woensdag 2 december 2009

eLearning for a smarter planet?!

Workshop met als titel (hou je vast..): Moving beyond the crisis powered by knowledge and learning solutions - what is the next practise?
Deze workshop werd georganiseerd vanuit het "elig": European Learning Industry Group, een (e)Business netwerk met bedrijven als IBM, Cisco, Elsevier, HP, Fronter, etc.

Enkele statements en bevindingen uit de bijeenkomst zijn:
- To have effective learning, you have to address more dimensions than just the cognitive domain". Welke domeinen zou je bij leren dan nog meer aan moeten spreken?: van onderwerp naar analytisch > emotioneel > sociaal > politiek > tot ethisch. En naast het feit dat je je mensen wil ontwikkelen, moeten ook de organisaties zelf ontwikkelen en voorwaarden creéren om leren mogelijk te maken. Dit moet worden opgenomen in hun strategie.

Waar verder veel aandacht was iets wat mij aanspreekt en waar we bij ASIS al mee doende zijn is: de aansluiting bij de behoefte van het bedrijfsleven!! Je zult ook iets moeten doen aan werkgelelateerde vaardigheden/skills, en daarbij ook zgn. 'life-skills': samenwerking, sociale skills. Informatie management is/wordt een key issue: hoe snel en efficiënt kun je toegang hebben/krijgen tot informatie.
Uitspraak (kennelijk gebaseerd op onderzoek): "70% van de prestatie is gebaseerd op gedrag en vaardigheden"!
en: "Leren doe je meer door interactie en reflectie, dan door basaal leren (kennis opdoen). (!)

Het eind van de discussie maakte het interesant, niet alleen omdat ik daar mijn mening erbij ingegooid heb. De leraar staat niet langer centraal, maar het leren, waardoor dus ook de rol van leraar vernadert. Hoe krijgen we de mensen die het moeten doen, de docenten, zover dat zij meegaan en in staat zijn om de nieuw beschikbare technieken te gaan toepassen?!
Je kunt alleen die nieuwe en verbeterde technieken (laten) gebruiken als:
- er leiderschap wordt getoond, door hier prioriteit in beleid aan te geven (en betekent ook tijd en geld);
- als die verandering wordt aangenomen, door organisaties èn door een sociale en culturele omslag bij de docenten.
- je de juiste mensen bij elkaar kunt brengen, die elkaar en anderen naar een hoger plan kunnen tillen.

Tot zover,
Ramon

Aanbevelingen


Tijdens de Online Educa 2009 doet Roger Blamire van het European Schoolnet op basis van een breed Europees onderzoek een aantal aanbevelingen om eLearning op een hoger plan te brengen op drie niveaus.

Educational policy
 • Increase, diversity and certify teacher education; support change leaders.
 • Build ICT into general educational policies.
 • Ensure access to quality equipment and learning resources.

Schools

 • Capitalise on learners’ ICT competence and reduce digital divides.
 • Strengthen pedagogical use of ICT.
 • Develop an open knowledge-sharing school culture.
 • Exploit the potential of ICT to achieve wider educational goals.

Research

 • Apply a variety of methods to assess the impact of ICT.
 • Shift the focus towards the learner and the school as a learning organization.
 • Establish a long-term and continuous monitoring system on the impact of ICT in schools.

Persoonlijke voorkeur
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar meer aandacht voor het didactisch gebruik van ICT en het beter en breder benutten van het potentieel van ICT om educatieve doelen te bereiken. Dat zou het doel moeten zijn. Daarvoor zijn goedwerkende spullen, een open cultuur en een lerende organisatie een vereiste.


Step by step

Europees onderzoek naar de impact van technologie in het basisonderwijs

Uit een grootschalig Europees onderzoek naar het gebruik en de impact van ICT in het basisonderwijs is gekeken naar effecten voor de leerlingen en voor de leerkrachten. Het gaat niet over leereffect, maar gelukkig valt er nog meer te zeggen over de meerwaarde van ICT in het onderwijs. Het onderzoeksproject heet ‘Steps’: Study of the impact of technology in primary schools.
http://steps.eun.org/


1. Impact op de leerlingen

Het gebruik van ICT in het onderwijs:

 • werkt motivatieverhogend;
 • vergroot de betrokkenheid;
 • leidt tot een beter begrip (subject understanding);
 • zorgt voor een betere aansluiting bij individuele leerbehoeften;
 • stimuleert actieve participatie;
 • ondersteunt samenwerkend leren;
 • ondersteunt buitenschools leren;
 • ondersteunt onderzoekend leren;
 • vergroot de ouderbetrokkenheid.

2. Impact op leerkrachten
Leerkrachten in het basisonderwijs gebruiken ICT vooral voor administratie, organisatie en planning. Een onderwijskundige visie ontbreekt. Leerkrachten zijn wel bereid om nieuwe onderwijsmethoden uit te proberen, maar alleen als dat geïntegreerd wordt met de bestaande vakken.

