participants.*Provide recommendations on how this work should continue to be addressed.User activitiesUsers will work in groups to consider two activities. Firstly working through the issues in developing a distributed, PLE type framework, and then developing scenarios of future learners in a personalised, informal learning network.no references included

Realising dreams, avoiding nightmares

Hoera, niet alleen een sessie met een aansprekende titel, maar ook de eerste sessie die interactief is en waarbij de deelnemers in groepen stevig in discussie gaan over een drietal vrage:
- wat zijn je dromen
- in hoeverre komen ze overeen met groepsleden
- wat is ervoor nodig om ze te realiseren.

De presentatie is in handen van de universiteit van Bath. Zij vragen de verschillende groepen niet alleen plenair terug te rapporteren, maar dit ook vast te leggen via Crowdvine (soort Ning-community van het congres) of in een wiki (Wetpaint).
Meteen aan het begin van de discussie komt de kloof tussen docenten en onderzoekers al aan bod. Blijkbaar worden hier in de UK veel zaken op instellingsniveau geregeld en verwachten studenten ook dat de gevraagde faciliteiten/tools mogelijk gemaakt worden door de universiteit. Gelukkig draait na een paar minuten de discussie en komt het acccent veel meer te liggen op heet toegankelijk maken en het aansluiten bij de wereld van studenten.
Tijdens de terugkoppeling van de 1e serie vragen wordt er door de diverse groepen heel divers gereageerd. De algemen stemming is betrokken, gepassioneerd. Keywords zijn toch wel toegankelijkheid en een kleiner wordende rol voor techniek. Een sessie waar meer aandacht is voor leren.

overzichtfoto zaal

dinsdag 8 september 2009

Lessons from student experiences

Opnieuw een overvolle zaal. Dit jaar is in ieder geval op de 1e dag het congres heel druk bezocht.

De presentator geeft meteen al aan dat bij de universiteit waar ze voor werkt (Royal roads university) frontaal onderwijs nauwelijks wordt gebruikt. Ze werken met kleine groepen studenten die zo snel mogelijk zelf aan de gang gaan met opdrachten. Het merendeel is deeltijdonderwijs, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Het lijkt daarbij enigszins op DigiCE omdat ook hier het uitgangspunt blended learning is. Uitval in het 1e jaar is 15%

Opvallend is het gebruik van Appreciative Inquiry om te achterhalen waarom de andere 85% wel doorging met de studie. Deze benadering hebben zij bewust gekozen om de negatieve lading weg te halen bij uitvalbestrijding.

Aan de groep studenten die wel doorging met de studie, werden de volgende vragen gesteld:
- wat zien jullie als de grootste uitdagingen in je studie?
- welke tools zijn daarbij het meest effectief?

De studenten gaven daarop de volgende respons:
* presence --> kunnen zien van de docent (foto, video --> meer persoonlijk)
* review and reflect --> student kiest zelf de mogelijkheid om leerstof te kunnen herhalen, hierin ook 'fouten' opgenomen.
* social context --> discussionboard bijdragen werden vooral gelezen van bekenden.
* instructor skill set --> wat is er anders aan wanneer studenten virtuele netwerken gebruiken. wat vraagt dit van docenten?

Conclusie en aanbevelingen

Het belangrijkste vonden studenten echter de mogelijkheid om te kunnen communiceren met elkaar en met hun docent.

Bijdragen aan online discussies kan oplopen tot 20% van eindcijfer.

Staff skills door Sero consulting

De presentatie over Next generation user skills: the possibilities for the digital literacies bleek een van de betere presentaties van dag 1. In een enorm hoog tempo werd door Sero consulting ingegaan op de vaardigheden die gevraagd worden van de volgende generatie studenten.

Zij maken gebruik van een veelheid aan devices. Niet alleen voor leren maar zeker ook voor alle andere dingen. In de presentatie wordt door de presentator verder ingegaan op de huidige ICT/skills.
Ondertitel van deze presentatie is echter Working, learning and living online in 2013. Op de website digital 2020 wordt hierover meer informatie gegeven.

