woensdag 14 april 2010

Bb Europe 2010: managing change

Change management implementing Bb 9.1:

Interactieve sessie waarbij we vooral ook zelf aandachtspunten en maatregelen aan moesten dragen .... uiteindelijk ging de sesse vooral over migratie van Vista (=WebCT) naar Bb 9.1 en lag de focus op wat meer technische aspecten (was voor mij niet erg aansprekend en bevatte ook niet zoveel verandermanagement dingen).

Collaborating to deliver shared services and support

Sessie verzorgt door de universiteit van Swansea. Project is extern gefinancierd. Momenteel lopen 15 projecten. Het project rond eLearning staat centraal in deze presentatie.
- Sharing technical resources --> the road to virtualisation. Swansea heeft gekozen voor het virtualiseren van de Bb-servers. Bb gaf daarbij aan dat zij support konden leveren hiervoor. Uitvoeren van stresstesten (open source OpenSTA) gaf het nodige vertrouwen om dit ook daadwerkelijk te doen. In de presentatie wordt verder ingegaan op de diverse voordelen om te kiezen voor virtualisatie (kosten, flexibiliteit, rollbacks, gebruiksgemak). Wel problemen ondervonden met database disconnections, beperkingen van de SQL-server.

- consulting and training --> in hoeverre kan een Bb portaal de studenten ondersteunen?
Doelem:
* verbeteren van service naar studenten
* integratie en stroomlijnen van informatie
* gepersonaliseerde informatie
* verbeteren van de efficiency
--> start met een prototype waarmee studenten direct toegang hebben tot een aantal verschillende diensten en informatiesystemen.

- een bilingual learning portal (Welsh en Engelstalig)
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Bb language pack, om van taal te wisselen hoeft een gebruiker niet uit te loggen. De bais is dan ook het portaal van Bb. Vanaf Bb 9 willen zij de tweede tablaag gaan gebruiken om tegemoet te komen aan een aantal irritatiepunten bij gebruikers. Daar nu 2 tabs opgenomen, dit betekent wel een verlies van schermruimte

- de shared bilingual knowledgebase
Deze moet voldoen aan de volgende eisen:
- doorzoekbaar
- tweetalig
- gemakkelijk om te navigeren
- gebaseerd op natuurlijke taal

--> keuze voor KBPublisher. De 3 instellingen werken hierin samen.
Ideeen voor de toekomst gaan over het uitbreiden van deze knowledgebase naar andere onderdelen van elearning, inzet van meer visualisatie en een nadere samenwerking met ICT-afdeling en andere instellingen.

Installation, implementation and inspiration Bb 9

De universiteit van Teesside (25.00 studenten die via 6 schools onderwijs volgen) gaat deze zomer over op Bb 9. Helaas gebruiken ook zij het Bb CS niet.
Nadelen bij keuze om te migreren naar Bb 9:
- Bb 8 draait stabiel
- gebruikers waren net gewend aan het nieuwe grade centre
- nog veel fouten in Bb 9
- overvragen van de ICT-organisatie.

Redenen om wel over te gaan:
* ook problemen in Bb 8
* gebruikers kunnen wennen aan de nieuwe functionaliteiten en manier van navigeren in Bb 9
* voorbereiding voor Bb 9 was al begonnen
* niet gevoelig voor het argument vanuit de ICT-organisatie: they always say they're overworked
* Hoop problemen zijn al opgelost.

Belangrijkere argumenten waren echter:
- er zijn geen showstoppers
- problemen in Bb8 worden niet meer opgelost
- positieve feedback van de testers
- de flexibiliteit en modernere interface in Bb9

Onderwerpen die spelen:
= de buglist
= outstanding tickets
= building blocks and 3rd party software --> inzet van studenten om building blocks over te zetten naar Bb9
= bleeding edge or dull blade
= patches

Problemen:
Notifications problemen lijken opgelost te zijn in Bb9.1
Enrollen van staff via een building block leverde problemen op
Randomness die onverklaarbaar was
Aanpassingen op de user interface (breadcrumbs)

Wensen voor Bb 9 ontwikkelingen:
RSS in and out
Verder verfijnen van de permissions, bijvoorbeeld op het niveau van items
Staff info meer flexibel kunnen gebruiken
Paste-functie vanuit Word

Teesside ziet de consistent doorgevoerde branding (ook in courses) als een van haar successen. Daarnaast ook de nieuwe functionaliteiten (edit-mode), de introductie van nieuwe handleidingen, een zelfgemaakte building block voor batch feedback/my grades en een live help. Gebruik van 30 second videos in plaats van een FAQ-lijst.

Lessons learnt:
- beschikbaarheid van handleidingen en tutorials eerder
- ondersteuning blijft nodig
en:
- we were right, it's dooable, don't hasitate to dream and be prepared to work for it!

Using the VLE to conduct polls via sms

Het project is extern gefinancierd. De presentator geeft dit al meteen in het begin aan. Ded universiteit van Edinbugh is opnieuw georienteerd op onderzoek, 23.000 studenten en gebruikt WebCT als eLO. Zij hebben nog geen keuze gemaakt of ze overgaan op Bb 9.
SMS en de stemkastjes worden vooral ingezet door centrale ondersteuningsafdelingen. De sms-accounts worden gekoppeld aan courses, niet aan individuele users. Elke course heeft een eigen keyword om binnenkomende berichten meteen door te kunnen sturen naar de juiste course.
Bericht dat verstuurd wordt door studenten ziet er als volgt uit: keyword poll_name vote (edutxt wiki c). Het publiek kan nu zelf even meedoen via sms. Lijkt erg veel op de stemrondes op de onderwijsdag van Avans vorig jaar. De kosten voor de sms-berichten worden betaald door de studenten.
De lijst met voor- en nadelen geven vooral de voordelen aan voor de universiteit en het organiseren van deze polls. Ik mis de voordelen voor de student en de onderwijskundige kant van het verhaal. Helaas nog weinig meerwaarde gezien in deze presentatie.

