vrijdag 25 april 2008

Opschalingsproject ePortfolio

Afgelopen woensdag kwam een groot aantal hogescholen en universiteiten bijelkaar in het kader van het Opschalingsproject ePortfolio. Ook Avans participeert hierin.
De dag startte met een aantal 5-minutenpresentaties over de portfoliosystemen die de hogescholen/universiteiten gebruiken, de wensen en de status van de portfolioprojecten. Dit leverde de volgende beelden op:

- er worden op dit moment meer dan 6 verschillende portfoliosystemen gebruikt, varierend van eigen gebouwde systemen tot Sharepoint, Netschool, DU, Sakai en Bb.
- er is bij alle scholen wel gestart met een portfolioproject, maar opschaling is nog een heel ander verhaal
- scholen zijn op zoek naar succesvolle implementatiestrategieen
- verschillende scholen hebben plannen om op redelijk korte termijn hun portfoliosysteem te vervangen.
- er is lang niet altijd een integratie tussen portfoliosystemen en ELO's
- er wordt nog heel veel gedacht vanuit de docent/begeleider en wat minder vanuit de student wanneer het gaat om portfolio's.

Heel positief aan de presentaties (duurde al snel meer dan de aangekondigde 5 minuten) is dat het zeker heeft geleid tot een lijstje van wensen rond portfoliosystemen.
* im- en exportmogelijkheden voor portfolio's.
* relatie met competentiematices, inclusief een niveau-aanduiding.
* mogelijkheid van een groepsportfolio / opleidingsportfolio.
* mogelijkheid om portfolio's op onderdelen te delen.
* mogelijkheid om op onderdelen van een portfolio feedback te geven (soms tot op documentniveau).

In de middagsessie is er vanuit 3 perspectieven (techniek, organisatie en onderwijs) gesproken over de relatie tussen multimedia en portfolio's. De resultaten hiervan worden via Surfspace gedeeld.

vrijdag 18 april 2008

Studiemiddag ePortfolio versus ELD

Op woensdag 16 april organiseerden Surf NL Portfolio en Kennisnet gezamenlijk een studiemiddag rond ePortfolio versus ELD (Elektronisch Leerlingdossier). De presentaties van deze middag komen op korte termijn beschikbaar via deze link.

Vanuit Kennisnet wordt momenteel hard gewerkt aan een tweetal projecten:
- uitwisselbaarheid van portfolio's binnen de verschillende onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld het doorstroomportfoli bij de Hanzehogeschool)
- uitwisselbaarheid van portfolio's van onderwijsinstelling naar branches en arbeidsmarktinstellingen. (bijvoorbeeld het ROC Zadkine)

In de tweede presentatie stond het loopbaanbegeleidingsmodel van doorstroomportfolio.nl centraal. Dit project wordt uitgevoerd in de regio Eindhoven en heeft als een van de doelen het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Iets wat prima past bij het project Aansluitcentrum van het LIC. Het ontwikkelde model ziet er interessant uit en is zeker de moeite waard om bij het beschikbaar komen van de presentaties nader te bekijken.

Verrassend was het te ervaren dat ten aanzien van het ELD Avans actief particepeert in een van de proefprojecten.

woensdag 2 april 2008

Keynotes HBO-I dag Gaming en Simulatie UITERMATE zwak

De drie centrale lezingen waren (ook inhoudelijk) erg zwak. De workshops van docenten voor docenten waren wel erg leuk. Hierover in een andere bijdrage aan dit weblog meer. Hier even over de derde keynote. De andere twee heeft Eky al geplaatst.

