vrijdag 30 november 2007

Ook de 2e presentatie ging goed

Vanmiddag de tweede presentatie van Avans. Deze keer door Jan over het onderwerp 'How to mobilize your workforce'. De dvd rond de visie op leren werkte helaas niet erg mee, maar na een aantal interventies door 4 techneuten en ruim 20 minuten later, kregen we hem eindelijk aan de praat. De presentatie werd heel goed ontvangen en er waren dan ook behoorlijk wat vragen en positieve reacties. Beide presentaties zijn gepubliceerd op Bb en zullen ook via deze blog te raadplegen zijn vanaf volgende week. Zoals jullie mogelijk gemerkt hebben gaat het bloggen zelfs 's nachts nog door.

Inmiddels merk ik het effect van een optreden op de 1e congresdag. Het was even heel spannend omdat op de ochtend van het presenteren mijn stem compleet uitviel. Blijkbaar werkt het wel, want ook vandaag wordt ik door verschillende bezoekers aan het congres aangesproken, vaak startend met een meelevende vraag rond 'gaat het beter' tot positieve feedback op de presentatie rond digitale portfolios. Een actieve bijdrage aan het congres is dan ook zeker een goed zaak voor je ego.

Dit jaar zijn er ruim 2000 bezoekers uit meer dan 70 landen aanwezig in Berlijn en zoals gebruikelijk gaat het congres ook vandaag (vrijdag) gewoon door tot 18.00 uur. Er is een hele relaxte sfeer ook al worden er veel zaken gedaan links en rechts. Morgen gaan we per trein naar huis, als deze tenminste zoals gepland vertrekt vanaf het Hauptbahnhoff. Volgende week worden er zeker extra foto's geplaatst op de blog. Nu is er even te weinig tijd voor. Ook zijn de meeste bijdragen via een dvd beschikbaar, soms inclusief de presentaties. In ieder geval een geslaagd congres met zeker voldoende dingen om verder over na te denken....

Understanding Arab learners (Educa Online Berlijn)


Het onderzoeken en formuleren van de kenmerken en de behoeften van deelnemers is cruciaal voor het succes van online cursussen. Dat is de uitkomst van een onderzoek, uitgevoerd door prof. Sahar Mohamed Talaat Abdel Bary van Media International uit Egypte. Tijdens haar presentatie beantwoordt zij de vraag hoe je online cursussen kunt ontwerpen voor een specifieke doelgroep.

Het onderzoek richt zich op de deelnemers van de online cursussen van Islamonline.com, een plek waar allerlei online cursussen te vinden zijn over dagelijkse zaken van de gemiddelde Arabier, zoals: omgaan met angst, leven met diabetes, pelgrimage, omgaan met pubers, familiebudget, etc. Het is een plek waar positieve, effectieve en interactieve online cursussen worden aangeboden.

Allereerst is onderzoek gedaan naar de persoonlijke en sociale eigenschappen van de lerenden, de leersituatie en de leerstijlen, voorkennis en verwachtingen van de online cursus. Een van de uitkomsten is dat toekomstige cursisten het om te beginnen als zeer prettig en nuttig ervaren wanneer om hun mening en hun eerdere leerervaringen wordt gevraagd.

Het vooronderzoek leverde de ontwerpgroep veel nuttige informatie op, bijvoorbeeld het inzicht dat cursisten behoefte hebben aan praktische (gericht op vaardigheden), duidelijk gestructureerde, docentgestuurde online cursussen. Zo waren zij dat immers gewend uit het verleden. Verder gaven de cursisten aan dat directe feedback cruciaal is voor de motivatie en het leren.

Sahar M.T.A. Bary sluit af met de vraag of deze aanpak alleen voor de Arabische wereld geldt of internationaal? De uitkomst van de conferentiedeelnemers in de zaal is duidelijk: internationaal, dus universeel… Dus ook voor Avans? In ieder geval lijkt het mij goed om de boodschap mee te nemen in diverse projecten. Zelf denk ik aan DigiCE en Digitale Learning Content, maar zou het eigenlijk niet altijd goed zijn om kenmerken als voorgaande (leer-)ervaringen, behoeften en verwachtingen van studenten als uitgangspunt te nemen voor de inrichting van het onderwijs?

