woensdag 13 mei 2009

ePortfoliobijeenkomst TU-Delft

Vandaag was ik uitgenodigd door de TU-Delft om een presentatie te verzorgen over de Avans ervaringen ten aanzien van de introductie en implementatie van ePortfolio's bij Avans. Centraal in deze bijeenkomst stond de uitwisseling intern en extern en hiertoe waren gelukkig ook een aantal studenten uitgenodigd die ter plekke hun portfolio's lieten zien en vertelden over hun ervaringen (positief en negatief) hiermee. Beide studenten hadden zowel ontwikkel- als showcaseportfolio's en een hele individuele keuze gemaakt over hoe deze in te zetten. Hun enthousiasme werkte in ieder geval op mij bijzonder aanstekelijk.
Voor de presentatie vanuit Avans had ik een bewerking gemaakt van het Indiana Jonesverhaal wat eind vorig jaar gepresenteerd is op het Eifelcongres in Maastricht. Deze had ik aangevuld met ervaringen van een aantal Community of Practicebijeenkomsten, waardoor er ook redelijk wat ruimte was voor dialoog en en delen van praktische tips.
De bijeenkomst werd afgesloten met een rondje ePortfolioprojecten bij de TU-Delft. Na enkele jaren voorbereiding is men daar nu echt begonnen. Net als bij Avans is er behoorlijk wat diversiteit in aanpak en tempo. Ook zijn er opleidingen die er de voorkeur aan geven om een eigen applicatie te ontwerpen. Tenslotten zijn er afspraken gemaakt over een verdere uitwisseling van ervaringen via de CoP ePortfolio op onze Blackboardomgevingen.