Het gebruik van ICT verhoogt de motivatie van leerkrachten en heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun didactische vaardigheden. De ideale aanpak hierbij is stap voor stap, dichtbij de eigen praktijk zonder verstoring (letterlijke vertaling van ‘disruption’).

Er zijn ook negatieve kenmerken gevonden. Die hebben met de ondersteuning van leerkrachten te maken: Nieuwe leerkrachten ontvangen weinig ICT training. In trainingen voor leerkrachten ontbreekt de praktische dimensie. Er is weinig technische en didactische ondersteuning.

EFQUEL: kwalteitsnormen voor e-learning?

EFQUEL is European Foundation for Quality in E-Learning ("technology enhanced learning").
EFQUEL accrediteert op ICT gebruik in onderwijs (UNIQUe project). Leeraspecten staan voorop, niet de techniek. UNIQUe gaat niet over inhoud. Daarom: wat is dan de waarde van een accreditatie (15000 euro)?
EFQUEL zoekt niet naar standaard set kwaliteitseisen voor e-learning, maar brengt de kwaliteit van ICT ontwikkel-/innovatieprocessen in beeld . QMPP (Quality Management of Peer Production in eLearning) biedt kader voor de kwaliteit van sanenwerkend ontwikkelen van e-learning. Er is een matrix om leerelementen in te delen naar objectives en structure (figuur).
En er is een model voor peer creation en peer validation. Dit laatste laat zien hoe je kwaliteit kunt afmeten aan de inhoudelijke input voor kwaliteitsverbetering (productgericht) en het leerproces.

De acht kerncompetenties van levenslang leren

In het Lifelong Learning Programme is een lijst opgenomen met acht kerncompetenties. Aan de lijst gaat een interessante tekst vooraf. In het kort staat het belang van de competenties en de rol van het onderwijs beschreven:

‘As globalization continues to confront the European Union with new challenges, each citizen will need a wide range of key competences to adapt flexible to a rapidly changing and highly interconnected world. Education in its dual role, both social and economic, has a key role to play in ensuring that Europe’s citizens acquire the key competences needed to enable them to adapt flexibly to such changes.’

De acht kerncompetenties:

1. Communication in the mother tongue
2. Communication in foreign languages
3. Mathematical competence and basic competencies in science and technology
4. Digital competence
5. Learning to learn
6. Social and civic competences
7. Sens of initiative and entrepreneurship
8. Cultural awareness and expression

Waar is de toegevoegde waarde van ICT?!

In de inleiding van de pre-conferentie over de impact van ICT voor leren is meteen de toon gezet:

'Impact of ICT on education and training has not yet been as great as expected. Transformation of business and public services through ICT has not yet reached teaching and learning processes. Embedding ICT in education and training systems requires further changes. Across technical, learning and organizational aspects.'

Dit blijkt uit het Lifelong Learning Programma van de Europese Commissie.

In de presentatie wordt overduidelijk dat we in de afgelopen jaren vooral gericht zijn geweest op de infrastructuur en de digitale vaardigheden van docenten. Dat heeft weinig inzicht gegeven in de toegevoegde waarde van ICT. We weten weinig tot niks over het effect voor de leerresultaten van studenten. Dat komt door de matige aandacht voor inhoud, digitale didactiek en de rol van het management. Het integreren van ICT in het onderwijs vraagt om een andere aanpak waarbij het leren als uitgangspunt wordt genomen.

"Student outcomes should be core!

Online Educa Berlijn 2009

Vandaag zijn Han en ik aangekomen in Berlijn. Na een wandeling en een indrukwekkend bezoek aan het holocaust monument, hebben we in de avond samen met Ramon Mannie van ASIS gegeten in een Thais restaurant. We hadden het programma meegenomen om ons voor te bereiden op het congres. Het programma lijkt een beetje op de menukaart van de Thai. Je bestelt iets, maar je weet nooit precies wat het is. Er staat wel een beschrijving bij, maar dat zegt nog niet alles. Zo bestelde Ramon vis, maar kreeg vlees en het nagerecht ‘Thais fruit’ bleek een bak vol leeches te zijn. Het is dus nog even afwachten. Het programma is wel veelbelovend, maar ik heb me dit keer voorgenomen om een kritische houding aan te nemen.

Het eerste dat opvalt is de grote diversiteit aan onderwerpen onderverdeeld in maar liefst 20 thema’s. Ik richt mijn aandacht op de thema’s:
 • Pedagogical Strategies for Online Learning;

 • Measuring an Understanding the Impact;

 • Learning Futures of a Different Kind.

Vandaag begint de pre-conferentie. Ik heb gekozen voor de workshop ‘Learning, Innovation and ICT. De workshop bestaat uit vier sessies verdeeld over de dag. In de eerste sessie zal het gaan over efficiency en kwaliteit: ‘impact on and implications for learning of using ICT in education and training.’

Ik ben benieuwd wat we krijgen voorgeschoteld. We gaan van start!