woensdag 14 april 2010

Bb Europe 2010: managing change

Change management implementing Bb 9.1:

Interactieve sessie waarbij we vooral ook zelf aandachtspunten en maatregelen aan moesten dragen .... uiteindelijk ging de sesse vooral over migratie van Vista (=WebCT) naar Bb 9.1 en lag de focus op wat meer technische aspecten (was voor mij niet erg aansprekend en bevatte ook niet zoveel verandermanagement dingen).

Collaborating to deliver shared services and support

Sessie verzorgt door de universiteit van Swansea. Project is extern gefinancierd. Momenteel lopen 15 projecten. Het project rond eLearning staat centraal in deze presentatie.
- Sharing technical resources --> the road to virtualisation. Swansea heeft gekozen voor het virtualiseren van de Bb-servers. Bb gaf daarbij aan dat zij support konden leveren hiervoor. Uitvoeren van stresstesten (open source OpenSTA) gaf het nodige vertrouwen om dit ook daadwerkelijk te doen. In de presentatie wordt verder ingegaan op de diverse voordelen om te kiezen voor virtualisatie (kosten, flexibiliteit, rollbacks, gebruiksgemak). Wel problemen ondervonden met database disconnections, beperkingen van de SQL-server.

- consulting and training --> in hoeverre kan een Bb portaal de studenten ondersteunen?
Doelem:
* verbeteren van service naar studenten
* integratie en stroomlijnen van informatie
* gepersonaliseerde informatie
* verbeteren van de efficiency
--> start met een prototype waarmee studenten direct toegang hebben tot een aantal verschillende diensten en informatiesystemen.

- een bilingual learning portal (Welsh en Engelstalig)
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Bb language pack, om van taal te wisselen hoeft een gebruiker niet uit te loggen. De bais is dan ook het portaal van Bb. Vanaf Bb 9 willen zij de tweede tablaag gaan gebruiken om tegemoet te komen aan een aantal irritatiepunten bij gebruikers. Daar nu 2 tabs opgenomen, dit betekent wel een verlies van schermruimte

- de shared bilingual knowledgebase
Deze moet voldoen aan de volgende eisen:
- doorzoekbaar
- tweetalig
- gemakkelijk om te navigeren
- gebaseerd op natuurlijke taal

--> keuze voor KBPublisher. De 3 instellingen werken hierin samen.
Ideeen voor de toekomst gaan over het uitbreiden van deze knowledgebase naar andere onderdelen van elearning, inzet van meer visualisatie en een nadere samenwerking met ICT-afdeling en andere instellingen.

Installation, implementation and inspiration Bb 9

De universiteit van Teesside (25.00 studenten die via 6 schools onderwijs volgen) gaat deze zomer over op Bb 9. Helaas gebruiken ook zij het Bb CS niet.
Nadelen bij keuze om te migreren naar Bb 9:
- Bb 8 draait stabiel
- gebruikers waren net gewend aan het nieuwe grade centre
- nog veel fouten in Bb 9
- overvragen van de ICT-organisatie.

Redenen om wel over te gaan:
* ook problemen in Bb 8
* gebruikers kunnen wennen aan de nieuwe functionaliteiten en manier van navigeren in Bb 9
* voorbereiding voor Bb 9 was al begonnen
* niet gevoelig voor het argument vanuit de ICT-organisatie: they always say they're overworked
* Hoop problemen zijn al opgelost.

Belangrijkere argumenten waren echter:
- er zijn geen showstoppers
- problemen in Bb8 worden niet meer opgelost
- positieve feedback van de testers
- de flexibiliteit en modernere interface in Bb9

Onderwerpen die spelen:
= de buglist
= outstanding tickets
= building blocks and 3rd party software --> inzet van studenten om building blocks over te zetten naar Bb9
= bleeding edge or dull blade
= patches

Problemen:
Notifications problemen lijken opgelost te zijn in Bb9.1
Enrollen van staff via een building block leverde problemen op
Randomness die onverklaarbaar was
Aanpassingen op de user interface (breadcrumbs)

Wensen voor Bb 9 ontwikkelingen:
RSS in and out
Verder verfijnen van de permissions, bijvoorbeeld op het niveau van items
Staff info meer flexibel kunnen gebruiken
Paste-functie vanuit Word

Teesside ziet de consistent doorgevoerde branding (ook in courses) als een van haar successen. Daarnaast ook de nieuwe functionaliteiten (edit-mode), de introductie van nieuwe handleidingen, een zelfgemaakte building block voor batch feedback/my grades en een live help. Gebruik van 30 second videos in plaats van een FAQ-lijst.