In de uitgebreide rapportage wordt ondermeer aandacht besteed aan de onderzoeksvragen die zich richten op:
° welke vaardigheden worden gevraagd door werkgevers
° welke vaardigheden hebben jongeren die nog net herkend of erkend worden
° welke generieke vaardigheden zijn nodig

Hoe zit het met de digital natives en de Google generation
Welke veranderingen zijn er in de ranking van in demand jobs
Welke rol speelt onderwijs
Welke doelen moet zij hierin stellen

Wat zijn de dingen die mensen doen en wat hebben ze ervoor nodig

Hoe kunnen deze activiteiten worden geclusterd en welke van deze zaken zijn relevant voor werk

clustering

digital life skills

Opzet van een scenariomodel waarin tegen elkaar wordt afgezet: wat doen mensen individueel en wat in een groep, tegen wat gebeurt offline en wat online
Hoe verschuiven de scenarios en wat betekent dit voor ons onderwijs, welke kwalificaties hebben mensen nodig en gelden deze alleen professioneel of ook in hun priveleven.

scenariomodel

Wat zijn de blokkades
° leeadership for innovation
° professional knowledge and fluency
° digital learning and thinking skills (becta piramide, deze nog opzoeken in de presentatie!

Uiteindelijk blijkt de samenwerking tussen activiteiten, tools en competenties het meest essentieel. Hierbij kunnen de activiteiten verder worden uitgesplitst in kernactiviteiten die leiden tot een nieuw competentiemodel gebaseerd op: digital literacy, digital independence, participation, enquiry and production.

verschuiving van 2008 naar 2013

Een presentatie die in een enorm hoog tempo werd gegeven, ondersteund door een veelvoud aan modellen, diagrammen etc. Zeker de moeite waard om nader te onderzoeken. Dit geldt ooit voor het onderliggende rapport!!!

Dude, where's my university

Verhouding formeel en informeel leren. Hopelijk een sessie die verder ingaat op de vraag in onze richtingsdocumenten rond Avans-publiek en de ontwikkelingen rond leeromgevingen. De presentatie wordt gehouden door de universiteit van Leicester onder de titel: Who owns the students (and above all their resources)?
De stellingen en vragen die in deze presentatie centraal staan, zijn de volgende:
- Universiteiten hebben niet langer het alleenrecht op het aanbieden van technologieen.
- Hoe is de verhouding tussen VLE (control) en PLE (learning)?
- Wie is eigenaar van de technologie en de manier waarop deze worden ingezet voor leren?

VLE en PLE

Dee presentator stelt dat VLE's prima geschikt zijn voor authenticatie, opslag studentgegevens, communicatie vanuit de instelling met studenten ALLEEN niet meer zozeer voor leren.....

Aan de studenten van Leicester University is gevraagd om in het 1e kwartaal van hun studie een mindmap te maken van hun PLE.

voorbeelden mindmaps studenten

Daarnaast is er onderzocht van welke digitale middelen studenten gebruik maken.
Opvallend in deze statistieken is dat Google en Wikipedia heel hoog staan, maar dat toepassingen als Skype, MySpace en Twitter maar een percentage van ongeveer 5% halen.

Een 2e vraag aan studenten was het ontwerpen van een eigen ePortfolio. Optie hierin was of het ePortfolio ook publiek beschikbaar zou komen (keuze van slechts 50% van de studenten). Experiment met ePortfolio's was niet erg succesvol omdat studenten die alleen zagen als een verplichting tijdens een gegeven kwartaal. Toch start Leicester een aantal nieuwe experimenten rond het gebruik van weblogs voor ePortfolio.
De volledige presentatie, die zeker de moeite waard was, is terug te vinden op
www.slideshare.net/AJCann --> handig voor alle onderzoeksdata die hierin zijn verwerkt.

Keynote Michael Wesch

Een van de eerste sprekers op Alt-C is Michael Wesch. De presentatie die hij geeft, lijkt erg op de presentatie bij de Online Educa in Berlijn, maar blijft inspirerend. Opnieuw de beelden uit Nieuw-Guinnea en zijn verblijf bij de Asmat. Belangrijk is het zoeken naar identiteit.
Welke rol spelen media hierin???
Stelling van Wesch: Media mediates our relationships.

Veranderingen in onze tools hebben consequenties voor onze cultuur en de manier waarop we met elkaar omgaan en verbindingen leggen.

Wat zijn de gevolgen voor onderwijs?
In VS veel uitval onder studenten. Studenten minder gericht op leren.. Filmpje over hoe studenten denken over onderwijs en leren. A vision of students today.