A hole in the wall


In hoeverre zijn mensen in staat om zonder hulp van buitenaf hun eigen leerproces vorm te geven? Sugata Mitra heeft in afgelegen gebieden in India onderzoek gedaan naar grote groepen kinderen die met behulp van één computer zichzelf computervaardig hebben gemaakt. "Can we help them to help themselves?"

De tweede spreker tijdens de Educa Online in Berlijn krijgt na afloop van zijn presenatie een zittende ovatie. Wat een geweldig verhaal is dit! Het is het verhaal van Sugata Mitra, professor Educational Technology van de Newcastle University in Engeland. Sinds 1999 doet hij onderzoek in India naar de vraag in hoeverre kinderen in staat zijn hun eigen onderwijs te organiseren. De titel van zijn presentatie: ‘A hole in the wall’.

Het idee is simpel: Je hangt in de openbare ruimte in afgelegen Indiase dorpen een computerscherm en kijkt wat er gebeurt. Sugata Mitra laat tijdens zijn presentatie filmpjes zien van kinderen die het scherm ontdekken. Zo ook een 13-jarige ‘school dropout’. Je ziet dat de jongen vanaf het begin gegrepen is door het scherm. Na 8 minuten is hij in staat om te navigeren op het internet. En aan het eind van de dag nog eens zeventig kinderen. Zonder dat iemand ze iets geleerd heeft, hebben zij zichzelf de vaardigheid eigen gemaakt.

Het onderzoek gaat nog veel verder, want de kinderen zullen wel problemen krijgen als de informatie op het internet in het Engels wordt gepresenteerd... Aan de voet van de Himalaya gaan de kinderen weliswaar naar school, maar ze leren daar geen woord Engels. Tot zijn eigen verbazing meldden de kinderen uit het betreffende dorp dat ze een snellere ‘processor’ wilden en een betere ‘mouse’. “How do you know this?!” had Sugata Mitra de kinderen gevraagd. Het antwoord was simpel: “You gave us a machine in English so we have to learn English. Taal was dus geen barrière voor de kinderen. Integendeel, ze leerden de taal er gewoon bij. Ze leerden via internet bijvoorbeeld het alfabet in het Engels. Nog steeds zonder enige hulp van buitenaf. Een groep kinderen als zelfsturend systeem.

“This kind of learning must stop somewhere?” zeiden ciritci. Er komt een moment waarop kinderen hulp nodig hebben. Sugata Mitra bedacht de volgende onderzoeksvraag: ‘Can Tamil speaking children learn biotechnoogy in English on their own? Twee maanden later was het antwoord van de kinderen dat het onderwerp wel erg moeilijk was en bovendien in het Engels, maar ze hadden er toch iedere dag naar gekeken en wisten Sugata Mitra veel over het onderwerp te vertellen. Over neuronen, protonen, dna en meer. Eén meisje had zelfs geld gestolen om in de stad te kunnen bellen met haar oom om te vragen wat DNA precies was. Uit de vergelijking tussen de pretest en de posttest bleek dat de kinderen door zelfsturing zich aanzienlijk hadden ontwikkeld op het gebied van de biotechnologie.

Conclusions and future implications
Sugata Mitra eindigt zijn presentatie met zijn conclusies en implicaties voor de toekomst

- Een groep kinderen kan zichzelf leren de computer te gebruiken.
- Computers and internet moeten worden geplaatst in een veilige en publieke omgeving.
- Tussen de 200 en 300 kinderen zijn computervaardig geworden in 3 maanden met 1 computer.

