woensdag 14 november 2012

Trendradar ... Toegepast

de Trendradar. Een instrument waarmee je zelf binnen je instelling de discussie kunt vormgeven over welke trends er opgepakt zouden moeten worden en waarom. Kijken vanuit de context (in feite zo'n assenstelsel als je bij scenarioplanning gebruikt) naar de relevante trends op basis van de trendscans en -rapporten die er verschijnen en die trends met elkaar dus spotten in de context (het assenstelsel).... Dit helpt je met trends ook echt iets te doen en er een zinnig gesprek over te hebben.

Toegepast bij Saxion:
Idee hebben een ICT&O programma met stuurgroep waarin 5 academiedirecteuren zitten als vertegenwoordiging van de rest
Hebben dus niet zozeer elco's als wel ICT&O contactpersonen per academie.

Toepassing bij Saxion gaf als speerpunten:
1: versterken eLearning & digitale didactiek
 - leergang didactiek in een digitale leeromgeving
 - inzet tablets in het onderwijs
 - clous computing -->> samenwerkend leren
 - onderzoeksvaardigheden met ICT

2: digitaal toetsen
 - nieuwe toetsomgeving
 - toetsitembanken (samenwerking NL)
 - versterken toetsorganisati
 - specifieke toetslokalen 
 - .... 

3: verrijken leeromgeving -content met audio en video 
 - ook hier serie initiatieven die ik niet snel genoeg kon vastleggen :))

Verder innovatie richtingen waarop onderzoek gedaan moet worden om het te concretiseren in verdere initiatieven: 
- social media (2012), Serious gaming (2013), learning analytics (2014), open content (2015), persoonlijke en adaptieve leeromgeving onderwerpen die komen uit trendrapportages.
Dingen die gebeuren in het dagdagelijkse werk binnen en om de hogeschool kunnen hier in de ordening veranderingen aanbrengen. 

Deze onderzoeksinitiatieven samen met de speerpunten en de uitwerkingen daarvan bepalen de investeringen/budgettering van de komend jaren.

Zelf samen toegepast door gebruik van stemkastjes. Geeft wel goed inzicht in urgentie en ontwikkeling en op welk niveau en door wie het initiatief genoemden moet worden, want da is wat je kennelijk vastlegt met de trendradar.

Learning analytics in Practice

Focus: to detect early warning signs and provide interactions for students who may not be performing wel and are af risk in à Course.
Zie werk van Dr. John Campbell is the Associate Vice President of Academic Technologies at Purdue University. For more than twenty years, John has been involved in the use of technology within higher education. During the past ten years, John has examined methods to use academic analytics to identify students at risk within courses. He was the founder of the Signals project. (Zie ook film op YouTube)
Since the time of "intelligent tutoring systems”, educational technologists have explored methods to improve learning. Today with the emergence of analytics, an exciting set of tools is being built to improve student learning, success within a discipline, and retention at the institution. Based on the works of the Signals Project (http://www.itap.purdue.edu/learning/tools/signals/), Purdue has been refining their analytics work for nearly ten years. Using various types of data from the learning management system, the electronic grade book, and other campus data, Signals predicts which students at risk throughout the term. With help of these data, interventions are initiated to allow students to change their approach to a course. The Signals project has seen significant gains in student success within the course, student retention at the institution, and graduation rate.

Zie ook: Http:// bit.ly/signalsdemo

De grootste kracht is misschien wel dat het ook de studenten zelf ook een signaal krijgen dat ze een risico lopen en dus hun leergedrag dienen te veranderen om de risico's te verkleinen. Studenten zijn dan ook erg positief en enthousiast en ervaren het als positieve aandacht die ze motiveert .... Ook als ze een groen signaal krijgen !! 

Grootste uitdaging: hoe krijgen we de gegevenssilo's in de organisatie open en n verbinding met elkaar om de goede analyses te kunnen doen... 
Institutional challenge: 
- focus on actionable intelligence (en probeer dus niet alles en te veel meteen na te jagen en te analyseren).
- bouw een toegewijd team waarin verschillende typen expertises aanwezig zijn (ICT, data, onderzoekers/analyseren, onderwijskundig adviseurs ivm goede interventies),
- minimaliseer lost opportunities (door gebruik systemen, van uitgevers bijvoorbeeld, waar geen gegevens uitgehaald kunnen wordencdan bijvoorbeeld alleen eindresultaten)
-

New opportunities:
- using data that exists on campus
- taking advantages of existing program as
- bringing a "complete picture" beyond academics
- focusing on the "action" in " actionable intelligence" 

SHARE RESULTS WITH AND FACULTY AND STUDENTS !!!

How to begin:
- keep it simple: Analyses hoeven niet perfect te zijn om tot een goede stoplichtenrapportage te kunnen leiden.
- start with some manual steps before developing/purchasing the " ultimate" system
- have a diverse team
- don't forget the faculty and students as part of the process.

8-12 april: groot learning analytics conferentie in Leuven (SoLAR)

We have the obligation to know which students are at risk !! (It's the students responsibility to (re)act).