zaterdag 22 december 2007

Lijstje succesfactoren

Wat moet je doen om een ICT-project succesvol te laten verlopen? In 2005 heeft Iwan Wopereis van de Open Universiteit onderzoek gedaan naar succesfactoren van ICT-projecten.

De Top
10:

1. Maak de meerwaarde zichtbaar
2. Maak het voordeel van een product duidelijk (nieuw is niet noodzakelijk beter)
3. Kies een competente projectleider
4. Vier je successen
5. Het management moet betrokken en competent zijn
6. De projectleider moet volledig toegewijd zijn
7. Ambitie telt
8. Formeer een expert- en professioneel team
9. Betrek alle betrokkenen (docenten, studenten, coördinatie, ondersteuning, directie) erbij
10. Houd de cultuur open

Volgens Wopereis weten we vanuit de literatuur dat het belangrijkste element in veranderingsprocessen de menselijke factor is. Participatie, informatie, communicatie en betrokkenheid. Daar gaat het om!

De
link naar het artikel.

vrijdag 14 december 2007

Good practice 2: Digitaal hoorcollege AGZ

Op de foto zie je Arno Rademaker, docent fysiologie van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ). Samen met Jeroen Alessie, onder andere verantwoordelijk voor de onderwijsinnovatie binnen de AGZ, neemt hij in de multimediaruimte van Xplora een hoorcollege op. In totaal gaat het om vijf gedigitaliseerde versies van hoorcolleges rond het onderwerp spierfysiologie en trainingsleer. Een digitaal hoorcollege is met name geschikt voor relatief stabiele kennis.

In plaats van het bijwonen van een regulier hoorcollege bekijken de studenten de digitale hoorcolleges op de plaats en op het tijdstip dat het hen uitkomt en zo vaak als zij willen. Dat is volgens Jeroen Alessie een groot voordeel. Niet in de laatste plaats voor de roostermaker die geen grote groep studenten meer hoeft in te roosteren in de collegezaal. Maar dat is volgens Jeroen niet de voornaamste reden voor de AGZ om tijd en energie te steken in deze innovatie. Uiteindelijk gaat het om een hoger leerrendement. De docent is door de digitale hoorcolleges anders en beter inzetbaar. In plaats van het geven van vijf hoorcolleges per blok, is hij nu in staat om een verdiepingsslag te maken door met kleinere groepen studenten actief en interactief te werken. De studenten bekijken de video en passen de opgedane kennis daarna meteen toe. Deze manier van werken sluit beter aan bij competentiegericht onderwijs. De duur van een digitaal hoorcollege is overigens meer dan de helft korter dan het oorspronkelijke hoorcollege. De docent dwingt zichzelf in de voorbereiding om zich te beperken tot de kern van het vak. Nog een groot voordeel is de mogelijkheid om de video’s herhaaldelijk af te spelen. Ook wanneer je als student in het derde studiejaar even bent vergeten hoe het ook alweer zat met die basiskennis uit het eerste studiejaar.

In de nabije toekomst worden meerdere vakken en onderwerpen binnen AGZ gedigitaliseerd. Studenten kunnen de video’s via Blackboard downloaden en afspelen op hun eigen computer of i-Pod. Mobile learning heet dat.

donderdag 13 december 2007

DLC 3: De boekdrukkunst

Rob Martens, hoogleraar Multimedia educatie, spreekt eerder dit jaar over een revolutie die vergelijkbaar is met wat er 550 jaar geleden gebeurde na de uitvinding van de boekdrukkunst. Martens gelooft in het beeld van de nieuwe generatie, die anders leert, omdat ze is opgevoed met nieuwe technologie.

De nieuwe generatie moet volgens Martens op een andere manier gemotiveerd worden. Motivatie moet van binnenuit komen, terwijl de werkwijze in het onderwijs volgens Martens te veel gericht is op extrinsieke motivatie. Het uit zich in toetsen, vaste curricula, roosters, jaargroepen. Het leidt tot een 'telt-dit-mee?'-houding.… "Als je leerlingen niet langer beschouwt als een vat om kennis in te gieten, maar een spons die informatie op wil zuigen, ben je op de goede weg.…"

Technologie heeft het ondertussen mogelijk gemaakt dat we informatie non-lineair kunnen presenteren, dat we kunnen individualiseren en dat de consument ook producent is geworden. Er is ontzettend veel informatie beschikbaar, en wel direct. De vraag hoe de student de informatie vindt die past bij zijn leervraag en leerstijl is vele malen interessanter dan de vraag hoe je controleert wat de student doet.… Veel mensen in het onderwijs overschatten nog altijd de opbrengst van formeel leren. Wetenschappers zeggen juist dat het leren van mensen voor 80 tot 90 procent bestaat uit informeel leren.… Informeel leren en het gebruik van technologie hebben de toekomst!

En wat is de link met e-Learning binnen Avans? Binnen het innovatieproject 'Digitale Learning Content' richten we ons niet alleen op de aanbodzijde: de content, de kenniscomponent en de rol van de docent, maar ook op de vraagzijde: de rol van de student die op zoek gaat naar informatie, passend bij de leervraag.

maandag 10 december 2007

De zin én onzin van het nieuwe leren

Tijdens de Surf Onderwijsdagen in november dit jaar heb ik samen met Adrie Verhoosel een discussie bijgewoond tussen Luc Stevens en Jeroen van Merriënboer over de zin én onzin van het nieuwe leren. De uitkomst: Het begrip 'nieuw leren' is ernstig vervuild. De discussie heeft diepgang nodig met als doel te komen tot betere aanpakken die tegemoet komen aan een nieuw mensbeeld en nieuwe doelen voor het onderwijs. Het is niet oud tegen nieuw leren, maar een groeipad: leren voor vandaag en morgen...

Ons huidige onderwijssysteem is volgens Luc Stevens gebaseerd op standaardisering en is overeenkomstig met een mensbeeld uit de tijd waarin het is ontstaan: de industriële samenleving. Het mensbeeld in de 21e eeuw is echter veranderd. Het mensbeeld van nu is dat de mens pro-actief is en leert in interactie, gericht op ontwikkeling. De kwaliteit van de interacties bepaalt in hoge mate het resultaat. Leren is een dynamisch proces, waarbinnen de lerende ruimte nodig heeft. Bied de lerende kansen in plaats van je te richten op selectie.

Het pleidooi van Jeroen van Merriënboer ging over de complexiteit van het onderwijs dat je volgens hem niet moet vereenvoudigen. Op de zes uitgangspunten van het nieuwe leren valt veel af te dingen. Neem de aandacht voor zelfregulatie en metacognitie, de ruimte voor zelfverantwoordelijk leren en het leren in een authentieke leeromgeving. Rijke leeromgevingen hebben negatieve effecten. Studenten raken snel afgeleid, worden aan hun lot overgelaten. Hogere orde vaardigheden moet je expliciet onderwijzen. Bovendien is het vereenvoudigen van leertaken belangrijk om effectief te leren.

Reactie Luc Stevens:
Studenten moeten aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Binnen een stevig kader moeten zij ruimte krijgen om eigen keuzes te maken en timemanagement toe te passen. Daar is wel degelijk veel begeleiding en aandacht voor nodig. De rol van relevantie is belangrijk; de zin van het leren. Het gaat om het creëren van zinvolle onderwijssituaties.

En wat betreft het gebruik van ICT. In het onderwijs zijn we er nog helemaal niet mee vertrouwd! We staan eigenlijk nog maar aan het begin van de onderwijskundige invoering van ICT. Neem de tijd om te experimenteren, ervaringen op te doen en keuzes te maken.

Reactie Jeroen Merriënboer:
Geef studenten ruimte, maar besteed daarbij expliciet aandacht aan de vaardigheden die ze nodig hebben.

De eindconclusie van Luc Stevens: Stel de kans centraal, niet de selectie!
De intenties van het nieuwe leren worden schromelijk misbruikt. Er worden verkeerde keuzes gemaakt onder de noemer ‘nieuw leren’.

Eindconclusie Jeroen van Merriënboer:
Communiceer goed met het onderwijsveld. Maak geen vereenvoudigingen van de werkelijkheid. Jeroen van Merriënboer heeft grote problemen met het nieuwe leren zoals dat gepropageerd en geïmplementeerd wordt. Hij is wel voor een verdieping van de discussie om te komen tot betere aanpakken die tegemoet komen aan het nieuwe mensbeeld en de nieuwe doelen voor het onderwijs. Het is niet oud tegen nieuw, maar een groeipad. Het oude gaat niet ver genoeg.