De derde centrale lezing werd verzorgd door Rita Niland. Het was een waterval aan info, waarbij mij, noch de andere deelnemers duidelijk werd wat ze ons nu eigenlijk duidelijk wilde maken.
In de evaluatie heb ik hierover het volgende geschreven: "Als je ManyEyes los zou laten op haar verhaal zou het woord IK wel heel nadrukkelijk naar voren komen".
Ze had wel veel voorbeelden en ervaringen. Zowel haar presentatie en al haar voorbeelden zijn te vinden in haar weblog http://blogger.xs4all.nl/ritanila.

dinsdag 1 april 2008

Tweede keynote

De tweede keynote werd gegeven vanuit een ander vakgebied van ICT. Dat riep in de zaal regelmatig duidelijke reacties op. Het practice what you preach werd hier al direct zichtbaar doordat de presentator geen gebruik maakte van ICT-middelen in zijn presentatie. Via een aantal prikkelende uitspraken werd geprobeerd een feedback vanuit de zaal te krijgen, dat lukte maar heel beperkt.
De meest opmerkeljke uitspraken:
- in groepsprocessen is er een duidelijke verschuiving van survival of the fittest naar survival of the most cooperative. Meer aandacht voor samenwerking en de 'zachte' kant van games.
- games maken met mogelijk meer oog te hebben voor eigen talenten
- blijf met de inzet van games dichtbij de werkelijkheid, de beleving van de student en voeg daar interactie aan toe.
- ontwikkel games niet vanuit ICT maar vanuit leraarschap. ICT facliteert, de regie ligt bij het onderwijs.
- leer anders kijken, hierbij is het generatieverschil erg zichtbaar
- implementeer niet via grootste plannen en beschrijvingen, maar via prototyping met behulp van studenten en maak pas daarna de verbinding met de leeromgeving en de facilitering vanuit ICT.

De tweede keynote was enigszins teleurstellend. Niet zozeer vanwege het ontbreken van ICT maar meer vanwege het ontbreken van aansprekende voorbeelden. Toch zijn er een aantal uitspraken gedaan die zondermeer zouden kunnen leiden tot interessante discussies rond de inzet van games.

HBO-I docentendag Serious Gaming, serious business voor IT

Vandaag op 1 april 2008 wordt de HBO-I docentendag gehouden bij de Hogeschool Utrecht rond Serious Gaming. HBO-I docenten van verschillende hogescholen wisselen kennis en ervaringen uit en volgen hiervoor een aantal workshops.
De plenaire opening werd deels verzorgd vanuit Second Life waarbij de presentator het voor deed komen alsof hij alleen virtueel aanwezig was. Helaas lukte dit onderdeel niet voor het doorknippen van het openingslint, hiervoor was een fysiek optreden nodig.

In zijn verhaal maakte hij melding van het belang van games, een indeling en de ontwikkeling van spelconcepten.
Zoals de ondertitel van de studiedag al aangeeft, wordt het belang van games hoog ingeschat: 'serious business voor IT'. Games hebben zich dan ook behoorlijk ontwikkeld in de afgelopen jaren.
De indeling in games kan als volgt worden gedaan:
- tabletop games
- role playing games of RPG's
- LARP's (voor mij een heel nieuw begrip, en dus ook de eerste leerervaring voor vandaag), wat staat voor Live active role playing games. Hierin worden fictieve personages via de werkelijkheid uitgespeeld zoals bijvoorbeeld bij het naspelen van veldslagen. De gamemaster heeft hierbij ook de rol van moderator en regels spelen een belangrijke rol.
- simulaties
- MMO's en MMORPG's (massive multiplayer online environments) zoals Second Life (gericht op ontwikkeling) en World of Warcraft (wat meer al een doel in zich heeft)

Wat opvalt is de ontwikkeling van spelconcepten, die uitdagend moeten zijn en een leerdoel dienen. De beweging die hierbij wordt ingezet, is die van individueel leren naar groepsleren wat aan individueel leren een extra dimensie geeft.
Daarnaast komen er weinig niet-perfecte Avatars voor in Second Life. Een uitdaging lijkt het dan ook te zijn om in Second Life op zoek te gaan naar de bejaarde Avatars. Tenslotte lijken taal en cultuur belangrijker te zijn dan verwacht bij internationale interactie.
De tweede keynote spreker was afkomstig van KPN en gebruikte nauwelijks ICT-toepassingen. De eerste keynote werd afgesloten met een aantal verwijzingen naar:
* SLED: Second Life Educators List
* SL: The college of second knowledge
* Plaxo: virtual worlds group (vergelijkbaar met Linkedin)
Kortom via de eerste keynote al heel snel een overzicht van een aantal ontwikkelingen op het gebied van games, een indeling en een aantal interessante links.