dinsdag 13 april 2010

Blackboard in Teacher education

How eLearning is implemented and supported in the academic teacher training program of the KU Leuven.
TT± from eLearning to eTeaching to supporting eLearning.
De studenten hebben ervaring in het werken met een eLO doordat deze wordt ingezet voor afstandsonderwijs. De eLO is aanvullend op het f2f onderwijs wat zij volgen. In de presentatie wordt ingegaan op de ontwikkeling van studenten van eLearning naar eTeaching.
De studenten gebruiken hiervoor 3 tools±
Think LT
Think M&M
CLARA, een wiki.

Think LT is een interactieve leeromgeving die ingezet wordt bij het talenonderwijs. Studenten krijgen hiermee de beschikking over een leeromgeving die gericht is op zelfstudie. Onderwijskundige theeorieen kunnen hiermee omgezet worden in leertaken en toetsen. Daarnaast reflecteren studenten hiermee over hun activiteiten.

In de course zijn FA´s opgenomen rond centrale vragen in het talenonderwijs±
- hoe leg ik grammaticaregels uit
- hoe kan ik een geldige en betrouwbare toets maken
- hoe pak ik een leesopdracht aan
- hoe zet ik studenten aan tot zelfstandigheid.

Als extra programma wordt Lectora 2006 gebruikt. Deze werkt als een Bb building block.
De toetsen worden ondersteunt via QMP.

De tweede tool is Think M&M en is door de KU Leuven zelf ontwikkeld. Cedntraal hierin staat Think Multicultural and Multilingual. Interculturele verschillen en identiteit staan hierin centraal. Ook in dit programma wordt gebruik gemaakt van lectora als editor.

De 3e tool is CLARA, een wiki gericht op taalontwikkeling en talenonderwijs. Hierin wordt de gevonden kennis gedeeld en een vertaalslag gemaakt naar de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk. Indirect worden studenten op deze manier ook bekend gemaakt met het werken met web 2.0=tools. De wiki wordt verder aangevuld met de essay-opdrachten van studenten.

Naast de courses voor studenten, biedt Leuven ook een course aan die gericht is op het gebruik van eLO's door docenten. Uitgangspunt bij deze course is aansluiten bij de kennis en ervaring die een talendocent al heeft. Differentiatie in het aanbod wordt aangeboden via zelftoetsing. Dit verhaal zou heel goed aansluiten bij het Masterplan techniek en de professionalisering van docenten in het kader van de implementatie van Bb 9.1.
Bij de training wordt niet alleen aandacht besteed aan de instrumentele kant van een eLO, er wordt nadrukkelijk gekeken naar de combinatie tussen het instrument en de onderwijskundige toepassing ervan (vergelijkbaar met de matrix waar we bij Avans mee bezig zijn). Docenten kunnen instappen op verschillende niveaus en vertrekt vanuit een concrete onderwijssituatie die wordt aangegeven door de docent.
- Onderdeel van de course is een survivalkit rond ICT, waarin ook ruimte is voor hele praktische tips en trucs.
- Wat moet ik weten van de eLO om deze in mijn onderwijs in te kunnen zetten
- Voorbeelden van geslaagde courses zoals Schoolship Beagle project.

a collaborative journey to release 9

In deze presentatie geeft de London South Bank University aan hoe zij Bb9 hebben geimplementeerd. Centraal staat een projectmatige aanpak die vertrekt vanuit een strategische visie op leren en de rol van de eLO daarin.
Studenttevredenheid en rendement worden als KPI´s opgenomen in het nieuwe businesplan van de universiteit.

uitgangspunt bij de implementatie is de visie op leren die momenteel wordt herijkt. )zie foto'
Het hele proces is tot op detailniveau uitgewerkt in de planning. Bij Avans kunnen we daarin nog wel een slag maken. Londen kwam vanuit versie 7.2 en heeft de implementatie van Bb 9 zo georganiseerd dat ze na elke upgrade gebruik kunnen maken van een full roll back. Gedurende het hele project houden zij via een excellsheet de exacte stand van zaken bij. In de kleuren rood, geel en groen wordt per onderdeel de status ervan weergegeven. Deze gegevens zijn beschikbaar voor alle gebruikers en wordt ook ingezet om te dienen als managementinformatie.