Lessons learnt:
- beschikbaarheid van handleidingen en tutorials eerder
- ondersteuning blijft nodig
en:
- we were right, it's dooable, don't hasitate to dream and be prepared to work for it!

Using the VLE to conduct polls via sms

Het project is extern gefinancierd. De presentator geeft dit al meteen in het begin aan. Ded universiteit van Edinbugh is opnieuw georienteerd op onderzoek, 23.000 studenten en gebruikt WebCT als eLO. Zij hebben nog geen keuze gemaakt of ze overgaan op Bb 9.
SMS en de stemkastjes worden vooral ingezet door centrale ondersteuningsafdelingen. De sms-accounts worden gekoppeld aan courses, niet aan individuele users. Elke course heeft een eigen keyword om binnenkomende berichten meteen door te kunnen sturen naar de juiste course.
Bericht dat verstuurd wordt door studenten ziet er als volgt uit: keyword poll_name vote (edutxt wiki c). Het publiek kan nu zelf even meedoen via sms. Lijkt erg veel op de stemrondes op de onderwijsdag van Avans vorig jaar. De kosten voor de sms-berichten worden betaald door de studenten.
De lijst met voor- en nadelen geven vooral de voordelen aan voor de universiteit en het organiseren van deze polls. Ik mis de voordelen voor de student en de onderwijskundige kant van het verhaal. Helaas nog weinig meerwaarde gezien in deze presentatie.

What can Bb9 do for Danish university teaching?

De Deense presentator heeft het moeilijk. De spanning rond het presenteren straalt er vanaf en heeft een heel direct en duidelijk effect op het publiek dat hun mail aan het bijwerken is of ander acherstallige werkzaamheden uitvoert.
Dit heeft alles te maken met een presentatie die in de titel aangeeft dat het gaat over Bb9. In de praktijk is het echter allemaal bekende informatie gebaseerd op Bb 7.2.
Zo heel nu en dan komt er echter ook nog wel een dia langs die wat interessanter is:
What do the students want?
- hun examens halen met goede cijfers
- herkenbaar ingerichte courses
- overal kunnen werken in Bb op basis van 24/7
- snelle en gemakkelijke toegang tot hun email
- up to date software
- toegang tot hun eLO vanuit mobiele devices

Het verhaal gaat verder met de manier waarop zij Bb 9.0 hebben getest. Zij zijn gestart met werkgroepen rond specifieke functionaliteiten die getest werden op basis van bestaande courses in een Bb 9.0-omgeving. Vanaf april 2010 besteden zij aandacht aan de known issues en testen zij verder in Bb 8.1.
De Deense elco's worden aangestuurd vanuit een soort LIC.

Testen van Bb 9 is gericht op:
- stabiliteit en performance
- functionaliteit en de manier waarop ze deze willen inzetten. Hebben ze een meerwaarde?
- de grafische userinterface, het design en de layout
- welke fouten zitten er nog in het systeem

In de zin van 'We like":
* het ontwerp ziet er beter uit en wordt ook gewaardeerd door de gebruikers
* de coursenavigatie is verbeterd
* positief over het zelf creeeren en samenstellen van groepen door studenten
* de nieuwe blogfunctionaliteit.

Wensen voor de toekomst:
- de mogelijkheid voor gebruikers om eigen wiki's en blogs op te zetten die onafhankelijk kunnen draaien van een course of community
- een formule-editor gebaseerd op Latex
- een beter inzicht in de bestanden die Safe Assign checkt bij zoekopdrachten in het Internet
- een overzicht van nieuwe items/berichten voor elke gebruiker
- verbeterde shortcuts naar wiki/blog en discussionboard bijdrages.

Een groot aantal van deze wensen zijn heel herkenbaar vanuit de Avans-omgeving. Heel positief is de aandacht die gegeven wordt aan de wensen van de eindgebruikers.

