maandag 15 juni 2009

Ontwikkelingen binnen de Pabo

Even delen met jullie:


Pilot 'samenwerkend leren en innoveren'
: Er is een tussenevaluatie geweest met de betrokken docenten. Hierbij bleek een grote betrokkenheid van de docenten en er werd contructief nagedacht hoe deze pilot te evalueren. Evaluatie van de pilot samenwerkend leren vindt plaats adhv de sleutelbegrippen. Zowel studenten (leerteams) als docenten evalueren de pilot en zetten deze op hun blog! Docenten doen dat vooral in hun rol als begeleider... Hiervan wordt de eindevaluatie gemaakt. In ieder geval is het zo dat vanaf 1 september voor alle onderwijsvormen binnen de Pabo waar samenwerkend leren een rol speelt, de weblog als tool ingezet zal worden.(propedeuse, 3e jaar) Studenten die deze pilot hebben meegedraaid gaan op de studiedag van de Pabo op 22 juni a.s. een workshop verzorgen over het gebruik van een weblog.

Skills lab: De Pabo wil een lichte achterstand vwb het gebruik van ICT in het onderwijs ombuigen in een voorsprong. Daarom het voorstel om te komen tot een skills lab: kinderen vanuit de regio laten ruiken aan nieuwe ICT hardware en tools...Pabo studenten leren met deze nieuwe tool omgaan...
Er wordt contact gelegd met Microsoft en we gaan kijken of tot een deal kunnen komen. Adri en Hans schrijven een projectaanvraag. Adri mailt een projectformat.