donderdag 23 oktober 2008

ePortfolio & digital identity 2008 (Paul Wasko en Paul Messer)

Presentatie over de implementatie van ePortfolio's in Minnesota voor zowel onderwijs als gericht op employability. Hierin komt vooral naar voren dat ePortfolio's alleen een tool zijn en dat niet alle problemen daarmee zijn opgelost.

Paul Messer (careers online manager in Wales)
Intermediar tussen werkgevers, scholen, centra voor volwassenonderwijs en overheid.
Doel: beschikbaar stellen van een ePortfolio aan alle inwoners in Wales. Een van de zaken die hierin spelen is het beantwoorden van de vraag ' waarmee en hoe start je?'

ePortfolio & digital identity 2008 (Norman Longworth)

Plenaire regional track:
Q&A sessions on:
- what's an ePortfolio
- what's a learning region

Plenaire sessie door Norman Longworth (Stirling), Paul Wasko en Paul Messer
* Learning regrions a framework for productive regional ePortfolios
Levenslang beroep --> veel verschillende beroepen --> veel verschillende beroepen die nu nog niet bestaan.
Steeds meer onzekerheid (meer concurrentie)
Rol van ePortfolio en LLL en visie op leren. Motivatie en Leren = employability

Wat is een learning region?
- a place with plans and strategies to encourage personal growth, social cohesion and sustainable wealth creation through the development of the human potention of all its citizens.
Opleving van het concept van een ' city-state' vglbaar met het oude Athene of Rome.
TELS: Towards a European Learning Society --> audit tool (zie foto) in de jaren 90.
Wat zijn de middelen van een learning region. Hoe kunnen ze worden gecombineerd en ingezet.
The Limerick declaration. Experimenten die vergelijkbaar zijn met het werk van Sugata Mitra, maar nu in een geindustrialiseerde Westerse omgeving.
Onderzoek naar de leerbehoefte van alle werknemers binnen het MKB zoals Sphinx.
Een learning region zou innovatief, creatief, open en visionair moeten zijn. Allerbelangrijkst is echter de betrokkenheid van de deelnemers.

Implementation of professional portfolio: using the model of van Tartwijk

Presentatie door AMC. Zij gebruiken Sakai.
Wat zijn hun ervaringen bij de implementatie van ePortfolio's?
Doelen:
- bewustwording rond dimensies van professioneel gedrag
- ontwikkeling van reflectie
- omgaan met feedback

Gebruik ePortfolio voor bewijsvoering, feedback, reflectie en verzamelen van evaluaties (summatief) over meerdere jaren.

Management ' embedding' : formaliseer, geef tutors tijd en zorg voor ondersteuning.
People: onderzoek bij studenten over ervaringen rond gebruik ePortfolio. (positief over feedback, minder positief over delen met een tutor en voor het verzamelen van bewijs).
Docenten: rolwisseling naar tutor, learning to use (nog niet using to learn). Ontwikkeling van professioneel gedrag is meer dan alleen invoering van ePortfolio. Zeker de cultuurverandering kost veel tijd.
Infrastructuur" gebruiksvriendelijkheid heel belangrijk, koppeling tussen functionaliteit en taken student/docent.
Probleem: stagebegeleiders hebben geen toegang tot het ePortfolio. Feedback van hen komt op papier! en wordt later gescand om te kunnen opnemen in het portfoliosysteem. Daarnaast problemen met exporteren van ePortfolio's.

model van Tartwijk

ePortfolios en Open Source

Deze sessie start met een presentatie van St. George. Zij gebruiken ePet als portfoliosysteem, een Open sourceprodukt dat is ontwikkeld door de universiteit van Newcastle. In de presentatie wordt ingegaan op de gebruikelijke argumenten om te kiezen voor open source. Echt overtuigend is het niet. Zeker niet omdat de gebruikte voorbeelden en argumenten zo voorspelbaar zijn en ook zouden gelden voor standaard pakketten. De nadruk in de presentatie ligt duidelijk op de gemaakte keuzes vanuit beleid en technische aspecten. Het gebruik van ePortfolio bij st. George richt zich sterk op toetsing en bewijsvoering rond studievoortgang. Reflectie wordt in heel beperkte zin alleen gevraagd van oudere jaarsstudenten.

De tweede presentatie wordt gegeven door Queen Margaret University in Edinburgh en Sheffield Hallum university. QMU gaat in op de docentenervaringen met ePortfolio, SH juist op de studentenervaringen.
tip 1: definieer bij de implementatie een omschrijving van ePortfolio. Waar gaat het over, wat zijn gedeelde beelden erbij.
In de presentatie worden interviews gebruikt om de ervaringen en adviezen van docenten op te slaan en te kunnen delen met anderen.
tips2: de videos met inteviews met docenten over het gebruik van ePortfolio's worden ook gepubliceerd op de website van de universiteit.

SH: gebruikt PebblePAD (Shane's portfoliosysteem) sinds september 2008 (daarvoor Bb)
Focus op SLB, waarbij het verhaal wordt verteld vanuit de student. Naast SLB wordt het ePortfolio ook ingezet om de verwachtingen van studenten rond praktijkopdrachten later te matchen met de praktijk. Tijdens de presentatie worden interviews met studenten gebruikt om ervaringen met PebblePAD weer te geven.
www.qmu.ac.uk/eportfolio