Keynote dag 2: Bb 9.1

De keynotesessie van dag 2 wordt v erzorgd door Dan Peters. In deze presentatie staan de volgende Key challenges in Bb 9.1 centraal :
- fostering student engagement (bekeken vanuit de student)
- supporting educator efficiency (vanuit de docent)
- devlivering open and extensible learning (vanuit de beheerdersrol).

Bb Connect richt zich op de notify-functie voor grote groepen, bijvoorbeeld via sms. Dit jaar wordt deze uitgerold in de VS, later dit jaar ook in Europa.
Via een snelle demo wordt ook het concept achter learning modules uitgelegd. Hiermee worden de grenzen tussen Bb en WebCT weer een heel stuk vager.

De presentatie gaat verder met de wiki in Bb: vergelijken van versies, feedback van de instructor. Via de wiki is het ook gemakkelijk om als team kennis te delen, op te bouwen en up to date te houden. Door gebruik te maken van de mashingtechnieken, kunnen youtubefilmpjes, flickrfoto's en slideshare-presentaties direct ge-embedded worden.

2. Supporting educator efficiency:
What's in Bb9.1 voor docenten?
Demonstratie van de (groeps)wiki gezien vanuit de rol van de docent.
Hoe kunnen individuele bijdragen van studenten worden beoordeeld/voorzien van feedback.
Docenten hebben dezelfde mogelijkheden ook voor blogs en journals.
- Veranderingen en verbeteringen in het Grade Centre.
Anoniem kunnen beoordelen van studenten. Dit kan door de studentenvolgorde via randomize students, een anddere optie is om vraag per vraag (horizontaal) te beoordelen. Meer mogelijkheden rond smart views, bijvoorbeeld door gebruik te maken van categorieen (students at risk).
Inline editen kan je ook toepassen op bestaande toetsen.
De uploadfunctie in het Bb CS werkt in frame en faciliteert het uploaden van meerdere bestanden met behoud van de gekozen structuur. Nieuw in het CS is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van thumbnails.

3. Delivering open and extensible learning
Er kunnen op courseniveau nieuwe rollen worden aangemaakt. Bestaande rollen kunnen gekopieerd worden en op onderdelen worden aangepast.
Hiermee zou je bijvoorbeeld kunnen werken vanuit de principes van instructional design.
Ook hier zijn de nieuwe functionaliteiten van Bb Connect geintegreerd. De congresbezoekers hebben dit al eerder gemerkt. Wij kregen een aantal gesproken berichten vanuit Bb door die zij via gesproken announcements hebben aangemaakt.

Rol van de Bb Playground. Bb gebruikt deze om feedback te krijgen op bestaande releases. Vanuit de Nlse gebruikersgroep ligt er een vraag om ook Surfmedia mee te nemen in de mashups.

Met Bb 9.1 gaat Bb veel meer de richting uit die zich richt op hergebruik en delen van onderwijsmateriaal. Wat betekent dit voor onze rol als consultants?

dinsdag 13 april 2010

Blackboard in Teacher education

How eLearning is implemented and supported in the academic teacher training program of the KU Leuven.
TT± from eLearning to eTeaching to supporting eLearning.
De studenten hebben ervaring in het werken met een eLO doordat deze wordt ingezet voor afstandsonderwijs. De eLO is aanvullend op het f2f onderwijs wat zij volgen. In de presentatie wordt ingegaan op de ontwikkeling van studenten van eLearning naar eTeaching.
De studenten gebruiken hiervoor 3 tools±
Think LT
Think M&M
CLARA, een wiki.

Think LT is een interactieve leeromgeving die ingezet wordt bij het talenonderwijs. Studenten krijgen hiermee de beschikking over een leeromgeving die gericht is op zelfstudie. Onderwijskundige theeorieen kunnen hiermee omgezet worden in leertaken en toetsen. Daarnaast reflecteren studenten hiermee over hun activiteiten.

In de course zijn FA´s opgenomen rond centrale vragen in het talenonderwijs±
- hoe leg ik grammaticaregels uit
- hoe kan ik een geldige en betrouwbare toets maken
- hoe pak ik een leesopdracht aan
- hoe zet ik studenten aan tot zelfstandigheid.

