donderdag 21 januari 2010

Computational thinking

De laatste keynotespreker van het congres en daarmee ook de laatste lezing wordt gegeven door Jeannette Wing. Zij begint met het weergeven van haar visie over de fundamentele vaardigheden waarover we zouden moeten beschikken halverwege de 21ste eeuw. Hiervoor gebruikt ze een abstract model vanuit de informatica.

Het bijbehorende abstract:
My vision for the 21st century: Computational thinking will be a fundamental skill used by everyone in the world. To reading, writing, and arithmetic, let's add computational thinking to every child's analytical ability. Computational thinking is an approach to solving problems, building systems, and understanding human behavior that draws on the power and limits of computing. Computational thinking requires thinking abstractly and thinking at multiple levels of abstraction. In this talk I will argue that computational thinking has already begun to influence many disciplines, from the sciences to the humanities, but that the best is yet to come. Looking to the future, we can anticipate even more profound impact of computational thinking on science, technology, and society-on the ways new discoveries will be made, innovation will occur, and cultures will evolve. The NSF Cyber-Enabled Discovery and Innovation initiative in a nutshell is computational thinking for science and engineering. Realizing this vision gives the field of computing both exciting research opportunities and novel educational challenges.
Bijbehorende website: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3RmGx9saAf4J:www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/publications/Wing06.pdf+computational+thinking+article&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESj6s0fgqbIV7GlltX4Hc6Ze9He2MUpOlklBPohbbyrawZLm4q-jhQ_jJa9uGAsZOSbxbbUj00EcwIpL7mYJlsN5P0ihNq5j4UJlTF8_n83nTEQUJeBWJSSW62HlDcjPYQYhSt4m&sig=AHIEtbShmNj_kAgBZyHuqSaXAvM3lwkLdQ

De ideeen die ten grondslag liggen aan CT zijn belangrijker dan een exacte definitie, het gaat om het concept.Uitgewerkte voorbeelden komen in dit geval vooral vanuit de biologie, taal en elektronica. Daarna worden de voorbeelden verder uitgewerkt door een relatie te leggen met andere disciplines. Veel voorbeelden komen uit de beta-hoek.

Uiteindelijk wordt ook de maatschappelijke relevantie van CT besproken.Welke mechanismes liggen er ten grondslag aan gangbare activiteiten zoals een zoekactie op marktplaats? Door te zoeken naar patronen in bestaande producten en diensten wordt het mogelijk om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die veel beter zijn.

Wat gebeurt er als je CT inzet voor onderwijs en ontwikkelingen?
--> wat is een effectieve manier om deze nieuwe vaardigheden aan te leren?
Hiervoor worden 2 vragen gesteld:
- welke concepten kunnen op welke leeftijd het beste geleerd worden. Dit klinkt erg in de richting van de neurowetenschappen
- op welke manier kunnen we ICT inzetten wanneer we het onderwijs volgens deze nieuwe concepten inrichten?

--> De presentatie beweegt zich inderdaad heel erg in de richting van 'Brein en Leren'.
De vereiste vaardigheden worden steeds helderder. Een aantal voorbeelden zetten inderdaad aan tot verder denken zoals The dining philosophers.
Voorbeeld uit dagelijkse praktijk: koffie halen en de manier waarop Pipelining het proces veel efficienter kan maken.
Wordt computational thinking de nieuwe richting??? Communicaatief moet er dan nog heel veel voor gebeuren. Veel deelnemers haken af!

Place-based mobile games

Ofwel hoe kleinschalige games kunnen worden ingezet bij het talenonderwijs. De presentatie wordt gegeven door de University of New Mexico die met hele beperkte middelen dit experiment is gestart en plannen heeft dit verder op te schalen. Voor dit talenonderwijs zijn ze naar de traditionele Spaanse buurt gegaan in Albuquerque, NM (Los Griegos).
De student krijgt via de game een casebeschrijving en opdrachten om verder te gaan. Hierbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van een routebeschrijving, een beetje vergelijkbaar met het Waagproject.
Voor deze opdracht krijgen studenten een device mee ter grootte van een creditcard om de game mee te kunnen activeren. Daarnaast is de game te gebruiken via een iPhone.
We krijgen nu de kans om zelf de game uit te proberen via de iPhone!!!
De game wordt vooral ingezet om studenten te motiveren en activeren bij het leren van Spaans. Studenten die geen iPhone hebben, krijgen er 1 te leen vanuit de universiteit.
De website die ze gebruiken om nieuwe games te maken, is arisgames.org Dit is een open source-omgeving die is ingericht door de universiteit van Wisconsin met als doel om docenten de mogeijkheid te geven om GPS-games te kunnen opnemen in hun curriculum. De deelnemers worden opgeroepen om in groepjes zelf ideeen te genereren rond de inzet van een game.

De presentatie gaat verder met het betrekken/motiveren van studenten om actief te participeren. Er wordt hiervoor ingezet op 3 niveaus:
- design as learning core content --> play and create
- design as community research
- design versus brainstorm: responsibility

Studenten moeten wel samenwerken om de opgegeven opdrachten succesvol te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden studenten actief uitgedaagd om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe games.

Stappenmodel dat wordt gebruikt:
stap 1: design one interaction linked to a place that is relevant to your learning context and content area
stap 2: designing: how does the notion of design for learning content change a learners work to create their own game?
stap 3: design as community research: getting involved in something besides the classroom

De presentators geven aan dat ze eigenlijk weer terugwillen naar de vraag: hoe leer je eigenlijk een andere taal, hoe werkt dit en wat heb je ervoor nodig. Talen leer je sneller in de praktijk dan uit een boek. Vanuit de zaal komen direct reacties op de onderwijskundige kant ervan. Is sociaal-constructivisme een geschikte manier om talen te leren. Hoeveel interactie/samenwerking faciliteer je? Er wordt hard gezocht naar alternatieven voor het klassieke talenonderwijs en een meer actieve rol voor studenten in het vormgeven van hun eigen leerproces. Opmerkelijk is dat de gemiddelde leeftijd in de zaal erg laag is. De presentatie krijgt steeds meer het karakter van een dialoog. Bijna onAmerikaans maar wel mooi om mee te maken.

Texas, Houston en Austin

In Texas claimen de inwoners dat alles nog een slag groter is dan in de rest van de VS. Dat geldt ook voor de dieren. De inheemse koeien, de Longhorns heten, hebben reusachtige horens, de SUV's zijn groot en dat geldt ook voor de afstanden. Elke dag rijden we vanuit ons hotel via de enorme snelwegen naar het ELI-congres.

SUV's

Groot is ook de rivaliteit tussen Houston en Austin. Houston is een moderne zakenstad en claimt bekendheid vanwege het Mission Control Center van Nasa. Naast olie en zakelijke dienstverlening, spelen daar vooral de luchtvaartindustrie (Lockheed) en Nasa een belangrijke rol.

het capitool in Austin

De hoofdstad van Texas is echter Austin. Daar is dan ook het, opnieuw, grootste parlementsgebouw van de VS. Austin is daarmee het politieke centrum van Texas en heeft deze positie meerdere keren moeten veroveren. Als stad heeft Austin veel sfeer, vooral in het historische centrum en een aantal sfeervolle oude gebouwen, iets wat ik in Houston zeker niet gezien heb.

historisch district

Morgen gaan we na afloop van het congres starten met onze bezoeken aan Texaanse universiteiten. Ik ben benieuwd of de rivaliteit met Houston daar ook een rol speelt.