Lessons learnt±
/ helderheid in je communicatie
/ bijhouden van risco logboek
/ kies voor buy ins waar nodig
/ investeer in de projectgroep
/ doe aan verwachtingenmanagement
/ werk op tijd aan een strategie rond toekomstige upgrades
/ maak gebruik van een partnership met Bb en creer betrokkenheid.

Rond het professionaliseren van gebruikers )docenten' maken zij gebruik van 3/minuten sheets. Hierin nemen zij de belangrijkste wijzigingen op.
Een helder en heel bruikbaar verhaal!

Toekomstige ontwikkelingen±
Een portaal via Bb aanbieden voor studenten en docenten.
Datawarehousing
een Assignment handler. Iets om ook bij Avans aandacht aan te besteden.
Meer Managementinformatie.

Taming your Bb

Leiden maakt sinds 1999 gebruik van Bb aals eLO. Sinds die tijd is het Aantal courses fors toegenomen, evenals de omvang van de bestanden. Bij het opruimen van de eLo hebben zij gekeken naar 3 aspecten:
- juridische aspecten: bewaarperiode van 2 jaar
- didactische aspecten:hoe lang willen studenten toegang tot courses
- accreditatie-eisen.

Bij het opruuimen van Bb worden de Bb-coordinatoren van de faculteiten ingezet voor de communicatie met de docenten, daarnaast ontvangen zij een overzicht van alle courses die op de nominatie staan om verwijderd te worden en instrueren zij gebruikers rond het toekomstig gebruik van de eLO. Het daadwerkelijk verwijderen van de courses gebeurt via Managed Hosting.

Voor het archiveren maakt Leiden gebruik van een archiefserver waarop een kloon van de productie draait en alle Bb building blocks op draaien. Ook alle BMS/data worden daarop geimporteerd.
Het archiveren van courses op universiteitsniveau wordt voortaan ieder jaar gepland. Op basis van het jaar worden alle courses gearchiveerd, de docenten wordt verteld dat hun courses op de nominatie staan om verwijderd te worden, daarna worden de courses ook fysiek verwijderd. Helaas maakt Leiden geen gebruik van het Bb CS. Hun ervaringen zijn daaardoor maar deels bruikbaar voor Avans.

Monitoring students

Het gebruik van weighted columns om verschillende opdrachten te laten samengaan tot 1 (eind)cijfer. Je kunt hier verschillende scenario's op loslaten om uiteindeijk een resultaat te berekenen. Deze worden in de helpfunctie van Bb verder visueel uitgewerkt.

Het gebruik van mart Vieuws: course groups, performance view, user view, category and status en het customizen ervan. Deze optie zit in het grade centre onder het item 'Manage'. Ze zijn bedoeld als tijdelijke doorkijkjes op bais van een categorie, status of een periode van toetsen. Met een slimme combinatie met favourites kan ik kiezen in het gradebook om alleen de toetsen te tonen die ook werkelijk volledig gemaakt zijn.
In het onderdeel Smart View kun je ook werken met boolean statements (vglbaar met Adaptive Release). Ik vraag me hierbij wel af hoeveel docenten er echt gebruik van gaan maken.

Nieuw in het grade centre:
- de chevrons naast het ! geven direct toegang tot de resultaten van de student.
- direct kunnen mailen van studenten vanuit het grade centre.
- nog steeds kun je onderscheid maken tussen de feedback aan de user en de notes rond grading voor een collega instructor.
- Ook bij de feedback naar de user kun je bestanden vanuit het content system direct benaderen.
- het gebruik van rubrics. Ondersteunt het samenwerken van docenten die gezamenlijk eenzelfde toets beoordelen op basis van vooraf opgegeven criteria.
- mogelijkheid om anoniem te beoordelen (studentnummer wordt alleen getoond).

