vrijdag 11 juli 2008

Op bezoek bij de Nederlandse Kaos Piloten

Gisteren ben ik met Joost Frencken op bezoek geweest bij de Nederlandse Kaos Piloten. Joost had daar een student die gisteren zijn eindpresentatie moest houden voor zijn stage. De student was bij toeval terecht gekomen bij de Kaos Piloten en wilde onderzoeken of hij als perfectionist kon omgaan met de chaos van een startend bedrijf. Tijdens een projectbijeenkomst rond Social Software noemde Joost deze student en nodigde me uit om bij deze eindpresentatie aanwezig te zijn.

Na een hele lange tocht (2,5 uur) kwamen we veel te laat aan bij het pand van de Kaos Piloten. Daar vertelde de student hoe hij aan dit stage-adres gekomen was, waarom hij koos voor deze stage en wat de Kaos Piloten beogen.

Een aantal dingen vielen toch wel erg op:
- oppervlakkig lijken de Nederlandse Kaos Piloten erg op de Deense. Het is er net zo informeel
- de studenten hebben een belangrijke stem in het onderwijsleerproces.
- studenten hebben een duidelijke rol in de admission van een nieuw team.
- veel aandacht voor persoonlijke feedback maar allergie voor het toekennen van een eindcijfer.

Toch zijn er een paar grote verschillen:
- de Nederlandse vestiging is minder open. Dit viel met name op toen Joost verder doorvroeg naar de eisen rond aanmelding. De student werd meteen afgekapt in zijn antwoord. Er is nog veel 'geheim'.
- het lijkt erop dat een tweetal medewerkers erg veel invloed hebben op de ideeen die worden uitgevoerd. Een ervan was gisteren aanwezig bij het gesprek.
- er lijkt nog geen consultancy afdeling te zijn. Delen van ervaringen, uitwisseling van ideeen staat laag op de agenda. Men wil wel geld verdienen met de opdrachten maar of dat al lukt.
- er werd ingezet op 70 aanmeldingen voor team 2 dit jaar, er kwamen er echter maar 30, waarvan er tijdens de admission maar 26 kwamen opdraven en er uiteindelijk 15 werden gekozen.
- de Rotterdamse vestiging is relatief onbekend. Hoorde ervan bij een bezoek aan Aarhus, niet via Nederlandse media. Wel is er een artikel verschenen in de Pers en in Quote.

Het is wel een positief bezoek geweest, maar of de Nederlandse Kaospiloten met anderen willen samenwerken??? Voorlopig lijken ze zich erg te richten op het van de grond krijgen van de eigen particuliere opleiding.