Prof. Sugata Mitra sluit af met twee vragen voor de toekomst:
1. Can groups of children complete their schooling on their own?
2. Can we help them to help themselves?

donderdag 29 november 2007

Keynote rond informal learning


De keynote van Graham Atwell, die Bruno Lanvin verving als tweede keynotespreker in de middagsessie, was zeker een aanrader. Graham ging direct in tegen de presentatie van Andrew Keen, die 's ochtends fel van leer trok tegen de wisdom of the crowds en de gevolgen van web 2.0 toepassingen. Het leek sterk een herhaling van de SURF-onderwijsdagen van een aantal weken geleden. Andrew Keen kwam erg negatief over als een entrepreneur die de aansluiting en het commerciele succes van web 2.0 had gemist en nu boos was op degenen die wel op tijd de voordelen ervan zagen.
Graham liet een aantal voorbeelden van informal learning zien die goed aansluiten bij het verhaal van Jay Cross vorig jaar. Vandaag is het de bedoeling om naast een presentatie van Jay ook zeker op jacht te gaan naar het boek van Graham op de beurs. Wie meer wil lezen rond Graham kan ook zeker terecht op zijn weblog: http://www.pontydysgu.org/blogs/waleswideweb. De presentatie zelf is terug te zien via deze link: http://www.slideshare.net/GrahamAttwell/berlin07

Digital portfolios of help de Russen komen ....

De presentatie rond Digital Portfolios ging gelukkig toch nog goed. Alleen door een hoog tempo te houden, kon ik de presentatie zelf geven. Ondanks alle inspanningen van Berlijnse apothekers liet mijn stem het grotendeels afweten. Niet echt een aanrader wanneer je nog moet presenteren. Het paardemiddel wat tussen de middag opgehaald kon worden, bleek gelukkig net voldoende te werken om in combinatie met een goed werkende microfoon verstaanbaar te blijven voor een hele volle zaal.
Na een uitgelopen presentatie over de rol van portfolio's bij Nedcar, had ik ongeveer 20 minuten om in recordtempo mijn verhaal te doen en ook Shane voldoende ruimte te laten voor zijn verhaal. De presentatiesessie was amper afgelopen of Jan en ik werden meteen benaderd door een Russische delegatie die een eigen tolk had meegenomen. Een hele vreemde gewaarwording om aangesproken te worden door een bobo in het Russisch, waarbij je dan maar moet hopen dat de vertaling naar het Engels een beetje vlot verloopt. De 'overval' ging direct gepaard met een serieuze uitnodiging om verder te praten in een plaats in Rusland die bij geen van beiden ook maar enig benul opleverde waar de plaats kan liggen. Misschien toch even Google Maps inschakelen.... Gelukkig is de presentatie verder positief ontvangen (vrijwel geen mensen die de zaal uitliepen tijdens het verhaal) en ook positieve feedback vanuit andere instellingen. Nu nog even zoeken waar de Russen vandaan komen.

Transformatie en verandermanagement (Educa Online Berlijn)

Tijdens de opening van de 13e Educa Onlineconferentie in Berlijn zijn vier sprekers van de partij. De eerste spreker is de onderwijsminister in Ghana: Hon. Dominic K. Fobih. Hij spreekt over de plannen van de regering van Ghana en het doel om het land te transformeren in een ‘information and knowledge driven ICT literate nation’. De ontwikkeling en het gebruiken van informatie, kennis en technologie is van levensbelang voor de sociaal-economische ontwikkeling van het land. De onderwijsminister spreekt van het moderniseren van het onderwijssysteem door gebruik te maken van ICT. Als redenen worden genoemd:
- het verhogen van de toegang tot onderwijs, traning en onderzoeksbronnen;
- het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en training;
- betere aansluiting bij sociaal-economische ontwikkelingen.

De laatste reden met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van een ‘information and knowledge-based economy and society.’

‘Enable every Ghanaian to be able to use the ICT tools and resources confidently
and creatively to develop the skills and knowledge needed to achieve personal
goals and be full participants in the global economy by 2015.’

