woensdag 5 maart 2008

Bestemmingsplan met vrije kavels. Onderwijs met een wikiIn de presentatie van Yolande Spoelder van de VU werd gesproken over de inzet van wiki's ter ondersteuning van het samenwerken door studenten. De vooraf gedefinieerde doelstellingen gingen met name over:
- het uitwisselen van gegevens
- een gemeenschappelijke kennisopbouw
- toegang tot en overzicht over een brede set aan data
- het schrijven voor een specifieke doelgroep
- het kunnen volgen van elkaars progressie
- het monitoren van geboekte vooruitgang (door de begeleider)
- het kunnen traceren van wijzigingen

De ervaringen van de VU hadden met name betrekking op de opleidingen Geschiedenis en Archeologie. De wiki werd hoofdzakelijk gebruikt om gezamenlijk aan teksten te schrijven en kennis te delen.
Een uitgebreide beschrijving van de Good Practice is terug te vinden op deze website . In deze beschrijving is ook een onderwijsleerschema opgenomen.

Belangrijker dan deze ervaringen vond ik eigenlijk de gemaakte matrix rond de didactiek achter het gebruik van de wiki en de vragen die hieronder liggen. Misschien aanleiding om ook zelf weer eens een matrix te maken.....

Fontys’ Virtuele Campus op Second Life

Eindelijk zou ik nu eens te horen krijgen hoe de virtuele wereld “Second Life” kan worden ingezet bij het onderwijsleerproces.
De lerarenopleiding bij Fontys deed er verslag van tijdens Innovatium 2008. De presentatie begon met een uitleg over Second Life en wat er allemaal mogelijk is in deze virtuele wereld. Van Avatars en complete schoolgebouwen, het zag er allemaal prachtig uit. Fontys wilde het informele leren stimuleren en had hiervoor een eiland van 6,5 hectare aangeschaft. Nee, het schoolgebouw werd niet nagebouwd. Veel toepassingen passeerde de revue: 3-D simulaties, digitale lesbrieven, ontwerpen, tekenen etc. etc. Ook veel gebruik van media: video, live TV, videocommunicatie, audio. Dit alles om de toekomstige leraren op een leuke manier de mogelijkheid te bieden om bv. eigengemaakt lesmateriaal te presenteren. Ook de spelletjes ontbraken niet. Zo was er het competentiespel en het ‘ren je rot’ spel. Een talenoefening waarbij er een voorwerp werd aangewezen en de uitspraak ten gehore werd gebracht in drie verschillende talen. En enorm virtueel oog waar je als student in kon kruipen om zo te zien hoe dat er nu van binnen uitzag. Het zag er werkelijk prachtig uit allemaal. De onderwijskundige meerwaarde van het geheel was minder overtuigend.

Gaming in het onderwijsprogramma. Prefab of maatwerk?


Heinz Gerd Roes van INHOLLAND presenteerde in deze sessie de managementgame die studenten Vrijetijdsmanagement gedurende een kwartaal spelen en waarin het managen van een Poppodium centraal staat. Deze game is door INHOLLAND zelf ontwikkeld in samenwerking met Bitpress en maakt gebruik van het Bizzgames platform.
In zijn presentatie ging Roes in op de eisen die vooraf aan de game gesteld werden, de doelstelling van de game, de gekozen werkwijze en de resultaten.

In de 'Pop venue management game' organiseren studenten een popevenement bestaande uit 39 avondprogramma's. Hierbij maken zij keuzes op het gebied van:
- doelgroepen (welk soort festival en het type publiek wat daarbij hoort)
- marketing (PR, communicatie, inzet marketingmix)
- financieel beleid (prijzen)
- personeelsbeleid (verhouding vast en flexibel personeel)
- en catering (inkoop).
De gemaakte keuzes op bovenstaande terreinen worden wekelijks doorgerekend door de managementgame en vergeleken met de resultaten van de andere studentgroepen. De game wordt verder ondersteunt door opdrachten en informatie in Bb en colleges. Hierbij is ervoor gekozen om de dynamische gegevens op te slaan in Bb en de meer statische informatie onderdeel te laten zijn van de game. Uiteindelijke worden de studenten beoordeeld op het gevoerde financiele beleid en de klant- en personeelstevredenheid.

De game heeft nu eenmaal een heel kwartaal gedraaid. Studenten zijn zo enthousiast over de aanpak en de game dat ze de bijbehorende colleges soms zelfs tweemaal volgen. Dit om er zeker van te zijn dat ze alle theorie begrepen hebben. Uiteindelijk kunnen ze naast een geslaagd kwartaal ook een snuffelstage lopen bij Paradiso of een andere aansprekende evenementenorganisatie.

Docenten = dwarsliggers? Zicht op aansluitingsproblematiek

Met deze titel werd ik meteen getriggered om deze workshop bij te wonen. Hoezo dwarsliggers en is het erg om er een te zijn? Aansluitingsproblematiek, waarover en heeft het een verbinding met diversiteit?? Vragen waardoor ik aan het begin van de sessie meteen op het puntje van mijn stoel klaar zat.
In de beschrijving van de workshop werd aangegeven dat het het aanleren van een actieve en zelfstandige leerattitude centraal stond, evenals de bijbehorende activerende leervormen.

Helaas..., in het verhaal ging het met name over de wijze waarop de Universiteit van Amsterdam omging met de deficientie van studenten op het terrein van wiskunde en hoe zij diverse vormen van met name toetsing inzette om deze deficienties weg te werken EN om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen vanaf het VWO/HBO tot aan het einde van een academische opleiding. Daarnast werd er uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van het softwarepakket Maple TA. In de presentatie werd uitdrukkelijk voortgeborduurd op het Webspijkeren-project van Surf, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht. Gelukkig bleek het nog steeds mogelijk om lijnen te trekken tussen de gebruikte aanpak, de ideeen erachter en diversiteit.
In de aangegeven voorbeelden werd duidelijk rekening gehouden met diversiteit in instroom (VWO of HBO), de te volgen studie (welke mate van wiskundig inzicht is nodig bij de verschillende studies) en de fase van de studie waarin studenten zich bevonden. De wijze van toetsen werd hieraan duidelijk aangepast, soms qua beschikbare tijd voor een toets, soms ook door diepgang in de vragen en de mogelijkheid om samen te werken.
Al met al een nuttige presentatie, jammer dat het gedeelte over activerende leervormen nauwelijks aan bod kwam.
Meer informatie over het project kun je terugvinden op: de website van Webspijkeren of via dit filmpje.