The Grade Centre in Bb 9.1

Deze presenttie wordt gegeven door Pepijn Kalis, dezelfde die ook half januari veel Bb-beheerders/-ontwikkelaars heeft getraind rond Bb 9.1. In de laatste versie van Bb is het Grade Centre verbeterd op een aantal punten:
- uitbreiding van de schermopmaak en de presentatie van editvelden.
- Gade Centre heeft een eigen menuplaats in het control panel. Hiermee zijn de smartviews meteen zichtbaar.
- navigatie via de >> knop
- verbergen van kolommen --> dit betekent niet dat deze kolommen ook niet meer zichtbaar zijn voor studenten
- het volgen van de voortgang van individuele studenten
- aanpassen van de categorie van een test.
- aantal categorieen worden automatisch aangemaakt: discussie, survey, test, assigment, journal, blog en self/peerassessment. Hiermee kun je o.a. het grade centre sorteren en een smartview genereren.--> handig wanneer je een groot aantal onderdelen hebt in het grade centre.

Bb Europe 2010: Engage students

Presentatie van een blackboard consultant

Effectief CoursevProgramm Rubric --> zie http://www.blackboard.com/communities/Exemplary-courses.aspx
(lijkt wel wat op het werken van ... Quality matters benadering)

Uiteraard kwamen de 7 principes van goed onderwijs ook weer langs

En vervolgens de rollen voor online intructors
- space planner [planning is key, consistent design, course legend]
- pace setter
- host
- connector

Dez drie elementen samen geven handvatten voor coursedesign.

- Handvatten vanuit Bb 9.1 . Zie met name de content structuur
- Space planner
Lesson Design - eClass Model
e=explain
c=clarify
l=look
a=act
s=share
s=self evaluate/submit
(zie http://www.westga.edu/~distance/ojdla/winter34/gerson34.html)

Other course design rubric highlights:
- content is presented in manageble segments
- content is made available via a variety of appropriate mechnisms
- course eesign entcounters critical reflextions

En zo is er nog meer. Moeten straks maar de hele presentatie bekijken op:
htp://connections.blackboard.com.

Leuke toepassing bij dit allexs is het gesproken announcement! (soort camtasia toepassing).

Had eigenlijk wwat meer van Bb 9.1 willen zien wat dit alles beter ondersteunt (want dat schijnt er wel te zijn).

Delivering full meals instead of snacks

Training faculty to use Bb for effective teaching and learning.
Presentatie gegeven door de universiteit van Albedrta (Canada), een universiteit die vooral gericht is op onderzoek.
Gebruik van Vista, Respondus, Studymate en Lockdown browser.
De universiteit startte met instumentele cursussen rond het gebruik van Bb op vrijwillige basis, zonder echte focus.
Resultaat:
- niet echt inspirerend
- slecht bezocht
- weinig uitwisseling
en bovenals teleurstelling.

Hierna experimenten met lunchsessies, roadshows etc. Helaas bleek het resultaat teleurstellend. Reden voor een hele andere aannpak: Make training a big deal!!
Trainingen die alleen gericht zijn op docenten en alleen voor hen toegankelijk. Georganiseerd via een elearning Summerinstitute, bestaande uit 5 dagen waarin de inzet van eLearning voor het ondersteunen, uitlokken van leren centraal staat. Docenten: van regisstration to applying. Vooraf helderheid over de verwachtingen via het opstellen van Rules for Participation. Docenten worden gezien als experts en worden actief uitgedaagd om kennis en ervaringen uit te wisselen. --> the move from mini-byte to the Real Deal Meal. Elke dag werd er gestart met trainingen en workshops. De middagen werden vooral gebruikt voor uitwisseling. De aanpak gaf ruimte om echt 5 dagen bezig te zijn met dit onderwerp. Nu ook een winter institute, een cursus van 1 dag gericht op TA's en ondersteuners.

Bb Europe 2010: als studenten er niet bij zijn ...

Thema: The flu, sneeuwstormen en zo: veel studenten zijn er niet bij en dan ... voorkom dat het een probleem wordt ...