Als extra programma wordt Lectora 2006 gebruikt. Deze werkt als een Bb building block.
De toetsen worden ondersteunt via QMP.

De tweede tool is Think M&M en is door de KU Leuven zelf ontwikkeld. Cedntraal hierin staat Think Multicultural and Multilingual. Interculturele verschillen en identiteit staan hierin centraal. Ook in dit programma wordt gebruik gemaakt van lectora als editor.

De 3e tool is CLARA, een wiki gericht op taalontwikkeling en talenonderwijs. Hierin wordt de gevonden kennis gedeeld en een vertaalslag gemaakt naar de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk. Indirect worden studenten op deze manier ook bekend gemaakt met het werken met web 2.0=tools. De wiki wordt verder aangevuld met de essay-opdrachten van studenten.

Naast de courses voor studenten, biedt Leuven ook een course aan die gericht is op het gebruik van eLO's door docenten. Uitgangspunt bij deze course is aansluiten bij de kennis en ervaring die een talendocent al heeft. Differentiatie in het aanbod wordt aangeboden via zelftoetsing. Dit verhaal zou heel goed aansluiten bij het Masterplan techniek en de professionalisering van docenten in het kader van de implementatie van Bb 9.1.
Bij de training wordt niet alleen aandacht besteed aan de instrumentele kant van een eLO, er wordt nadrukkelijk gekeken naar de combinatie tussen het instrument en de onderwijskundige toepassing ervan (vergelijkbaar met de matrix waar we bij Avans mee bezig zijn). Docenten kunnen instappen op verschillende niveaus en vertrekt vanuit een concrete onderwijssituatie die wordt aangegeven door de docent.
- Onderdeel van de course is een survivalkit rond ICT, waarin ook ruimte is voor hele praktische tips en trucs.
- Wat moet ik weten van de eLO om deze in mijn onderwijs in te kunnen zetten
- Voorbeelden van geslaagde courses zoals Schoolship Beagle project.

a collaborative journey to release 9

In deze presentatie geeft de London South Bank University aan hoe zij Bb9 hebben geimplementeerd. Centraal staat een projectmatige aanpak die vertrekt vanuit een strategische visie op leren en de rol van de eLO daarin.
Studenttevredenheid en rendement worden als KPI´s opgenomen in het nieuwe businesplan van de universiteit.

uitgangspunt bij de implementatie is de visie op leren die momenteel wordt herijkt. )zie foto'
Het hele proces is tot op detailniveau uitgewerkt in de planning. Bij Avans kunnen we daarin nog wel een slag maken. Londen kwam vanuit versie 7.2 en heeft de implementatie van Bb 9 zo georganiseerd dat ze na elke upgrade gebruik kunnen maken van een full roll back. Gedurende het hele project houden zij via een excellsheet de exacte stand van zaken bij. In de kleuren rood, geel en groen wordt per onderdeel de status ervan weergegeven. Deze gegevens zijn beschikbaar voor alle gebruikers en wordt ook ingezet om te dienen als managementinformatie.

Lessons learnt±
/ helderheid in je communicatie
/ bijhouden van risco logboek
/ kies voor buy ins waar nodig
/ investeer in de projectgroep
/ doe aan verwachtingenmanagement
/ werk op tijd aan een strategie rond toekomstige upgrades
/ maak gebruik van een partnership met Bb en creer betrokkenheid.

Rond het professionaliseren van gebruikers )docenten' maken zij gebruik van 3/minuten sheets. Hierin nemen zij de belangrijkste wijzigingen op.
Een helder en heel bruikbaar verhaal!

Toekomstige ontwikkelingen±
Een portaal via Bb aanbieden voor studenten en docenten.
Datawarehousing
een Assignment handler. Iets om ook bij Avans aandacht aan te besteden.
Meer Managementinformatie.

Taming your Bb

Leiden maakt sinds 1999 gebruik van Bb aals eLO. Sinds die tijd is het Aantal courses fors toegenomen, evenals de omvang van de bestanden. Bij het opruimen van de eLo hebben zij gekeken naar 3 aspecten:
- juridische aspecten: bewaarperiode van 2 jaar
- didactische aspecten:hoe lang willen studenten toegang tot courses
- accreditatie-eisen.

