donderdag 19 augustus 2010

4 dingen om te herinneren van Bb-World 2010 Orlando: Blackboard World 2010 Orlando. Deel 2: De zorg voor de course

4 dingen om te herinneren: Blackboard World 2010 Orlando in 5 bijdragen.

Deel 2: De zorg voor de course.

 1. Deel 0: Inleiding.
 2. Deel 1: The road ahead.
 3. Deel 2: De zorg voor de course.
 4. Deel 3: ePortfolio & Content systeem
 5. Deel 4: Enkele bijzondere lezingen

Inleiding
Een opvallende tendens: De zorg voor de course. Blackboard doet er alles aan om meer dan een educatieve softwarebakker te zijn. Een van de manieren op ze dit doet: het stimuleren van het goed gebruik van de course op een manier die de gebruiker efficiënt, effecief met de lesstof omgaat. Dit is niet echt nieuw. In het verleden was er al aandacht voor maar nu wordt het echt geëxpliciteerd. Blackboard doet het via verschillende sporen.
 1. Blackboard EPC -Exemplary Course Program.
 2. Het interactief en aantrekkelijk maken van content.
 3. De nieuwe editor voor het aanmaken van content

Blackboard EPC Exemplary Course Program
Blackboard zette een community en een programma op om de kwaliteit van de course omhoog te schroeven. Je kan je course laten beoordelen door een commissie van belangstellende en course-designers. Je doet dit aan de hand van een zelfevaluatie matrix (rubric) en stuurt vervolgens course en rapport naar de commissie.
Het is dit matrix die het het voor instellingen met een ELO interessant maakt. Ik vind deze heel uitgebreid en alles omvattend. Alle aspecten van het inrichten beheren, communiceren met gebruikers, het interactief maken van inhoud komen aan bod.Wellicht dat we als Avans die lijst gaan gebruiken om komende jaren Blackboard "Beter en Breder" in te zetten.
Meer weten? Blackboard EPC.
De zelfevaluatiematrix (Rubric)
Er is ook een competitie onder de inzendingen. De beste courses mogen op Bb World een lezing geven. Zo heb ik een lezing gevolgd met de 2 courses die dit jaar als beste gekozen werden. Meer daar over in deel 4.

Het interactief en aantrekkelijk maken van content.
Een tweede manier om de course te verzorgen is om de onderwijscontent aantrekkelijk te maken voor de gebruikers door het materiaal interactief te maken. Dit is iets anders dan het interactief met de studenten en docenten te laten werken via blogs, (video)chat en discussiefora. Een eerste manier is om de informatie met grafisch en audiovisueel materiaal te ondersteunen. Niets nieuws maar de manier waarop dit nu gebeurd is toch anders dan vroeger. Sleutelwoord is annonteren en die annontaties delen met je course-genoten. Caféscribe, een firma die zich specialiseert in het ontwikkelen van onderwijscontent is daar een voorbeeld van. Een 2de voorbeeld is het integreren van NBC Learn als mash-up waardoor heel veel nieuws- en documentaire materiaal verwerkt kan worden in je courses.
Dat Blackboard nadrukkelijk gaat samenwerken met de educatieve uitgeverijen "Barnes & Nobles" en Caféscribe en televisiemaatschappij NBC is dus een heelbewuste keuze. Hopelijk onderneemt Blackboard stappen naar een betere samenwerking tussen Nederlandse en Belgische educatieve uitgeverijen en naar NOS "Beeld en Geluid" en de VRT.

Een andere manier is het plaatsen van plaatjes en die aanklikbaar te maken waardoor nieuwe informatie te voorschijn komt of gevraagd wordt.


Softchalk gaat daar heel ver in. Je kan er prachtige pagina's met onderwijsmateriaal mee bouwen inclusief interactieve visuele (diagnostische) toetsjes . Voorbeeld van een realisatie met Softchalk.

Dat je niet altijd betalende software moet gebruiken bewijzen Dipity. Met Dipity kan je tijdsbalken maken waarbij je gebruik maakt van audiovisueel materiaal.

Voorbeeld van een tijdsbalk. (Even geduld bij het laden van het voorbeeld.)

Wallwisher is ook gratis Web2.0-software en is een combinatie van Wiki en Moodboard.

Er mag nog aan gesleuteld worden in het afschermen van informatie voor een groep en gebruiksvriendelijk maar een leuk en handig instrumentje.


Nieuwe editor over heel Blackboard.
In de bijeenkomst met de verantwoordelijken voor het ontwikkelen van Content System en ePortfolio heb ik de wens geuit om in de editor voor het ePortfolio-systeem (wat dezelfde is voor heel Blackboard) een optie in te bouwen om Microsoft-HTML op te schonen naar echte HTML waardoor je minder fouten krijgt in het beheer van courses en ePortfolio's. Die optie heb je in Dreamweaver. Tot mijn verbazing bleek dat dit er komt in een volgende versie (Bb 9.3 of later). Meer nog er komt een nieuwe editor die het voor gebruikers gemakkelijker moet maken.

Tot slot: een bedenking.

De mogelijkheden om een course boeiend, effectief, efficiënt, gebruiksvriendelijk en uitdagend te maken worden steeds groter en gebruikersvriendelijker. Videocolleges in combinatie met presentaties, Interactieve content, audiovisuele materiaal, observatiewebcams,toetsjes/kwisjes, Wiki's, Bboogle, chatten, bloggen, Journals, videoblogs, podcasts, videochatten, web2tools. Je hebt tegenwoordig genoeg mogelijkheden om je course van een stoffige archiefkast tot een plaats voor boeiend en avontuurlijk leren om te bouwen. Aan "bouwmaterialen" zal het niet liggen maar wel aan de tijd die je nodig hebt om met al dat schoons te werken. Bij Avans is de ontwikkeltijd voor docenten niet toereikend om een goed uitgebouwde course te bouwen. Meer ontwikkeltijd lijkt voor de hand te liggen maar is niet echt haalbaar zonder uiteindelijk de studenten op kosten te jagen op de lange duur. Blijven enkele andere mogelijkheden.
 1. Onderwijsmateriaal bij de educatieve uitgevers halen. Wellicht zal er vooral in samenwerking met de uitgevers onderwijsmateriaal ontwikkeld worden. Dit vraagt ook dat we evolueren van "Not invented here" naar "Proudly founded elsewhere".
 2. Meer gebruikmaken van Co-creatie tussen werkveld, studenten en docenten. Meer wiki's en blogs dus. Ook dit vraagt een mentaliteitsshift dat de docent afstapt van onderwijzen naar het creëren van leerervaringen & omgevingen. In een dergelijke omgeving staan waarbij niet de colleges en werkbijeenkomsten centraal staan maar de elektronische leeromgevingen en de activiteiten in en rond deze omgeving.
 3. Wellicht kan ook het Leer- & InnovatieCentrum in deze nood voor het ontwikkelen van mediumrijke omgevingen helpen. Naast het ontwikkelen van een vraaggericht docentencentrum zou er ook een docentenatelier kunnen komen. Het docentenatelier zou dan vanuit diverse disciplines mee helpen ontwikkelen van courses. Wellicht ook een mogelijkheid voor een actiepunt voor het traject "Beter en breder Blackboardgebruik".