Hoe betrokken zijn studenten? onderzoek naar het belang van insignificance en daarna naar de context van 'whatever'. Veranderingen sneller door televisie, manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook het kunnen inschatten van het belang. Just in time and just for me. --> publicatie 'generation Me' van Jean Twenge. Opkomst van de quarterlife-crisis. Wat gebeurt er met je na je opleiding?

Zoeken naar identieit en erkenning. Twee trends:
1. self-centered modes of self-fulfillment
2. negation of all horizons of significance.

Noodzaak tot spiegelen
Zoeken naar nieuwe manier om verbinding met anderen te maken

From knowledgable to knowledge-able
Andere rol voor docenten --> overbrengen van het belang (significance).

An antropological introduction to youtube. mediatedcultures.net
De presentatie van Wesch levert veel vragen en reacties op uit de zaal. Een aantal ervan worden geprojecteerd via online media, anderen rechtstreeks. Een goed begin van het congres.

Opening

Opening van ALT-C is net geweest. Na de opening vanuit de universiteit van Manchester was het de beurt aan Gilly Salmon van Leicester university. Zij gaf aan waarom het congres de titel had In dreams begins responsibility. Opvallend is dat er nog geen powerpoints worden gebruikt. kennelijk komt de boodschap ook nu duidelijk over. We moeten verder in het ontwikkelen, maar de manier waarop dat gebeurt verandert. Er is een grotere nadruk op uitdaging en op de verantwoordelijkheid die we hebben: wie neemt de lead en de verantwoordelijkeheid: wie doet het als 'wij' het niet doen. Tenslotte is er voor het eerst op grote schaal aandacht voor implementatie

Typisch Engels: groot, groter, grootst

In Manchester zijn 2 universiteiten. Typisch Engels is dat de universiteitcomplexen enorm zijn en ongelooflijk verspreid liggen door de stad. Gelukkig hebben we gisteren meteen een kaart van het hele complex waar het congres gehouden wordt, kunneen scoren. Hoe langer je echter door Manchester je loopt, hoe vaker je enorme 19de eeuwse gebouwen ziet met het logo van Manchester University. Ik ben heel benieuwd hoe lang het nieuwe studenten kost om hier enigszins uit wijs te worden. Avans-studenten lijken dan ook niets te klagen te hebben.

maandag 7 september 2009

Alt-C congres in Manchester

Morgen begint in Manchester het Alt-C congres met als titel 'In dreams begins responssibility'. Een congres dat een beetje vergelijkbaar is met de SURF onderwijsdagen voor het Britse Gemenebest.

Vandaag reisden Han en ik daarom af naar Manchester, een reis die de nodige hobbels kende. Op Schiphol bleek onze vlucht overbooked te zijn, waardoor we op een wachtlijst terecht kwamen. Vliegen met KLM bleek echter toch betrouwbaarder te zijn dan in 1e instantie gedacht want zonder al te veel problemen bleek er toch nog plaats te zijn op de vlucht en kwamen we zelfs enigszins te vroeg aan in Manchester. Door even te rennen, haalden we de eerste trein vanaf de luchthaven naar het centrum van de stad en binnen no-time vonden we ook Weston Hall, de studentenaccomodatie waar we tijdens het congres verblijven. Spartaans ingericht, maar met de nodige inspanningen toch wireless internet (na 3 pagina's handleidingen te hebben doorgeploegd).

Manchester canal

Manchester zelf is een van de oude industriestenden van het Verenigd Koninkrijk. Niet echt een mooie stad, maar zo nu en dan kom je toch nog oude straten tegen. De kathedraal van Manchester is ook de moeite van een bezoek waard, hoewel het van binnen een vreemde combinatie is van oud en authentiek met soms opeens jaren 60 meubilair.

kathedraal

Het stadscentrum zelf is een verzameling van winkelstraten

etalage

(met inderdaad ook een Applestore!!! --> gewoon aan voorbij lopen dus.... Er werd daar volop reclame al gemaakt voor het nieuwe Mac-besturingssysteem Snow Leopard.

niet-bezochte Applestore

Aangezien het rondlopen door de stad ons ook uiteindelijk hongerig maakte, kozen we uiteindelijk uit een van de talrijke Thaise restaurants in Chinatown. Je zou er bijna aan voorbij lopen....

Chinatown

Morgenvroeg registreren bij het congres en dan de 1e serie presentaties. Michael Wesch is de keynote die het spits afbijt.