dinsdag 8 november 2011

Learning Analytics

Keynote Erik Duval gaf tijdens de Surf onderwijsdagen een kijkje in de keuken van zijn onderwijspraktijk. Zo gebruikt hij Twitter in zijn lessen; hij geeft zijn lessen een eigen hashtag en monitort op die manier zijn eigen lessen.

Ook blogs zet hij veelvuldig in. Hij laat studenten hun opdrachten inleveren via blogs en elkaars opdrachten becommentariëren. De vraag is dan: hoe houd je zicht op de vele tweets, updates, blogs? Learning Analytics is hierbij het antwoord.


Lees meer over Learning Analytics (Bron: Surf onderwijsdagen 2011):

- live verslag van de presentatie van Erik Duval op de OWD11-blog
- interview met Erik Duval in SURF Magazine
- interview door Edublogger Wilfred Rubens met Erik Duval op de OWD11-blog
- blog Erik Duval

Luister naar:

- kort interview met Erik Duval na afloop van zijn presentatie door Edublogger Willem Karssenberg

Digitale leerlijn voor de docenten: de docent e-competent

Sprekers : Annet Smith
Instelling : ROC Nova College

Omdat iedere docent te maken krijgt met ICT-toepassingen in zijn/haar lessen, is het nodig dat zij zich hierin verder bekwamen. Het Nova College ontwikkelt hiervoor een digitale leerlijn - gewoon openbaar - in Wikiwijs. Iedereen kan er gebruik van maken en er aan bijdragen. U kunt zelf rondneuzen in de inhoud en meehelpen om deze nog beter te maken.

Ondersteuning is voorzien (per eenheid en centraal).

Er is digitale leerlijn in ontwikkeling!
Zie http://maken.wikiwijs.nl/28590 Publiek en voor iedereen toegebruiken. Heel goed qua benadering en uitvoering. Hartstikke leuk.
Traject: Docent heeft scholingsvraag --> vraagt begeleiding van de Nova academie-->zoekt wikiwijs arrangement(en) op (evt in overleg) --> neemt deel aan 1 plenaire sessie --> maakt opdrachten ( begeleid op aftand) [plenaire sessies door mensen zelf te organiseren, zijn wel centraal gepland] --> vult zijn digitaal portfolio --> vraagt beoordeling --> Nova Academie geeft certificaat

Verankering:
- Nova academie
- Digitaal portfolio docenten (wet BIO ene-competenties)
- etc

Inhoud digitale leerlijn: Gebaseerd op Kennisbasis-ICT (e- competentie ADEF ICT werkgroep)

Het idee is ook: publiekelijk toegankelijk en vanuit het verlangen dat ook andere instellingen hun digitaal leermateriaal beschikbaar aan maken.

Binnen wikiwijs zoeken op DL Nova geeft al het materiaal van Nova. Zoekterm DL ROC geeftvde aanvullingen van anderen.

HEEL GOED OOK VOOR ONS TE GEBRUIKEN !!

De Presentatie tijdens de onderwijsdagen

10 valkuilen bij digitaal toetsen

Thema : Adaptief en Digitaal Toetsen
Sprekers : Metha Kamminga
Instelling : NHL Hogeschool

Digitaal toetsen wordt steeds belangrijker voor hogescholen en universiteiten. Het moet studeren stimuleren, het leerproces sturen en ondersteunen, maar het moet ook de docent ontlasten. Deze sessie zet 10 valkuilen voor u op een rij die ervoor kunnen zorgen dat docenten gefrustreerd raken over deze vorm van toetsen. De valkuilen kunnen vertaald worden naar elke onderwijssector waar digitaal toetsen inzetbaar is. www.methakamminga.nl/
Verhaal vooral gericht op formaties toetsen.
Valkuilen bij digitaal toetsen:
1) Geen ingangstoets --> maar ingangstraject, met wel goede eindtermen van dat traject
2) niet te uitgebreide oefentoets --> max 15-20 minuten en geef feed back vrij
3) onbeperkt aantal toetsen aanbieden --> precies 4 pogingen aanbieden (als de student dit weet gaat hij anders met het toetssysteem om)
4) een 6 is voldoende --> Eis een minimumscore van 80%, dit motiveert meer en maakt studenten nieuwsgieriger
5) geen analyse van de gemaakte toetsen doen --> analyse op item-niveau, pas aan aan taalgebruik dat je met de studenten hanteert, moeilijkheidsgraad in verhouding van de stroomlijn aanpassen, hitsen feedback aanpassen, taaltoetsen tussenvoegen gericht bijvoorbeeld op de termen die van toepassing zijn en gebruik worden.
6) de grootste: vrijblijvendheid --> hanteer gewoon strakke aanpak ( dus ook eofentrajecten en formatieve toetsen nadrukkelijk verplicht stellen) dan wel differentiëren naar niveau en leercurve. Drie routes is ideaal bij de start (langzaam met ook veel meer toetsjes), regulier (met gemiddeld aantal toetsen van gemiddeld niveau), snel (met grote stappen, maar dan wel van hoger niveau). Slimmigheid is: laat de student zelf kiezen (60% kiest dan voor de langzame stroom en 15% voor de snelle stroom).
7) geven van bonuspunten --> geen bonuspunten, want werkt fraude in de hand en genereert het tegengestelde van wat je wilt bereiken. Het meest stimulerende is uiteindelijk de score. Context is hier een traject van oefentoetsen, waarbij men de eindtoets niet eens mag maken als niet alle oefentoetsen met min een 8 zijn afgerond. Ofwel de laatste oefentoets in de keten gemaakt hebben met score >= 80% is toegangskaartje voor de eindtoets.
8) tijdslimiet instellen --> bij eindtoetsn wel tijdslimiet instellen, bij oefentoetsen beslist niet!
9) geen communicatie --> feedback geven in het toetsprogramma of via studentassistenten of peer-tutoren, regelmatig communiceren via je eLeeromgeving
10) geen controle op omgaan met het toetssysteem --> in begin gewoon strakke begeleiding van zowel studenten als docenten, dus vooral ook scholing van docenten

Waarom scoort student niet:
- niet kritisch kijken naar eigen verrichtingen
- student zit in verkeerde route
- vraag niet goed lezen
- teveel " geholpen" tijdens de oefeningen
- teveel werken op klad
- ...
Voor het hele verhaal zie het artikel hierover