Paul Kirshner stelt voor het begrip ‘nieuw leren’ ceremonieel te begraven en om te dopen tot een nieuwe slogan: ‘leren voor vandaag en morgen!’

zondag 9 december 2007


Eindelijk tijd om te reflecteren op 5 dagen Berlijn!
Jammer dat ik geen laptop had, om iedere dag mijn indrukken te verwerken. In feite een voorwaarde als je naar een congres gaat!
Immers indrukken genoeg!
Wat een groots opgezet congres en wat een geweldige stad! Met Eky en Diny als reisgids hebben we de highlights van Berlijn zoals de Berliner Dom, de prachtige boulevard Unter den Linden, de Brandenburger Tor, de Rijksdag met zijn geweldige koepel, het Joods gedenkteken (echt indrukwekkend), De Potzdammer Platz, waar we nog een paar resten van de oude Berlijnse muur konden zien, Checkpoint Charlie, Mauer des Terrors en last but NOT least het Joods museum bezocht. Allemaal de moeite waard! We hadden een hotel dicht bij de Gedächtnis-Kirche, in deze tijd een plaats vol kerststalletjes, glühwein, kerstbomen en kerstverlichting. Heel Berlijn was sprookjesachtig mooi versierd, erg sfeervol en gezellig.
Een omgeving om in ieder geval een aantal collega’s beter te leren kennen en mensen te ontmoeten.

Maar… uiteindelijk ging ik mee voor Educa Berlin!

Groots opgezet congres, met meer dan 2000 deelnemers. Na Duitsland, kwamen de meeste deelnemers uit Nederland wat de eerste spreker bij de opening van het congres een voorzichtig “Oranje boven “ontlokte.
Bij inschrijving kregen we een conferentietas, met niet alleen alle benodigde informatie over de conferentie, programma, sprekers en hun abstracts op papier, maar ook op een cd.
Handig, maar dan alleen als je een laptop bij je hebt! Aangezien er vaak in een sessie van 1 ½ uur, 5 sprekers een presentatie moesten geven, was meekijken via je laptop vaak wel erg handig, want het tempo van sheets tonen, was voor iemand die geen steno kan, wel erg hoog.
Hoogtepunt van het congres, maar daar ben ik ook echt niet de enige in, was de keynote speaker Sugata Mitra, met zijn presentatie “the Hole in the Wall”, waar Ronald ook al een stuk over geschreven heeft. Blijkbaar is zijn faam hem al vooruit gesneld, want in de Volkskrant van 1 december, wordt in een artikel over nieuwsgierigheid, iedereen aangespoord om twijfel te zaaien, iets niet te vertellen, een paradoxale uitspraak te doen, om nieuwsgierigheid te bevorderen. Immers dat motiveert mensen om op zoek te gaan. In dit artikel van de Volkskrant wordt vervolgens verwezen naar een aantal instructeurs die in India dorpsbewoners wilden trainen in het gebruik van Internet. Zij plaatsten, nadat ze op een muur van desinteresse gestoten waren, een computer in een soort kiosk en hielden zich verder afzijdig. Toen stroomden de kinderen hierop af, nieuwsgierig naar dat scherm. Dit is een verwijzing naar het experiment van Mitra, al wordt zijn naam in dit artikel van de Volkskrant niet vermeld!
Triggering the right emotions”, is volgens Sugata Mitra, waar het om gaat. Die snaar moeten wij dus ook kunnen raken bij onze studenten en Academies! Hier moeten wij ook in onze leeromgeving mee aan de slag!

Een andere interessante sessie, die ik heb bijgewoond was: Learning in the Digital World of Teenagers olv Guus Wijngaards, lector e-learning bij inHolland.
Zie voor meer informatie hierover de volgende sites:

http://www.inholland.nl/Voor+bedrijven+en+organisaties/Kennisontwikkeling+en+onderzoek/eLearning/

http://www.scienceguide.nl/pdf/Wijngaards.pdf


Bij deze sessie, met in het panel 5 scholieren van Berlijnse middelbare scholen, die allemaal vloeiend Engels spraken, werd er in gegaan op vragen als:
Hoe gebruiken jullie als jongeren internet?
Wat betekent de digitale wereld voor jullie?
Welke tools gebruiken jullie?
Waarom gebruiken jullie internet?
Deze vragen leverden leuke antwoorden op en inzicht in het gebruik van jongeren mbt de digitale wereld. Zij zien internet niet als een apart iets, het hoort gewoon bij hun wereld, bij hun leven.
Zij gebruiken internet voor fun, informatie en communicatie. Wat communicatie betreft wordt e-mail gezien als een communicatiemiddel voor ouderen ( boven de 25 jaar!). Zij maken vooral gebruik van chatten, msn, myspace en facebook, te vergelijken met een virtuele vriendensite als Hyves die in Nederland inmiddels zijn 5 miljoenste deelnemer heeft mogen verwelkomen. Jongeren sluiten op deze site virtuele vriendschappen en delen er lief en leed. Op de vraag hoe ze omgaan met informatie van internet, gaven alle jongeren in mijn ogen een erg sociaal wenselijk antwoord. Volgens hen is informatie van internet oké, maar je kunt niet volstaan met alleen informatie van bijvoorbeeld Wikipedia, aangezien iedereen daar van alles op kan zetten. Dus niet 100% betrouwbaar. Voor betrouwbaarheid maakten ze toch ook nog graag gebruik van een boek.
Een paar van deze studenten uitten hun verbazing over het feit dat hun jongere broertje of zusje alleen maar gebruik wilde maken van internet. Dat vonden zij raar. De generatie die nu op de middelbare school zit, gaat dus anders om met internet dan de generatie die vanaf zijn geboorte opgroeit met gsm, internet, ipod etc.
Een docent via msn vragen stellen vonden ze allemaal een prima idee. Deze actieve bijeenkomst was zeker de moeite waard. Willen wij het gebruik van Xplora optimaliseren, dan moeten wij ook zeker gebruik maken van de input van studenten. Zonder op de hoogte te zijn van wat studenten werkelijk willen en gebruiken in deze leeromgeving, kunnen wij geen optimale leeromgeving creëren.

Om wat meer informatie te verzamelen over digitale content, voor mij van belang gezien mijn deelname aan het project Digitale Learning Content, heb ik ook een aantal sessies bijgewoond die voornamelijk met content te maken hadden.
Wim de Boer, als projectleider werkzaam binnen het (SLO) Stichting Leerplanontwikkeling, het nationaal expertise centrum voor leermiddelen ontwikkeling, gaf een interessante presentatie over verzamelen en delen van content.
Zie hiervoor o.a. de volgende sites:
http://s1.slo.nl/prj/slo/lm_toelichting.htm
http://www.leermiddelenplein.nl/


Hoewel het SLO zich bezig houdt met content van primair, voortgezet, bijzonder en volwassenenonderwijs, toch zeker ook voor ons de moeite waard.
Hij gaf waardevolle tips over het verzamelen, bewerken en delen van content. Hiervoor is het uiteraard erg belangrijk om de verschillende databases met elkaar te verbinden. Hierbij gaf hij advies om alleen de metadata in een algemene verzamel database te zetten, waarbij je voor het resultaat, de echte content naar de betreffende database moet. Het doel van het SLO is niet allen Nederlandse content te verzamelen, maar ook internationaal materiaal, dat weer aangepast kan worden aan de eigen situatie.
Een site die we in dit kader zeker kunnen gaan gebruiken is de site van Educational Repositories Network (EdReNe):

http://edrene.org/about/index.html

De titel van de presentatie van Harri Ketamo, Tampere University of Technology Finland, : “ Ways to Support Reflective Thinking in Educational Games”, was veelbelovend.
Games gebruiken als onderwijsmateriaal. Iets waar in het team e-learning ook veel aandacht aan besteed wordt.
In zijn presentatie, die vooral saai was, noemde Harri Ketamo gelukkig nog wel een paar aspecten die het noteren waard zijn. Bij het maken van games, die ingezet kunnen worden in het onderwijs, is het zaak de docent nauw te betrekken bij het proces. Denk goed van te voren na, hoe je games, als learning content, kunt inzetten.
Commerciële games, indien aangepast aan het onderwijs, kunnen ook ingezet worden.
Zie voor meer informatie van Ketamo over dit onderwerp o.a. de volgende site:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=4283796&isnumber=4283720

Behalve deze sessies heb ik o.a ook nog presentatie van Eky en Jan bijgewoond.
We waren allemaal blij voor Eky dat haar stem, die donderdagmorgen niet meer dan een fluistering was, s'middags dankzij een goede microfoon en een paardenmiddel van de apotheek, weer goed te verstaan was.
De presentatie van Jan werd net als de presentatie van Eky, goed ontvangen.
We waren er allemaal als LIC-team erg trots op !

woensdag 5 december 2007

DLC 2: Faustus

FAUSTUS

Een initiatief vanuit de Europese Commissie is het ontsluiten van het Europees cultureel erfgoed. In november 2008 ligt er een prototype op de plank. Jon Purday van de Europese Digitale Bibliotheek spreekt hier tijdens de Online Educa in Berlijn over. Hij geeft een voorbeeld om de rijkheid van het materiaal te tonen. Neem het onderwerp ‘Faustus’ . In het Europees cultureel erfgoed kun je afbeeldingen, geluidsbestanden, bladmuziek, een film, het script, de originele kaft, een poster van de eerste uitvoering, etc. vinden.