Bij het opruuimen van Bb worden de Bb-coordinatoren van de faculteiten ingezet voor de communicatie met de docenten, daarnaast ontvangen zij een overzicht van alle courses die op de nominatie staan om verwijderd te worden en instrueren zij gebruikers rond het toekomstig gebruik van de eLO. Het daadwerkelijk verwijderen van de courses gebeurt via Managed Hosting.

Voor het archiveren maakt Leiden gebruik van een archiefserver waarop een kloon van de productie draait en alle Bb building blocks op draaien. Ook alle BMS/data worden daarop geimporteerd.
Het archiveren van courses op universiteitsniveau wordt voortaan ieder jaar gepland. Op basis van het jaar worden alle courses gearchiveerd, de docenten wordt verteld dat hun courses op de nominatie staan om verwijderd te worden, daarna worden de courses ook fysiek verwijderd. Helaas maakt Leiden geen gebruik van het Bb CS. Hun ervaringen zijn daaardoor maar deels bruikbaar voor Avans.

Monitoring students

Het gebruik van weighted columns om verschillende opdrachten te laten samengaan tot 1 (eind)cijfer. Je kunt hier verschillende scenario's op loslaten om uiteindeijk een resultaat te berekenen. Deze worden in de helpfunctie van Bb verder visueel uitgewerkt.

Het gebruik van mart Vieuws: course groups, performance view, user view, category and status en het customizen ervan. Deze optie zit in het grade centre onder het item 'Manage'. Ze zijn bedoeld als tijdelijke doorkijkjes op bais van een categorie, status of een periode van toetsen. Met een slimme combinatie met favourites kan ik kiezen in het gradebook om alleen de toetsen te tonen die ook werkelijk volledig gemaakt zijn.
In het onderdeel Smart View kun je ook werken met boolean statements (vglbaar met Adaptive Release). Ik vraag me hierbij wel af hoeveel docenten er echt gebruik van gaan maken.

Nieuw in het grade centre:
- de chevrons naast het ! geven direct toegang tot de resultaten van de student.
- direct kunnen mailen van studenten vanuit het grade centre.
- nog steeds kun je onderscheid maken tussen de feedback aan de user en de notes rond grading voor een collega instructor.
- Ook bij de feedback naar de user kun je bestanden vanuit het content system direct benaderen.
- het gebruik van rubrics. Ondersteunt het samenwerken van docenten die gezamenlijk eenzelfde toets beoordelen op basis van vooraf opgegeven criteria.
- mogelijkheid om anoniem te beoordelen (studentnummer wordt alleen getoond).

The Grade Centre in Bb 9.1

Deze presenttie wordt gegeven door Pepijn Kalis, dezelfde die ook half januari veel Bb-beheerders/-ontwikkelaars heeft getraind rond Bb 9.1. In de laatste versie van Bb is het Grade Centre verbeterd op een aantal punten:
- uitbreiding van de schermopmaak en de presentatie van editvelden.
- Gade Centre heeft een eigen menuplaats in het control panel. Hiermee zijn de smartviews meteen zichtbaar.
- navigatie via de >> knop
- verbergen van kolommen --> dit betekent niet dat deze kolommen ook niet meer zichtbaar zijn voor studenten
- het volgen van de voortgang van individuele studenten
- aanpassen van de categorie van een test.
- aantal categorieen worden automatisch aangemaakt: discussie, survey, test, assigment, journal, blog en self/peerassessment. Hiermee kun je o.a. het grade centre sorteren en een smartview genereren.--> handig wanneer je een groot aantal onderdelen hebt in het grade centre.

Bb Europe 2010: Engage students

Presentatie van een blackboard consultant

Effectief CoursevProgramm Rubric --> zie http://www.blackboard.com/communities/Exemplary-courses.aspx
(lijkt wel wat op het werken van ... Quality matters benadering)

Uiteraard kwamen de 7 principes van goed onderwijs ook weer langs

En vervolgens de rollen voor online intructors
- space planner [planning is key, consistent design, course legend]
- pace setter
- host
- connector

Dez drie elementen samen geven handvatten voor coursedesign.