De regering heeft een aantal uitdagingen geformuleerd. Naast een goede infrastructuur en toegankelijkheid voor iedereen, noemt Fobih veranderingsmanagement, ontwikkeling van digitale content en het trainen van docenten en ict-coördinatoren.
Verandermanagement is volgens Fobih altijd een kritische factor. Het wordt nog kritischer als de behoefte om te veranderen cruciaal wordt voor de ontwikkeling en vooruitgang van mensen.

Mijn eerste reactie is dat deze presentatie een algemeen praatje is over plannen op macro-niveau, maar toch... zouden we iets kunnen leren van deze Ghanese plannen voor onze eigen organisatie?
- Hoe is het eigenlijk gesteld met het verandermanagement?
- Hoe sterk is de behoefte om ICT in te zetten als motor voor verandering?
- Hoe zijn docenten en ict-coördinatoren getraind?
-
Hoe is het met de ontwikkeling van digitale content?

a hole in the wall

De keynote sessie die vanochtend de meeste indruk maakte was wel het verhaal over "a hole in the wall". Het experiment in India wat gedurende 4 jaar gedaan is door Sugata Mitra. Hij startte in 1999 met een experiment in een van de sloppenwijken van New Delhi, dat op een steenworp afstand van een IT-wijk lag. Daar interviewde hij medewerkers van IT-bedrijven en kinderen die in de sloppenwijken leefden. Waar de IT-medewerkers aangaven dat ze het verschrikkelijk vonden dat de sloppenwijken bestonden, gaven de kinderen een heel onverwacht antwoord op de vraag hoe ze aankeken tegen de IT-bedrijven: it looks like a zoo. Iedereen ziet er hetzelfde uit, gebruikt de hele dag de telefoon en ruziet over parkeerplaatsen.

Door een pc en touchpad in te bouwen in een muur en gewoon via een webcam te onderzoeken wat kinderen daarmee deden, startte Mitra zijn eerste experiment. Tot zijn verbazing reageerden de kinderen al heel snel op de pc en was een cursus of introductie nauwelijks nodig. Ook in latere experimenten bleek dat kinderen snel zelf leerden zelfs ondanks allerlei taalbarrieres.

Zijn eerste resultaten:
- groepen kinderen kunnen zelfstandig leren zonder tussenkomst van volwassenen
- zorg voor computers in een veilige omgeving maar buiten de school
- 200 tot 300 kinderen kunnen door slim samen te werken binnen 3 maanden computervaardig worden.

Inmiddels is hij bezig met een nieuw experiment, nu in Engeland met als thema: kunnen kinderen in een groep hun eigen scholing organiseren?

Berlijn Online Educa 2007

Na het inschrijven voor het congres gisteren en de sprekersreceptie 's avonds begint vandaag het echte congres. De sprekersreceptie was formeel genoeg maar bood verder maar heel beperkte informatie. Hoe de presentatie aangeleverd moet worden, is bijvoorbeeld nu nog steeds onbekend. Elke serie presentaties had gisteren tijdens de receptie een eigen tafel. Het was dan ook de bedoeling dat de sprekers zich daar verzamelden en de sessievoorzitter voorzagen van de benodigde informatie om de introductie te kunnen doen en om met andere sprekers eventuele verdubbelingen in de presentaties eruit te halen. Helaas waren mijn andere 2 collega-presentatoren waarschijnlijk de stad in. Ik heb ze in ieder geval niet gezien. Wel kreeg ik advies hoe een krokodil te vangen met behulp van een verrekijker, een doosje lucifers en een pincet. Altijd handig! Meteen daarop volgde de raad hoe om te gaan met boze ijsberen op Spitsbergen. You never know when this kind of information turns out to be extremely useful.