Neem in plaats van ‘Faustus’een ander onderwerp (kernbegrip) en denk na over de geweldige verrijking en mogelijkheden van digitale bronnen voor het onderwijs...

Een belangrijke reden voor de stichting van de Europese Digitale Bibliotheek is de groeiende verwachting van gebruikers rond de beschikbaarheid van content. Gebruikers maken in toenemende mate gebruik van Web 2.0 / sociale toepassingen als YouTube, MySpace en Facebook. Zij raken eraan gewend om met het grootste gemak vanuit een centrale plek audio, afbeeldingen en videoclips op te roepen. In de komende jaren zullen zij diezelfde geïntegreerde toegang tot digitale middelen verwachten om te gebruiken voor een opdracht, onderzoek of scriptie. Waar de digitale bronnen opgeslagen zijn en van welke organisaties ze afkomstig zijn, doet niet terzake.

Via de website van de stichting kun je meestemmen naar de naam van het prototype: eureka.eu, euritage.eu of europeana.eu

http://www.europeandigitallibrary.eu/edlnet

dinsdag 4 december 2007

DLC 1: Behoud de dialoog

Voor het project ‘Digitale Learning Content’ heb ik tijdens de Online Educa in Berlijn goed geluisterd naar praktijken rondom diverse onderwerpen als ‘learning objects’, ‘repositories’ en ‘digital learning content’. Hier deel 1 van DLC in Berlijn.

Behoud de dialoog
Dr. Anoush Margaryan van de Glasgow Caledonian University houdt in haar verhaal over Learning Object Repositories (LORs) een pleidooi voor de dialoog tussen docenten en studenten. Een LOR is een digitale opslagplaats voor digitale leermiddelen. Uit onderzoek is gebleken dat niet de digitale middelen, maar de dialoog over het gebruik van de middelen het grote verschil maakt in de onderwijspraktijk (Falconer, Beetham, Oliver, Lockyer, Littlejohn, 2007).


De winst van LORs zit vooral in de organisatie rond de digitale opslagplaats en de dialoog tussen docent en student. Digitale leermiddelen kunnen de docent en de student in die zin niet vervangen. Het blijven de docenten die de feedback geven.

Een andere kwestie bij de invoering van een LOR zijn de tegenstrijdige belangen tussen beleidsmakers en gebruikers. De behoeftes van gebruikers worden daarbij vaak genegeerd. Beleidsmakers hebben vooral een lange termijn perspectief in gedachten. Zij zijn gericht op onderwijsvernieuwing, terwijl gebruikers meer een korte termijn perspectief hebben. Zij richten zich veel meer op de praktische inzet van het leermateriaal.

Dr. Anoush Margaryan geeft enkele tips bij de invoering van een Learning Object Repository (LOR):
  • Besteed bij de invoering van digitale opslagplaatsen (repositories) rekening met de eigenschappen van de organisatie.

  • Geef voorlichting aan diverse geledingen binnen de organisatie.

  • Houd rekening met verschillende belangen en perspectieven van verschillende groepen die op verschillende niveaus werken.

  • Besteed meer aandacht aan de organisatie dan aan de technologie.

  • Focus op de pedagogiek, minder op de techniek

  • Negeer de context waarbinnen de LOR ingezet gaat worden niet!

  • Richt je niet op een enkele repository, maar houd rekening met gedragingen van gebruikers.

  • Breng tegenstrijdige belangen in kaart.

  • Identificeer kansen en bedreigingen.

  • Betrek gebruikers bij de ontwikkeling.

vrijdag 30 november 2007

Ook de 2e presentatie ging goed

Vanmiddag de tweede presentatie van Avans. Deze keer door Jan over het onderwerp 'How to mobilize your workforce'. De dvd rond de visie op leren werkte helaas niet erg mee, maar na een aantal interventies door 4 techneuten en ruim 20 minuten later, kregen we hem eindelijk aan de praat. De presentatie werd heel goed ontvangen en er waren dan ook behoorlijk wat vragen en positieve reacties. Beide presentaties zijn gepubliceerd op Bb en zullen ook via deze blog te raadplegen zijn vanaf volgende week. Zoals jullie mogelijk gemerkt hebben gaat het bloggen zelfs 's nachts nog door.

Inmiddels merk ik het effect van een optreden op de 1e congresdag. Het was even heel spannend omdat op de ochtend van het presenteren mijn stem compleet uitviel. Blijkbaar werkt het wel, want ook vandaag wordt ik door verschillende bezoekers aan het congres aangesproken, vaak startend met een meelevende vraag rond 'gaat het beter' tot positieve feedback op de presentatie rond digitale portfolios. Een actieve bijdrage aan het congres is dan ook zeker een goed zaak voor je ego.

Dit jaar zijn er ruim 2000 bezoekers uit meer dan 70 landen aanwezig in Berlijn en zoals gebruikelijk gaat het congres ook vandaag (vrijdag) gewoon door tot 18.00 uur. Er is een hele relaxte sfeer ook al worden er veel zaken gedaan links en rechts. Morgen gaan we per trein naar huis, als deze tenminste zoals gepland vertrekt vanaf het Hauptbahnhoff. Volgende week worden er zeker extra foto's geplaatst op de blog. Nu is er even te weinig tijd voor. Ook zijn de meeste bijdragen via een dvd beschikbaar, soms inclusief de presentaties. In ieder geval een geslaagd congres met zeker voldoende dingen om verder over na te denken....

Understanding Arab learners (Educa Online Berlijn)


Het onderzoeken en formuleren van de kenmerken en de behoeften van deelnemers is cruciaal voor het succes van online cursussen. Dat is de uitkomst van een onderzoek, uitgevoerd door prof. Sahar Mohamed Talaat Abdel Bary van Media International uit Egypte. Tijdens haar presentatie beantwoordt zij de vraag hoe je online cursussen kunt ontwerpen voor een specifieke doelgroep.

Het onderzoek richt zich op de deelnemers van de online cursussen van Islamonline.com, een plek waar allerlei online cursussen te vinden zijn over dagelijkse zaken van de gemiddelde Arabier, zoals: omgaan met angst, leven met diabetes, pelgrimage, omgaan met pubers, familiebudget, etc. Het is een plek waar positieve, effectieve en interactieve online cursussen worden aangeboden.

Allereerst is onderzoek gedaan naar de persoonlijke en sociale eigenschappen van de lerenden, de leersituatie en de leerstijlen, voorkennis en verwachtingen van de online cursus. Een van de uitkomsten is dat toekomstige cursisten het om te beginnen als zeer prettig en nuttig ervaren wanneer om hun mening en hun eerdere leerervaringen wordt gevraagd.

Het vooronderzoek leverde de ontwerpgroep veel nuttige informatie op, bijvoorbeeld het inzicht dat cursisten behoefte hebben aan praktische (gericht op vaardigheden), duidelijk gestructureerde, docentgestuurde online cursussen. Zo waren zij dat immers gewend uit het verleden. Verder gaven de cursisten aan dat directe feedback cruciaal is voor de motivatie en het leren.