Wat te doen om ook die studenten te bedienen:
1) leer de docenten met bb te werken
Zie het 'on demand learning center' van Bb voor geweldig veel multimediaal instructiemateriaal (in feite de ondersteuning van Dr. C)
2) Digialiseer en publiceer course materials
3) gedetailleerde syllabi en course outlines (doelen, outcomes, materiaal, timetable, testing, ...)
4) lectures as presentations
5) coursecasting (recourding content and deliver it) [not the lecture itself ... that is booooring]
6) communicate divers (within the course context)
7) Use online assignments as much as possible (and use the assignments dropboks)
8) Use the available web 2.0 components in Bb
9) Use online assessments

Reflective skills in social work.

De tweede presentatie in deze sessie wordt gegeven door Swansea University. De titel is Bridging the Gap: the use of e-Reflection. Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal zich verhoudt met de presentaties over e-coaching in Tilburg een paar weken geleden.

Opvallend:
Reflecteren wordt door de studenten niet echt gezien als een 'academic skill'.

Vanuit de univerisiteit is daarom gestart met kleinschalige projecten rond het bijhouden van individuele blogs binnen Bb. Dit met als doel kritisch denken en reflecteren te integreren met het curriculum van Social Work. Studenten werd gevraagd om wekelijks een bijdrage hiervoor te leveren, begeleidt door een docent. De enige die naast de student toegang had tot de blog. Het project was pas in 2e instantie een succes.
Via een 2e project werden studenten ook beoordeeld op hun reflectieve vaardigheden. Van het 'wat' naar het 'hoe'. Hierbij werd gebruik gemaakt van het discussionboard in Bb.

Ondersteuning die gewenst werd door studenten:
- toegankelijk
- op tijd
- contact met andere groepen (ook van andere jaren)
- verzorgd door studenten, social networking sites hiervoor ingezet. Wel uitwisseling met andere studenten (individueel/groepen) maar niet voor docenten.
- actief inzetten van studenten voor het ondersteunen van andere studenten.

Voor het contact met docenten is PebblePad gebruikt. Dit als PLE die samenwerkt met Bb, trainigen verzorgd door studenten, docenten geven hiermee feedback. Het experiment is niet afgemaakt doordat studenten afhaakten. De universiteit wil nu verder in het ontwikkelen van communities of practice voor studenten en assessoren. Het model van Gilly Salmon wordt wel ingezet door de projectleiding. Zij zien vooral mogelijkheden in support/training van studenten voor de fases rond online socialisatgion, het uitwisselen van informatie en het ontwikkelen van kennis. Verdergaan met Pebblepad is nog niet besloten.

Conclusie: een paar hele opvallende keuzes. Helaas worden de verschillende projecten niet echt uitgediept. Voor mijn gevoel worden dingen wel opgestart, maar wordt daarmee niet een keuze gemaakt voor integratie met het curriculum. Blijkbaar zijn ze vooral nog heel erg zoekende.

Bb Europe 2010: lessen uit implementatie Bb

- students don't need instruction
- never underestimate the effort to create support material that gives great results
- respect the exsisting support organisation
- a pilot is indispensible
- involve faculty staff as much as possible
- involve (and use) students
- work in multidisciplinary teams as much as possible
- test, test and test
- make clear agreements with the IT-department
- active support from management
- PLAN, PLAN and PLAN ... especially concerning the change management!

Using technology in education

De eerste sessie in deze ronde wordt verzorgd door de Welsh instellingen. Helaas wordt er gepresenteerd in het Welsh, waasrdoor het publiek met headsets op in de zaal zit. Net als in de rest van de UK wordt ook in Wales gekozen voor een nationale implementatie van VLE's en portals. Zij hebben gekozen om Bb ook als portal te gebruiken. In 2009 is hiervoor een project gestart on de er naam Y Porth (the gateway). De universiteit van Swansea beheert dit portaal voor alle hoger onderwijsinstellingen van Wales. Studenten kunnen zichzelf aanmelden voor het portaal. In september 2009 werden 12 modules aangeboden. Door te werken met modules wordt er blijkbaar ook gemakkelijker samengewerkt over de grenzen van disciplines en instellingen heen. Voorbeelden hiervan zijn modules rond SPSS, surveys.
Verrassend is het gebruik van de coursecatalog als module. Er is geinvesteerd in de layout, echte innovatie blijft jammer genoeg uit.