vrijdag 10 oktober 2008

Didactisch gebruik van weblogs

Opnieuw een interessant artikel via de weblog van Wilfred. Deze keer over de didactische missers bij de inzet van weblogs in het onderwijs. Zeker voor het project Social Software (ja,ja ik weet het, de formele titel ervan is gewijzigd) een echte aanrader.

De aangegeven top-5 van missers is als volgt:
1. Inzet van weblogs in een onjuiste context.
2. Onduidelijkheid rond de verwachte leerresultaten.
3. Misbruik van de omgeving.
4. Niet passende manier van beoordelen.
5. Lerenden krijgen/ervaren onvoldoende tijd om te bloggen.

Gezien deze lijst zijn een aantal resulaten niet echt verrassend. Wel kan de lijst goed gebruikt worden als sturing voor het project en de lessons learned.
De complete bijdrage van Wilfred en het onderliggende artikel van Ruth Reynard geven nog steeds voldoende mogelijkheden om verder te gaan met het project. Zeker nu de begeleiding steeds meer centraal komt te staan.

Samenwerken via het web

Een mededeling tijdens de redactievergadering van Vocus, de vodcast over eLearning binnen Avans. De studenten van het eerste jaar CMD hebben in groep gekozen om Hyves te gebruiken als virtuele plaats om samen te werken. De projectkantoren in Blackboard worden niet meer gebruikt.
Dit is weer de zoveelste stap die Blackboard ondergraaft, terwijl de avanspopulatie nog geen 10% van de mogelijkheden applicatie gebruikt.
De reden van overstap:

  1. De ondoorzoekbaarheid van Blackboard-courses. Het uitblijven van handige zoekmachines.

  2. De onnauwkeurigheid waar mee docenten aangeven waar hun materiaal geplaatst is. "Kijk maar op Blackboard" is een uitspraak die docenten in de mond nemen.

  3. De onnauwkeurigheid in het benoemen van documenten. Een hand-out horend bij een college krijgt de ene keer de naam sheets mee. De week daarop hand-outs bij het college(welk college?). De keer er op "Presentatie waterkeerkringsmechanisme.pdf", enzo...

  4. Het niet consequent inrichten van courses. Waardoor indelingen per course per onderwijsonderdeel (vak, module, kerntaak,...) verschillen. Documenten die bij elkaar horen op verschillende plaatsen in de course worden geplaatst.

  5. de vertrouwheid van studenten met Hyves voor ze op de academie komen.

  6. De instabiliteit van Blackboard op dit moment.

  7. Indirect. De traagheid die optreedt in Xplora in het bijzonder en Avans (algemeen) in het draadloos internetgebruik tijdens de piekmomenten (10:00 tot 15:30).

Dit lijkt mij een ideaal onderwerp voor een Vodcast.

Chrome, een nieuwe Browser


Op zich niet zo wereld schokkend , maar er is een nieuwe browser op het internet verschenen. Chrome. Producent: Google. Reden van verschijnen: de onzekerheid dat Microsoft nog wel de zoekmachine Google in de toekomst zou ondersteunen. Microsoft wenst meer inkomsten te genereren via haar eigen zoekmachine.
Een eerste test van de betaversie van Chrome wijst uit dat ze uitgangspunten waar maken.
Het is een heel overzichtelijke browser waarin zoveel mogelijk plaats wordt geboden voor de webpagina. De knopjes zijn op een intelligente plaats weggestopt.
Het werken met tabs is ten volle benut. Meer nog, wanneer een webpagina of -applicatie crasht wordt alleen de betreffende tab afgesloten. De browser blijft dan functioneren. De andere tabs draaien immers via een ander proces.
Er zijn ook vernieuwingen in de adresbalk. Het vakje voor de zoekmachine en de adresbalk zijn tot één adres-vraagbalk samengevoegd.
Dit artikel werd in chrome geschreven.

Meer weten:
http://blogoscoped.com/archive/2008-09-01-n47.html
http://blogoscoped.com/google-chrome/ Chrome uitgelegd als Web-stripverhaal. Het is eens wat anders dan webcolleges, blogs en wikis.
Downloaden:
http://www.google.com/chrome