vrijdag 26 juni 2009

Roadshow eLearing

De laatste roadshow eLearning in Tilburg heeft inmiddels geleid tot de volgende dingen:
* een artikel in Punt waar inmiddels al 4 medewerkers en studenten op hebben gereageerd. Hoewel de reacties wisselen voor wat betreft de scope en opvattingen rond de inzet van ICT in het onderwijs, geeft dit toch aan dat het onderwerp / het artikel anderen stimuleert daar iets van te vinden.

* een navolging van het fenomeen Roadshows bij andere instellingen. Ook de TU-Delft is imiddels met een roadshow ICT in het Onderwijs gestart ( programma, meer informatie over de filmpjes). Mooie daar is dat alle optredens worden opgenomen in een filmpje waardoor ook degenen die niet bij de roadshow aanwezig konden zijn, toch een deel van de informatie krijgen.

* een aantal mailtjes van medewerkers met daarin de vraag wanneer de volgende roadshow wordt gehouden en of de laatste versie dan herhaald kan worden.

* een tweetal experimenten / pilots rond digitaal toetsen (AFM en ASIS) die vanaf september gaan starten. Voorbereiding inhoud en draaiboek in september, scholing docenten in kwartaal 2 en vanaf het 3e kwartaal ook echt met studenten gaan starten (AFM).