zondag 9 december 2007


Eindelijk tijd om te reflecteren op 5 dagen Berlijn!
Jammer dat ik geen laptop had, om iedere dag mijn indrukken te verwerken. In feite een voorwaarde als je naar een congres gaat!
Immers indrukken genoeg!
Wat een groots opgezet congres en wat een geweldige stad! Met Eky en Diny als reisgids hebben we de highlights van Berlijn zoals de Berliner Dom, de prachtige boulevard Unter den Linden, de Brandenburger Tor, de Rijksdag met zijn geweldige koepel, het Joods gedenkteken (echt indrukwekkend), De Potzdammer Platz, waar we nog een paar resten van de oude Berlijnse muur konden zien, Checkpoint Charlie, Mauer des Terrors en last but NOT least het Joods museum bezocht. Allemaal de moeite waard! We hadden een hotel dicht bij de Gedächtnis-Kirche, in deze tijd een plaats vol kerststalletjes, glühwein, kerstbomen en kerstverlichting. Heel Berlijn was sprookjesachtig mooi versierd, erg sfeervol en gezellig.
Een omgeving om in ieder geval een aantal collega’s beter te leren kennen en mensen te ontmoeten.

Maar… uiteindelijk ging ik mee voor Educa Berlin!

Groots opgezet congres, met meer dan 2000 deelnemers. Na Duitsland, kwamen de meeste deelnemers uit Nederland wat de eerste spreker bij de opening van het congres een voorzichtig “Oranje boven “ontlokte.
Bij inschrijving kregen we een conferentietas, met niet alleen alle benodigde informatie over de conferentie, programma, sprekers en hun abstracts op papier, maar ook op een cd.
Handig, maar dan alleen als je een laptop bij je hebt! Aangezien er vaak in een sessie van 1 ½ uur, 5 sprekers een presentatie moesten geven, was meekijken via je laptop vaak wel erg handig, want het tempo van sheets tonen, was voor iemand die geen steno kan, wel erg hoog.
Hoogtepunt van het congres, maar daar ben ik ook echt niet de enige in, was de keynote speaker Sugata Mitra, met zijn presentatie “the Hole in the Wall”, waar Ronald ook al een stuk over geschreven heeft. Blijkbaar is zijn faam hem al vooruit gesneld, want in de Volkskrant van 1 december, wordt in een artikel over nieuwsgierigheid, iedereen aangespoord om twijfel te zaaien, iets niet te vertellen, een paradoxale uitspraak te doen, om nieuwsgierigheid te bevorderen. Immers dat motiveert mensen om op zoek te gaan. In dit artikel van de Volkskrant wordt vervolgens verwezen naar een aantal instructeurs die in India dorpsbewoners wilden trainen in het gebruik van Internet. Zij plaatsten, nadat ze op een muur van desinteresse gestoten waren, een computer in een soort kiosk en hielden zich verder afzijdig. Toen stroomden de kinderen hierop af, nieuwsgierig naar dat scherm. Dit is een verwijzing naar het experiment van Mitra, al wordt zijn naam in dit artikel van de Volkskrant niet vermeld!
Triggering the right emotions”, is volgens Sugata Mitra, waar het om gaat. Die snaar moeten wij dus ook kunnen raken bij onze studenten en Academies! Hier moeten wij ook in onze leeromgeving mee aan de slag!

Een andere interessante sessie, die ik heb bijgewoond was: Learning in the Digital World of Teenagers olv Guus Wijngaards, lector e-learning bij inHolland.
Zie voor meer informatie hierover de volgende sites:

http://www.inholland.nl/Voor+bedrijven+en+organisaties/Kennisontwikkeling+en+onderzoek/eLearning/