- Handvatten vanuit Bb 9.1 . Zie met name de content structuur
- Space planner
Lesson Design - eClass Model
e=explain
c=clarify
l=look
a=act
s=share
s=self evaluate/submit
(zie http://www.westga.edu/~distance/ojdla/winter34/gerson34.html)

Other course design rubric highlights:
- content is presented in manageble segments
- content is made available via a variety of appropriate mechnisms
- course eesign entcounters critical reflextions

En zo is er nog meer. Moeten straks maar de hele presentatie bekijken op:
htp://connections.blackboard.com.

Leuke toepassing bij dit allexs is het gesproken announcement! (soort camtasia toepassing).

Had eigenlijk wwat meer van Bb 9.1 willen zien wat dit alles beter ondersteunt (want dat schijnt er wel te zijn).

Delivering full meals instead of snacks

Training faculty to use Bb for effective teaching and learning.
Presentatie gegeven door de universiteit van Albedrta (Canada), een universiteit die vooral gericht is op onderzoek.
Gebruik van Vista, Respondus, Studymate en Lockdown browser.
De universiteit startte met instumentele cursussen rond het gebruik van Bb op vrijwillige basis, zonder echte focus.
Resultaat:
- niet echt inspirerend
- slecht bezocht
- weinig uitwisseling
en bovenals teleurstelling.

Hierna experimenten met lunchsessies, roadshows etc. Helaas bleek het resultaat teleurstellend. Reden voor een hele andere aannpak: Make training a big deal!!
Trainingen die alleen gericht zijn op docenten en alleen voor hen toegankelijk. Georganiseerd via een elearning Summerinstitute, bestaande uit 5 dagen waarin de inzet van eLearning voor het ondersteunen, uitlokken van leren centraal staat. Docenten: van regisstration to applying. Vooraf helderheid over de verwachtingen via het opstellen van Rules for Participation. Docenten worden gezien als experts en worden actief uitgedaagd om kennis en ervaringen uit te wisselen. --> the move from mini-byte to the Real Deal Meal. Elke dag werd er gestart met trainingen en workshops. De middagen werden vooral gebruikt voor uitwisseling. De aanpak gaf ruimte om echt 5 dagen bezig te zijn met dit onderwerp. Nu ook een winter institute, een cursus van 1 dag gericht op TA's en ondersteuners.

Bb Europe 2010: als studenten er niet bij zijn ...

Thema: The flu, sneeuwstormen en zo: veel studenten zijn er niet bij en dan ... voorkom dat het een probleem wordt ...

Wat te doen om ook die studenten te bedienen:
1) leer de docenten met bb te werken
Zie het 'on demand learning center' van Bb voor geweldig veel multimediaal instructiemateriaal (in feite de ondersteuning van Dr. C)
2) Digialiseer en publiceer course materials
3) gedetailleerde syllabi en course outlines (doelen, outcomes, materiaal, timetable, testing, ...)
4) lectures as presentations
5) coursecasting (recourding content and deliver it) [not the lecture itself ... that is booooring]
6) communicate divers (within the course context)
7) Use online assignments as much as possible (and use the assignments dropboks)
8) Use the available web 2.0 components in Bb
9) Use online assessments

Reflective skills in social work.

De tweede presentatie in deze sessie wordt gegeven door Swansea University. De titel is Bridging the Gap: the use of e-Reflection. Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal zich verhoudt met de presentaties over e-coaching in Tilburg een paar weken geleden.

Opvallend:
Reflecteren wordt door de studenten niet echt gezien als een 'academic skill'.

Vanuit de univerisiteit is daarom gestart met kleinschalige projecten rond het bijhouden van individuele blogs binnen Bb. Dit met als doel kritisch denken en reflecteren te integreren met het curriculum van Social Work. Studenten werd gevraagd om wekelijks een bijdrage hiervoor te leveren, begeleidt door een docent. De enige die naast de student toegang had tot de blog. Het project was pas in 2e instantie een succes.
Via een 2e project werden studenten ook beoordeeld op hun reflectieve vaardigheden. Van het 'wat' naar het 'hoe'. Hierbij werd gebruik gemaakt van het discussionboard in Bb.