Vanmiddag mag ik dan eindelijk presenteren en wel zeker 15 minuten! Dat betekent heel snel to the point komen. Veel Nederlanders hebben me al gespot in het programma, dus ik ben benieuwd. Hopelijk houdt mijn stem het ook, anders wordt de extra uitdaging om de presentatie in stilte te houden......

maandag 26 november 2007

Good practice 1: Videocolleges

Wim Verhoef van de Academie voor Industrie en Informatica (AIenI) heeft afgelopen vrijdag een presentatie gegeven over zijn videocolleges. Als docent Informatica heeft Wim zijn hoorcolleges voor het vak Netwerken en Internet thuis met zijn PowerPointpresentatie, een microfoon en het programma Camtasia omgezet in videocolleges. In plaats van een hoorcollege bekijken de studenten in hun eigen tijd de filmpjes op BlackBoard. Iedere week weer een nieuw filmpje, voorzien van een huiswerkopdracht. Voor de huiswerkopdrachten samen kunnen de studenten een bonuspunt verdienen voor het tentamen. Als communicatiemiddel gebruikt Wim niet het Discussion board, maar MSN.
Wim ziet zijn videocolleges als een alternatief voor de hoorcolleges. Weliswaar zijn hoorcolleges efficiënt, maar als docent heb je weinig contact en niet zelden last van rumoer in de collegezaal. Bovendien heb je te maken met een tijdslimiet en is het amper mogelijk om een pauze in te plannen na iedere 20 minuten, waarna de aandacht van studenten verslapt.
Het videocollege behandelt exact dezelfde leerstof, maar dan met het verschil dat iedere student thuis op zijn eigen PC de filmpjes kan bekijken, in een rustige omgeving, mét pauzemogelijkheden, zónder tijdslimiet, mét de mogelijkheid om de leerstof te herhalen.

Wim heeft het leerproces goed gevolgd. Zo heeft hij ontdekt dat het bekijken van de filmpjes door de studenten naar de avonduren verschoof. In week 6 is het filmpje minder bekeken. De reden? Wim had geen huiswerkopdracht toegevoegd. De huiswerkopdracht en het daaraan gekoppelde bonuspunt voor het tentamen, blijken dus wel degelijk een extra stimulans voor de student om de filmpjes te bekijken.

Uit de enquête met de studenten valt de hoge waardering voor de docent en de inhoud van het vak op. Wim heeft zelden een hoger cijfer van zijn studenten gekregen! Ook de resultaten van de studenten hebben niet onder de digitale opzet van het vak geleden. Integendeel, de resultaten waren beter dan het jaar ervoor.

vrijdag 16 november 2007

Surf Onderwijsdagen

Afgelopen dinsdag en woensdag (13 en 14 november) was het weer tijd voor de Surf onderwijsdagen. Hierop stonden de volgende thema's centraal:
* professionalisering
* social software
* implementatie als bottleneck
* van instroom naar doorstroom
* internationale mobiliteit
* standaardisatie en architectuur in het onderwijs
* gaming
* competent onderwijs
* vernieuwd leren
* bruggenbouwen met wiskunde (beetje een afwijkend thema gezien de rest van het programma)
* repositories

Van de bovenstaande thema's waren met name professionalisering, gaming, competent onderwijs, vernieuwd leren, social software en repositories interessant voor het LIC. De sessies rond het gebruik van social software kende helaas vaak een technische insteek, met uitzondering van de bijeenkomst met Wilfred Rubens op de tweede dag. Jammer was wel dat de bijeenkomst rond de docent als ontwerper en onderzoeker van ICT-rijke leeromgevingen niet doorging.

Naast een uitgebreid programma (inclusief preconferences en de keynotes van Stephen Downes http://videotheek.surfnet.nl/play_proxy/mmc/39829/downes.wmv en Frank Go http://videotheek.surfnet.nl/play_proxy/mmc/39829/go.wmv) was er gelukkig ook redelijk wat tijd ingeruimd om te kunnen netwerken, bijpraten met collega's van andere instellingen en het bezoeken van de beurs.

De presentataties zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website van surf. Ook zijn er diverse andere bloggers actief geweest tijdens de OWD2007. Een overzicht hiervan vind je hier:

- Wilfred Rubens http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2007/11/terugblik-surf-.html

- Pierre Gorissen (Fontys)
http://www.gorissen.info/Pierre/

- Margreet van den Berg (game-expert)
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/