http://www.scienceguide.nl/pdf/Wijngaards.pdf


Bij deze sessie, met in het panel 5 scholieren van Berlijnse middelbare scholen, die allemaal vloeiend Engels spraken, werd er in gegaan op vragen als:
Hoe gebruiken jullie als jongeren internet?
Wat betekent de digitale wereld voor jullie?
Welke tools gebruiken jullie?
Waarom gebruiken jullie internet?
Deze vragen leverden leuke antwoorden op en inzicht in het gebruik van jongeren mbt de digitale wereld. Zij zien internet niet als een apart iets, het hoort gewoon bij hun wereld, bij hun leven.
Zij gebruiken internet voor fun, informatie en communicatie. Wat communicatie betreft wordt e-mail gezien als een communicatiemiddel voor ouderen ( boven de 25 jaar!). Zij maken vooral gebruik van chatten, msn, myspace en facebook, te vergelijken met een virtuele vriendensite als Hyves die in Nederland inmiddels zijn 5 miljoenste deelnemer heeft mogen verwelkomen. Jongeren sluiten op deze site virtuele vriendschappen en delen er lief en leed. Op de vraag hoe ze omgaan met informatie van internet, gaven alle jongeren in mijn ogen een erg sociaal wenselijk antwoord. Volgens hen is informatie van internet oké, maar je kunt niet volstaan met alleen informatie van bijvoorbeeld Wikipedia, aangezien iedereen daar van alles op kan zetten. Dus niet 100% betrouwbaar. Voor betrouwbaarheid maakten ze toch ook nog graag gebruik van een boek.
Een paar van deze studenten uitten hun verbazing over het feit dat hun jongere broertje of zusje alleen maar gebruik wilde maken van internet. Dat vonden zij raar. De generatie die nu op de middelbare school zit, gaat dus anders om met internet dan de generatie die vanaf zijn geboorte opgroeit met gsm, internet, ipod etc.
Een docent via msn vragen stellen vonden ze allemaal een prima idee. Deze actieve bijeenkomst was zeker de moeite waard. Willen wij het gebruik van Xplora optimaliseren, dan moeten wij ook zeker gebruik maken van de input van studenten. Zonder op de hoogte te zijn van wat studenten werkelijk willen en gebruiken in deze leeromgeving, kunnen wij geen optimale leeromgeving creëren.

Om wat meer informatie te verzamelen over digitale content, voor mij van belang gezien mijn deelname aan het project Digitale Learning Content, heb ik ook een aantal sessies bijgewoond die voornamelijk met content te maken hadden.
Wim de Boer, als projectleider werkzaam binnen het (SLO) Stichting Leerplanontwikkeling, het nationaal expertise centrum voor leermiddelen ontwikkeling, gaf een interessante presentatie over verzamelen en delen van content.
Zie hiervoor o.a. de volgende sites:
http://s1.slo.nl/prj/slo/lm_toelichting.htm
http://www.leermiddelenplein.nl/


Hoewel het SLO zich bezig houdt met content van primair, voortgezet, bijzonder en volwassenenonderwijs, toch zeker ook voor ons de moeite waard.
Hij gaf waardevolle tips over het verzamelen, bewerken en delen van content. Hiervoor is het uiteraard erg belangrijk om de verschillende databases met elkaar te verbinden. Hierbij gaf hij advies om alleen de metadata in een algemene verzamel database te zetten, waarbij je voor het resultaat, de echte content naar de betreffende database moet. Het doel van het SLO is niet allen Nederlandse content te verzamelen, maar ook internationaal materiaal, dat weer aangepast kan worden aan de eigen situatie.
Een site die we in dit kader zeker kunnen gaan gebruiken is de site van Educational Repositories Network (EdReNe):

http://edrene.org/about/index.html

De titel van de presentatie van Harri Ketamo, Tampere University of Technology Finland, : “ Ways to Support Reflective Thinking in Educational Games”, was veelbelovend.
Games gebruiken als onderwijsmateriaal. Iets waar in het team e-learning ook veel aandacht aan besteed wordt.
In zijn presentatie, die vooral saai was, noemde Harri Ketamo gelukkig nog wel een paar aspecten die het noteren waard zijn. Bij het maken van games, die ingezet kunnen worden in het onderwijs, is het zaak de docent nauw te betrekken bij het proces. Denk goed van te voren na, hoe je games, als learning content, kunt inzetten.
Commerciële games, indien aangepast aan het onderwijs, kunnen ook ingezet worden.
Zie voor meer informatie van Ketamo over dit onderwerp o.a. de volgende site:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=4283796&isnumber=4283720

Behalve deze sessies heb ik o.a ook nog presentatie van Eky en Jan bijgewoond.
We waren allemaal blij voor Eky dat haar stem, die donderdagmorgen niet meer dan een fluistering was, s'middags dankzij een goede microfoon en een paardenmiddel van de apotheek, weer goed te verstaan was.
De presentatie van Jan werd net als de presentatie van Eky, goed ontvangen.
We waren er allemaal als LIC-team erg trots op !