Sahar M.T.A. Bary sluit af met de vraag of deze aanpak alleen voor de Arabische wereld geldt of internationaal? De uitkomst van de conferentiedeelnemers in de zaal is duidelijk: internationaal, dus universeel… Dus ook voor Avans? In ieder geval lijkt het mij goed om de boodschap mee te nemen in diverse projecten. Zelf denk ik aan DigiCE en Digitale Learning Content, maar zou het eigenlijk niet altijd goed zijn om kenmerken als voorgaande (leer-)ervaringen, behoeften en verwachtingen van studenten als uitgangspunt te nemen voor de inrichting van het onderwijs?

A hole in the wall


In hoeverre zijn mensen in staat om zonder hulp van buitenaf hun eigen leerproces vorm te geven? Sugata Mitra heeft in afgelegen gebieden in India onderzoek gedaan naar grote groepen kinderen die met behulp van één computer zichzelf computervaardig hebben gemaakt. "Can we help them to help themselves?"

De tweede spreker tijdens de Educa Online in Berlijn krijgt na afloop van zijn presenatie een zittende ovatie. Wat een geweldig verhaal is dit! Het is het verhaal van Sugata Mitra, professor Educational Technology van de Newcastle University in Engeland. Sinds 1999 doet hij onderzoek in India naar de vraag in hoeverre kinderen in staat zijn hun eigen onderwijs te organiseren. De titel van zijn presentatie: ‘A hole in the wall’.

Het idee is simpel: Je hangt in de openbare ruimte in afgelegen Indiase dorpen een computerscherm en kijkt wat er gebeurt. Sugata Mitra laat tijdens zijn presentatie filmpjes zien van kinderen die het scherm ontdekken. Zo ook een 13-jarige ‘school dropout’. Je ziet dat de jongen vanaf het begin gegrepen is door het scherm. Na 8 minuten is hij in staat om te navigeren op het internet. En aan het eind van de dag nog eens zeventig kinderen. Zonder dat iemand ze iets geleerd heeft, hebben zij zichzelf de vaardigheid eigen gemaakt.

Het onderzoek gaat nog veel verder, want de kinderen zullen wel problemen krijgen als de informatie op het internet in het Engels wordt gepresenteerd... Aan de voet van de Himalaya gaan de kinderen weliswaar naar school, maar ze leren daar geen woord Engels. Tot zijn eigen verbazing meldden de kinderen uit het betreffende dorp dat ze een snellere ‘processor’ wilden en een betere ‘mouse’. “How do you know this?!” had Sugata Mitra de kinderen gevraagd. Het antwoord was simpel: “You gave us a machine in English so we have to learn English. Taal was dus geen barrière voor de kinderen. Integendeel, ze leerden de taal er gewoon bij. Ze leerden via internet bijvoorbeeld het alfabet in het Engels. Nog steeds zonder enige hulp van buitenaf. Een groep kinderen als zelfsturend systeem.

“This kind of learning must stop somewhere?” zeiden ciritci. Er komt een moment waarop kinderen hulp nodig hebben. Sugata Mitra bedacht de volgende onderzoeksvraag: ‘Can Tamil speaking children learn biotechnoogy in English on their own? Twee maanden later was het antwoord van de kinderen dat het onderwerp wel erg moeilijk was en bovendien in het Engels, maar ze hadden er toch iedere dag naar gekeken en wisten Sugata Mitra veel over het onderwerp te vertellen. Over neuronen, protonen, dna en meer. Eén meisje had zelfs geld gestolen om in de stad te kunnen bellen met haar oom om te vragen wat DNA precies was. Uit de vergelijking tussen de pretest en de posttest bleek dat de kinderen door zelfsturing zich aanzienlijk hadden ontwikkeld op het gebied van de biotechnologie.

Conclusions and future implications
Sugata Mitra eindigt zijn presentatie met zijn conclusies en implicaties voor de toekomst

- Een groep kinderen kan zichzelf leren de computer te gebruiken.
- Computers and internet moeten worden geplaatst in een veilige en publieke omgeving.
- Tussen de 200 en 300 kinderen zijn computervaardig geworden in 3 maanden met 1 computer.

Prof. Sugata Mitra sluit af met twee vragen voor de toekomst:
1. Can groups of children complete their schooling on their own?
2. Can we help them to help themselves?

donderdag 29 november 2007

Keynote rond informal learning


De keynote van Graham Atwell, die Bruno Lanvin verving als tweede keynotespreker in de middagsessie, was zeker een aanrader. Graham ging direct in tegen de presentatie van Andrew Keen, die 's ochtends fel van leer trok tegen de wisdom of the crowds en de gevolgen van web 2.0 toepassingen. Het leek sterk een herhaling van de SURF-onderwijsdagen van een aantal weken geleden. Andrew Keen kwam erg negatief over als een entrepreneur die de aansluiting en het commerciele succes van web 2.0 had gemist en nu boos was op degenen die wel op tijd de voordelen ervan zagen.
Graham liet een aantal voorbeelden van informal learning zien die goed aansluiten bij het verhaal van Jay Cross vorig jaar. Vandaag is het de bedoeling om naast een presentatie van Jay ook zeker op jacht te gaan naar het boek van Graham op de beurs. Wie meer wil lezen rond Graham kan ook zeker terecht op zijn weblog: http://www.pontydysgu.org/blogs/waleswideweb. De presentatie zelf is terug te zien via deze link: http://www.slideshare.net/GrahamAttwell/berlin07

Digital portfolios of help de Russen komen ....

De presentatie rond Digital Portfolios ging gelukkig toch nog goed. Alleen door een hoog tempo te houden, kon ik de presentatie zelf geven. Ondanks alle inspanningen van Berlijnse apothekers liet mijn stem het grotendeels afweten. Niet echt een aanrader wanneer je nog moet presenteren. Het paardemiddel wat tussen de middag opgehaald kon worden, bleek gelukkig net voldoende te werken om in combinatie met een goed werkende microfoon verstaanbaar te blijven voor een hele volle zaal.
Na een uitgelopen presentatie over de rol van portfolio's bij Nedcar, had ik ongeveer 20 minuten om in recordtempo mijn verhaal te doen en ook Shane voldoende ruimte te laten voor zijn verhaal. De presentatiesessie was amper afgelopen of Jan en ik werden meteen benaderd door een Russische delegatie die een eigen tolk had meegenomen. Een hele vreemde gewaarwording om aangesproken te worden door een bobo in het Russisch, waarbij je dan maar moet hopen dat de vertaling naar het Engels een beetje vlot verloopt. De 'overval' ging direct gepaard met een serieuze uitnodiging om verder te praten in een plaats in Rusland die bij geen van beiden ook maar enig benul opleverde waar de plaats kan liggen. Misschien toch even Google Maps inschakelen.... Gelukkig is de presentatie verder positief ontvangen (vrijwel geen mensen die de zaal uitliepen tijdens het verhaal) en ook positieve feedback vanuit andere instellingen. Nu nog even zoeken waar de Russen vandaan komen.

Transformatie en verandermanagement (Educa Online Berlijn)

Tijdens de opening van de 13e Educa Onlineconferentie in Berlijn zijn vier sprekers van de partij. De eerste spreker is de onderwijsminister in Ghana: Hon. Dominic K. Fobih. Hij spreekt over de plannen van de regering van Ghana en het doel om het land te transformeren in een ‘information and knowledge driven ICT literate nation’. De ontwikkeling en het gebruiken van informatie, kennis en technologie is van levensbelang voor de sociaal-economische ontwikkeling van het land. De onderwijsminister spreekt van het moderniseren van het onderwijssysteem door gebruik te maken van ICT. Als redenen worden genoemd:
- het verhogen van de toegang tot onderwijs, traning en onderzoeksbronnen;
- het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en training;
- betere aansluiting bij sociaal-economische ontwikkelingen.

De laatste reden met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van een ‘information and knowledge-based economy and society.’

‘Enable every Ghanaian to be able to use the ICT tools and resources confidently
and creatively to develop the skills and knowledge needed to achieve personal
goals and be full participants in the global economy by 2015.’

De regering heeft een aantal uitdagingen geformuleerd. Naast een goede infrastructuur en toegankelijkheid voor iedereen, noemt Fobih veranderingsmanagement, ontwikkeling van digitale content en het trainen van docenten en ict-coördinatoren.
Verandermanagement is volgens Fobih altijd een kritische factor. Het wordt nog kritischer als de behoefte om te veranderen cruciaal wordt voor de ontwikkeling en vooruitgang van mensen.