What can Bb9 do for Danish university teaching?

De Deense presentator heeft het moeilijk. De spanning rond het presenteren straalt er vanaf en heeft een heel direct en duidelijk effect op het publiek dat hun mail aan het bijwerken is of ander acherstallige werkzaamheden uitvoert.
Dit heeft alles te maken met een presentatie die in de titel aangeeft dat het gaat over Bb9. In de praktijk is het echter allemaal bekende informatie gebaseerd op Bb 7.2.
Zo heel nu en dan komt er echter ook nog wel een dia langs die wat interessanter is:
What do the students want?
- hun examens halen met goede cijfers
- herkenbaar ingerichte courses
- overal kunnen werken in Bb op basis van 24/7
- snelle en gemakkelijke toegang tot hun email
- up to date software
- toegang tot hun eLO vanuit mobiele devices

Het verhaal gaat verder met de manier waarop zij Bb 9.0 hebben getest. Zij zijn gestart met werkgroepen rond specifieke functionaliteiten die getest werden op basis van bestaande courses in een Bb 9.0-omgeving. Vanaf april 2010 besteden zij aandacht aan de known issues en testen zij verder in Bb 8.1.
De Deense elco's worden aangestuurd vanuit een soort LIC.

Testen van Bb 9 is gericht op:
- stabiliteit en performance
- functionaliteit en de manier waarop ze deze willen inzetten. Hebben ze een meerwaarde?
- de grafische userinterface, het design en de layout
- welke fouten zitten er nog in het systeem

In de zin van 'We like":
* het ontwerp ziet er beter uit en wordt ook gewaardeerd door de gebruikers
* de coursenavigatie is verbeterd
* positief over het zelf creeeren en samenstellen van groepen door studenten
* de nieuwe blogfunctionaliteit.

Wensen voor de toekomst:
- de mogelijkheid voor gebruikers om eigen wiki's en blogs op te zetten die onafhankelijk kunnen draaien van een course of community
- een formule-editor gebaseerd op Latex
- een beter inzicht in de bestanden die Safe Assign checkt bij zoekopdrachten in het Internet
- een overzicht van nieuwe items/berichten voor elke gebruiker
- verbeterde shortcuts naar wiki/blog en discussionboard bijdrages.

Een groot aantal van deze wensen zijn heel herkenbaar vanuit de Avans-omgeving. Heel positief is de aandacht die gegeven wordt aan de wensen van de eindgebruikers.

Keynote dag 2: Bb 9.1

De keynotesessie van dag 2 wordt v erzorgd door Dan Peters. In deze presentatie staan de volgende Key challenges in Bb 9.1 centraal :
- fostering student engagement (bekeken vanuit de student)
- supporting educator efficiency (vanuit de docent)
- devlivering open and extensible learning (vanuit de beheerdersrol).

Bb Connect richt zich op de notify-functie voor grote groepen, bijvoorbeeld via sms. Dit jaar wordt deze uitgerold in de VS, later dit jaar ook in Europa.
Via een snelle demo wordt ook het concept achter learning modules uitgelegd. Hiermee worden de grenzen tussen Bb en WebCT weer een heel stuk vager.

De presentatie gaat verder met de wiki in Bb: vergelijken van versies, feedback van de instructor. Via de wiki is het ook gemakkelijk om als team kennis te delen, op te bouwen en up to date te houden. Door gebruik te maken van de mashingtechnieken, kunnen youtubefilmpjes, flickrfoto's en slideshare-presentaties direct ge-embedded worden.

2. Supporting educator efficiency:
What's in Bb9.1 voor docenten?
Demonstratie van de (groeps)wiki gezien vanuit de rol van de docent.
Hoe kunnen individuele bijdragen van studenten worden beoordeeld/voorzien van feedback.
Docenten hebben dezelfde mogelijkheden ook voor blogs en journals.
- Veranderingen en verbeteringen in het Grade Centre.
Anoniem kunnen beoordelen van studenten. Dit kan door de studentenvolgorde via randomize students, een anddere optie is om vraag per vraag (horizontaal) te beoordelen. Meer mogelijkheden rond smart views, bijvoorbeeld door gebruik te maken van categorieen (students at risk).
Inline editen kan je ook toepassen op bestaande toetsen.
De uploadfunctie in het Bb CS werkt in frame en faciliteert het uploaden van meerdere bestanden met behoud van de gekozen structuur. Nieuw in het CS is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van thumbnails.

3. Delivering open and extensible learning
Er kunnen op courseniveau nieuwe rollen worden aangemaakt. Bestaande rollen kunnen gekopieerd worden en op onderdelen worden aangepast.
Hiermee zou je bijvoorbeeld kunnen werken vanuit de principes van instructional design.
Ook hier zijn de nieuwe functionaliteiten van Bb Connect geintegreerd. De congresbezoekers hebben dit al eerder gemerkt. Wij kregen een aantal gesproken berichten vanuit Bb door die zij via gesproken announcements hebben aangemaakt.

Rol van de Bb Playground. Bb gebruikt deze om feedback te krijgen op bestaande releases. Vanuit de Nlse gebruikersgroep ligt er een vraag om ook Surfmedia mee te nemen in de mashups.

Met Bb 9.1 gaat Bb veel meer de richting uit die zich richt op hergebruik en delen van onderwijsmateriaal. Wat betekent dit voor onze rol als consultants?