Ondersteuning die gewenst werd door studenten:
- toegankelijk
- op tijd
- contact met andere groepen (ook van andere jaren)
- verzorgd door studenten, social networking sites hiervoor ingezet. Wel uitwisseling met andere studenten (individueel/groepen) maar niet voor docenten.
- actief inzetten van studenten voor het ondersteunen van andere studenten.

Voor het contact met docenten is PebblePad gebruikt. Dit als PLE die samenwerkt met Bb, trainigen verzorgd door studenten, docenten geven hiermee feedback. Het experiment is niet afgemaakt doordat studenten afhaakten. De universiteit wil nu verder in het ontwikkelen van communities of practice voor studenten en assessoren. Het model van Gilly Salmon wordt wel ingezet door de projectleiding. Zij zien vooral mogelijkheden in support/training van studenten voor de fases rond online socialisatgion, het uitwisselen van informatie en het ontwikkelen van kennis. Verdergaan met Pebblepad is nog niet besloten.

Conclusie: een paar hele opvallende keuzes. Helaas worden de verschillende projecten niet echt uitgediept. Voor mijn gevoel worden dingen wel opgestart, maar wordt daarmee niet een keuze gemaakt voor integratie met het curriculum. Blijkbaar zijn ze vooral nog heel erg zoekende.

Bb Europe 2010: lessen uit implementatie Bb

- students don't need instruction
- never underestimate the effort to create support material that gives great results
- respect the exsisting support organisation
- a pilot is indispensible
- involve faculty staff as much as possible
- involve (and use) students
- work in multidisciplinary teams as much as possible
- test, test and test
- make clear agreements with the IT-department
- active support from management
- PLAN, PLAN and PLAN ... especially concerning the change management!

Using technology in education

De eerste sessie in deze ronde wordt verzorgd door de Welsh instellingen. Helaas wordt er gepresenteerd in het Welsh, waasrdoor het publiek met headsets op in de zaal zit. Net als in de rest van de UK wordt ook in Wales gekozen voor een nationale implementatie van VLE's en portals. Zij hebben gekozen om Bb ook als portal te gebruiken. In 2009 is hiervoor een project gestart on de er naam Y Porth (the gateway). De universiteit van Swansea beheert dit portaal voor alle hoger onderwijsinstellingen van Wales. Studenten kunnen zichzelf aanmelden voor het portaal. In september 2009 werden 12 modules aangeboden. Door te werken met modules wordt er blijkbaar ook gemakkelijker samengewerkt over de grenzen van disciplines en instellingen heen. Voorbeelden hiervan zijn modules rond SPSS, surveys.
Verrassend is het gebruik van de coursecatalog als module. Er is geinvesteerd in de layout, echte innovatie blijft jammer genoeg uit.

vrijdag 9 april 2010

The Horizon Report in Action

Op 9 april organiseert ELI samen met NMC (New Media Consortium) weer een live seminar. Deze keer over het Horizon Report 2010. De sessie heeft als titel: Emerging Technologies Today and Tomorrow. Meer info en voor een overzicht van resources, klik hier.

woensdag 7 april 2010

Nieuwe 7 things is uit...

De laatste 7 things you should know about, ... van ELI is uit. Deze keer staan e-readers centraal. Direct naar deze versie? Klik hier.

ELI Online Spring Focus Session on Mobile Learning

Op 3 en 4 maart 2010 organiseerde ELI (Educause Learning Initiative) haar Spring Focus Session. Deze keer stond Mobile Learning centraal. Op de Ning-omgeving van ELI staat inmiddels de informatie die tijdens deze sessies is gebruikt, evenals de discussies en alle internetverwijzingen. Meer info? Klik hier.

Voor alle andere links:
* Presentation slides and recordings for the presentations of all sessions.
* A collection of background resources for background resources on the theme of mobile learning, including articles, videos, and websites. (Search on ELI+2010+Spring+Focus+Session+Readings).
* Search Twitter tweets on #elifocus as hashtag for all offerings from conference participants, offering "quick byte" resources, opinions, and summaries.
* Additional resources including discussion questions and reflection worksheets from the Learning Commons ningcommunity.
* For the full collection of ELI 2010 Online Spring Focus Session resources, click here.