Mijn eerste reactie is dat deze presentatie een algemeen praatje is over plannen op macro-niveau, maar toch... zouden we iets kunnen leren van deze Ghanese plannen voor onze eigen organisatie?
- Hoe is het eigenlijk gesteld met het verandermanagement?
- Hoe sterk is de behoefte om ICT in te zetten als motor voor verandering?
- Hoe zijn docenten en ict-coördinatoren getraind?
-
Hoe is het met de ontwikkeling van digitale content?

a hole in the wall

De keynote sessie die vanochtend de meeste indruk maakte was wel het verhaal over "a hole in the wall". Het experiment in India wat gedurende 4 jaar gedaan is door Sugata Mitra. Hij startte in 1999 met een experiment in een van de sloppenwijken van New Delhi, dat op een steenworp afstand van een IT-wijk lag. Daar interviewde hij medewerkers van IT-bedrijven en kinderen die in de sloppenwijken leefden. Waar de IT-medewerkers aangaven dat ze het verschrikkelijk vonden dat de sloppenwijken bestonden, gaven de kinderen een heel onverwacht antwoord op de vraag hoe ze aankeken tegen de IT-bedrijven: it looks like a zoo. Iedereen ziet er hetzelfde uit, gebruikt de hele dag de telefoon en ruziet over parkeerplaatsen.

Door een pc en touchpad in te bouwen in een muur en gewoon via een webcam te onderzoeken wat kinderen daarmee deden, startte Mitra zijn eerste experiment. Tot zijn verbazing reageerden de kinderen al heel snel op de pc en was een cursus of introductie nauwelijks nodig. Ook in latere experimenten bleek dat kinderen snel zelf leerden zelfs ondanks allerlei taalbarrieres.

Zijn eerste resultaten:
- groepen kinderen kunnen zelfstandig leren zonder tussenkomst van volwassenen
- zorg voor computers in een veilige omgeving maar buiten de school
- 200 tot 300 kinderen kunnen door slim samen te werken binnen 3 maanden computervaardig worden.

Inmiddels is hij bezig met een nieuw experiment, nu in Engeland met als thema: kunnen kinderen in een groep hun eigen scholing organiseren?

Berlijn Online Educa 2007

Na het inschrijven voor het congres gisteren en de sprekersreceptie 's avonds begint vandaag het echte congres. De sprekersreceptie was formeel genoeg maar bood verder maar heel beperkte informatie. Hoe de presentatie aangeleverd moet worden, is bijvoorbeeld nu nog steeds onbekend. Elke serie presentaties had gisteren tijdens de receptie een eigen tafel. Het was dan ook de bedoeling dat de sprekers zich daar verzamelden en de sessievoorzitter voorzagen van de benodigde informatie om de introductie te kunnen doen en om met andere sprekers eventuele verdubbelingen in de presentaties eruit te halen. Helaas waren mijn andere 2 collega-presentatoren waarschijnlijk de stad in. Ik heb ze in ieder geval niet gezien. Wel kreeg ik advies hoe een krokodil te vangen met behulp van een verrekijker, een doosje lucifers en een pincet. Altijd handig! Meteen daarop volgde de raad hoe om te gaan met boze ijsberen op Spitsbergen. You never know when this kind of information turns out to be extremely useful.

Vanmiddag mag ik dan eindelijk presenteren en wel zeker 15 minuten! Dat betekent heel snel to the point komen. Veel Nederlanders hebben me al gespot in het programma, dus ik ben benieuwd. Hopelijk houdt mijn stem het ook, anders wordt de extra uitdaging om de presentatie in stilte te houden......

maandag 26 november 2007

Good practice 1: Videocolleges

Wim Verhoef van de Academie voor Industrie en Informatica (AIenI) heeft afgelopen vrijdag een presentatie gegeven over zijn videocolleges. Als docent Informatica heeft Wim zijn hoorcolleges voor het vak Netwerken en Internet thuis met zijn PowerPointpresentatie, een microfoon en het programma Camtasia omgezet in videocolleges. In plaats van een hoorcollege bekijken de studenten in hun eigen tijd de filmpjes op BlackBoard. Iedere week weer een nieuw filmpje, voorzien van een huiswerkopdracht. Voor de huiswerkopdrachten samen kunnen de studenten een bonuspunt verdienen voor het tentamen. Als communicatiemiddel gebruikt Wim niet het Discussion board, maar MSN.
Wim ziet zijn videocolleges als een alternatief voor de hoorcolleges. Weliswaar zijn hoorcolleges efficiënt, maar als docent heb je weinig contact en niet zelden last van rumoer in de collegezaal. Bovendien heb je te maken met een tijdslimiet en is het amper mogelijk om een pauze in te plannen na iedere 20 minuten, waarna de aandacht van studenten verslapt.
Het videocollege behandelt exact dezelfde leerstof, maar dan met het verschil dat iedere student thuis op zijn eigen PC de filmpjes kan bekijken, in een rustige omgeving, mét pauzemogelijkheden, zónder tijdslimiet, mét de mogelijkheid om de leerstof te herhalen.

Wim heeft het leerproces goed gevolgd. Zo heeft hij ontdekt dat het bekijken van de filmpjes door de studenten naar de avonduren verschoof. In week 6 is het filmpje minder bekeken. De reden? Wim had geen huiswerkopdracht toegevoegd. De huiswerkopdracht en het daaraan gekoppelde bonuspunt voor het tentamen, blijken dus wel degelijk een extra stimulans voor de student om de filmpjes te bekijken.

Uit de enquête met de studenten valt de hoge waardering voor de docent en de inhoud van het vak op. Wim heeft zelden een hoger cijfer van zijn studenten gekregen! Ook de resultaten van de studenten hebben niet onder de digitale opzet van het vak geleden. Integendeel, de resultaten waren beter dan het jaar ervoor.

vrijdag 16 november 2007

Surf Onderwijsdagen

Afgelopen dinsdag en woensdag (13 en 14 november) was het weer tijd voor de Surf onderwijsdagen. Hierop stonden de volgende thema's centraal:
* professionalisering
* social software
* implementatie als bottleneck
* van instroom naar doorstroom
* internationale mobiliteit
* standaardisatie en architectuur in het onderwijs
* gaming
* competent onderwijs
* vernieuwd leren
* bruggenbouwen met wiskunde (beetje een afwijkend thema gezien de rest van het programma)
* repositories

Van de bovenstaande thema's waren met name professionalisering, gaming, competent onderwijs, vernieuwd leren, social software en repositories interessant voor het LIC. De sessies rond het gebruik van social software kende helaas vaak een technische insteek, met uitzondering van de bijeenkomst met Wilfred Rubens op de tweede dag. Jammer was wel dat de bijeenkomst rond de docent als ontwerper en onderzoeker van ICT-rijke leeromgevingen niet doorging.

Naast een uitgebreid programma (inclusief preconferences en de keynotes van Stephen Downes http://videotheek.surfnet.nl/play_proxy/mmc/39829/downes.wmv en Frank Go http://videotheek.surfnet.nl/play_proxy/mmc/39829/go.wmv) was er gelukkig ook redelijk wat tijd ingeruimd om te kunnen netwerken, bijpraten met collega's van andere instellingen en het bezoeken van de beurs.

De presentataties zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website van surf. Ook zijn er diverse andere bloggers actief geweest tijdens de OWD2007. Een overzicht hiervan vind je hier:

- Wilfred Rubens http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2007/11/terugblik-surf-.html

- Pierre Gorissen (Fontys)
http://www.gorissen.info/Pierre/

- Margreet van den Berg (game-expert)
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/

zaterdag 27 oktober 2007

Groep 2 is klaar voor het vliegveld van Seattle

Vandaag gaat de eerste groep terug naar Nederland. Sinds vandaag zijn er ook extra veiligheidsmaatregelen omdat er weer een verhoogde terroristische dreiging is. Ben heel benieuwd of:

- dit betekent een langere check-in tijd
- we dit keer wel op tijd en zonder extra vertragingen vertrekken.

Alle koffers zijn gepakt en om 11 uur rijdt de taxi voor (hoop ik tenminste....)
Hier is het nog steeds mooi weer, dat zal wel weer echt wennen zijn straks. Ook is het nog niet helemaal duidelijk hoe de zomer-/wintertijd zal uitpakken.

Groep 1 op weg naar San Francisco

We hebben een nice drive gehad naar Mt Rainier,
alleen waren alle wegen naar de top afgesloten.
Maar goed ook, want nu hebben we vulkaan Helene
gezien, welke nu in rus is maar in de jaren 80 een
enorme uitbarsting teweeg heeft gebracht.

Nu is de schade nog te zien, een stuk berg mist en
alle bomen in de weide omgeving zijn dode staande
en liggende stukken hout. (zie foto)

Nu we daar met zonsondergang gefotografeerd hadden
alle smalle wegen beklommen, waar het te fris was om
nog vang rail naast de weg te bouwen, om die afgrond
af te schermen... mochten we gelukkig met volle maan
in het donker diezelfde gladde wegen weer afdalen om
uiteindelijk in een dorpje uit te komen van 1 huis, 1 motel
en 1 restaurant!
Onze lodge heeft 7 bedden, en kost maarliefst 100 dollar.

Naast ons zit overigens iemand uit Portland, die 10 jaar
geleden vanuit Nederland naar Portland verhuist is...
'It's a small world after all!'

Back on route; en een prettige terugreis gewenst van ons
allemaal;

Met vriendelijke groet, With kind regards;
R.M. (René) van der Burgt

vrijdag 26 oktober 2007

Laatste sessie op vrijdag: Engaging the net generation

Op het congres zijn zowel presentaties over de net generation (huidige studenten) als over de next generation (kinderen vanaf de kleuterschool tot aan het einde van de lagere school). Vanochtend was het de beurt aan de net generation. Susan Gibbons van Rochester University vertelde hoe zij onderzoek hebben gedaan naar het gedrag, de activiteiten en het omgaan met nieuwe media door de studenten van Rochester. Zij hebben hiervoor naast de geijkte interviews intensief gewerkt met fotocollages, videobeelden en een soort pizzasessies om ruim 150 studenten te vragen naar hun leefstijlen en de relatie met hun studie.
Uit het onderzoek kwamen naast veel herkenbare ook een aantal opmerkelijke dingen naar voren zoals:

- vrijwel elke student heeft een laptop maar sleept deze niet de hele dag mee. Laptops worden gezien als te zwaar, onhandig en er zijn te weinig plaatsen om ze op te laden.
- studenten communiceren intensief met hun ouders net voordat opdrachten ingeleverd moeten worden.
- studenten richten een studieruimte anders in dan vooraf verwacht. In plaats van relaxte stoelen kiezen ze eerder voor grote tafels aan het raam zodat ze al hun spullen gemakkelijk kwijt kunnen.
- collegelokalen worden steeds intensiever voorzien van technologische hulpmiddelen. Nadeel is echter dat vanuit veiligheidsoverwegingen de lokalen worden afgesloten wanneer er geen geplande lessen zijn. De digitale hulpmiddelen zijn daarmee ook niet bereikbaar buiten lesuren.
- studenten hebben een totaal ander dag en nachtritme. Het gebouw moet dan ook 24/7 open zijn. Nu sluit de mediatheek in Rochester om 3 uur 's ochents. Voor veel studenten is dit te vroeg!!
- richt een nieuwe ruimte niet meteen helemaal in, kijk en observeer eerst het gebruik en pas het daarna aan.

Natuurlijk zijn alle evindingen weer te lezen in het rapport: ' Studying students' . Het is te downloaden vanaf: http://www.tiny.cc/GzthX (http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/downloadables/Foster-Gibbons_cmpd.pdf)

Filmpje Seattle

Paul stuurde me over de mail dit filmpje over de week in Seattle. Ja, er zitten afbeeldingen in van kunst!!! en ja ik sta er zelf ook op. Gelukkig kan ik er probleemloos mee leven deze keer. Klik op de link om het filmpje te starten....http://animoto.com/play/760979976b807072b3c9ce8eecd523ad

The next generation, Tomorrow's students, are we ready for the new 21st. century learners?

Als laatste sessie voor vandaag een presentatie bijgewoond over de next generation. Uitgaande van een groot onderzoek onder scholieren vanaf de kleuterschool tot aan k12 een aantal verrassende uitspraken over het gebruik van nieuwe media bij deze groep. Het bijbehorende rapport is zeker een aanrader. Titel ervan komt later op deze blog. Ontluisterend is wel dat in het mega-onderzoek de kinderen van alle 3 de groepen aangeven eerder gehinderd dan gestimuleerd te worden door ouders en docenten in het omgaan met nieuwe media. Accent ligt daarnaast heel duidelijk op het zoeken naar relevantie en authenticiteit. Net als de eerste sessie een absolute aanrader om verder uit te zoeken voor Avans.
De volledige presentatie is via deze link te volgen: http://hosted.mediasite.com/hosted4/Viewer/Viewers/Viewer320TL.aspx?mode=Default&peid=ce8f0201-7d54-4abb-b1b0-4f8a0479f481&pid=06155cca-0a78-4cd5-880f-d4c5ce23ba9c&playerType=WM7

Speak up wordt jaarlijks uitgevoerd. De bjibehorende website is: www.tomorrow.org. Het rapport ' Learning in the 21st. century is terug te vinden op: http://www.tomorrow.org/speakup/learning21Report.html

donderdag 25 oktober 2007

Enabling Innovation with Virtualization

Een presentatie door IBM die hun product VMware (o.a) promoten:

Virtualisatie haalt de technology problemen op de front-end weg . Een rekencentrum wordt gebruikt om virtuele werkomgevingen aan te bieden. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van thin clients.

NC State University biedt op dit moment hun studenten en medewerkers op deze manier een virtuele desktop. Het krijgt nu het karakter van een community. Kortom de school levert hun werkomgeving ook aan andere scholen. Jazeker, ook Avans kan ook van heel wat scholen hun IT infrastructuur overnemen en op deze manier hun eigen kosten enorm terugbrengen (of eraan verdienen). Een aantal voordelen van virtualisatie:

- Beveiliging van het fysieke device bij thin clients. Niemand zal een thin client willen stelen want je kan er niks mee.

- Security kan centraal geregeld te worden

- Je hoeft geen nieuwe pc’s te kopen, stop dat geld in je rekencenter (server based computing). Heb je meer capaciteitnodig plug dan gewoon een extra blade in.

- per verschillende doelgroepen kun je verschillende images aanbieden.

- je hoeft niet iedere pc te updaten alleen de image-je kunt aanbieden zonder dat je je zorgen hoef te maken wat voor device het heeft.

- iedereen kan zijn eigen desktop creëren en opslaan. De images worden namelijkaangeboden als template.

- Thin clients zijn veel goedkoper in energie! Ongeveer 60% minder verbruik. Per 200 users: 18000 watt per uur minder verbruik (200 users = ~ 2 blades servers). Omgerekend kan Avans ongeveer 150.000 euro per jaar op basis van dit concept aan energiekosten besparen.

- De blades kun je power down brengen om energie te besparen als je ze niet gebruikt.

- Prima voor labomgevingen, autocad etc: je kunt namelijk de resources verdelen... jaja zo kun je ook op een oude machine gewoon een dikke versie van autocad draaien.

Kortom: virtualiseren die hap en we hebben alle problemen opgelost met: anyplace, anytime en anyhow!!!

Web 2.0 Xavier

Oke, tussen de bedrijven door wat uitgetikte aantekeningen; mijn start begint met Web 2.0 bij Xavier;

Xavier University heeft 2 jaar geleden een nieuwe strategie ingevoerd om hun corporate website zogenaamd web 2.0 te krijgen. Dit houdt het volgende in:- Gepersonaliseerd-- Wie zijn je begeleiders binnen de universiteit* -- Welke bronnen staan tot je beschikking- Weblogging door studenten- Gebruik van third party tools
* Je major liberian, student councelor.
De reden waarom ze wilde veranderen was omdat de studentaantallen erg veel terug liepen.
Wat hebben ze nu veranderd?Er zijn geen diensteenheden meer, maar alles is omgevormd naar een service gerichte aanpak. Zoals bijvoorbeeld afdeling webservice.
Waar voorheen bij Xavier gezocht moest worden in vaste structuren is dit helemaal los gelaten, en is alles gebaseerd op zoeken. Ook door de personificatie wordt er een selectie aangeboden aan de student met relevante informatie.
De kracht van de website, is niet zozeer de nieuwe website, maar het sociale karakter erachter. Als voorbeeld, nieuwe studenen krijgen een speciale website als ze zichzelf inschrijven. Deze site is ongeveer opgezet als Hyves, het leuke hieraan is dat je andere nieuwe studenten kunt vinden die bij jou uit de buurt komen, of dezelfde interesses hebben.
Ook is er een kaart van de wereld waar precies te zien is waar de studenten 'uithangen' in de wereld als ze op stage of afstuderen zijn.
Om alle web 2.0 toepassingen te kunnen realiseren vinden ze niet het wiel opnieuw uit, maar maken ze gebruik van andere sites, zoals frappr.com
waar ze gestart zijn met 2 fte voor de webontwikkeling is er nu 10 fte involved.
Belangrijkste inkopper is natuurlijk de focus op students.
Legio ideeen voor de nieuwe website van Avans. En een werkende showcase over een universiteit die het al gedaan heeft. (Is overigens de enige in de USA wie het al voor elkaar heeft)

Tools for higher Education

Halverweg binnengelopen, Jan zat er al een tijdje dus Jan, als je wat mist in deze samenvatting: be my guest!

Stacey Kizer geeft de presentatie. Er worden vooral veschillende direct bruikbare tools gegeven voor in het onderwijs. Een aantal hiervan:
- www.teachertube.com een ssort youtube maar dan voor Teachers and Students, zonder dat de content geblocked wordt;
- www.animoto.com een site waar je zelf eenvoudig goed uitziende videoclips, studenten kunnen hiermee gericht over een bepaald onderwerp bv een filmpje maken waarin e.e.a belicht wordt;
- www.diigo.com een site waarmee je social annotations kan maken, collect, share en interact on content
- www.projectnml.org een site waarin conten verzameld wordt, New Media Library

Voor verdere informatie, kijk op de site van Stacey: www.staceykizer.com de handouts en overige links staan daar ook vermeld.

Mario nu jij weer ;-)

Improving distant education through research: three studies of e-Pedagogy

Eerste sessie op donderdag 25 oktober van 08.10-09.00 uur 's ochtends.

De universiteit van North Carolina richt zich voornamelijk op volwassenonderwijs. De gemiddelde student is 35, een vrouw, getrouwd met 1 kind. Sinds 1998 is het programma rond distance learning gegroeid van 675 studenten naar 5812 studenten in 2007.
In de 3 presentaties vanochtend staan de volgende elementen centraal:

- het belang van het bieden van een veilige omgeving waarin studenten samenwerken
- helderheid over het assessment
- het voorbereid zijn om storingen (contingent planning)
- het maken en vastleggen van heldere afspraken.

De studenten werken intensief met het discussionboard en de wiki. Daarnaast worden er college's zowel f2f gegeven als meteen verspreid via audio en video.

Het tweede onderdeel van de presentatie ging over een onderzoek naar de technische middelen die studenten (willen) gebruiken tijdens hun studie. (detailgegevens volgen later). Resultaat is wel dat de universiteit verder gaat met: second life, gaming en myspace / facebook.

Het laatste onderdeel focuste zich op het gebruik van het discussionboard in online education. Helaas kwamen hierbij weinig nieuwe inzichten naar voren. Peer-reviewing werd nog nauwelijks toegepast. Wel is het interessant om eens verder te kijken op de website of te mailen naar ecuao@ecu.edu De bestpractices die opgenomen zijn in een wiki worden via de Educause-proceedings bereikbaar gemaakt.

Designing and re-designing a digital Campus

Jawel de eerste Nederlandse presentator die ik meemaak: Hans Ogg, jawel van InHolland. Ze hebben een complete nieuwe infrastructuur aangebracht. Ze gebruiken Microsoft als OS en hebben één Active Directory. Iedereen kan op iedere locatie, zo ook thuis werken in dezelfde werkomgeving. Echter dit is zoals ik heb begrepen niet gericht op applicaties maar op files en data. Ze hebben zon 6500 vaste pc’s 600 laptops 700 printers en 245 servers (ongeveer). De studentenpopulatie is 40000.

Het digitaal portfolio is het belangrijkste wat studenten gebruiken om hun eigen leerproces door te maken. Het portfolio wordt gebruikt als bewijsvoering dat de student zijn competenties heeft behaald.

In 2003-2005 is de nieuwe infrastructuur geïmplementeerd. Het is top-down geïmplementeerd. Dit kan niet anders bij grote veranderingen waar snelheid achter zit. Hier zaten heel wat hobbels in de weg. InHolland gebruikt Sharepoint als portal systeem en Blackboard als e-learning systeem.

De fout die InHolland heeft gemaakt is een infrastructuur gecreerd die niet aansloot op de visie van het ‘nieuwe leren’. Kortom de student bepaald zijn eigen leerweg. Hierdoor hebben ze de infrastructuur opnieuw moeten aanpassen om alsnog de leervisie te integreren.

Om de infrastructuur die body te geven die het nodig had zijn ze omgaan bouwen naar een Service Oriented Architectuur. Dit hebben ze gedaan door na te denken over de processen. Gekeken naar de Value Chain en op die basis hebben ze de processen in kaart gebracht en vervolgens zijn ze op die processen services gaan definieren. Ze hebben dit gedaan met Sharepoint. Ze gebruiken het niet alleen als Portal maar ook als Middleware. Hierin hebben ze ook het portfolio gemaakt.

Ik denk zelf dat het wel aardig is om hun presentatie te downloaden en te checken. Er zitten een aantal plaatjes in van hun ontwerpen.

Rich Internet Applications in Education - Adobe Systems

Goodmorning Seattle!

Ryan Stewart
rstewart@adobe.com
http://blogs.zdnet.com/Stewart/

eerste lezing 08:10 uur

flash cs3
flex
Flex Builder

all three tools u can use to make the .swf file
-Adobe AIR is a cross-operating
-integratie van ajax/flash

Hij laat zien:
- een online wordprocessor (buzzword). Ook erg geschikt om mee samen te werken.
- Daarna een applicatie zien gemaakt met flex, soort photoshop concurrent
- een simulatie applicatie (macrosim) die hij zelf heeft gemaakt

Samenvattend, een very powerfull platform to build on webapplications!
op dit moment is het nog in deployement, on the market eerste kwartaal 2008

Flex is op dit moment gratis voor students and professors.

Pedagogy of Participation: the conjunction of physical and virtual learning spaces

De universiteit van British Columbia in Vancouver is een mastersopleiding in digital media gestart, waarbij uitgegaan wordt van het onderwijsconcept 'Pedagogy of Participation'. Hun slogan is: Come work and play with us. Studenten worden nadrukkelijk betrokken bij de onderwijsactiviteiten.
In deze mastersopleiding wordt intensief gebruikgemaakt van second life, active worlds, metaplace, google en sketch up. Deze vallen allemaal onder de noemer Web 3D-toepassingen. In de presentatie werd uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen de virtule en de fysieke bijeenkomsten, maar ook op de wijze waarop deze elkaar kunnen versterken. Vrijwel alle onderwijsbijeenkomsten zijn deels terug te vinden op you tube. Ook informatie over de opleiding is terug te vinden op http://mdm.gnwc.ca/blazer

The adventures of Katz and Dodd

Na de stimulerende openingssessie was ook gelukkig de 2e bijeenkomst van de dag een succes. Richard Katz (vicepresident of Educause) en zijn Canadese collega Dodd hebben een jaar vrijgenomen om op wereldreis te gaan. Hun eerste stop voor 4 maanden was Europa. Hier hebben zij gekeken naar de overeenkomsten en verschillen in de relatie tussen Hoger Onderwijs en het gebruik van ICT. In een heel goed gepresenteerd verhaal gaven zij de belangrijkste items aan:

* EU 2007
* Bologna verklaring
* wat is gemeenschappelijk
* de verschillen (vive la difference)
* de open grenzen (of toch soms minder open dan verwacht)
* de informatie avalanche
* shared services
* leadership and change

In hun verhaal gaven ze aan dat de EU inmiddels een economische macht van betekenis is. In hun rondreis langs verschillende Europese universiteiten onderzochten ze of de EU inmiddels ook een ' Educational powerhouse' is geworden. Ten aanzien van de information technology constateren ze echter dat er in Europa een nogal instrumentele benadering is van IT, waarbij het accent nog teveel ligt op beheer en strategische keuzes nog (te) weinig gemaakt worden. Tegelijkertijd zien ze de effecten van de Bologna verklaring waarmee diploma's van Europese landen onderling gemakkelijker uitwisselbaar worden en de snelle inhaalslag die Europa aan het maken is. Om met ze af te sluiten. We didn't find the holy grail in Europe, but we keep on looking. Our next stop will be Australia....

Wil je de hele presentatie nalezen, gebruik dan deze link: http://hosted.mediasite.com/hosted4/Viewer/?peid=7b8d552a-fa7c-4d0f-b4e8-cdceabc63e33

Social Software in Higher Education

Een presentatie deels door Nederlanders gegeven (Bas Cordewener van Surf en Eja Kliphuis van Inholland).

1. wiki and blogs
2. knowledge exchanges
3. connection tools
4. wiki

ad 1.) wiki and blog combinatie in surfgroups (sharepoints 2007).
3 seconden getoond, daarna weg, weinig uitleg.

surfgroepen (door Bas)
ad 2.) knowledge exchange met DEF (denmark), Germany en de UK.

ad 3)

ik haak af......

zodirect meer....

Microsoft Sharepoint 2007

Sharepoint kan gebruikt worden voor verschillende doelen: Portal Solution, Content Management, Search, Forms, Business Intelligence, Collaborative. InfoPath kan tevens worden gebruikt voor het maken van formulieren.

Sharepoint wordt binnen veel Universiteiten (en hogescholen) gebruikt als o.a. Portal en CMS systeem. Er is een versie speciaal voor onderwijs met allerlei extra onderwijstemplates. Ook zijn er veel onderwijsspecifieke componenten beschikbaar.

Sharepoint maakt gebruik van een SQLserver.Ik heb zelf een workshop gevolgd en wat zaken die mij opvielen zijn:

- de Sharepoint navigatie is eenvoudig en overzichtelijk

- er een sterke integratie is met pakketten vanuit de office suite. Zo kun je bijvoorbeeld een blog maken en die aan Word koppelen. In Word heb je dan ook opties om te ‘publishen’.

- er is een sterke integratie met de rechten structuur van Active Directory. Sterke punt is dat er rekening wordt gehouden met de hierarchy. Er kan gesteld worden dat er ingebouwde LinkedN functionaliteit voorhanden is.

- documenten kunnen worden geshared. Zelfs op z’n manier dat je gewoon de map ‘Mijn documenten’ kunt gebruiken en die is gekoppeld aan Sharepoint.

- je kunt alerts maken

- integreert met Outlook, bijvoorbeeld agenda functie is erg sterk ontwikkelt. Ook het sharen van informatie uit verschillende agenda’s.

- er is standaard Reports functionaliteit beschikbaar die bijvoorbeeld over Excel heen gelegd kan worden voor de presentatie.

- de zoekfunctie doorzoekt ook door wiki’s, blogs, documenten etc

That’s it for now…

woensdag 24 oktober 2007

Creating Engaging Multimedia course Content Through the use of a database driven template

The University of Boston heeft een aantal applicaties ontwikkeld waarmee uiteindelijk een template gemaakt kan worden om online content te maken. Twee voorbeelden werden gegeven:
- een applicatie waarme art-students the city of Rome leren kennen en
- een applicatie waarmee art in bepaalde perioden gezocht kan worden en met elkaar kan worden vergeleken.

Whats in it for Avans?

Well, Elisabeth Clarc gaf al aan dat alles met opensource technology is gemaakt (php, mysql, flash en ajax) en bereid is de hele toolbox te sharen. Bruibaar is de toolbox om zelf nieuwe conten mee te maken als zijnde een object van study itselves. We (Wil en ik) hebben contact gelegd en ze komt erop terug.

tot zover the Flying Seattle reporters...

Outsourcing students e-mail

De Northwestern University heeft het aanbieden van e-mail aan studenten uitbesteedt. De universiteit telt z’n 17000 studenten en 7000 medewerkers. Ja, dat zij nog eens student/medewerkers verhoudingen! Er zijn z’n 190000 alumni.

Twee jaar terug is actief begonnen met het selecteren van leveranciers. Uiteindelijk bleven bij de selectie twee kandidaten over: Microsoft en Google. Uiteindelijk is er gekozen voor Google, vanwege een beter samenwerkingsverband.

Het is altijd de vraag: what’s in it for me, en in dit geval wat is de winst voor Google? Eenvoudig, Google wil de markt domineren en verdient een gedeelte terug door advertisment. Het product wordt aangeboden tegen veel (hoeveel dat dan werkelijk is, werd niet aangegeven) minder kosten dan hun eigen e-mail voorziening.

De hobbels die ze op hun weg tegen zijn gekomen lagen vooral op het gebied van: security, privacy en policy. De e-mail voorziening heeft een eigen smoel van de universiteit.
Op dit moment werken 75% van de studenten met de aangeboden voorziening. Let wel over medewerkers is niet gesproken.

Eerste echte congresdag

Vandaag is het de eerste echte congresdag. De openingssessie startte al om 08.15 uur met een gastcollege Amerikaanse geschiedenis en de link naar leiderschapsstijlen van vandaag. De spreekster hield het vol om ruim een uur college te geven over de biografie van Abraham Lincoln, afgewisseld met anecdotes rond Lyndon B. Johnson (de Vietnampresident).

Uiteindelijk bleken 9 karakteristieken als kritische succesfactor voor leiders gedefinieerd te kunnen worden:

* het kunnen omgaan en luisteren naar verschillende gezichtspunten, gevolgd door het aangaan van een discussie, maar ook uitmondend in een helder besluit

* learing on the job, met speciale aandacht voor de dingen die niet goed gingen (een soort reflectie)

* het delen van succes en de bijbehorende credits

* het bereid zijn om de verantwoording te nemen voor fouten van ondergeschikte medewerkers

* bewustzijn van je eigen tekortkomingen

* beheersen van je emoties

* vast blijven houden aan je principes en einddoelen

* weten hoe te ontspannen en daar ook tijd voor nemen

* management by walking around, ofwel 'weten wat er speelt'.

Shop 'til you drop

Shop 'til you drop kreeg vandaag een nieuwe betekenis. Op de warmste oktoberdag in Seattle sinds 1965 en de laatste ' vrije' dag voor de echte start van het congres, bleek shoppen een behoorlijk vermoeiende activiteit. Na een kort bezoek aan de Pike Street Fishmarket, een must alleen al voor de gerealiseerde kijk op management daar, snel door naar de zee-otters van het Seattle Aquarium. Natuurlijk komen hier foto's van op de blog, zeker omdat deze dieren enorm fotogeniek zijn.

Daarna tijd om te shoppen. Iets wat in Seattle moeiteloos tot een serious business bestempeld kan worden vanwege:
- de lage koers van de dollar
- het voorkomen van alle grote namen in de centrale winkelstraten
- het heuvelachtige karakter van de stad, waardoor what goes down, must come up geldt

Beladen met boodschappen terug naar het hotel. Hoe alles straks nog vervoerd kan worden, wordt het volgende probleem.

maandag 22 oktober 2007

Seattle en Boeing

Na gisteren een hele dag in the Cascades doorgebracht te hebben, gaan we vandaag op excursie naar de Boeingfabrieken. Hier kun je in Seattle niet aan voorbij. Het hele complex ligt weliswaar op ruim 30 kilometer van de stad, maar overal kom je wel gebouwen en referenties ernaar tegen.
De Boeingtour was perfect geregeld. Op een typisch Amerikaanse manier werden alle deelnemers per bus langs de diverse plaatsen gebracht. Helaas mochten er geen camera's mee naar binnen en werd hier streng op gecontroleerd. Onderdeel van de tour was een rondleiding door de productiehallen voor de Boeing 777 en de nieuwe 787 (de Dreamliner).
Na de excursie zijn we meteen doorgegaan naar het congrescentrum om ons in te schrijven. Beladen met congresspullen zijn we via het hotel de stad ingegaan, op zoek naar het oude centrum van Seattle, Pioneer Square.

vrijdag 19 oktober 2007

Eindelijk in Seattle

Na een vertraging van meer dan 22 uur zijn we gisteren eindelijk aangekomen in Seattle. Woensdag 17 oktober gold Murphy's law de hele dag, maar de dag erna liep alles eigenlijk heel soepel. Na een vliegreis van ongeveer 10 uur kwamen we redelijk op tijd aan in Seattle waar we binnen no time onze sub (6-persoons) meekregen voor de tocht naar Whidbey Island. Daar begon net de zon te schijnen... Wel was er vanwege een stevige storm een tijdje geen elektriciteit, maar na een dag als gisteren was dat natuurlijk maar een kleinigheid.

donderdag 4 oktober 2007

eLearning en bloggen

Vanaf nu is het eLearning team ook via deze blog bereikbaar. Tijdens het Educause congres van 23 tot en met 26 oktober 2007 zullen we deze blog ook gebruiken om contact te houden met collega's.